(439) Mã Bưu Chính ở Södermanland

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Södermanland
Múi giờGiờ Trung Âu
Khu vực869 km²
Dân số278930 (Thêm chi tiết)
Dân số nam138756 (49,7%)
Dân số nữ140173 (50,3%)
Độ tuổi trung bình43,1
Mã Bưu Chính165 00, 165 10, 165 11 (436 thêm nữa)
Mã Vùng150, 151, 152 (5 thêm nữa)
Thành phố36
Mã Bưu ChínhThành phốSố mã bưu chính
610 70 - 610 74Vagnhärad5
611 00 - 611 10, 611 20 - 611 97Nyköping59
613 00 - 613 81Oxelösund21
619 01 - 619 92Trosa14
630 03 - 640 40Eskilstuna102
641 01 - 641 97Katrineholm42
642 01 - 642 95Flen25
643 01 - 643 95Vingåker14
644 01 - 644 80Torshälla11
645 00 - 645 94Strängnäs34
646 20 - 646 93Gnesta16
647 01 - 647 24Läggesta8
647 30 - 647 32Mariefred5
647 50 - 647 83Åkers Styckebruk7

Bản đồ tương tác

(439) Mã Bưu Chính ở Södermanland

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân sốKhu vực
165 00Södermanland
165 10Södermanland
165 11Södermanland
165 12Södermanland
165 13Södermanland
165 15Södermanland
165 16Södermanland
165 20Södermanland
165 21Södermanland
165 22Södermanland
165 23Södermanland
165 24Södermanland
610 50JönåkerSödermanland
610 53EnstabergaSödermanland
610 54NävekvarnSödermanland
610 55StigtomtaSödermanland
610 56VrenaSödermanland
610 60TystbergaSödermanland
610 70VagnhäradSödermanland71,787 km²
610 71VagnhäradSödermanland13692,195 km²
610 72VagnhäradSödermanland7501,731 km²
610 73VagnhäradSödermanland10502,139 km²
610 74VagnhäradSödermanland166959,2 km²
610 75Södermanland1027118,6 km²
611 00NyköpingSödermanland
611 01NyköpingSödermanland
611 02NyköpingSödermanland
611 03NyköpingSödermanland
611 04NyköpingSödermanland
611 05NyköpingSödermanland
611 07NyköpingSödermanland
611 08NyköpingSödermanland
611 10NyköpingSödermanland
611 11JönåkerSödermanland
611 12StigtomtaSödermanland
611 14TystbergaSödermanland
611 15EnstabergaSödermanland
611 16NävekvarnSödermanland
611 20NyköpingSödermanland
611 22NyköpingSödermanland
611 23NyköpingSödermanland
611 24NyköpingSödermanland
611 25NyköpingSödermanland
611 26NyköpingSödermanland
611 27NyköpingSödermanland
611 29NyköpingSödermanland
611 30NyköpingSödermanland2130,255 km²
611 31NyköpingSödermanland10461,764 km²
611 32NyköpingSödermanland6320,473 km²
611 33NyköpingSödermanland2230,178 km²
611 34NyköpingSödermanland3480,292 km²
611 35NyköpingSödermanland8550,808 km²
611 36NyköpingSödermanland5170,615 km²
611 37NyköpingSödermanland5431,024 km²
611 38NyköpingSödermanland15042,974 km²
611 39NyköpingSödermanland8172,422 km²
611 44NyköpingSödermanland33951,768 km²
611 45NyköpingSödermanland11882,764 km²
611 46NyköpingSödermanland1650,94 km²
611 47NyköpingSödermanland520,835 km²
611 50NyköpingSödermanland8763,142 km²
611 55NyköpingSödermanland1810,467 km²
611 56NyköpingSödermanland4501,234 km²
611 57NyköpingSödermanland38273,645 km²
611 60NyköpingSödermanland2961,157 km²
611 61NyköpingSödermanland2310,378 km²
611 62NyköpingSödermanland5340,913 km²
611 63NyköpingSödermanland5512,707 km²
611 64NyköpingSödermanland3870,849 km²
611 65NyköpingSödermanland2570,312 km²
611 66NyköpingSödermanland6900,442 km²
611 67NyköpingSödermanland28392,913 km²
611 70JönåkerSödermanland7671,977 km²
611 72StigtomtaSödermanland8862,04 km²
611 73VrenaSödermanland8503,203 km²
611 74TystbergaSödermanland2171,639 km²
611 75EnstabergaSödermanland5486,3 km²
