(350) Mã Bưu Chính ở Bắc Kinh

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Bắc Kinh
Múi giờGiờ Trung Quốc
Khu vực16.410,5 km²
Dân số23,4 triệu (Thêm chi tiết)
Dân số nam12098127 (51,6%)
Dân số nữ11335434 (48,4%)
Độ tuổi trung bình35,6
Mã Bưu Chính068254, 100000, 100001 (347 thêm nữa)
Mã Vùng10
Thành phố7
Mã Bưu ChínhThành phốSố mã bưu chính
100000 - 102629Bắc Kinh255

(350) Mã Bưu Chính ở Bắc Kinh

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân số của thành phố
068254GubeikouBắc Kinh
100000Bắc KinhBắc Kinh11716620
100001Bắc KinhBắc Kinh11716620
100004Bắc KinhBắc Kinh11716620
100005Bắc KinhBắc Kinh11716620
100006Bắc KinhBắc Kinh11716620
100007Bắc KinhBắc Kinh11716620
100009Bắc KinhBắc Kinh11716620
100010Bắc KinhBắc Kinh11716620
100011Bắc KinhBắc Kinh11716620
100012Bắc KinhBắc Kinh11716620
100013Bắc KinhBắc Kinh11716620
100015Bắc KinhBắc Kinh11716620
100016Bắc KinhBắc Kinh11716620
100017Bắc Kinh
100018Bắc KinhBắc Kinh11716620
100019Bắc KinhBắc Kinh11716620
100020Bắc KinhBắc Kinh11716620
100021Bắc KinhBắc Kinh11716620
100022Bắc KinhBắc Kinh11716620
100023Bắc KinhBắc Kinh11716620
100024Bắc KinhBắc Kinh11716620
100025Bắc KinhBắc Kinh11716620
100026Bắc KinhBắc Kinh11716620
100027Bắc KinhBắc Kinh11716620
100028Bắc KinhBắc Kinh11716620
100029Bắc KinhBắc Kinh11716620
100031Bắc KinhBắc Kinh11716620
100032Bắc KinhBắc Kinh11716620
100033Bắc KinhBắc Kinh11716620
100034Bắc KinhBắc Kinh11716620
100035Bắc KinhBắc Kinh11716620
100036Bắc KinhBắc Kinh11716620
100037Bắc KinhBắc Kinh11716620
100038Bắc KinhBắc Kinh11716620
100039Bắc KinhBắc Kinh11716620
100040Bắc KinhBắc Kinh11716620
100041Bắc KinhBắc Kinh11716620
100042Bắc KinhBắc Kinh11716620
100043Bắc KinhBắc Kinh11716620
100044Bắc KinhBắc Kinh11716620
100045Bắc KinhBắc Kinh11716620
100046Bắc KinhBắc Kinh11716620
100048Bắc KinhBắc Kinh11716620
100049Bắc KinhBắc Kinh11716620
100050Bắc KinhBắc Kinh11716620
100051Bắc KinhBắc Kinh11716620
100052Bắc KinhBắc Kinh11716620
100053Bắc KinhBắc Kinh11716620
100054Bắc KinhBắc Kinh11716620
100055Bắc KinhBắc Kinh11716620
100056Bắc KinhBắc Kinh11716620
100061Bắc KinhBắc Kinh11716620
100062Bắc KinhBắc Kinh11716620
100065Bắc KinhBắc Kinh11716620
100067Bắc KinhBắc Kinh11716620
100068Bắc KinhBắc Kinh11716620
100069Bắc KinhBắc Kinh11716620
100070Bắc KinhBắc Kinh11716620
100071Bắc KinhBắc Kinh11716620
100072Bắc KinhBắc Kinh11716620
100073Bắc KinhBắc Kinh11716620
100074Bắc KinhBắc Kinh11716620
100075Bắc KinhBắc Kinh11716620
100076Bắc KinhBắc Kinh11716620
100077Bắc KinhBắc Kinh11716620
100078Bắc KinhBắc Kinh11716620
