(144) Mã Bưu Chính ở Gävle

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Gävle
Múi giờGiờ Trung Âu
Khu vực42,5 km²
Dân số67944 (Thêm chi tiết)
Dân số nam33280 (49%)
Dân số nữ34664 (51%)
Độ tuổi trung bình41
Mã Bưu Chính800 02, 800 04, 800 06 (141 thêm nữa)
Mã Vùng26

Bản đồ tương tác

(144) Mã Bưu Chính ở Gävle, Gävleborg (hạt)

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân sốKhu vực
800 02GävleGävleborg (hạt)
800 04GävleGävleborg (hạt)
800 06GävleGävleborg (hạt)
800 08GävleGävleborg (hạt)
800 10GävleGävleborg (hạt)
800 11GävleGävleborg (hạt)
800 14GävleGävleborg (hạt)
800 15GävleGävleborg (hạt)
801 00GävleGävleborg (hạt)
801 01GävleGävleborg (hạt)
801 02GävleGävleborg (hạt)
801 03GävleGävleborg (hạt)
801 04GävleGävleborg (hạt)
801 05GävleGävleborg (hạt)
801 06GävleGävleborg (hạt)
801 07GävleGävleborg (hạt)
801 08GävleGävleborg (hạt)
801 26GävleGävleborg (hạt)
801 27GävleGävleborg (hạt)
801 28GävleGävleborg (hạt)
801 29GävleGävleborg (hạt)
801 30GävleGävleborg (hạt)
801 31GävleGävleborg (hạt)
801 32GävleGävleborg (hạt)
801 33GävleGävleborg (hạt)
801 34GävleGävleborg (hạt)
801 35GävleGävleborg (hạt)
801 36GävleGävleborg (hạt)
801 37GävleGävleborg (hạt)
801 38GävleGävleborg (hạt)
801 39GävleGävleborg (hạt)
801 70GävleGävleborg (hạt)
801 72GävleGävleborg (hạt)
801 73GävleGävleborg (hạt)
801 74GävleGävleborg (hạt)
801 76GävleGävleborg (hạt)
801 81GävleGävleborg (hạt)
801 82GävleGävleborg (hạt)
801 83GävleGävleborg (hạt)
801 84GävleGävleborg (hạt)
801 85GävleGävleborg (hạt)
801 86GävleGävleborg (hạt)
801 87GävleGävleborg (hạt)
801 88GävleGävleborg (hạt)
802 00GävleGävleborg (hạt)
802 08GävleGävleborg (hạt)
802 10GävleGävleborg (hạt)
802 50GävleGävleborg (hạt)2130,114 km²
802 51GävleGävleborg (hạt)6180,21 km²
802 52GävleGävleborg (hạt)3160,138 km²
802 53GävleGävleborg (hạt)6340,168 km²
802 54GävleGävleborg (hạt)2620,123 km²
802 55GävleGävleborg (hạt)7290,356 km²
802 56GävleGävleborg (hạt)5520,352 km²
802 57GävleGävleborg (hạt)191110,2 km²
802 60GävleGävleborg (hạt)5460,166 km²
802 61GävleGävleborg (hạt)3140,132 km²
802 62GävleGävleborg (hạt)9510,409 km²
802 63GävleGävleborg (hạt)60677.912 m²
802 64GävleGävleborg (hạt)14190,816 km²
802 65GävleGävleborg (hạt)1870,199 km²
802 66GävleGävleborg (hạt)4940,182 km²
802 67GävleGävleborg (hạt)21953,776 km²
802 69GävleGävleborg (hạt)8130,801 km²
802 70GävleGävleborg (hạt)4670,944 km²
802 71GävleGävleborg (hạt)17776.868 m²
802 72GävleGävleborg (hạt)1370,244 km²
802 74GävleGävleborg (hạt)2740,186 km²
802 75GävleGävleborg (hạt)4430,316 km²
802 76GävleGävleborg (hạt)4910,296 km²
802 77GävleGävleborg (hạt)6230,328 km²
802 80GävleGävleborg (hạt)7440,237 km²
802 81GävleGävleborg (hạt)9640.075 m²
802 82GävleGävleborg (hạt)3990,241 km²
802 83GävleGävleborg (hạt)10390,447 km²
802 84GävleGävleborg (hạt)10090,354 km²
802 85GävleGävleborg (hạt)16236.617 m²
802 86GävleGävleborg (hạt)18340,998 km²
802 88GävleGävleborg (hạt)2960,497 km²
802 91GävleGävleborg (hạt)21601,133 km²
802 92GävleGävleborg (hạt)2430,123 km²
802 93GävleGävleborg (hạt)4550,895 km²
