(206) Mã Bưu Chính ở Thượng Hải

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Thượng Hải
Múi giờGiờ Trung Quốc
Khu vực6.340,5 km²
Dân số15,1 triệu (Thêm chi tiết)
Dân số nam7633670 (50,7%)
Dân số nữ7434901 (49,3%)
Độ tuổi trung bình39,3
Mã Bưu Chính000940, 021021, 021023 (203 thêm nữa)
Mã Vùng21

(206) Mã Bưu Chính ở Thượng Hải

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân số của thành phố
000940Thượng Hải
021021Thượng Hải
021023Thượng Hải
200000Thượng HảiThượng Hải22315474
200001Thượng HảiThượng Hải22315474
200002Thượng HảiThượng Hải22315474
200003Thượng HảiThượng Hải22315474
200010Thượng HảiThượng Hải22315474
200011Thượng HảiThượng Hải22315474
200018Thượng Hải
200020Thượng HảiThượng Hải22315474
200021Thượng HảiThượng Hải22315474
200023Thượng HảiThượng Hải22315474
200025Thượng HảiThượng Hải22315474
200030Thượng HảiThượng Hải22315474
200031Thượng HảiThượng Hải22315474
200032Thượng HảiThượng Hải22315474
200033Thượng HảiThượng Hải22315474
200040Thượng HảiThượng Hải22315474
200041Thượng HảiThượng Hải22315474
200042Thượng HảiThượng Hải22315474
200050Thượng HảiThượng Hải22315474
200051Thượng HảiThượng Hải22315474
200052Thượng HảiThượng Hải22315474
200060Thượng HảiThượng Hải22315474
200061Thượng HảiThượng Hải22315474
200062Thượng HảiThượng Hải22315474
200063Thượng HảiThượng Hải22315474
200065Thượng HảiThượng Hải22315474
200070Thượng HảiThượng Hải22315474
200071Thượng HảiThượng Hải22315474
200072Thượng HảiThượng Hải22315474
200080Thượng HảiThượng Hải22315474
200081Thượng HảiThượng Hải22315474
200082Thượng HảiThượng Hải22315474
200083Thượng HảiThượng Hải22315474
200085Thượng HảiThượng Hải22315474
200086Thượng HảiThượng Hải22315474
200088Thượng HảiThượng Hải22315474
200090Thượng HảiThượng Hải22315474
200092Thượng HảiThượng Hải22315474
200093Thượng HảiThượng Hải22315474
200120Thượng HảiThượng Hải22315474
200121Thượng HảiThượng Hải22315474
200122Thượng HảiThượng Hải22315474
200123Thượng HảiThượng Hải22315474
200124Thượng HảiThượng Hải22315474
200125Thượng HảiThượng Hải22315474
200126Thượng HảiThượng Hải22315474
200127Thượng HảiThượng Hải22315474
200129Thượng HảiThượng Hải22315474
200131Thượng HảiThượng Hải22315474
200134Thượng HảiThượng Hải22315474
200135Thượng HảiThượng Hải22315474
200136Thượng HảiThượng Hải22315474
200137Thượng HảiThượng Hải22315474
200216Thượng HảiThượng Hải22315474
200231Thượng HảiThượng Hải22315474
200232Thượng HảiThượng Hải22315474
200233Thượng HảiThượng Hải22315474
200234Thượng HảiThượng Hải22315474
200235Thượng HảiThượng Hải22315474
200237Thượng HảiThượng Hải22315474
200240Thượng HảiThượng Hải22315474
200241Thượng HảiThượng Hải22315474
200245Thượng HảiThượng Hải22315474
200331Thượng HảiThượng Hải22315474
200333Thượng HảiThượng Hải22315474
200335Thượng HảiThượng Hải22315474
200336Thượng HảiThượng Hải22315474
200431Thượng HảiThượng Hải22315474
200432Thượng HảiThượng Hải22315474
200433Thượng HảiThượng Hải22315474
200434Thượng HảiThượng Hải22315474
200435Thượng HảiThượng Hải22315474
200436Thượng HảiThượng Hải22315474
200437Thượng HảiThượng Hải22315474
200438Thượng HảiThượng Hải22315474
200439Thượng HảiThượng Hải22315474
200441Thượng HảiThượng Hải22315474
200442Thượng HảiThượng Hải22315474
200443Thượng HảiThượng Hải22315474
200444Thượng HảiThượng Hải22315474
200940Thượng HảiThượng Hải22315474
200941Thượng HảiThượng Hải22315474
200942Thượng HảiThượng Hải22315474
200949Thượng HảiThượng Hải22315474
201100Thượng HảiThượng Hải22315474
201101Thượng HảiThượng Hải22315474
201102Thượng HảiThượng Hải22315474
201103Thượng HảiThượng Hải22315474
201104Thượng HảiThượng Hải22315474
201105Thượng HảiThượng Hải22315474
201106Thượng HảiThượng Hải22315474
201107Thượng HảiThượng Hải22315474
201108Thượng HảiThượng Hải22315474
201109Thượng HảiThượng Hải22315474
201111Thượng HảiThượng Hải22315474
201112Thượng HảiThượng Hải22315474
201114Thượng HảiThượng Hải22315474
201199Thượng HảiThượng Hải22315474
201200Thượng HảiThượng Hải22315474
201201Thượng HảiThượng Hải22315474
201202Thượng HảiThượng Hải22315474
201203Thượng HảiThượng Hải22315474
201204Thượng HảiThượng Hải22315474
201205Thượng HảiThượng Hải22315474
201206Thượng HảiThượng Hải22315474
201208Thượng HảiThượng Hải22315474
