(257) Mã Bưu Chính ở Helsingborg

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Helsingborg
Múi giờGiờ Trung Âu
Khu vực38,4 km²
Dân số94243 (Thêm chi tiết)
Dân số nam45706 (48,5%)
Dân số nữ48537 (51,5%)
Độ tuổi trung bình40,5
Mã Bưu Chính250 02, 250 03, 250 04 (254 thêm nữa)
Mã Vùng42

Bản đồ tương tác

(257) Mã Bưu Chính ở Helsingborg, Skåne (hạt)

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân sốKhu vực
250 02HelsingborgSkåne (hạt)
250 03HelsingborgSkåne (hạt)
250 04HelsingborgSkåne (hạt)
250 05HelsingborgSkåne (hạt)
250 06HelsingborgSkåne (hạt)
250 07HelsingborgSkåne (hạt)
250 08HelsingborgSkåne (hạt)
250 09HelsingborgSkåne (hạt)
250 13HelsingborgSkåne (hạt)
250 14HelsingborgSkåne (hạt)
250 15HelsingborgSkåne (hạt)
250 16RååSkåne (hạt)
250 18HelsingborgSkåne (hạt)
250 19HelsingborgSkåne (hạt)
250 20HelsingborgSkåne (hạt)
250 22HelsingborgSkåne (hạt)
250 23HelsingborgSkåne (hạt)
250 24HelsingborgSkåne (hạt)
250 25HelsingborgSkåne (hạt)
250 53HelsingborgSkåne (hạt)
250 54HelsingborgSkåne (hạt)
251 00HelsingborgSkåne (hạt)
251 01HelsingborgSkåne (hạt)
251 06HelsingborgSkåne (hạt)
251 07HelsingborgSkåne (hạt)
251 08HelsingborgSkåne (hạt)
251 09HelsingborgSkåne (hạt)
251 10HelsingborgSkåne (hạt)
251 11HelsingborgSkåne (hạt)
251 12HelsingborgSkåne (hạt)
251 13HelsingborgSkåne (hạt)
251 14HelsingborgSkåne (hạt)
251 81HelsingborgSkåne (hạt)
251 82RamlösaSkåne (hạt)
251 83HelsingborgSkåne (hạt)
251 84HelsingborgSkåne (hạt)
251 85HelsingborgSkåne (hạt)
251 87HelsingborgSkåne (hạt)
251 88HelsingborgSkåne (hạt)
251 89HelsingborgSkåne (hạt)
252 00HelsingborgSkåne (hạt)
252 01HelsingborgSkåne (hạt)
252 02HelsingborgSkåne (hạt)
252 20HelsingborgSkåne (hạt)5680,125 km²
252 21HelsingborgSkåne (hạt)9450,21 km²
252 22HelsingborgSkåne (hạt)17680.441 m²
252 23HelsingborgSkåne (hạt)15560,39 km²
252 24HelsingborgSkåne (hạt)38490.428 m²
252 25HelsingborgSkåne (hạt)68491,721 km²
252 26HelsingborgSkåne (hạt)46160.357 m²
252 27HelsingborgSkåne (hạt)33260,723 km²
252 28HelsingborgSkåne (hạt)4580,186 km²
252 29HelsingborgSkåne (hạt)21201,022 km²
252 30HelsingborgSkåne (hạt)19680,962 km²
252 31HelsingborgSkåne (hạt)4990,313 km²
252 32HelsingborgSkåne (hạt)43852,496 km²
252 34HelsingborgSkåne (hạt)5340,141 km²
252 44HelsingborgSkåne (hạt)112920.491 m²
252 45HelsingborgSkåne (hạt)23326.573 m²
252 46HelsingborgSkåne (hạt)3890,154 km²
252 47HelsingborgSkåne (hạt)8860,309 km²
252 48HelsingborgSkåne (hạt)6630,12 km²
252 49HelsingborgSkåne (hạt)8490,105 km²
252 50HelsingborgSkåne (hạt)17150,377 km²
252 51HelsingborgSkåne (hạt)18540,385 km²
252 52HelsingborgSkåne (hạt)19970,372 km²
252 63HelsingborgSkåne (hạt)6330,233 km²
252 67HelsingborgSkåne (hạt)5270,125 km²
252 68HelsingborgSkåne (hạt)134134.483 m²
252 69RååSkåne (hạt)5140,441 km²
252 70RååSkåne (hạt)10340,771 km²
252 71RååSkåne (hạt)6241,001 km²
252 75HelsingborgSkåne (hạt)12580,463 km²
252 76HelsingborgSkåne (hạt)9620,579 km²
252 77HelsingborgSkåne (hạt)5030,203 km²
252 78HelsingborgSkåne (hạt)150150.364 m²
252 79HelsingborgSkåne (hạt)
252 80HelsingborgSkåne (hạt)
252 84HelsingborgSkåne (hạt)15513,234 km²
252 85HelsingborgSkåne (hạt)5860,679 km²
252 86HelsingborgSkåne (hạt)7941,37 km²
252 87HelsingborgSkåne (hạt)2320,194 km²
253 00HelsingborgSkåne (hạt)