100079Bắc KinhBắc Kinh11716620
100080Bắc KinhBắc Kinh11716620
100081Bắc KinhBắc Kinh11716620
100082Bắc KinhBắc Kinh11716620
100083Bắc KinhBắc Kinh11716620
100084Bắc KinhBắc Kinh11716620
100085Bắc KinhBắc Kinh11716620
100086Bắc KinhBắc Kinh11716620
100088Bắc KinhBắc Kinh11716620
100089Bắc KinhBắc Kinh11716620
100090Bắc KinhBắc Kinh11716620
100091Bắc KinhBắc Kinh11716620
100092Bắc KinhBắc Kinh11716620
100093Bắc KinhBắc Kinh11716620
100094Bắc KinhBắc Kinh11716620
100095Bắc KinhBắc Kinh11716620
100096Bắc KinhBắc Kinh11716620
100097Bắc KinhBắc Kinh11716620
100098Bắc KinhBắc Kinh11716620
100101Bắc KinhBắc Kinh11716620
100102Bắc KinhBắc Kinh11716620
100103Bắc KinhBắc Kinh11716620
100105Bắc KinhBắc Kinh11716620
100107Bắc KinhBắc Kinh11716620
100110Bắc KinhBắc Kinh11716620
100120Bắc KinhBắc Kinh11716620
100121Bắc KinhBắc Kinh11716620
100122Bắc KinhBắc Kinh11716620
100123Bắc KinhBắc Kinh11716620
100124Bắc KinhBắc Kinh11716620
100125Bắc KinhBắc Kinh11716620
100126Bắc KinhBắc Kinh11716620
100140Bắc KinhBắc Kinh11716620
100141Bắc KinhBắc Kinh11716620
100142Bắc KinhBắc Kinh11716620
100143Bắc KinhBắc Kinh11716620
100144Bắc KinhBắc Kinh11716620
100160Bắc KinhBắc Kinh11716620
100161Bắc KinhBắc Kinh11716620
100162Bắc KinhBắc Kinh11716620
100164Bắc KinhBắc Kinh11716620
100165Bắc KinhBắc Kinh11716620
100166Bắc KinhBắc Kinh11716620
100176Bắc KinhBắc Kinh11716620
100190Bắc KinhBắc Kinh11716620
100191Bắc KinhBắc Kinh11716620
100192Bắc KinhBắc Kinh11716620
100193Bắc KinhBắc Kinh11716620
100195Bắc KinhBắc Kinh11716620
100600Bắc KinhBắc Kinh11716620
100621Bắc KinhBắc Kinh11716620
100700Bắc KinhBắc Kinh11716620
100701Bắc KinhBắc Kinh11716620
100703Bắc KinhBắc Kinh11716620
100704Bắc KinhBắc Kinh11716620
100706Bắc KinhBắc Kinh11716620
100708Bắc KinhBắc Kinh11716620
100710Bắc KinhBắc Kinh11716620
100711Bắc KinhBắc Kinh11716620
100720Bắc Kinh
100722Bắc Kinh
100725Bắc Kinh
100730Bắc KinhBắc Kinh11716620
100732Bắc Kinh
100734Bắc Kinh
100735Bắc Kinh
100738Bắc KinhBắc Kinh11716620
100740Bắc Kinh
100742Bắc Kinh
100745Bắc Kinh
100746Bắc Kinh
100747Bắc Kinh
100800Bắc KinhBắc Kinh11716620
100801Bắc KinhBắc Kinh11716620
100803Bắc KinhBắc Kinh11716620
100805Bắc Kinh
100810Bắc KinhBắc Kinh11716620
100811Bắc Kinh
100812Bắc Kinh
100813Bắc Kinh
100815Bắc Kinh
100816Bắc Kinh
100817Bắc Kinh
100820Bắc Kinh
100821Bắc Kinh
100823Bắc Kinh
100824Bắc KinhBắc Kinh11716620
100830Bắc KinhBắc Kinh11716620
100836Bắc KinhBắc Kinh11716620
100840Bắc KinhBắc Kinh11716620
100841Bắc Kinh
100842Bắc Kinh
100843Bắc Kinh
100845Bắc Kinh
