(196) Mã Bưu Chính ở St. Gallen (bang)

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở St. Gallen (bang)
Múi giờGiờ Trung Âu
Khu vực2.025,6 km²
Dân số493582 (Thêm chi tiết)
Dân số nam245543 (49,7%)
Dân số nữ248041 (50,3%)
Độ tuổi trung bình40,5
Mã Bưu Chính7310, 7312, 7313 (193 thêm nữa)
Mã Vùng71
Thành phố58
Mã Bưu ChínhThành phốSố mã bưu chính
9000 - 9029, 9300 - 9303St. Gallen23

Bản đồ tương tác

(196) Mã Bưu Chính ở St. Gallen (bang)

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân sốKhu vực
7310St. Gallen (bang)549624,4 km²
7312St. Gallen (bang)6725,3 km²
7313St. Gallen (bang)754,764 km²
7314St. Gallen (bang)5 km²
7315VättisSt. Gallen (bang)544118,7 km²
7317VasönSt. Gallen (bang)21117,6 km²
7320St. Gallen (bang)59189,5 km²
7323St. Gallen (bang)227624,5 km²
7324St. Gallen (bang)20528,2 km²
7325WeisstannenSt. Gallen (bang)17,8 km²
7326WeisstannenSt. Gallen (bang)72,3 km²
8638St. Gallen (bang)104918,5 km²
8640RapperswilSt. Gallen (bang)79477,6 km²
8645JonaSt. Gallen (bang)1671815,7 km²
8646St. Gallen (bang)12544,48 km²
8715St. Gallen (bang)6286,5 km²
8716SchmerikonSt. Gallen (bang)40496 km²
8717BenkenSt. Gallen (bang)356416,3 km²
8718SchänisSt. Gallen (bang)318818,7 km²
8722St. Gallen (bang)447218,6 km²
8723St. Gallen (bang)74919,9 km²
8725ErnetschwilSt. Gallen (bang)10515 km²
8726ErnetschwilSt. Gallen (bang)4728,1 km²
8727St. Gallen (bang)1446,9 km²
8730UznachSt. Gallen (bang)64977,8 km²
8732St. Gallen (bang)14332,924 km²
8733EschenbachSt. Gallen (bang)31257,1 km²
8734St. Gallen (bang)8833,245 km²
8735St. Gallen (bang)190112,7 km²
8737St. Gallen (bang)14712,219 km²
8738St. Gallen (bang)132910,2 km²
8739St. Gallen (bang)82211,4 km²
8740UznachSt. Gallen (bang)
8872WeesenSt. Gallen (bang)273913,8 km²
8873AmdenSt. Gallen (bang)148942,8 km²
8877St. Gallen (bang)54711,8 km²
8878QuintenSt. Gallen (bang)9612,2 km²
8879MelsSt. Gallen (bang)
8880WalenstadtSt. Gallen (bang)43269,4 km²
8881WalenstadtSt. Gallen (bang)50922,7 km²
8882St. Gallen (bang)9383,027 km²
8883St. Gallen (bang)3014,895 km²
8884QuartenSt. Gallen (bang)32034 km²
8885St. Gallen (bang)5204,699 km²
8886St. Gallen (bang)630 km²
8887St. Gallen (bang)62599,6 km²
8888St. Gallen (bang)16685,6 km²
8889St. Gallen (bang)6683,678 km²
8890FlumsSt. Gallen (bang)41234,569 km²
8892St. Gallen (bang)102417,4 km²
8893St. Gallen (bang)5136,2 km²
8894FlumsSt. Gallen (bang)10,9 km²
8895FlumsSt. Gallen (bang)135,4 km²
8896St. Gallen (bang)4,874 km²
8897St. Gallen (bang)42,3 km²
8898St. Gallen (bang)1512,844 km²
9000St. GallenSt. Gallen (bang)304638,7 km²
9001St. GallenSt. Gallen (bang)
9004St. GallenSt. Gallen (bang)
9006St. GallenSt. Gallen (bang)
9007St. GallenSt. Gallen (bang)
9008St. GallenSt. Gallen (bang)80391,796 km²
