(195) Mã Bưu Chính ở Linköping

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Linköping
Múi giờGiờ Trung Âu
Khu vực42,2 km²
Dân số102096 (Thêm chi tiết)
Dân số nam52051 (51%)
Dân số nữ50045 (49%)
Độ tuổi trung bình37
Mã Bưu Chính580 02, 580 03, 580 05 (192 thêm nữa)
Mã Vùng13

Bản đồ tương tác

(195) Mã Bưu Chính ở Linköping, Östergötland

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân sốKhu vực
580 02LinköpingÖstergötland
580 03LinköpingÖstergötland
580 05LinköpingÖstergötland
580 06LinköpingÖstergötland
580 07LinköpingÖstergötland
580 08LinköpingÖstergötland
580 09LinköpingÖstergötland
580 10LinköpingÖstergötland
580 11LinköpingÖstergötland
580 13LinköpingÖstergötland
580 15LinköpingÖstergötland
581 00LinköpingÖstergötland
581 01LinköpingÖstergötland
581 02LinköpingÖstergötland
581 03LinköpingÖstergötland
581 04LinköpingÖstergötland
581 05LinköpingÖstergötland
581 06LinköpingÖstergötland
581 07LinköpingÖstergötland
581 10LinköpingÖstergötland
581 11LinköpingÖstergötland
581 12LinköpingÖstergötland
581 13LinköpingÖstergötland
581 14LinköpingÖstergötland
581 15LinköpingÖstergötland
581 16LinköpingÖstergötland
581 17LinköpingÖstergötland
581 18LinköpingÖstergötland
581 19LinköpingÖstergötland
581 21LinköpingÖstergötland
581 28LinköpingÖstergötland8178.010 m²
581 31LinköpingÖstergötland
581 33LinköpingÖstergötland
581 80LinköpingÖstergötland
581 81LinköpingÖstergötland
581 82LinköpingÖstergötland
581 83LinköpingÖstergötland
581 84LinköpingÖstergötland
581 85LinköpingÖstergötland
581 86LinköpingÖstergötland
581 87LinköpingÖstergötland
581 88LinköpingÖstergötland
581 89LinköpingÖstergötland
581 90LinköpingÖstergötland
581 91LinköpingÖstergötland
581 92LinköpingÖstergötland
581 93LinköpingÖstergötland
581 94LinköpingÖstergötland
581 95LinköpingÖstergötland
581 96LinköpingÖstergötland
581 97LinköpingÖstergötland
581 98LinköpingÖstergötland
581 99LinköpingÖstergötland
582 00LinköpingÖstergötland
582 01LinköpingÖstergötland
582 02LinköpingÖstergötland
582 10LinköpingÖstergötland
582 12LinköpingÖstergötland3940,125 km²
582 14LinköpingÖstergötland6300,136 km²
582 15LinköpingÖstergötland10662.244 m²
582 16LinköpingÖstergötland9640,234 km²
582 17LinköpingÖstergötland69889.742 m²
582 18LinköpingÖstergötland8720,174 km²
582 19LinköpingÖstergötland86812.240 m²
582 20LinköpingÖstergötland88991.896 m²
582 21LinköpingÖstergötland6200,119 km²
582 22LinköpingÖstergötland4920,195 km²
582 23LinköpingÖstergötland43186.457 m²
582 24LinköpingÖstergötland7980,211 km²
582 25LinköpingÖstergötland15940,422 km²
582 26LinköpingÖstergötland4170,196 km²
582 27LinköpingÖstergötland8510,118 km²
582 28LinköpingÖstergötland19660,357 km²
582 29LinköpingÖstergötland9800,406 km²
582 30LinköpingÖstergötland
582 31LinköpingÖstergötland4970,109 km²
582 32LinköpingÖstergötland18050,185 km²
582 33LinköpingÖstergötland202067.304 m²
582 34LinköpingÖstergötland8540,123 km²
582 35LinköpingÖstergötland8120,174 km²
582 36LinköpingÖstergötland6580,148 km²
582 37LinköpingÖstergötland2290,114 km²
582 38LinköpingÖstergötland267767.973 m²
582 39LinköpingÖstergötland15420,368 km²
582 40LinköpingÖstergötland24530.950 m²
582 42LinköpingÖstergötland3880,137 km²
582 43LinköpingÖstergötland5570,189 km²
582 44LinköpingÖstergötland5940,233 km²
582 45LinköpingÖstergötland8040,375 km²
582 46LinköpingÖstergötland36332,328 km²
582 47LinköpingÖstergötland25790,926 km²
582 48LinköpingÖstergötland7700,105 km²
582 49LinköpingÖstergötland40155.958 m²
582 52LinköpingÖstergötland2400,238 km²
582 53LinköpingÖstergötland6820,381 km²
582 54LinköpingÖstergötland35495,9 km²
582 72LinköpingÖstergötland11111,923 km²
582 73LinköpingÖstergötland69528 km²
582 74LinköpingÖstergötland10791,639 km²
582 75LinköpingÖstergötland321612,5 km²
582 76LinköpingÖstergötland88210,3 km²
582 77LinköpingÖstergötland31480,67 km²
582 78LinköpingÖstergötland39526,2 km²
583 00LinköpingÖstergötland
583 29LinköpingÖstergötland23172.106 m²
583 30LinköpingÖstergötland62604,401 km²
583 31LinköpingÖstergötland10520,53 km²