253 01HelsingborgSkåne (hạt)
253 02HelsingborgSkåne (hạt)
253 51HelsingborgSkåne (hạt)8015,8 km²
253 53HelsingborgSkåne (hạt)96412 km²
253 60RamlösaSkåne (hạt)11261,031 km²
253 61HelsingborgSkåne (hạt)9621,02 km²
253 62HelsingborgSkåne (hạt)8421,214 km²
253 68HelsingborgSkåne (hạt)30892,336 km²
253 74HelsingborgSkåne (hạt)13191,975 km²
253 75HelsingborgSkåne (hạt)3940,788 km²
254 00HelsingborgSkåne (hạt)
254 01HelsingborgSkåne (hạt)
254 02HelsingborgSkåne (hạt)
254 33HelsingborgSkåne (hạt)16471,815 km²
254 35HelsingborgSkåne (hạt)3940,107 km²
254 36HelsingborgSkåne (hạt)41786.817 m²
254 37HelsingborgSkåne (hạt)17210,366 km²
254 38HelsingborgSkåne (hạt)3890,128 km²
254 39HelsingborgSkåne (hạt)7690,13 km²
254 40HelsingborgSkåne (hạt)19480,627 km²
254 41HelsingborgSkåne (hạt)8050,147 km²
254 42HelsingborgSkåne (hạt)10930,529 km²
254 43HelsingborgSkåne (hạt)5810,13 km²
254 44HelsingborgSkåne (hạt)5400,113 km²
254 48HelsingborgSkåne (hạt)4930,994 km²
254 49HelsingborgSkåne (hạt)9110,362 km²
254 50HelsingborgSkåne (hạt)26262,641 km²
254 51HelsingborgSkåne (hạt)13850,933 km²
254 52HelsingborgSkåne (hạt)10060,325 km²
254 53HelsingborgSkåne (hạt)5610,237 km²
254 54HelsingborgSkåne (hạt)27981,017 km²
254 55HelsingborgSkåne (hạt)11830,436 km²
254 56HelsingborgSkåne (hạt)12230,735 km²
254 57HelsingborgSkåne (hạt)7110,45 km²
254 58HelsingborgSkåne (hạt)14580,746 km²
254 59HelsingborgSkåne (hạt)3760,411 km²
254 60HelsingborgSkåne (hạt)
254 61HelsingborgSkåne (hạt)7820,631 km²
254 62HelsingborgSkåne (hạt)1941.867 m²
254 63HelsingborgSkåne (hạt)17853.197 m²
254 64HelsingborgSkåne (hạt)44964,861 km²
254 65HelsingborgSkåne (hạt)7350,482 km²
254 66HelsingborgSkåne (hạt)48081,788 km²
254 67HelsingborgSkåne (hạt)21101,435 km²
254 68HelsingborgSkåne (hạt)8302,504 km²
254 76HelsingborgSkåne (hạt)190737,6 km²
254 77HelsingborgSkåne (hạt)165320,1 km²
255 91HelsingborgSkåne (hạt)9838,9 km²
255 92HelsingborgSkåne (hạt)304923,6 km²
256 00HelsingborgSkåne (hạt)
256 54RamlösaSkåne (hạt)9940,778 km²
256 55HelsingborgSkåne (hạt)18410,657 km²
256 56HelsingborgSkåne (hạt)26370,797 km²
256 57RamlösaSkåne (hạt)9140,641 km²
256 58HelsingborgSkåne (hạt)7670,138 km²
256 59HelsingborgSkåne (hạt)5240,263 km²
256 61HelsingborgSkåne (hạt)25400,865 km²
256 62HelsingborgSkåne (hạt)12970,328 km²
256 63HelsingborgSkåne (hạt)1840,239 km²
256 64HelsingborgSkåne (hạt)13310,773 km²
256 65HelsingborgSkåne (hạt)8880,73 km²
256 66HelsingborgSkåne (hạt)5222,376 km²
256 67HelsingborgSkåne (hạt)17470,705 km²
256 68HelsingborgSkåne (hạt)3910,31 km²
256 69HelsingborgSkåne (hạt)9783,854 km²
258 00HelsingborgSkåne (hạt)
258 01HelsingborgSkåne (hạt)
258 02HelsingborgSkåne (hạt)
258 03HelsingborgSkåne (hạt)
258 04HelsingborgSkåne (hạt)
258 05HelsingborgSkåne (hạt)
258 06HelsingborgSkåne (hạt)
258 07HelsingborgSkåne (hạt)
258 08HelsingborgSkåne (hạt)
258 09HelsingborgSkåne (hạt)
258 10HelsingborgSkåne (hạt)
258 11HelsingborgSkåne (hạt)
258 12HelsingborgSkåne (hạt)
258 13HelsingborgSkåne (hạt)
258 14HelsingborgSkåne (hạt)
258 15HelsingborgSkåne (hạt)
258 16HelsingborgSkåne (hạt)
258 17HelsingborgSkåne (hạt)
258 18HelsingborgSkåne (hạt)
258 19HelsingborgSkåne (hạt)
258 20HelsingborgSkåne (hạt)
258 21HelsingborgSkåne (hạt)
