(444) Mã Bưu Chính ở Värmland

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Värmland
Múi giờGiờ Trung Âu
Khu vực1.864 km²
Dân số273192 (Thêm chi tiết)
Dân số nam136311 (49,9%)
Dân số nữ136880 (50,1%)
Độ tuổi trung bình44
Mã Bưu Chính650 01, 650 02, 650 04 (441 thêm nữa)
Mã Vùng533, 54, 550 (11 thêm nữa)
Thành phố47
Mã Bưu ChínhThành phốSố mã bưu chính
650 01 - 659 99Karlstad114
661 00 - 661 95Säffle25
663 01 - 663 40Skoghall14
663 01 - 663 92Hammarö (đô thị)19
664 01 - 664 92Grums14
665 01 - 665 93Kil16
667 01 - 667 91Forshaga11
669 20 - 669 92Deje9
670 40 - 670 43Eda (đô thị)3
671 01 - 671 93Arvika28
672 01 - 672 95Årjäng16
673 01 - 673 92Charlottenberg9
681 01 - 681 96Kristinehamn44
682 01 - 682 92Filipstad16
683 01 - 683 34, 683 80 - 683 92Hagfors16
684 01 - 684 92Munkfors12
685 01 - 685 99Torsby18
686 01 - 686 96Sunne21
688 21 - 688 92Storfors8

Bản đồ tương tác

(444) Mã Bưu Chính ở Värmland

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân sốKhu vực
650 01KarlstadVärmland
650 02KarlstadVärmland
650 04KarlstadVärmland
650 05KarlstadVärmland
650 07KarlstadVärmland
650 08KarlstadVärmland
650 09KarlstadVärmland
650 12KarlstadVärmland
651 00KarlstadVärmland
651 01KarlstadVärmland
651 02KarlstadVärmland
651 03KarlstadVärmland
651 04KarlstadVärmland
651 05KarlstadVärmland
651 06KarlstadVärmland
651 07KarlstadVärmland
651 08KarlstadVärmland
651 09KarlstadVärmland
651 10KarlstadVärmland
651 11KarlstadVärmland
651 12KarlstadVärmland
651 13KarlstadVärmland
651 14KarlstadVärmland
651 15KarlstadVärmland
651 16KarlstadVärmland
651 19KarlstadVärmland
651 21KarlstadVärmland
651 22KarlstadVärmland
651 28KarlstadVärmland
651 80KarlstadVärmland
651 81KarlstadVärmland
651 82KarlstadVärmland
651 83KarlstadVärmland
651 84KarlstadVärmland
651 85KarlstadVärmland
651 86KarlstadVärmland
651 87KarlstadVärmland
651 88KarlstadVärmland
651 89KarlstadVärmland
652 01KarlstadVärmland
652 16KarlstadVärmland3770,127 km²
652 17KarlstadVärmland20981.962 m²
652 18KarlstadVärmland2280,137 km²
652 19KarlstadVärmland3080,156 km²
652 20KarlstadVärmland6120,316 km²
652 21KarlstadVärmland95266,1 km²
652 22KarlstadVärmland5840,168 km²
652 23KarlstadVärmland3800,138 km²
652 24KarlstadVärmland10160,524 km²
652 25KarlstadVärmland7950,295 km²
652 26KarlstadVärmland22064,13 km²
652 27KarlstadVärmland6420,68 km²
652 28KarlstadVärmland23258.174 m²
652 29KarlstadVärmland5270,439 km²
652 30KarlstadVärmland17513,842 km²
653 01KarlstadVärmland
653 38KarlstadVärmland1680,409 km²
653 39KarlstadVärmland2950,12 km²
653 40KarlstadVärmland25341,919 km²
653 41KarlstadVärmland25691,77 km²
653 42KarlstadVärmland22068,8 km²
653 43KarlstadVärmland23230,964 km²
653 44KarlstadVärmland4620,195 km²
653 45KarlstadVärmland15991,134 km²
653 46KarlstadVärmland334252,3 km²
653 47KarlstadVärmland7130,379 km²
653 48KarlstadVärmland2400,215 km²
653 49KarlstadVärmland9455,1 km²
653 50KarlstadVärmland245113,4 km²
653 51KarlstadVärmland4522,229 km²
