(946) Mã Bưu Chính ở Göteborg

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Göteborg
Múi giờGiờ Trung Âu
Khu vực447,8 km²
Dân số545388 (Thêm chi tiết)
Dân số nam269808 (49,5%)
Dân số nữ275579 (50,5%)
Độ tuổi trung bình36,8
Mã Bưu Chính400 10, 400 12, 400 13 (943 thêm nữa)
Mã Vùng31

Bản đồ tương tác

(946) Mã Bưu Chính ở Göteborg, Västra Götaland (hạt)

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân số của thành phố
400 10GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
400 12GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
400 13GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
400 14GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
400 15GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
400 16GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
400 18GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
400 20GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
400 22GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
400 24GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
400 25GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
400 26GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
400 27GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
400 28GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
400 29GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
400 31GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
400 32GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
400 36GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
400 40GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
400 43GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
400 50GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
400 53GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
400 60GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
400 64GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
400 70GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
400 72GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
400 90GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
400 91GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
400 92GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
400 93GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
400 94GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
400 95GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
400 96GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
400 97GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
400 99GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
401 00GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
401 10GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
401 11GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
401 20GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
401 21GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
401 22GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
401 23GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
401 24GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
401 25GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
401 26GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
401 27GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
401 50GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
401 51GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
401 80GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
401 82GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
401 83GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
401 84GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
401 99GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 20GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 21GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 22GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 23GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 24GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 25GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 26GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 27GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 28GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 29GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 30GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 31GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 32GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 33GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 34GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 35GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 36GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 38GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 40GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 41GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 42GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 43GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 50GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 51GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 52GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 54GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 55GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 56GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 57GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 58GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 59GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 61GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 62GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 64GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 71GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 72GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 73GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 74GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 75GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 76GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 77GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
402 78GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
403 10GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
403 11GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
403 12GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
403 13GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
403 14GöteborgVästra Götaland (hạt)504084
Trang 1Tiếp theo

Thông tin nhân khẩu của Göteborg, Västra Götaland (hạt)

Dân số545388
Mật độ dân số1218 / km²
Dân số nam269808 (49,5%)
Dân số nữ275579 (50,5%)
Độ tuổi trung bình36,8
Độ tuổi trung bình của nam giới35,9
Độ tuổi trung bình của nữ giới37,6
Các doanh nghiệp ở Göteborg, Västra Götaland (hạt)20410
Dân số (1975)399817
Dân số (2000)477807
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 +36,4%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 +14,1%

Göteborg

) /jœte'bɔrj/) là thành phố lớn thứ nhì ở Thụy Điển, sau thủ đô Stockholm, là thành phố lớn thứ 5 trong các quốc gia Nord. Thành phố toạ lạc ở bờ biển tây nam Thuỵ Điển, dân số nội thành năm 2005 là 510.491, tổng dân số ở vùng đô thị là 906.691 người. phố này..  ︎  Trang Wikipedia về Göteborg