803 01GävleGävleborg (hạt)8480,275 km²
803 02GävleGävleborg (hạt)10600,432 km²
803 09GävleGävleborg (hạt)25040,982 km²
803 10GävleGävleborg (hạt)7860,302 km²
803 11GävleGävleborg (hạt)6990,201 km²
803 20GävleGävleborg (hạt)5780,255 km²
803 21GävleGävleborg (hạt)2320,149 km²
803 22GävleGävleborg (hạt)3760,246 km²
803 23GävleGävleborg (hạt)4760,137 km²
803 24GävleGävleborg (hạt)17561,155 km²
803 25GävleGävleborg (hạt)9930,434 km²
804 00GävleGävleborg (hạt)
804 23GävleGävleborg (hạt)33236,8 km²
804 24GävleGävleborg (hạt)5501,175 km²
804 25GävleGävleborg (hạt)3120,824 km²
804 26GävleGävleborg (hạt)6310,874 km²
804 27GävleGävleborg (hạt)7400,444 km²
804 28GävleGävleborg (hạt)730,117 km²
804 29GävleGävleborg (hạt)27102,73 km²
804 30GävleGävleborg (hạt)27338.338 m²
804 31GävleGävleborg (hạt)6250,523 km²
804 32GävleGävleborg (hạt)4350,626 km²
804 33GävleGävleborg (hạt)1990,211 km²
804 34GävleGävleborg (hạt)5610,462 km²
805 91GävleGävleborg (hạt)3060174,7 km²
805 92GävleGävleborg (hạt)92379,1 km²
805 95GävleGävleborg (hạt)142929,2 km²
805 96GävleGävleborg (hạt)128491,8 km²
805 97GävleGävleborg (hạt)217168,2 km²
805 98GävleGävleborg (hạt)730100,5 km²
806 00GävleGävleborg (hạt)
806 26GävleGävleborg (hạt)580,261 km²
806 27GävleGävleborg (hạt)3981,076 km²
806 28GävleGävleborg (hạt)16556,2 km²
806 30GävleGävleborg (hạt)17437.303 m²
806 31GävleGävleborg (hạt)16740,64 km²
806 32GävleGävleborg (hạt)9710,399 km²
806 33GävleGävleborg (hạt)25101,259 km²
806 34GävleGävleborg (hạt)4950,188 km²
806 35GävleGävleborg (hạt)13720,689 km²
806 36GävleGävleborg (hạt)19591,231 km²
806 37GävleGävleborg (hạt)6564,841 km²
806 38GävleGävleborg (hạt)2570,355 km²
806 41GävleGävleborg (hạt)13320,748 km²
806 42GävleGävleborg (hạt)4840,475 km²
806 43GävleGävleborg (hạt)4197 km²
806 45GävleGävleborg (hạt)13732,958 km²
806 46GävleGävleborg (hạt)8763,628 km²
806 47GävleGävleborg (hạt)39594,269 km²
806 48GävleGävleborg (hạt)11774,612 km²
806 49GävleGävleborg (hạt)60012,9 km²
808 00GävleGävleborg (hạt)
808 01GävleGävleborg (hạt)
808 02GävleGävleborg (hạt)
808 04GävleGävleborg (hạt)
808 10GävleGävleborg (hạt)
808 11GävleGävleborg (hạt)
808 14GävleGävleborg (hạt)
808 15GävleGävleborg (hạt)
808 86GävleGävleborg (hạt)
818 41GävleGävleborg (hạt)10685,7 km²
818 42GävleGävleborg (hạt)123824,1 km²

Thông tin nhân khẩu của Gävle, Gävleborg (hạt)

Dân số67944
Mật độ dân số1600 / km²
Dân số nam33280 (49%)
Dân số nữ34664 (51%)
Độ tuổi trung bình41
Độ tuổi trung bình của nam giới39,9
Độ tuổi trung bình của nữ giới42
Các doanh nghiệp ở Gävle, Gävleborg (hạt)3537
Dân số (1975)64200
Dân số (2000)65639
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 +5,8%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 +3,5%

Gävle

Gävle [ˈjɛːvlə] là một thành phố Thụy Điển. Thành phố thuộc hạt Gävleborg. Thành phố là thủ phủ đô thị Gävle và hạt Gävleborg. [[Thành phố có diện tích km2, dân số là 68.700 người. Đây là thành phố lớn thứ 13 của Thụy Điển. Đây là thành phố cổ nhất ở Norrland,..  ︎  Trang Wikipedia về Gävle