201209Thượng HảiThượng Hải22315474
201210Thượng HảiThượng Hải22315474
201233Thượng HảiThượng Hải22315474
201300Thượng HảiThượng Hải22315474
201301Thượng HảiThượng Hải22315474
201311Thượng HảiThượng Hải22315474
201312Thượng HảiThượng Hải22315474
201314Thượng HảiThượng Hải22315474
201315Thượng HảiThượng Hải22315474
201318Thượng HảiThượng Hải22315474
201319Thượng HảiThượng Hải22315474
201321Thượng HảiThượng Hải22315474
201322Thượng HảiThượng Hải22315474
201323Thượng HảiThượng Hải22315474
201324Thượng HảiThượng Hải22315474
201325Thượng HảiThượng Hải22315474
201399Thượng HảiThượng Hải22315474
201400Thượng HảiThượng Hải22315474
201401Thượng HảiThượng Hải22315474
201402Thượng HảiThượng Hải22315474
201403Thượng HảiThượng Hải22315474
201404Thượng HảiThượng Hải22315474
201406Thượng HảiThượng Hải22315474
201407Thượng HảiThượng Hải22315474
201408Thượng HảiThượng Hải22315474
201414Thượng HảiThượng Hải22315474
201415Thượng HảiThượng Hải22315474
201416Thượng HảiThượng Hải22315474
201417Thượng HảiThượng Hải22315474
201418Thượng HảiThượng Hải22315474
201419Thượng HảiThượng Hải22315474
201424Thượng HảiThượng Hải22315474
201499Thượng HảiThượng Hải22315474
201503Thượng HảiThượng Hải22315474
201505Thượng HảiThượng Hải22315474
201506Thượng HảiThượng Hải22315474
201600Thượng HảiThượng Hải22315474
201601Thượng HảiThượng Hải22315474
201602Thượng HảiThượng Hải22315474
201603Thượng HảiThượng Hải22315474
201604Thượng HảiThượng Hải22315474
201606Thượng HảiThượng Hải22315474
201607Thượng HảiThượng Hải22315474
201608Thượng HảiThượng Hải22315474
201609Thượng HảiThượng Hải22315474
201611Thượng HảiThượng Hải22315474
201612Thượng HảiThượng Hải22315474
201613Thượng HảiThượng Hải22315474
201614Thượng HảiThượng Hải22315474
201615Thượng HảiThượng Hải22315474
201616Thượng HảiThượng Hải22315474
201617Thượng HảiThượng Hải22315474
201619Thượng HảiThượng Hải22315474
201620Thượng HảiThượng Hải22315474
201700Thượng HảiThượng Hải22315474
201702Thượng HảiThượng Hải22315474
201703Thượng HảiThượng Hải22315474
201704Thượng HảiThượng Hải22315474
201705Thượng HảiThượng Hải22315474
201706Thượng HảiThượng Hải22315474
201707Thượng HảiThượng Hải22315474
201708Thượng HảiThượng Hải22315474
201709Thượng HảiThượng Hải22315474
201711Thượng HảiThượng Hải22315474
201712Thượng HảiThượng Hải22315474
201713Thượng HảiThượng Hải22315474
201714Thượng HảiThượng Hải22315474
201800Thượng HảiThượng Hải22315474
201801Thượng HảiThượng Hải22315474
201802Thượng HảiThượng Hải22315474
201803Thượng HảiThượng Hải22315474
201804Thượng HảiThượng Hải22315474
201805Thượng HảiThượng Hải22315474
201806Thượng HảiThượng Hải22315474
201807Thượng HảiThượng Hải22315474
201808Thượng HảiThượng Hải22315474
201809Thượng HảiThượng Hải22315474
201811Thượng HảiThượng Hải22315474
201812Thượng HảiThượng Hải22315474
201814Thượng HảiThượng Hải22315474
201815Thượng HảiThượng Hải22315474
201816Thượng HảiThượng Hải22315474
201818Thượng HảiThượng Hải22315474
201821Thượng HảiThượng Hải22315474
201822Thượng HảiThượng Hải22315474
201823Thượng HảiThượng Hải22315474
201824Thượng HảiThượng Hải22315474
201900Thượng HảiThượng Hải22315474
201901Thượng HảiThượng Hải22315474
201906Thượng HảiThượng Hải22315474
201907Thượng HảiThượng Hải22315474
201908Thượng HảiThượng Hải22315474
201913Thượng HảiThượng Hải22315474
201914Thượng HảiThượng Hải22315474
202156Thượng HảiThượng Hải22315474
202157Thượng HảiThượng Hải22315474
202164Thượng HảiThượng Hải22315474

Thông tin nhân khẩu của Thượng Hải

Dân số15,1 triệu
Mật độ dân số2376 / km²
Dân số nam7633670 (50,7%)
Dân số nữ7434901 (49,3%)
Độ tuổi trung bình39,3
Độ tuổi trung bình của nam giới39
Độ tuổi trung bình của nữ giới39,6
Các doanh nghiệp ở Thượng Hải53480
Dân số (1975)3234909
Dân số (2000)9361925
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 +365,8%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 +61%

Thượng Hải

Thượng Hải (chữ Hán: 上海, bính âm: Shànghǎi) là thành phố lớn nhất Trung Quốc về dân số và là thành phố không bao gồm vùng ngoại ô lớn nhất thế giới.. Thượng Hải là một trong 4 thành phố trực thuộc trung ương của nước này. Diện tích: 6.340,5 km2. Theo điều tra ..  ︎  Trang Wikipedia về Thượng Hải