654 01KarlstadVärmland
654 55KarlstadVärmland8400,494 km²
654 57KarlstadVärmland
654 58KarlstadVärmland4620,24 km²
654 59KarlstadVärmland4070,237 km²
654 60KarlstadVärmland34565,3 km²
654 61KarlstadVärmland19522,183 km²
654 62KarlstadVärmland15210,244 km²
654 63KarlstadVärmland16630,452 km²
654 64KarlstadVärmland15360,459 km²
654 65KarlstadVärmland39903,922 km²
654 66KarlstadVärmland17850,704 km²
654 67KarlstadVärmland4060,144 km²
654 68KarlstadVärmland14751,271 km²
654 69KarlstadVärmland8662,051 km²
655 91KarlstadVärmland273984,3 km²
655 92KarlstadVärmland20224,3 km²
655 93KarlstadVärmland583105,5 km²
655 94KarlstadVärmland1418131,3 km²
656 01KarlstadVärmland
656 31KarlstadVärmland3530,101 km²
656 32KarlstadVärmland14300,468 km²
656 33KarlstadVärmland
656 34KarlstadVärmland7970,238 km²
656 35KarlstadVärmland870,214 km²
656 36KarlstadVärmland5440,357 km²
656 37KarlstadVärmland16891,425 km²
656 38KarlstadVärmland5851,34 km²
656 39KarlstadVärmland290918,8 km²
656 71SkattkärrVärmland6433,526 km²
656 72SkattkärrVärmland7001,483 km²
658 00KarlstadVärmland
658 10KarlstadVärmland
658 11KarlstadVärmland
658 12KarlstadVärmland
658 13KarlstadVärmland
658 14KarlstadVärmland
658 15KarlstadVärmland
658 16KarlstadVärmland
658 17KarlstadVärmland
658 18KarlstadVärmland
658 19KarlstadVärmland
658 20KarlstadVärmland
659 97KarlstadVärmland
659 98KarlstadVärmland
659 99KarlstadVärmland
660 40SegmonVärmland1037116,4 km²
660 50VålbergVärmland3895248,9 km²
660 52EdsvallaVärmland135967,9 km²
660 57VäseVärmland2647308,3 km²
660 60MolkomVärmland4776453,8 km²
661 00SäffleVärmland
661 20SäffleVärmland
661 21SäffleVärmland
661 22SäffleVärmland
661 23SäffleVärmland
661 24SäffleVärmland
661 25SäffleVärmland
661 26SäffleVärmland
661 29SäffleVärmland
661 30SäffleVärmland21871,544 km²
661 31SäffleVärmland9552,434 km²
661 32SäffleVärmland6140,964 km²
661 33SäffleVärmland9821,777 km²
661 40SäffleVärmland11011,735 km²
661 41SäffleVärmland5740,52 km²
661 42SäffleVärmland8771,695 km²
661 43SäffleVärmland6801,44 km²
661 80SäffleVärmland
661 81SäffleVärmland
661 91SäffleVärmland12081.235,8 km²
661 92SäffleVärmland1274359,2 km²
661 93SäffleVärmland1044159,4 km²
661 94SäffleVärmland1359297,2 km²
661 95SäffleVärmland854214,2 km²
661 96Värmland620200,7 km²
662 03SvanskogVärmland
662 50SvanskogVärmland6713,454 km²
662 96SvanskogVärmland449101 km²
663 01SkoghallVärmland
663 11Hammarö (đô thị)Värmland
663 12Hammarö (đô thị)Värmland
663 20SkoghallVärmland
663 21SkoghallVärmland
663 22SkoghallVärmland
663 29SkoghallVärmland
663 30SkoghallVärmland36184,071 km²
663 31SkoghallVärmland9950,861 km²
663 32SkoghallVärmland7102,628 km²
663 33SkoghallVärmland10721,862 km²
663 34SkoghallVärmland36238,5 km²
663 40Hammarö (đô thị)Värmland6661,323 km²
663 41Hammarö (đô thị)Värmland15208,8 km²
663 42Hammarö (đô thị)Värmland75118,9 km²
663 43Hammarö (đô thị)Värmland
663 81Hammarö (đô thị)Värmland
663 91Hammarö (đô thị)Värmland2057361,1 km²