611 76NävekvarnSödermanland106421,2 km²
611 79NyköpingSödermanland
611 80NyköpingSödermanland
611 81NyköpingSödermanland
611 82NyköpingSödermanland
611 83NyköpingSödermanland
611 84NyköpingSödermanland
611 85NyköpingSödermanland
611 86NyköpingSödermanland
611 88NyköpingSödermanland
611 89NyköpingSödermanland
611 90ÅlbergaSödermanland109265,3 km²
611 91NyköpingSödermanland510171,7 km²
611 92NyköpingSödermanland139165,7 km²
611 93NyköpingSödermanland11576157 km²
611 94NyköpingSödermanland3826107,8 km²
611 95NyköpingSödermanland1649158,3 km²
611 96JönåkerSödermanland906133 km²
611 97NyköpingSödermanland165388,6 km²
611 98VrenaSödermanland42072,8 km²
611 99TystbergaSödermanland1972265,5 km²
613 00OxelösundSödermanland
613 10OxelösundSödermanland
613 11OxelösundSödermanland
613 20OxelösundSödermanland
613 21OxelösundSödermanland
613 22OxelösundSödermanland
613 23OxelösundSödermanland
613 24OxelösundSödermanland
613 30OxelösundSödermanland7550,588 km²
613 31OxelösundSödermanland44166,5 km²
613 32OxelösundSödermanland6820.281 m²
613 33OxelösundSödermanland2450,409 km²
613 35OxelösundSödermanland10923,458 km²
613 36OxelösundSödermanland8041,461 km²
613 37OxelösundSödermanland6302,052 km²
613 38OxelösundSödermanland4751,574 km²
613 40OxelösundSödermanland930,363 km²
613 41OxelösundSödermanland192212,8 km²
613 51OxelösundSödermanland1111,636 km²
613 80OxelösundSödermanland
613 81OxelösundSödermanland
618 95StavsjöSödermanland46597 km²
619 01TrosaSödermanland
619 20TrosaSödermanland
619 21TrosaSödermanland
619 22TrosaSödermanland
619 23TrosaSödermanland
619 30TrosaSödermanland10320,391 km²
619 31TrosaSödermanland6272,425 km²
619 32TrosaSödermanland4390,358 km²
619 33TrosaSödermanland17991,452 km²
619 34TrosaSödermanland6091,384 km²
619 35TrosaSödermanland5740,59 km²
619 80TrosaSödermanland
619 91TrosaSödermanland49021 km²
619 92TrosaSödermanland27532 km²
630 03EskilstunaSödermanland
630 04EskilstunaSödermanland
630 05EskilstunaSödermanland
630 06EskilstunaSödermanland
630 07EskilstunaSödermanland
630 08EskilstunaSödermanland
630 09SkogstorpSödermanland
630 12EskilstunaSödermanland
630 14EskilstunaSödermanland
631 00EskilstunaSödermanland
631 01EskilstunaSödermanland
631 02EskilstunaSödermanland
631 03EskilstunaSödermanland
631 04EskilstunaSödermanland
631 05EskilstunaSödermanland
631 06EskilstunaSödermanland
631 07EskilstunaSödermanland
631 08EskilstunaSödermanland
631 80EskilstunaSödermanland
631 81EskilstunaSödermanland
631 84EskilstunaSödermanland
631 85EskilstunaSödermanland
631 86EskilstunaSödermanland
631 87EskilstunaSödermanland
631 88EskilstunaSödermanland
631 89EskilstunaSödermanland
631 92EskilstunaSödermanland
631 93EskilstunaSödermanland
631 94EskilstunaSödermanland
632 01EskilstunaSödermanland
632 20EskilstunaSödermanland33130,837 km²
632 21EskilstunaSödermanland37031,117 km²
632 22EskilstunaSödermanland353016,2 km²
632 23EskilstunaSödermanland27782,833 km²
632 24EskilstunaSödermanland4010,205 km²
632 25EskilstunaSödermanland5090,112 km²
632 26EskilstunaSödermanland12320,363 km²
632 27EskilstunaSödermanland9130,233 km²
632 28EskilstunaSödermanland8700,268 km²
632 29EskilstunaSödermanland54537,8 km²
632 30EskilstunaSödermanland13540,453 km²
632 31EskilstunaSödermanland8170,337 km²
632 32EskilstunaSödermanland10780,615 km²
632 33EskilstunaSödermanland22916,1 km²