100851Bắc KinhBắc Kinh11716620
100852Bắc Kinh
100854Bắc KinhBắc Kinh11716620
100855Bắc Kinh
100856Bắc Kinh
100857Bắc Kinh
100858Bắc KinhBắc Kinh11716620
100860Bắc Kinh
100862Bắc KinhBắc Kinh11716620
100865Bắc Kinh
100871Bắc KinhBắc Kinh11716620
100872Bắc KinhBắc Kinh11716620
100873Bắc KinhBắc Kinh11716620
100875Bắc KinhBắc Kinh11716620
100876Bắc KinhBắc Kinh11716620
100886Bắc KinhBắc Kinh11716620
101100Bắc KinhBắc Kinh11716620
101101Bắc KinhBắc Kinh11716620
101102Bắc KinhBắc Kinh11716620
101103Bắc KinhBắc Kinh11716620
101104Bắc Kinh
101105Bắc KinhBắc Kinh11716620
101106Bắc KinhBắc Kinh11716620
101107Bắc KinhBắc Kinh11716620
101108Bắc KinhBắc Kinh11716620
101109Bắc Kinh
101110Bắc KinhBắc Kinh11716620
101111Bắc KinhBắc Kinh11716620
101112Bắc KinhBắc Kinh11716620
101113Bắc KinhBắc Kinh11716620
101116Bắc KinhBắc Kinh11716620
101117Bắc KinhBắc Kinh11716620
101118Bắc KinhBắc Kinh11716620
101119Bắc KinhBắc Kinh11716620
101121Bắc KinhBắc Kinh11716620
101149Bắc KinhBắc Kinh11716620
101200Bình CốcBắc Kinh
101201Bắc Kinh
101202Bắc Kinh
101203Bắc Kinh
101204Bắc Kinh
101205Bình CốcBắc Kinh
101206Bắc Kinh
101207Bắc Kinh
101208Bắc Kinh
101209Bắc Kinh
101211Bắc Kinh
101212Bắc Kinh
101213Bắc Kinh
101214Bắc Kinh
101300Bắc KinhBắc Kinh11716620
101301Bắc KinhBắc Kinh11716620
101302Bắc KinhBắc Kinh11716620
101303Bắc KinhBắc Kinh11716620
101304Bắc KinhBắc Kinh11716620
101305Bắc KinhBắc Kinh11716620
101306Bắc Kinh
101307Bắc Kinh
101308Bắc KinhBắc Kinh11716620
101309Bắc KinhBắc Kinh11716620
101311Bắc Kinh
101312Bắc KinhBắc Kinh11716620
101313Bắc KinhBắc Kinh11716620
101314Bắc KinhBắc Kinh11716620
101318Bắc KinhBắc Kinh11716620
101399Bắc KinhBắc Kinh11716620
101400Bắc KinhBắc Kinh11716620
101401Hoài NhuBắc Kinh
101402Bắc KinhBắc Kinh11716620
101403Bắc Kinh
101404HuanghuachengBắc Kinh
101405Bắc Kinh
101406Bắc Kinh
101407Hoài NhuBắc Kinh
101408Bắc Kinh
101409Bắc Kinh
101411Bắc Kinh
101412Bắc Kinh
101413Bắc Kinh
101414Bắc Kinh
101415Bắc Kinh
101500Mật VânBắc Kinh
101501Bắc Kinh
101502Bắc Kinh
101503Bắc Kinh
101504Bắc Kinh
101505Bắc Kinh
101506Bắc Kinh
101507Bắc Kinh
101508Bắc Kinh
101509Bắc Kinh
101511Bắc Kinh
101512Bắc Kinh
101513Bắc Kinh
101514Bắc Kinh
101515Bắc Kinh
101516Bắc Kinh
102100Bắc Kinh
102101Bắc Kinh
102102Bắc Kinh
102103Bắc Kinh
102104Bắc Kinh
102105Bắc Kinh
102106Bắc Kinh
102107Bắc Kinh
102108Bắc Kinh
102109Bắc Kinh
102115Bắc Kinh
102200Bắc KinhBắc Kinh11716620
102201Bắc KinhBắc Kinh11716620
102202Bắc KinhBắc Kinh11716620
102204Bắc Kinh
102205Bắc KinhBắc Kinh11716620
102206Bắc KinhBắc Kinh11716620
