(181) Mã Bưu Chính ở Province of Sabaragamuwa

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Province of Sabaragamuwa
Múi giờGiờ Sri Lanka
Khu vực4.968 km²
Dân số1,9 triệu
Mật độ dân số386,2 / km²
Mã Bưu Chính70000, 70001, 70002 (178 thêm nữa)
Mã Vùng35, 45
Các doanh nghiệp ở Province of Sabaragamuwa3928
Thành phố11
Mã Bưu ChínhThành phốSố mã bưu chính
70000 - 70620Ratnapura86
71000 - 71724Kegalle88

(181) Mã Bưu Chính ở Province of Sabaragamuwa

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân số của thành phố
70000RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70001RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70002RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70004RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70005RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70012RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70016RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70017RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70018RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70019RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70021RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70024RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70026RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70032RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70034RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70036RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70038RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70041RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70042RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70044RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70045RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70046RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70056RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70062RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70066RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70080RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70082RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70100BogasgodaProvince of Sabaragamuwa
70101RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70104RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70108RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70112RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70114RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70122RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70124RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70127RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70129RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70130RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70131RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70133RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70134RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70135RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70136RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70138RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70150RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70152RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70154RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70156RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70158RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70162RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70165RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70168RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70180RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70195RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70200EmbilipitiyaProvince of Sabaragamuwa
70294RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70296RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70298RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70300RakwanaProvince of Sabaragamuwa
70332RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70338RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70346RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70400RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70403RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70404RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70408RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70455RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70456RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70459RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70461RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70469RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70472RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70482RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70488RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70492RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70494RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70495RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70500KuruwitaProvince of Sabaragamuwa
70502RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70504RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70506RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70512RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70552RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70556RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70600RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70602RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70604RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70606RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70612RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
70620RatnapuraProvince of Sabaragamuwa47832
71000KegalleProvince of Sabaragamuwa
71009KegalleProvince of Sabaragamuwa
71014KegalleProvince of Sabaragamuwa
71016MolagodaProvince of Sabaragamuwa
71022KegalleProvince of Sabaragamuwa
71029KegalleProvince of Sabaragamuwa
71034KegalleProvince of Sabaragamuwa
71035KegalleProvince of Sabaragamuwa
71037KegalleProvince of Sabaragamuwa
71041KegalleProvince of Sabaragamuwa
71044KegalleProvince of Sabaragamuwa
71046KegalleProvince of Sabaragamuwa
71050DewalegamaProvince of Sabaragamuwa
71055KegalleProvince of Sabaragamuwa
71060KegalleProvince of Sabaragamuwa
71063KegalleProvince of Sabaragamuwa
71105KegalleProvince of Sabaragamuwa
71106KegalleProvince of Sabaragamuwa
71108KegalleProvince of Sabaragamuwa
71113KegalleProvince of Sabaragamuwa
71115KegalleProvince of Sabaragamuwa
71116KegalleProvince of Sabaragamuwa
71130KegalleProvince of Sabaragamuwa
71202KegalleProvince of Sabaragamuwa
71204KegalleProvince of Sabaragamuwa
71208KegalleProvince of Sabaragamuwa
71210KegalleProvince of Sabaragamuwa
71211KegalleProvince of Sabaragamuwa
71220KegalleProvince of Sabaragamuwa
71222KegalleProvince of Sabaragamuwa
71230KegalleProvince of Sabaragamuwa
71232KegalleProvince of Sabaragamuwa
71234KegalleProvince of Sabaragamuwa
71236KegalleProvince of Sabaragamuwa
71237KegalleProvince of Sabaragamuwa
71303KegalleProvince of Sabaragamuwa
71312KegalleProvince of Sabaragamuwa
71313KegalleProvince of Sabaragamuwa
71315KegalleProvince of Sabaragamuwa
71318KegalleProvince of Sabaragamuwa
71320KegalleProvince of Sabaragamuwa
71321KegalleProvince of Sabaragamuwa
71325KegalleProvince of Sabaragamuwa
71326YatapanaProvince of Sabaragamuwa
71350KegalleProvince of Sabaragamuwa
71352KegalleProvince of Sabaragamuwa
71360KegalleProvince of Sabaragamuwa
71363KegalleProvince of Sabaragamuwa
71370KegalleProvince of Sabaragamuwa
71372KegalleProvince of Sabaragamuwa
71400KegalleProvince of Sabaragamuwa
71401KegalleProvince of Sabaragamuwa
71403KegalleProvince of Sabaragamuwa
71407KegalleProvince of Sabaragamuwa
71417KegalleProvince of Sabaragamuwa
71418KegalleProvince of Sabaragamuwa
71430KegalleProvince of Sabaragamuwa
71432KegalleProvince of Sabaragamuwa
71500MawanellaProvince of Sabaragamuwa
71501KegalleProvince of Sabaragamuwa
71503KegalleProvince of Sabaragamuwa
71505KegalleProvince of Sabaragamuwa
71507KegalleProvince of Sabaragamuwa
71508KegalleProvince of Sabaragamuwa
71520KegalleProvince of Sabaragamuwa
71521KegalleProvince of Sabaragamuwa
71527KegalleProvince of Sabaragamuwa
71530KegalleProvince of Sabaragamuwa
71533KegalleProvince of Sabaragamuwa
71541KegalleProvince of Sabaragamuwa
71546KegalleProvince of Sabaragamuwa
71600KegalleProvince of Sabaragamuwa
71601KegalleProvince of Sabaragamuwa
71602KegalleProvince of Sabaragamuwa
71603KegalleProvince of Sabaragamuwa
71605KegalleProvince of Sabaragamuwa
71607KegalleProvince of Sabaragamuwa
71610KegalleProvince of Sabaragamuwa
71612KegalleProvince of Sabaragamuwa
71619KegalleProvince of Sabaragamuwa
71622KegalleProvince of Sabaragamuwa
71702KegalleProvince of Sabaragamuwa
71704KegalleProvince of Sabaragamuwa
71706KegalleProvince of Sabaragamuwa
71708KegalleProvince of Sabaragamuwa
71712KegalleProvince of Sabaragamuwa
71715KegalleProvince of Sabaragamuwa
71716KegalleProvince of Sabaragamuwa
71720KitulgalaProvince of Sabaragamuwa
71722KegalleProvince of Sabaragamuwa
71724KegalleProvince of Sabaragamuwa

Province of Sabaragamuwa

The Sabaragamuwa Province, (Sinhalese: සබරගමුව පළාත Sabaragamuwa Palata, Tamil: சபரகமுவ மாகாணம் Sabaragamuwa Maakaanam) is one of the nine provinces of Sri Lanka, the first level administrative division of the country. The provinces have existed sinc..  ︎  Trang Wikipedia về Province of Sabaragamuwa