663 92Hammarö (đô thị)Värmland46020,7 km²
664 01GrumsVärmland
664 20GrumsVärmland
664 21GrumsVärmland
664 22GrumsVärmland
664 23GrumsVärmland
664 28GrumsVärmland
664 30GrumsVärmland2790,169 km²
664 31GrumsVärmland2331,98 km²
664 32GrumsVärmland8175,2 km²
664 33GrumsVärmland20732,516 km²
664 34GrumsVärmland12074,598 km²
664 40SlottsbronVärmland132012,9 km²
664 80GrumsVärmland
664 91GrumsVärmland956147,3 km²
664 92GrumsVärmland606108,9 km²
664 95SäffleVärmland22269 km²
665 01KilVärmland
665 20KilVärmland
665 21KilVärmland
665 22KilVärmland
665 23KilVärmland
665 24KilVärmland
665 25KilVärmland
665 30KilVärmland14230,568 km²
665 31KilVärmland7220,586 km²
665 32KilVärmland26323,595 km²
665 33KilVärmland14892,704 km²
665 34KilVärmland3853,599 km²
665 35KilVärmland8412,389 km²
665 91KilVärmland3242175,6 km²
665 92KilVärmland1125138,6 km²
665 93KilVärmland1024103,8 km²
665 94FageråsVärmland4506,3 km²
666 93ÅrjängVärmland22574,7 km²
667 01ForshagaVärmland
667 20ForshagaVärmland
667 21ForshagaVärmland
667 22ForshagaVärmland
667 29ForshagaVärmland
667 30ForshagaVärmland19366,3 km²
667 31ForshagaVärmland134310 km²
667 32ForshagaVärmland20911,527 km²
667 33ForshagaVärmland86315,4 km²
667 34ForshagaVärmland3061,425 km²
667 91ForshagaVärmland36233 km²
669 20DejeVärmland
669 21DejeVärmland
669 22DejeVärmland
669 27DejeVärmland
669 30DejeVärmland10816 km²
669 31DejeVärmland5782,624 km²
669 32DejeVärmland6781,879 km²
669 91DejeVärmland1233140,2 km²
669 92DejeVärmland588157,4 km²
670 10TöcksforsVärmland2590369,6 km²
670 20Värmland1045372,4 km²
670 35Värmland1717440,6 km²
670 40Eda (đô thị)Värmland3303278 km²
670 41KoppomVärmland1482281,5 km²
670 43Eda (đô thị)Värmland325133,2 km²
671 01ArvikaVärmland
671 20ArvikaVärmland
671 21ArvikaVärmland
671 22ArvikaVärmland
671 23ArvikaVärmland
671 24ArvikaVärmland
671 25ArvikaVärmland
671 26ArvikaVärmland
671 27ArvikaVärmland
671 29ArvikaVärmland
671 30ArvikaVärmland9731,37 km²
671 31ArvikaVärmland15640,471 km²
671 32ArvikaVärmland10780,746 km²
671 33ArvikaVärmland9823,896 km²
671 34ArvikaVärmland32103,81 km²
671 40ArvikaVärmland6330,2 km²
671 41ArvikaVärmland11822,777 km²
671 42ArvikaVärmland8250,632 km²
671 50ArvikaVärmland7390,578 km²
671 51ArvikaVärmland20881,96 km²
671 52ArvikaVärmland6562,194 km²
671 60ArvikaVärmland67410,5 km²
671 70EdaneVärmland7187,1 km²
671 80ArvikaVärmland
671 81ArvikaVärmland
671 82ArvikaVärmland
671 91ArvikaVärmland90578,4 km²
671 92ArvikaVärmland1895148 km²
671 93ArvikaVärmland1182235,9 km²
671 94Värmland909251,7 km²
671 95KlässbolVärmland1460247,2 km²
671 96Värmland1012153,1 km²
672 01ÅrjängVärmland
672 20ÅrjängVärmland
672 21ÅrjängVärmland
672 22ÅrjängVärmland
672 23ÅrjängVärmland
672 24ÅrjängVärmland
672 29ÅrjängVärmland
672 30ÅrjängVärmland6487,5 km²
672 31ÅrjängVärmland14284,101 km²
672 32ÅrjängVärmland5853,441 km²
672 91ÅrjängVärmland1339277,4 km²
672 92ÅrjängVärmland902267,9 km²
672 93ÅrjängVärmland565207 km²
