(668) Mã Bưu Chính ở Trùng Khánh

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Trùng Khánh
Múi giờGiờ Trung Quốc
Khu vực82.403 km²
Dân số27,9 triệu (Thêm chi tiết)
Dân số nam14109782 (50,6%)
Dân số nữ13755474 (49,4%)
Độ tuổi trung bình38,6
Mã Bưu Chính400000, 400010, 400011 (665 thêm nữa)
Mã Vùng23, 814, 819 (1 thêm nữa)
Thành phố17
Mã Bưu ChínhThành phốSố mã bưu chính
400000 - 401348Trùng Khánh89
400700 - 400703Bắc Bội4
409000 - 409099Kiềm Giang10

(668) Mã Bưu Chính ở Trùng Khánh

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân số của thành phố
400000Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400010Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400011Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400012Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400013Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400014Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400015Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400016Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400020Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400021Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400022Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400023Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400024Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400025Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400026Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400030Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400031Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400032Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400033Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400035Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400036Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400037Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400038Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400039Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400040Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400041Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400042Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400043Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400044Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400047Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400050Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400051Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400052Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400053Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400054Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400055Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400056Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400060Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400061Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400062Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400063Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400064Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400065Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400066Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400067Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400069Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400071Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400072Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
400074Trùng Khánh
400080Trùng KhánhTrùng Khánh7457600
Trang 1Tiếp theo

Thông tin nhân khẩu của Trùng Khánh

Dân số27,9 triệu
Mật độ dân số338,2 / km²
Dân số nam14109782 (50,6%)
Dân số nữ13755474 (49,4%)
Độ tuổi trung bình38,6
Độ tuổi trung bình của nam giới38,6
Độ tuổi trung bình của nữ giới38,7
Các doanh nghiệp ở Trùng Khánh4327
Dân số (1975)28581165
Dân số (2000)31074275
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 -2,5%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 -10,3%

Trùng Khánh

Trùng Khánh (重庆) là một thành phố lớn ở Tây Nam Trung Quốc và là một trong bốn thành phố trực thuộc trung ương tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thành phố trực thuộc trung ương Trùng Khánh được hình thành vào ngày 14 tháng 3 năm 1997 khi nó tách ra từ tỉnh Tứ X..  ︎  Trang Wikipedia về Trùng Khánh