632 34EskilstunaSödermanland7220,822 km²
632 35EskilstunaSödermanland29289.054 m²
632 36EskilstunaSödermanland13211,833 km²
632 37EskilstunaSödermanland56836.170 m²
632 39EskilstunaSödermanland15275,4 km²
633 01EskilstunaSödermanland
633 40EskilstunaSödermanland9560,177 km²
633 41EskilstunaSödermanland6570,179 km²
633 42EskilstunaSödermanland14990,343 km²
633 43EskilstunaSödermanland4980,216 km²
633 44EskilstunaSödermanland19270,59 km²
633 45EskilstunaSödermanland11180,262 km²
633 46EskilstunaSödermanland50482,163 km²
633 47EskilstunaSödermanland39923,381 km²
633 48EskilstunaSödermanland20214,196 km²
633 49EskilstunaSödermanland414913,6 km²
633 50EskilstunaSödermanland4420,166 km²
633 51EskilstunaSödermanland8670,295 km²
633 52EskilstunaSödermanland18191,045 km²
633 53EskilstunaSödermanland22953,339 km²
633 54EskilstunaSödermanland14580,691 km²
633 55EskilstunaSödermanland4720,144 km²
633 56EskilstunaSödermanland20190,773 km²
633 57EskilstunaSödermanland3480,139 km²
633 58EskilstunaSödermanland10410,564 km²
633 59EskilstunaSödermanland6030,418 km²
633 62EskilstunaSödermanland16353,359 km²
633 69SkogstorpSödermanland35095,6 km²
633 70HållstaSödermanland8403,49 km²
634 01EskilstunaSödermanland
635 01EskilstunaSödermanland
635 02EskilstunaSödermanland215213,7 km²
635 03EskilstunaSödermanland1192,194 km²
635 04EskilstunaSödermanland74963,4 km²
635 05EskilstunaSödermanland46868,2 km²
635 06EskilstunaSödermanland257557,1 km²
635 07EskilstunaSödermanland22511,5 km²
635 08EskilstunaSödermanland63424,8 km²
635 09EskilstunaSödermanland43436,1 km²
635 10EskilstunaSödermanland342714 km²
635 11EskilstunaSödermanland32314,3 km²
635 12EskilstunaSödermanland7725,1 km²
635 13EskilstunaSödermanland141852 km²
635 14EskilstunaSödermanland11232,3 km²
635 17Södermanland602101,3 km²
635 18EskilstunaSödermanland50893,2 km²
635 19EskilstunaSödermanland147851,4 km²
635 20EskilstunaSödermanland49662 km²
635 31KvicksundSödermanland110034,7 km²
635 32KvicksundSödermanland7714,21 km²
638 01EskilstunaSödermanland
638 02EskilstunaSödermanland
638 03EskilstunaSödermanland
638 05EskilstunaSödermanland
638 07EskilstunaSödermanland
638 08EskilstunaSödermanland
638 09EskilstunaSödermanland
638 10EskilstunaSödermanland
638 11EskilstunaSödermanland
638 12EskilstunaSödermanland
638 14EskilstunaSödermanland
638 21EskilstunaSödermanland
640 10HögsjöSödermanland463163,1 km²
640 20KatrineholmSödermanland1424146,9 km²
640 23KatrineholmSödermanland
640 24SköldingeSödermanland114752,7 km²
640 25ÄsköpingSödermanland
640 30HälleforsnäsSödermanland
640 31FlenSödermanland59947,1 km²
640 32MalmköpingSödermanland
640 33BettnaSödermanland1278154,2 km²
640 34SparreholmSödermanland
640 40EskilstunaSödermanland1480137,6 km²
640 43Södermanland145496,5 km²
640 45KvicksundSödermanland
640 50BjörnlundaSödermanland
640 51StjärnhovSödermanland
640 60Åkers StyckebrukSödermanland
640 61StallarholmenSödermanland
641 01KatrineholmSödermanland
641 02KatrineholmSödermanland
641 03KatrineholmSödermanland
641 20KatrineholmSödermanland
641 21KatrineholmSödermanland
641 22KatrineholmSödermanland
641 23KatrineholmSödermanland
641 27KatrineholmSödermanland
641 29KatrineholmSödermanland
641 30KatrineholmSödermanland16360,436 km²
641 31KatrineholmSödermanland2750,164 km²
641 32KatrineholmSödermanland10530,74 km²
641 33KatrineholmSödermanland15580,644 km²