672 94ÅrjängVärmland1057186,1 km²
672 95ÅrjängVärmland818353,8 km²
673 01CharlottenbergVärmland
673 20CharlottenbergVärmland
673 21CharlottenbergVärmland
673 22CharlottenbergVärmland
673 29CharlottenbergVärmland
673 31CharlottenbergVärmland7082,723 km²
673 32CharlottenbergVärmland14482,339 km²
673 91CharlottenbergVärmland353131,3 km²
673 92CharlottenbergVärmland1199112,9 km²
673 93Eda (đô thị)Värmland2737.319 m²
680 50EkshäradVärmland
680 51StölletVärmland319480,1 km²
680 52AmbjörbyVärmland401282,8 km²
680 60SysslebäckVärmland1436585,7 km²
680 61Värmland353510,7 km²
680 63Värmland573308,3 km²
680 65Värmland101607,8 km²
680 71BjörneborgVärmland106632,2 km²
680 90NykroppaVärmland28396,5 km²
680 96LesjöforsVärmland1795525,2 km²
681 01KristinehamnVärmland
681 04KristinehamnVärmland
681 06KristinehamnVärmland
681 10KristinehamnVärmland
681 20KristinehamnVärmland
681 21KristinehamnVärmland
681 22KristinehamnVärmland
681 23KristinehamnVärmland
681 24KristinehamnVärmland
681 25KristinehamnVärmland
681 26KristinehamnVärmland
681 27KristinehamnVärmland
681 28KristinehamnVärmland
681 29KristinehamnVärmland
681 30KristinehamnVärmland24121,142 km²
681 31KristinehamnVärmland5020,264 km²
681 32KristinehamnVärmland5270,656 km²
681 33KristinehamnVärmland1360,477 km²
681 34KristinehamnVärmland11382,137 km²
681 35KristinehamnVärmland6821,253 km²
681 36KristinehamnVärmland1650,198 km²
681 37KristinehamnVärmland4523,279 km²
681 38KristinehamnVärmland6892,927 km²
681 40KristinehamnVärmland4660,319 km²
681 41KristinehamnVärmland5480,405 km²
681 42KristinehamnVärmland11460,704 km²
681 43KristinehamnVärmland17472,874 km²
681 50KristinehamnVärmland5240,397 km²
681 51KristinehamnVärmland12661,176 km²
681 52KristinehamnVärmland12584,695 km²
681 53KristinehamnVärmland3192,432 km²
681 54KristinehamnVärmland24754,364 km²
681 60KristinehamnVärmland6863,649 km²
681 80KristinehamnVärmland
681 82KristinehamnVärmland
681 83KristinehamnVärmland
681 84KristinehamnVärmland
681 85KristinehamnVärmland
681 91KristinehamnVärmland1250178 km²
681 92KristinehamnVärmland25968,3 km²
681 93KristinehamnVärmland668606,3 km²
681 94KristinehamnVärmland968211,1 km²
681 95KristinehamnVärmland1815208 km²
681 96KristinehamnVärmland73697,5 km²
682 01FilipstadVärmland
682 20FilipstadVärmland
682 21FilipstadVärmland
682 22FilipstadVärmland
682 23FilipstadVärmland
682 24FilipstadVärmland
682 27FilipstadVärmland
682 30FilipstadVärmland6680,342 km²
682 31FilipstadVärmland7750,497 km²
682 32FilipstadVärmland8231,135 km²
682 33FilipstadVärmland19294,637 km²
682 34FilipstadVärmland79113,8 km²
682 40FilipstadVärmland77727,7 km²
682 82FilipstadVärmland
682 91FilipstadVärmland738441,9 km²
682 92FilipstadVärmland1173323 km²
682 93NordmarkVärmland232121 km²
683 01HagforsVärmland
683 20HagforsVärmland
683 21HagforsVärmland
683 22HagforsVärmland
683 23HagforsVärmland
683 24HagforsVärmland
683 29HagforsVärmland
683 30HagforsVärmland6680,805 km²