9009St. GallenSt. Gallen (bang)
9010St. GallenSt. Gallen (bang)38533,187 km²
9011St. GallenSt. Gallen (bang)29388,6 km²
9012St. Gallen (bang)11901,753 km²
9013St. GallenSt. Gallen (bang)
9014St. GallenSt. Gallen (bang)90563,124 km²
9015St. Gallen (bang)100085,4 km²
9016St. GallenSt. Gallen (bang)96014,782 km²
9020St. GallenSt. Gallen (bang)
9022St. GallenSt. Gallen (bang)
9023St. GallenSt. Gallen (bang)
9024St. GallenSt. Gallen (bang)
9025St. Gallen (bang)
9026St. GallenSt. Gallen (bang)
9027St. GallenSt. Gallen (bang)
9028St. GallenSt. Gallen (bang)
9029St. GallenSt. Gallen (bang)
9030AbtwilSt. Gallen (bang)52796,2 km²
9032St. Gallen (bang)36106,7 km²
9033St. Gallen (bang)9517,1 km²
9034St. Gallen (bang)19555,2 km²
9036St. Gallen (bang)5333,628 km²
9058SennwaldSt. Gallen (bang)37921,7 km²
9113DegersheimSt. Gallen (bang)32199,2 km²
9114St. Gallen (bang)1946,3 km²
9115St. Gallen (bang)1223,358 km²
9116WilSt. Gallen (bang)6797 km²
9122St. Gallen (bang)9679,7 km²
9123St. Gallen (bang)4699,8 km²
9125BrunnadernSt. Gallen (bang)11537,4 km²
9126BrunnadernSt. Gallen (bang)5382,486 km²
9127Sankt PeterzellSt. Gallen (bang)5135,3 km²
9200GossauSt. Gallen (bang)1545322,3 km²
9201GossauSt. Gallen (bang)
9203St. Gallen (bang)14938,4 km²
9204AndwilSt. Gallen (bang)23178,7 km²
9205St. Gallen (bang)243821,4 km²
9212St. Gallen (bang)17702,778 km²
9230FlawilSt. Gallen (bang)98849,7 km²
9231St. Gallen (bang)1262,165 km²
9240UzwilSt. Gallen (bang)53957,1 km²
9242OberuzwilSt. Gallen (bang)36313,603 km²
9243St. Gallen (bang)13627,1 km²
9244NiederuzwilSt. Gallen (bang)47942,721 km²
9245OberbürenSt. Gallen (bang)32589,3 km²
9246St. Gallen (bang)140915,6 km²
9247St. Gallen (bang)23483,067 km²
9248WilSt. Gallen (bang)9394,936 km²
9249St. Gallen (bang)16885,5 km²
9300St. Gallen (bang)926511,6 km²
9301St. Gallen (bang)
9303St. Gallen (bang)
9304St. Gallen (bang)9089,2 km²
9305St. Gallen (bang)8912,769 km²
9308LömmenschwilSt. Gallen (bang)7345,9 km²
9312St. Gallen (bang)4983,498 km²
9313St. Gallen (bang)11039,6 km²
9323St. Gallen (bang)33234,495 km²
9327St. Gallen (bang)12361,999 km²
9400RorschachSt. Gallen (bang)97821,785 km²
9401RorschachSt. Gallen (bang)
9402St. Gallen (bang)36799,8 km²
9403GoldachSt. Gallen (bang)86204,714 km²
9404St. Gallen (bang)49777,2 km²
9422St. Gallen (bang)20553,373 km²
9423AltenrheinSt. Gallen (bang)15042,348 km²
9424RheineckSt. Gallen (bang)37192,634 km²
9425St. Gallen (bang)28253,918 km²
9434AuSt. Gallen (bang)47423,645 km²
9435St. Gallen (bang)32531,484 km²
9436St. Gallen (bang)35758,7 km²
9437St. Gallen (bang)18204,389 km²
9442St. Gallen (bang)33266,7 km²
9443St. Gallen (bang)99715,8 km²
9444St. Gallen (bang)51458,7 km²
9445RebsteinSt. Gallen (bang)46984,399 km²
9450St. Gallen (bang)956627,7 km²