641 34KatrineholmSödermanland17541,492 km²
641 35KatrineholmSödermanland6770,889 km²
641 36KatrineholmSödermanland21021,19 km²
641 37KatrineholmSödermanland13400,775 km²
641 39KatrineholmSödermanland26541,413 km²
641 45KatrineholmSödermanland7350,17 km²
641 46KatrineholmSödermanland7390,678 km²
641 47KatrineholmSödermanland8660,995 km²
641 48KatrineholmSödermanland790,264 km²
641 49KatrineholmSödermanland18551,2 km²
641 50KatrineholmSödermanland10000,902 km²
641 51KatrineholmSödermanland16340,657 km²
641 52KatrineholmSödermanland6980,423 km²
641 53KatrineholmSödermanland4951,617 km²
641 61Södermanland14484,788 km²
641 62KatrineholmSödermanland133983,2 km²
641 80KatrineholmSödermanland
641 81KatrineholmSödermanland
641 82KatrineholmSödermanland
641 91KatrineholmSödermanland281104,5 km²
641 92KatrineholmSödermanland919154,1 km²
641 93KatrineholmSödermanland2203126,2 km²
641 94KatrineholmSödermanland92236,8 km²
641 95KatrineholmSödermanland53026,8 km²
641 96KatrineholmSödermanland1108118,8 km²
641 97KatrineholmSödermanland434151,4 km²
642 01FlenSödermanland
642 06MalmköpingSödermanland
642 20FlenSödermanland
642 21FlenSödermanland
642 22FlenSödermanland
642 23FlenSödermanland
642 24FlenSödermanland
642 28FlenSödermanland
642 31FlenSödermanland6840,788 km²
642 32FlenSödermanland5300,833 km²
642 33FlenSödermanland4891,024 km²
642 34FlenSödermanland13781,363 km²
642 35FlenSödermanland6951,454 km²
642 36FlenSödermanland8230,82 km²
642 37FlenSödermanland9790,852 km²
642 60MalmköpingSödermanland9121,933 km²
642 61MalmköpingSödermanland5140,59 km²
642 81FlenSödermanland
642 82FlenSödermanland
642 83FlenSödermanland
642 84FlenSödermanland
642 91FlenSödermanland169956,3 km²
642 92FlenSödermanland26040,2 km²
642 93FlenSödermanland83056,4 km²
642 94FlenSödermanland20131,3 km²
642 95FlenSödermanland33762 km²
642 96MalmköpingSödermanland1739220,6 km²
643 01VingåkerSödermanland
643 06Södermanland
643 20VingåkerSödermanland
643 21VingåkerSödermanland
643 22VingåkerSödermanland
643 30VingåkerSödermanland18392,319 km²
643 31VingåkerSödermanland14741,455 km²
643 32VingåkerSödermanland5215 km²
643 33VingåkerSödermanland5452,958 km²
643 60KatrineholmSödermanland1851,102 km²
643 80VingåkerSödermanland
643 91VingåkerSödermanland29078,1 km²
643 92VingåkerSödermanland107593,3 km²
643 93VingåkerSödermanland36274,8 km²
643 94VingåkerSödermanland21395,2 km²
643 95VingåkerSödermanland739107,6 km²
643 96KatrineholmSödermanland486112,6 km²
643 97EskilstunaSödermanland43945 km²
643 98Södermanland271133,1 km²
644 01TorshällaSödermanland
644 20TorshällaSödermanland
644 21TorshällaSödermanland
644 22TorshällaSödermanland
644 30TorshällaSödermanland27242,147 km²
644 31TorshällaSödermanland22332,678 km²
644 32TorshällaSödermanland6460,323 km²
644 33TorshällaSödermanland4200,244 km²
644 34TorshällaSödermanland7261,597 km²
644 35TorshällaSödermanland5630,694 km²
644 36Södermanland170810,7 km²
644 80TorshällaSödermanland
645 00SträngnäsSödermanland
645 01SträngnäsSödermanland
645 02SträngnäsSödermanland
645 06StallarholmenSödermanland
645 20SträngnäsSödermanland
645 21SträngnäsSödermanland
645 22SträngnäsSödermanland
645 23SträngnäsSödermanland
645 24SträngnäsSödermanland
645 25SträngnäsSödermanland
645 30SträngnäsSödermanland7030,866 km²
645 31SträngnäsSödermanland5150,323 km²
