(170) Mã Bưu Chính ở Örebro

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Örebro
Múi giờGiờ Trung Âu
Khu vực1.380,1 km²
Dân số103750 (Thêm chi tiết)
Dân số nam49963 (48,2%)
Dân số nữ53787 (51,8%)
Độ tuổi trung bình38,1
Mã Bưu Chính700 02, 700 05, 700 06 (167 thêm nữa)
Mã Vùng19

Bản đồ tương tác

(170) Mã Bưu Chính ở Örebro, Örebro (hạt)

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân sốKhu vực
700 02ÖrebroÖrebro (hạt)
700 05ÖrebroÖrebro (hạt)
700 06ÖrebroÖrebro (hạt)
700 08ÖrebroÖrebro (hạt)
700 09ÖrebroÖrebro (hạt)
700 10ÖrebroÖrebro (hạt)
700 12ÖrebroÖrebro (hạt)
700 13ÖrebroÖrebro (hạt)
700 14ÖrebroÖrebro (hạt)
700 15ÖrebroÖrebro (hạt)
701 00ÖrebroÖrebro (hạt)
701 01ÖrebroÖrebro (hạt)
701 10ÖrebroÖrebro (hạt)
701 11ÖrebroÖrebro (hạt)
701 12ÖrebroÖrebro (hạt)
701 13ÖrebroÖrebro (hạt)
701 14ÖrebroÖrebro (hạt)
701 15ÖrebroÖrebro (hạt)
701 16ÖrebroÖrebro (hạt)
701 17ÖrebroÖrebro (hạt)
701 18ÖrebroÖrebro (hạt)
701 19ÖrebroÖrebro (hạt)
701 21ÖrebroÖrebro (hạt)
701 22ÖrebroÖrebro (hạt)
701 23ÖrebroÖrebro (hạt)
701 30ÖrebroÖrebro (hạt)
701 31ÖrebroÖrebro (hạt)
701 32ÖrebroÖrebro (hạt)
701 33ÖrebroÖrebro (hạt)
701 34ÖrebroÖrebro (hạt)
701 35ÖrebroÖrebro (hạt)
701 40ÖrebroÖrebro (hạt)
701 41ÖrebroÖrebro (hạt)
701 42ÖrebroÖrebro (hạt)
701 43ÖrebroÖrebro (hạt)
701 44ÖrebroÖrebro (hạt)
701 45ÖrebroÖrebro (hạt)
701 46ÖrebroÖrebro (hạt)
701 47ÖrebroÖrebro (hạt)
701 48ÖrebroÖrebro (hạt)
701 49ÖrebroÖrebro (hạt)
701 50ÖrebroÖrebro (hạt)
701 51ÖrebroÖrebro (hạt)
701 80ÖrebroÖrebro (hạt)
701 81ÖrebroÖrebro (hạt)
701 82ÖrebroÖrebro (hạt)
701 83ÖrebroÖrebro (hạt)
701 84ÖrebroÖrebro (hạt)
701 85ÖrebroÖrebro (hạt)
701 86ÖrebroÖrebro (hạt)
701 87ÖrebroÖrebro (hạt)
701 88ÖrebroÖrebro (hạt)
701 89ÖrebroÖrebro (hạt)
701 90ÖrebroÖrebro (hạt)
701 91ÖrebroÖrebro (hạt)
701 92ÖrebroÖrebro (hạt)
701 93ÖrebroÖrebro (hạt)
701 94ÖrebroÖrebro (hạt)
701 95ÖrebroÖrebro (hạt)
701 96ÖrebroÖrebro (hạt)
701 97ÖrebroÖrebro (hạt)
701 98ÖrebroÖrebro (hạt)
701 99ÖrebroÖrebro (hạt)
702 01ÖrebroÖrebro (hạt)
702 02ÖrebroÖrebro (hạt)
702 03ÖrebroÖrebro (hạt)
702 04ÖrebroÖrebro (hạt)
702 05ÖrebroÖrebro (hạt)
702 08ÖrebroÖrebro (hạt)
702 10ÖrebroÖrebro (hạt)3640,135 km²
702 11ÖrebroÖrebro (hạt)36189.705 m²
702 12ÖrebroÖrebro (hạt)8660,217 km²
702 13ÖrebroÖrebro (hạt)9560,285 km²
702 14ÖrebroÖrebro (hạt)14480,296 km²
702 15ÖrebroÖrebro (hạt)28433,483 km²
702 16ÖrebroÖrebro (hạt)16530,366 km²
702 17ÖrebroÖrebro (hạt)23220,842 km²
702 18ÖrebroÖrebro (hạt)19680,836 km²
702 19ÖrebroÖrebro (hạt)5050,171 km²
702 20ÖrebroÖrebro (hạt)
702 21ÖrebroÖrebro (hạt)27137,7 km²
702 22ÖrebroÖrebro (hạt)29654.736 m²
702 23ÖrebroÖrebro (hạt)8410,147 km²
702 24ÖrebroÖrebro (hạt)3330,107 km²
702 25ÖrebroÖrebro (hạt)38381,025 km²
702 26ÖrebroÖrebro (hạt)23280,838 km²
702 27ÖrebroÖrebro (hạt)59666,9 km²
702 28ÖrebroÖrebro (hạt)12992,51 km²
702 29ÖrebroÖrebro (hạt)4111,347 km²
702 30ÖrebroÖrebro (hạt)18667,2 km²
702 31ÖrebroÖrebro (hạt)6542,66 km²
702 32ÖrebroÖrebro (hạt)13000,454 km²
702 33ÖrebroÖrebro (hạt)3444,729 km²
702 34ÖrebroÖrebro (hạt)2070,108 km²
702 35ÖrebroÖrebro (hạt)15100,588 km²
702 36ÖrebroÖrebro (hạt)19214,162 km²
702 37ÖrebroÖrebro (hạt)1110,213 km²