583 32LinköpingÖstergötland2720,684 km²
583 33LinköpingÖstergötland11260,501 km²
583 34LinköpingÖstergötland3700,59 km²
583 35LinköpingÖstergötland31973.520 m²
583 36LinköpingÖstergötland9700,508 km²
583 37LinköpingÖstergötland2151,561 km²
584 22LinköpingÖstergötland9661,892 km²
584 31LinköpingÖstergötland12190,246 km²
584 32LinköpingÖstergötland32300,678 km²
584 34LinköpingÖstergötland1150,298 km²
584 35LinköpingÖstergötland84527.679 m²
584 36LinköpingÖstergötland25788.895 m²
584 37LinköpingÖstergötland8881,161 km²
584 39LinköpingÖstergötland6390,753 km²
585 00LinköpingÖstergötland
585 91LinköpingÖstergötland67843 km²
585 92LinköpingÖstergötland81923,7 km²
585 93LinköpingÖstergötland97883,3 km²
585 94LinköpingÖstergötland17357,2 km²
585 95LinköpingÖstergötland67748,2 km²
585 96LinköpingÖstergötland72746,7 km²
585 97LinköpingÖstergötland240278,1 km²
585 98LinköpingÖstergötland120825,7 km²
585 99LinköpingÖstergötland136152,1 km²
586 00LinköpingÖstergötland
586 42LinköpingÖstergötland4220,255 km²
586 43LinköpingÖstergötland4420,331 km²
586 44LinköpingÖstergötland2770,206 km²
586 45LinköpingÖstergötland4585.081 m²
586 46LinköpingÖstergötland11168.099 m²
586 47LinköpingÖstergötland2660,413 km²
586 48LinköpingÖstergötland5780,512 km²
586 62LinköpingÖstergötland9682,062 km²
586 63LinköpingÖstergötland28584,426 km²
586 65LinköpingÖstergötland2022,91 km²
586 66LinköpingÖstergötland10641,385 km²
587 00LinköpingÖstergötland
587 21LinköpingÖstergötland
587 23LinköpingÖstergötland22310,495 km²
587 24LinköpingÖstergötland21735.054 m²
587 25LinköpingÖstergötland21020,732 km²
587 26LinköpingÖstergötland8660,203 km²
587 27LinköpingÖstergötland7540,164 km²
587 29LinköpingÖstergötland15830,517 km²
587 31LinköpingÖstergötland27150,765 km²
587 32LinköpingÖstergötland4660,114 km²
587 33LinköpingÖstergötland48694.062 m²
587 34LinköpingÖstergötland6290,328 km²
587 35LinköpingÖstergötland16380,539 km²
587 37LinköpingÖstergötland12230,615 km²
587 38LinköpingÖstergötland3910,125 km²
587 39LinköpingÖstergötland19681,046 km²
587 50LinköpingÖstergötland29680,606 km²
587 52LinköpingÖstergötland1730,574 km²
587 53LinköpingÖstergötland
587 58LinköpingÖstergötland13190,375 km²
588 01LinköpingÖstergötland
588 02LinköpingÖstergötland
588 03LinköpingÖstergötland
588 05LinköpingÖstergötland
588 06LinköpingÖstergötland
588 07LinköpingÖstergötland
588 08LinköpingÖstergötland
588 09LinköpingÖstergötland
588 10LinköpingÖstergötland
588 11LinköpingÖstergötland
588 13LinköpingÖstergötland
588 15LinköpingÖstergötland
588 18LinköpingÖstergötland
588 20LinköpingÖstergötland
589 00LinköpingÖstergötland
589 21LinköpingÖstergötland10050,291 km²
589 23LinköpingÖstergötland18781,002 km²
589 25LinköpingÖstergötland12520,351 km²
589 27LinköpingÖstergötland7540,394 km²
589 29LinköpingÖstergötland7170,219 km²
589 31LinköpingÖstergötland7650,69 km²
589 33LinköpingÖstergötland9650,569 km²
589 35LinköpingÖstergötland10580,614 km²
589 37LinköpingÖstergötland12740,969 km²
589 41LinköpingÖstergötland28122,33 km²
589 43LinköpingÖstergötland6680,901 km²
589 50LinköpingÖstergötland3700,526 km²
589 51LinköpingÖstergötland7871,106 km²
589 52LinköpingÖstergötland2690,28 km²
589 53LinköpingÖstergötland5570,995 km²
589 55LinköpingÖstergötland7120,345 km²
589 57LinköpingÖstergötland3700,331 km²

Thông tin nhân khẩu của Linköping, Östergötland

Dân số102096
Mật độ dân số2421 / km²
Dân số nam52051 (51%)
Dân số nữ50045 (49%)
Độ tuổi trung bình37
Độ tuổi trung bình của nam giới35,6
Độ tuổi trung bình của nữ giới38,4
Các doanh nghiệp ở Linköping, Östergötland5574
Dân số (1975)70709
Dân số (2000)88774
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 +44,4%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 +15%

Linköping

Linköping [lɪnɕø ː pɪŋ] là một thành phố ở miền nam Thụy Điển, với dân số 97.428 người tại thời điểm năm 2005. Nó là thủ phủ của đô thị Linköping với 140.367 dân (2007) và là thủ phủ của hạt Östergötland. Linköping là nơi đóng trụ sở của Giáo phận Linköping (G..  ︎  Trang Wikipedia về Linköping