Tỉnh Trung Bắc, Sri Lanka
Mã bưu chính thế giới
Lên đầu trang

(152) Mã Bưu Chính ở Tỉnh Trung Bắc, Sri Lanka

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Tỉnh Trung Bắc, Sri Lanka
Múi giờGiờ Sri Lanka
Khu vực10.472 km²
Dân số1,3 triệu
Mật độ dân số120,3 / km²
Mã Bưu Chính50000, 50004, 50012 (149 thêm nữa)
Mã Vùng25, 27
Các doanh nghiệp ở Tỉnh Trung Bắc, Sri Lanka3191
Thành phố6
Mã Bưu ChínhThành phốSố mã bưu chính
50012 - 50104, 50169 - 50588Anuradhapura97
50120 - 50124, 51031 - 51039Ranawa11
50300 - 50308Mihintale4
51000 - 51026, 51042 - 51408Polonnaruwa40

(152) Mã Bưu Chính ở Tỉnh Trung Bắc, Sri Lanka

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân số của thành phố
50000AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50004AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50012AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50014AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50016AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50020AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50029AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50036AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50042AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50044AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50046AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50055AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50057AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50062AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50064AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50067AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50068AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50072AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50080AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50086AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50088AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50104AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50120RanawaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka
50122RanawaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka
50124RanawaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka
50142AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50144HabaranaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka
50150HabaranaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka
50169AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50170AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50174AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50176AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50180AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50196AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50206AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50207AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50220AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50222AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50224AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50226AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50230AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50232AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50236AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50242AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50244AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50246AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50248AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50259AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50260EppawalaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka
50270AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50280AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50282AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50284AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50288AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50300MihintaleTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka
50304AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50306AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50308AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50320AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50324AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50326AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50327AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50334AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50338AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50339AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50344AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50350AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50356AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50358AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50370AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50380AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50382AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50384AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50386AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50390AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50392AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50393AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50394AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50448AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50450AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50452AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50454AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50492AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50506AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50511AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50512AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50514AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50516AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50518AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50552AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50554AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50556AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50562AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50564AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50566AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50567AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50570AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50572AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50574AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50582AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50584AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50586AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50587AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
50588AnuradhapuraTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka60943
51000PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51002PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51004PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51006PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51008PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51014RanawaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka
51016RanawaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka
51024PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51026PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51031RanawaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka
51032RanawaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka
51033RanawaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka
51034RanawaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka
51037RanawaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka
51039RanawaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka
51042PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51044PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51046PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51049PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51050PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51052PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51062PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51064PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51066PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51070PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51072PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51076PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51089PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51090PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51092PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51094PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51096PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51098PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51100PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51102PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51104PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51106PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51108PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51225PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51235PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51244PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51246PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51250PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51256PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51258PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51375PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51378PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900
51408PolonnaruwaTỉnh Trung Bắc, Sri Lanka13900

Tỉnh Trung Bắc, Sri Lanka

Tỉnh Trung Bắc (Sinhala: උතුරු මැද පළාත Uturumeda Palata, Tamil: வட மத்திய மாகாணம் Wada Maththiya Maakaanam) là một tỉnh của Sri Lanka. Với thủ phủ là thành phố Anuradhapura. Tỉnh không đông dân cư, và nó có một nền kinh tế kém phát triển, diện tích đất chủ yế..  ︎  Trang Wikipedia về Tỉnh Trung Bắc, Sri Lanka