645 32SträngnäsSödermanland9370,583 km²
645 33SträngnäsSödermanland7850,481 km²
645 34SträngnäsSödermanland8450,656 km²
645 35SträngnäsSödermanland
645 40SträngnäsSödermanland17162,838 km²
645 41SträngnäsSödermanland15801,251 km²
645 42SträngnäsSödermanland17791,512 km²
645 43SträngnäsSödermanland7281,04 km²
645 44SträngnäsSödermanland3951,313 km²
645 45SträngnäsSödermanland2430,32 km²
645 47SträngnäsSödermanland9242,955 km²
645 50SträngnäsSödermanland4522,5 km²
645 51SträngnäsSödermanland7292,273 km²
645 59SträngnäsSödermanland
645 61StallarholmenSödermanland10183,103 km²
645 62StallarholmenSödermanland3511,419 km²
645 80SträngnäsSödermanland
645 82SträngnäsSödermanland
645 83SträngnäsSödermanland
645 84SträngnäsSödermanland
645 87SträngnäsSödermanland
645 91SträngnäsSödermanland3218174 km²
645 92SträngnäsSödermanland2588139 km²
645 93SträngnäsSödermanland1164149,3 km²
645 94SträngnäsSödermanland275950,8 km²
645 96StallarholmenSödermanland43982,4 km²
645 97StallarholmenSödermanland46699,9 km²
646 01GnestaSödermanland
646 02BjörnlundaSödermanland
646 03StjärnhovSödermanland
646 20GnestaSödermanland
646 21GnestaSödermanland
646 22GnestaSödermanland
646 23GnestaSödermanland
646 30GnestaSödermanland16312,959 km²
646 31GnestaSödermanland4920,284 km²
646 32GnestaSödermanland17201,074 km²
646 33GnestaSödermanland14382.734 m²
646 34GnestaSödermanland12862,348 km²
646 35GnestaSödermanland10641,113 km²
646 50GnestaSödermanland7718,3 km²
646 51StjärnhovSödermanland7775,5 km²
646 80GnestaSödermanland
646 91GnestaSödermanland56468,8 km²
646 92GnestaSödermanland272109,4 km²
646 93GnestaSödermanland43280,8 km²
646 94Södermanland729102,5 km²
646 95BjörnlundaSödermanland34194,4 km²
646 96StjärnhovSödermanland695149,1 km²
647 01LäggestaSödermanland
647 05Åkers StyckebrukSödermanland
647 20LäggestaSödermanland
647 21LäggestaSödermanland
647 22LäggestaSödermanland
647 23LäggestaSödermanland
647 24LäggestaSödermanland
647 30MariefredSödermanland13882,107 km²
647 31MariefredSödermanland16574,635 km²
647 32MariefredSödermanland4230,414 km²
647 35LäggestaSödermanland2730,29 km²
647 50Åkers StyckebrukSödermanland7978,1 km²
647 51Åkers StyckebrukSödermanland8257,8 km²
647 52Åkers StyckebrukSödermanland9801,215 km²
647 81LäggestaSödermanland
647 83Åkers StyckebrukSödermanland
647 91MariefredSödermanland73289,4 km²
647 92MariefredSödermanland2220103,5 km²
647 93Södermanland15917,8 km²
647 95Åkers StyckebrukSödermanland65144,8 km²
648 30FlenSödermanland23122,9 km²
648 31HälleforsnäsSödermanland43817,3 km²
649 30SparreholmSödermanland5191,73 km²
649 91SparreholmSödermanland904166,3 km²

Thông tin nhân khẩu của Södermanland

Dân số278930
Mật độ dân số321,0 / km²
Dân số nam138756 (49,7%)
Dân số nữ140173 (50,3%)
Độ tuổi trung bình43,1
Độ tuổi trung bình của nam giới42,1
Độ tuổi trung bình của nữ giới44,1
Các doanh nghiệp ở Södermanland10810
Dân số (1975)241333
Dân số (2000)258131
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 +15,6%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 +8,1%

Södermanland

là một trong những tỉnh truyền thống của Thụy Điển (landskap), tỉnh nằm bên bờ biển phía đông nam của Thụy Điển. Giáp Östergötland, Närke, Västmanland và Uppland. Nó cũng được bao quanh bởi hồ Mälaren và biển Baltic. tiếng Thụy Điển, tên tỉnh là thường xuyên..  ︎  Trang Wikipedia về Södermanland