102208Bắc KinhBắc Kinh11716620
102209Bắc KinhBắc Kinh11716620
102211Bắc KinhBắc Kinh11716620
102212Bắc KinhBắc Kinh11716620
102213Bắc KinhBắc Kinh11716620
102218Bắc KinhBắc Kinh11716620
102300Bắc KinhBắc Kinh11716620
102301Bắc Kinh
102302Bắc Kinh
102303Bắc Kinh
102304Bắc Kinh
102305Bắc Kinh
102306Bắc Kinh
102307Bắc Kinh
102308Bắc KinhBắc Kinh11716620
102309Bắc Kinh
102311Bắc Kinh
102400Bắc KinhBắc Kinh11716620
102401Bắc KinhBắc Kinh11716620
102402Bắc KinhBắc Kinh11716620
102403Bắc KinhBắc Kinh11716620
102405Bắc KinhBắc Kinh11716620
102407Bắc Kinh
102409Bắc Kinh
102411Bắc Kinh
102412Bắc KinhBắc Kinh11716620
102413Bắc KinhBắc Kinh11716620
102417Bắc KinhBắc Kinh11716620
102420Bắc KinhBắc Kinh11716620
102444Bắc KinhBắc Kinh11716620
102445Bắc KinhBắc Kinh11716620
102487Bắc KinhBắc Kinh11716620
102488Bắc KinhBắc Kinh11716620
102500Bắc KinhBắc Kinh11716620
102501FangshanBắc Kinh97026
102502Bắc Kinh
102503Bắc Kinh
102504Bắc Kinh
102505Bắc Kinh
102506Bắc Kinh
102507Bắc Kinh
102508Bắc Kinh
102509Bắc Kinh
102511Bắc Kinh
102512Bắc Kinh
102513Bắc Kinh
102514Bắc Kinh
102515Bắc Kinh
102516Bắc Kinh
102517Bắc Kinh
102518Bắc Kinh
102519Bắc Kinh
102521Bắc Kinh
102600Bắc KinhBắc Kinh11716620
102601Bắc KinhBắc Kinh11716620
102602Bắc KinhBắc Kinh11716620
102603Bắc Kinh
102605Bắc KinhBắc Kinh11716620
102606Bắc KinhBắc Kinh11716620
102607Bắc KinhBắc Kinh11716620
102608Bắc Kinh
102609Bắc Kinh
102611Bắc KinhBắc Kinh11716620
102612Bắc KinhBắc Kinh11716620
102613Bắc KinhBắc Kinh11716620
102614Bắc KinhBắc Kinh11716620
102618Bắc KinhBắc Kinh11716620
102621Bắc KinhBắc Kinh11716620
102622Bắc KinhBắc Kinh11716620
102623Bắc KinhBắc Kinh11716620
102626Bắc KinhBắc Kinh11716620
102627Bắc KinhBắc Kinh11716620
102628Bắc KinhBắc Kinh11716620
102629Bắc KinhBắc Kinh11716620
118305Bắc KinhBắc Kinh11716620

Thông tin nhân khẩu của Bắc Kinh

Dân số23,4 triệu
Mật độ dân số1427 / km²
Dân số nam12098127 (51,6%)
Dân số nữ11335434 (48,4%)
Độ tuổi trung bình35,6
Độ tuổi trung bình của nam giới35,3
Độ tuổi trung bình của nữ giới35,9
Các doanh nghiệp ở Bắc Kinh32190
Dân số (1975)4423903
Dân số (2000)13843489
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 +429,7%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 +69,3%

Bắc Kinh

Bắc Kinh (tiếng Trung: 北京; bính âm: Běijīng, Phát âm tiếng Trung: [peɪ˨˩ t͡ɕiŋ˥] ), là thủ đô của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và là một trong số các thành phố đông dân nhất thế giới với dân số là 20.693.000 người vào năm 2012 Thành phố nằm ở miền Hoa Bắc,..  ︎  Trang Wikipedia về Bắc Kinh