258 22HelsingborgSkåne (hạt)
258 23HelsingborgSkåne (hạt)
258 24HelsingborgSkåne (hạt)
258 25HelsingborgSkåne (hạt)
258 26HelsingborgSkåne (hạt)
258 27HelsingborgSkåne (hạt)
258 28HelsingborgSkåne (hạt)
258 29HelsingborgSkåne (hạt)
258 30HelsingborgSkåne (hạt)
258 31HelsingborgSkåne (hạt)
258 32HelsingborgSkåne (hạt)
258 33HelsingborgSkåne (hạt)
258 34HelsingborgSkåne (hạt)
258 35HelsingborgSkåne (hạt)
258 36HelsingborgSkåne (hạt)
258 37HelsingborgSkåne (hạt)
258 38HelsingborgSkåne (hạt)
258 39HelsingborgSkåne (hạt)
258 40HelsingborgSkåne (hạt)
258 41HelsingborgSkåne (hạt)
258 42HelsingborgSkåne (hạt)
258 43HelsingborgSkåne (hạt)
258 44HelsingborgSkåne (hạt)
258 45RamlösaSkåne (hạt)
258 46HelsingborgSkåne (hạt)
258 47HelsingborgSkåne (hạt)
258 48HelsingborgSkåne (hạt)
258 49HelsingborgSkåne (hạt)
258 50HelsingborgSkåne (hạt)
258 51HelsingborgSkåne (hạt)
258 52HelsingborgSkåne (hạt)
258 53HelsingborgSkåne (hạt)
258 54HelsingborgSkåne (hạt)
258 55HelsingborgSkåne (hạt)
258 56HelsingborgSkåne (hạt)
258 57HelsingborgSkåne (hạt)
258 58HelsingborgSkåne (hạt)
258 59HelsingborgSkåne (hạt)
258 60HelsingborgSkåne (hạt)
258 61HelsingborgSkåne (hạt)
258 62HelsingborgSkåne (hạt)
258 63HelsingborgSkåne (hạt)
258 70HelsingborgSkåne (hạt)
258 90HelsingborgSkåne (hạt)
258 95HelsingborgSkåne (hạt)
258 96HelsingborgSkåne (hạt)
259 60HelsingborgSkåne (hạt)
259 61HelsingborgSkåne (hạt)
259 62HelsingborgSkåne (hạt)
259 63HelsingborgSkåne (hạt)
259 64HelsingborgSkåne (hạt)
259 65HelsingborgSkåne (hạt)
259 66HelsingborgSkåne (hạt)
259 67HelsingborgSkåne (hạt)
259 68HelsingborgSkåne (hạt)
259 69HelsingborgSkåne (hạt)
259 70HelsingborgSkåne (hạt)
259 71HelsingborgSkåne (hạt)
259 72HelsingborgSkåne (hạt)
259 73HelsingborgSkåne (hạt)
259 74HelsingborgSkåne (hạt)
259 75HelsingborgSkåne (hạt)
259 76HelsingborgSkåne (hạt)
259 77HelsingborgSkåne (hạt)
259 78HelsingborgSkåne (hạt)
259 79HelsingborgSkåne (hạt)
259 80HelsingborgSkåne (hạt)
259 81HelsingborgSkåne (hạt)
259 82HelsingborgSkåne (hạt)
259 83HelsingborgSkåne (hạt)
259 84HelsingborgSkåne (hạt)
259 85HelsingborgSkåne (hạt)
259 86HelsingborgSkåne (hạt)
259 87HelsingborgSkåne (hạt)
259 88HelsingborgSkåne (hạt)
259 89HelsingborgSkåne (hạt)
259 90HelsingborgSkåne (hạt)
259 91HelsingborgSkåne (hạt)
259 92HelsingborgSkåne (hạt)
259 93HelsingborgSkåne (hạt)
259 94HelsingborgSkåne (hạt)
259 95HelsingborgSkåne (hạt)
259 96HelsingborgSkåne (hạt)
259 97HelsingborgSkåne (hạt)
259 98HelsingborgSkåne (hạt)
259 99HelsingborgSkåne (hạt)
895 80Skåne (hạt)

Thông tin nhân khẩu của Helsingborg, Skåne (hạt)

Dân số94243
Mật độ dân số2453 / km²
Dân số nam45706 (48,5%)
Dân số nữ48537 (51,5%)
Độ tuổi trung bình40,5
Độ tuổi trung bình của nam giới39,2
Độ tuổi trung bình của nữ giới41,7
Các doanh nghiệp ở Helsingborg, Skåne (hạt)5700
Dân số (1975)69984
Dân số (2000)83549
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 +34,7%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 +12,8%

Helsingborg

Helsingborg (phát âm [ˈhɛlsiŋˈbɔrj] là một thành phố thuộc khu đô thị của Thụy Điển và là trụ sở của thị xã Helsingborg, vùng Skåne, (nam Thụy Điển) với 91.457 dân cư vào năm 2005. Dân cư thành phố Helsingborg tăng trưởng khoảng 1.700 người mỗi năm.[cần dẫn ng..  ︎  Trang Wikipedia về Helsingborg