683 31HagforsVärmland4180,713 km²
683 32HagforsVärmland3550,33 km²
683 33HagforsVärmland289620,5 km²
683 34HagforsVärmland4222,599 km²
683 40UddeholmVärmland56820,8 km²
683 60EkshäradVärmland15272,868 km²
683 61Värmland954329 km²
683 62Värmland423232,8 km²
683 80HagforsVärmland
683 85HagforsVärmland
683 91HagforsVärmland727716,9 km²
683 92HagforsVärmland899136,3 km²
683 93RådaVärmland87755,7 km²
683 94Värmland273127,2 km²
683 95SunnemoVärmland271253,5 km²
684 01MunkforsVärmland
684 20MunkforsVärmland
684 21MunkforsVärmland
684 22MunkforsVärmland
684 23MunkforsVärmland
684 28MunkforsVärmland
684 29MunkforsVärmland
684 30MunkforsVärmland5233,863 km²
684 31MunkforsVärmland11968,8 km²
684 32MunkforsVärmland5795,6 km²
684 91MunkforsVärmland2910,2 km²
684 92MunkforsVärmland78347,6 km²
684 93RansäterVärmland691106,2 km²
684 95Värmland21154,8 km²
685 01TorsbyVärmland
685 20TorsbyVärmland
685 21TorsbyVärmland
685 22TorsbyVärmland
685 23TorsbyVärmland
685 24TorsbyVärmland
685 25TorsbyVärmland
685 29TorsbyVärmland
685 30TorsbyVärmland9961,001 km²
685 32TorsbyVärmland3681,098 km²
685 33TorsbyVärmland11013,459 km²
685 34TorsbyVärmland20362,937 km²
685 80TorsbyVärmland
685 91TorsbyVärmland1045395,6 km²
685 92TorsbyVärmland651172,2 km²
685 93TorsbyVärmland1003165,5 km²
685 94TorsbyVärmland850465,9 km²
685 97Värmland845460,1 km²
685 99TorsbyVärmland
686 01SunneVärmland
686 20SunneVärmland
686 21SunneVärmland
686 22SunneVärmland
686 23SunneVärmland
686 24SunneVärmland
686 25SunneVärmland
686 26SunneVärmland
686 28SunneVärmland
686 29SunneVärmland
686 30SunneVärmland14221,068 km²
686 31SunneVärmland8032,533 km²
686 33SunneVärmland14772,887 km²
686 34SunneVärmland1050,53 km²
686 35SunneVärmland13362,71 km²
686 80SunneVärmland
686 91SunneVärmland495183,9 km²
686 92SunneVärmland28279,9 km²
686 93SunneVärmland1037235,2 km²
686 94RottnerosVärmland172967,2 km²
686 95SunneVärmland1021135,5 km²
686 96SunneVärmland771151,9 km²
686 97Värmland1202180,1 km²
686 98UddhedenVärmland991398,2 km²
688 21StorforsVärmland
688 22StorforsVärmland
688 23StorforsVärmland
688 29StorforsVärmland
688 30StorforsVärmland7582,008 km²
688 31StorforsVärmland16568,3 km²
688 91StorforsVärmland984251,4 km²
688 92StorforsVärmland21195,1 km²

Thông tin nhân khẩu của Värmland

Dân số273192
Mật độ dân số146,6 / km²
Dân số nam136311 (49,9%)
Dân số nữ136880 (50,1%)
Độ tuổi trung bình44
Độ tuổi trung bình của nam giới42,7
Độ tuổi trung bình của nữ giới45,3
Các doanh nghiệp ở Värmland11680
Dân số (1975)308694
Dân số (2000)278394
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 -11,5%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 -1,9%

Värmland

(Wermlandia) là một trong những tỉnh truyền thống của Thụy Điển (landskap). Tỉnh này nằm ở trung bộ Thụy Điển. Các tỉnh giáp ranh gồm có Västergötland, Dalsland, Dalarna, Västmanland và Närke. Tỉnh cũng giáp Na Uy về phía tây. Cũng giống như các tỉnh của Thuỵ..  ︎  Trang Wikipedia về Värmland