702 39ÖrebroÖrebro (hạt)2750,398 km²
702 81ÖrebroÖrebro (hạt)13250,534 km²
702 82ÖrebroÖrebro (hạt)8617.151 m²
702 83ÖrebroÖrebro (hạt)19980,474 km²
702 84ÖrebroÖrebro (hạt)5520,173 km²
702 85ÖrebroÖrebro (hạt)6400,345 km²
702 86ÖrebroÖrebro (hạt)20800,993 km²
702 98ÖrebroÖrebro (hạt)
702 99ÖrebroÖrebro (hạt)
703 01ÖrebroÖrebro (hạt)
703 02ÖrebroÖrebro (hạt)
703 03ÖrebroÖrebro (hạt)
703 40ÖrebroÖrebro (hạt)7480,177 km²
703 41ÖrebroÖrebro (hạt)8250,219 km²
703 42ÖrebroÖrebro (hạt)6700,266 km²
703 43ÖrebroÖrebro (hạt)6170,204 km²
703 44ÖrebroÖrebro (hạt)12220,441 km²
703 45ÖrebroÖrebro (hạt)7080,344 km²
703 46ÖrebroÖrebro (hạt)33901,123 km²
703 47ÖrebroÖrebro (hạt)20810,505 km²
703 48ÖrebroÖrebro (hạt)21912,349 km²
703 49ÖrebroÖrebro (hạt)4990,136 km²
703 50ÖrebroÖrebro (hạt)9270,247 km²
703 51ÖrebroÖrebro (hạt)7530,254 km²
703 52ÖrebroÖrebro (hạt)8070,549 km²
703 53ÖrebroÖrebro (hạt)21554,573 km²
703 54ÖrebroÖrebro (hạt)5040,12 km²
703 55ÖrebroÖrebro (hạt)11240,23 km²
703 56ÖrebroÖrebro (hạt)4720,169 km²
703 57ÖrebroÖrebro (hạt)8570,182 km²
703 58ÖrebroÖrebro (hạt)36720,903 km²
703 59ÖrebroÖrebro (hạt)8980,312 km²
703 60ÖrebroÖrebro (hạt)37001,472 km²
703 61ÖrebroÖrebro (hạt)25630,615 km²
703 62ÖrebroÖrebro (hạt)29540,728 km²
703 63ÖrebroÖrebro (hạt)56091,503 km²
703 64ÖrebroÖrebro (hạt)6480,236 km²
703 65ÖrebroÖrebro (hạt)17411,476 km²
703 66ÖrebroÖrebro (hạt)8503,832 km²
703 67ÖrebroÖrebro (hạt)8740,241 km²
703 68ÖrebroÖrebro (hạt)7760,259 km²
703 69ÖrebroÖrebro (hạt)32311,868 km²
703 70ÖrebroÖrebro (hạt)44981,279 km²
703 71ÖrebroÖrebro (hạt)61685.876 m²
703 72ÖrebroÖrebro (hạt)7080,154 km²
703 73ÖrebroÖrebro (hạt)4040,114 km²
703 74ÖrebroÖrebro (hạt)43422,509 km²
703 75ÖrebroÖrebro (hạt)42437,9 km²
703 76ÖrebroÖrebro (hạt)16522,439 km²
703 78ÖrebroÖrebro (hạt)9750,633 km²
703 81ÖrebroÖrebro (hạt)7020,275 km²
703 82ÖrebroÖrebro (hạt)1540,426 km²
705 10ÖrebroÖrebro (hạt)104513,1 km²
705 91ÖrebroÖrebro (hạt)226953,3 km²
705 92ÖrebroÖrebro (hạt)3580154,2 km²
705 93ÖrebroÖrebro (hạt)84037,2 km²
705 94ÖrebroÖrebro (hạt)367493,2 km²
705 95ÖrebroÖrebro (hạt)154465,1 km²
705 98ÖrebroÖrebro (hạt)100379,1 km²
708 00ÖrebroÖrebro (hạt)
708 01ÖrebroÖrebro (hạt)
708 02ÖrebroÖrebro (hạt)
708 03ÖrebroÖrebro (hạt)
708 04ÖrebroÖrebro (hạt)
708 05ÖrebroÖrebro (hạt)
708 06ÖrebroÖrebro (hạt)
708 07ÖrebroÖrebro (hạt)
708 08ÖrebroÖrebro (hạt)
708 09ÖrebroÖrebro (hạt)
708 10ÖrebroÖrebro (hạt)
709 99ÖrebroÖrebro (hạt)
715 96ÖrebroÖrebro (hạt)16955 km²
731 10ÖrebroÖrebro (hạt)

Thông tin nhân khẩu của Örebro, Örebro (hạt)

Dân số103750
Mật độ dân số75,2 / km²
Dân số nam49963 (48,2%)
Dân số nữ53787 (51,8%)
Độ tuổi trung bình38,1
Độ tuổi trung bình của nam giới37,1
Độ tuổi trung bình của nữ giới39,1
Các doanh nghiệp ở Örebro, Örebro (hạt)5835
Dân số (1975)77403
Dân số (2000)92254
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 +34%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 +12,5%

Örebro

Örebro [œrəbru ː] là một thành phố, thủ phủ của Đô thị Örebro và vốn của hạt Örebro ở Thụy Điển với dân số 98.237 người trong năm 2005. nhận được Hiến chương Hoàng gia của mình và đặc quyền thành phố không muộn hơn năm 1404.  ︎  Trang Wikipedia về Örebro