9451St. Gallen (bang)18205,4 km²
9452St. Gallen (bang)9693,767 km²
9453St. Gallen (bang)10803,472 km²
9462St. Gallen (bang)21176,5 km²
9463OberrietSt. Gallen (bang)500922,9 km²
9464RüthiSt. Gallen (bang)267917,6 km²
9465SalezSt. Gallen (bang)9686,9 km²
9466St. Gallen (bang)200611,4 km²
9467St. Gallen (bang)3208,3 km²
9468SaxSt. Gallen (bang)43711,7 km²
9469Haag (Rheintal)St. Gallen (bang)12733,174 km²
9470BuchsSt. Gallen (bang)1287318,6 km²
9471BuchsSt. Gallen (bang)
9472St. Gallen (bang)613852,3 km²
9473St. Gallen (bang)321722,1 km²
9475St. Gallen (bang)421930 km²
9476St. Gallen (bang)15828 km²
9477TrübbachSt. Gallen (bang)17591,961 km²
9478St. Gallen (bang)108220,4 km²
9479St. Gallen (bang)46311,3 km²
9500WilSt. Gallen (bang)192777,6 km²
9501WilSt. Gallen (bang)
9510Wil, ZurichZürich (bang)
9512St. Gallen (bang)14776 km²
9523St. Gallen (bang)14703,491 km²
9524ZuzwilSt. Gallen (bang)37825,6 km²
9525St. Gallen (bang)8455,2 km²
9526St. Gallen (bang)10804,57 km²
9527St. Gallen (bang)11646,6 km²
9533St. Gallen (bang)326018,7 km²
9534St. Gallen (bang)74012,9 km²
9536St. Gallen (bang)21953,812 km²
9552St. Gallen (bang)46037,6 km²
9601St. Gallen (bang)5883,31 km²
9602St. Gallen (bang)365011 km²
9604St. Gallen (bang)128214 km²
9606BütschwilSt. Gallen (bang)23426,1 km²
9607St. Gallen (bang)228311,1 km²
9608St. Gallen (bang)12128 km²
9612St. Gallen (bang)21112,2 km²
9613MühlrütiSt. Gallen (bang)33512,8 km²
9614St. Gallen (bang)715,4 km²
9615St. Gallen (bang)6744,52 km²
9620LichtensteigSt. Gallen (bang)32068,4 km²
9621St. Gallen (bang)8759,1 km²
9622St. Gallen (bang)2247,2 km²
9630St. Gallen (bang)607132,7 km²
9631St. Gallen (bang)6263,821 km²
9633HembergSt. Gallen (bang)95021 km²
9642St. Gallen (bang)490743,5 km²
9643KrummenauSt. Gallen (bang)52411 km²
9650NesslauSt. Gallen (bang)150634 km²
9652Neu Sankt JohannSt. Gallen (bang)10743,312 km²
9655SteinSt. Gallen (bang)36612,3 km²
9656Alt Sankt JohannSt. Gallen (bang)67028,4 km²
9657UnterwasserSt. Gallen (bang)59524,4 km²
9658WildhausSt. Gallen (bang)138334,9 km²

Thông tin nhân khẩu của St. Gallen (bang)

Dân số493582
Mật độ dân số243,7 / km²
Dân số nam245543 (49,7%)
Dân số nữ248041 (50,3%)
Độ tuổi trung bình40,5
Độ tuổi trung bình của nam giới39,5
Độ tuổi trung bình của nữ giới41,5
Các doanh nghiệp ở St. Gallen (bang)35614
Dân số (1975)413499
Dân số (2000)443966
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 +19,4%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 +11,2%

St. Gallen (bang)

Bang St. Gallen (tiếng Đức: Kanton ,tiếng Thụy Sĩ Đức: 'Sanggale') là bang của Thụy Sĩ nói tiếng Đức. Kanton St. Gallen nằm ở phía Đông Bắc của Thụy Sĩ. Nó có diện tích 2,026 km² Thủ phủ là thành phố cùng tên St. Gallen.  ︎  Trang Wikipedia về St. Gallen (bang)