(277) Mã Bưu Chính ở Sibiu

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Sibiu
Múi giờGiờ Đông Âu
Khu vực121 km²
Dân số110926 (Thêm chi tiết)
Dân số nam52218 (47,1%)
Dân số nữ58708 (52,9%)
Độ tuổi trung bình40,1
Mã Bưu Chính550003, 550004, 550005 (274 thêm nữa)
Mã Vùng269, 369

(277) Mã Bưu Chính ở Sibiu, Judeţul Sibiu

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân số của thành phố
550003SibiuJudeţul Sibiu151894
550004SibiuJudeţul Sibiu151894
550005SibiuJudeţul Sibiu151894
550006SibiuJudeţul Sibiu151894
550009SibiuJudeţul Sibiu151894
550010SibiuJudeţul Sibiu151894
550011SibiuJudeţul Sibiu151894
550012SibiuJudeţul Sibiu151894
550013SibiuJudeţul Sibiu151894
550017SibiuJudeţul Sibiu151894
550018SibiuJudeţul Sibiu151894
550019SibiuJudeţul Sibiu151894
550020SibiuJudeţul Sibiu151894
550021SibiuJudeţul Sibiu151894
550024SibiuJudeţul Sibiu151894
550025SibiuJudeţul Sibiu151894
550026SibiuJudeţul Sibiu151894
550027SibiuJudeţul Sibiu151894
550028SibiuJudeţul Sibiu151894
550031SibiuJudeţul Sibiu151894
550032SibiuJudeţul Sibiu151894
550033SibiuJudeţul Sibiu151894
550034SibiuJudeţul Sibiu151894
550035SibiuJudeţul Sibiu151894
550036SibiuJudeţul Sibiu151894
550039SibiuJudeţul Sibiu151894
550040SibiuJudeţul Sibiu151894
550041SibiuJudeţul Sibiu151894
550042SibiuJudeţul Sibiu151894
550043SibiuJudeţul Sibiu151894
550046SibiuJudeţul Sibiu151894
550047SibiuJudeţul Sibiu151894
550048SibiuJudeţul Sibiu151894
550049SibiuJudeţul Sibiu151894
550052SibiuJudeţul Sibiu151894
550056SibiuJudeţul Sibiu151894
550057SibiuJudeţul Sibiu151894
550058SibiuJudeţul Sibiu151894
550062SibiuJudeţul Sibiu151894
550063SibiuJudeţul Sibiu151894
550064SibiuJudeţul Sibiu151894
550068SibiuJudeţul Sibiu151894
550069SibiuJudeţul Sibiu151894
550070SibiuJudeţul Sibiu151894
550073SibiuJudeţul Sibiu151894
550074SibiuJudeţul Sibiu151894
550075SibiuJudeţul Sibiu151894
550076SibiuJudeţul Sibiu151894
550077SibiuJudeţul Sibiu151894
550081SibiuJudeţul Sibiu151894
550082SibiuJudeţul Sibiu151894
550083SibiuJudeţul Sibiu151894
550084SibiuJudeţul Sibiu151894
550085SibiuJudeţul Sibiu151894
550086SibiuJudeţul Sibiu151894
550087SibiuJudeţul Sibiu151894
550088SibiuJudeţul Sibiu151894
550089SibiuJudeţul Sibiu151894
550090SibiuJudeţul Sibiu151894
550091SibiuJudeţul Sibiu151894
550092SibiuJudeţul Sibiu151894
550093SibiuJudeţul Sibiu151894
550094SibiuJudeţul Sibiu151894
550096SibiuJudeţul Sibiu151894
550097SibiuJudeţul Sibiu151894
550098SibiuJudeţul Sibiu151894
550099SibiuJudeţul Sibiu151894
550101SibiuJudeţul Sibiu151894
550102SibiuJudeţul Sibiu151894
550103SibiuJudeţul Sibiu151894
550104SibiuJudeţul Sibiu151894
550105SibiuJudeţul Sibiu151894
550106SibiuJudeţul Sibiu151894
550107SibiuJudeţul Sibiu151894
550108SibiuJudeţul Sibiu151894
550109SibiuJudeţul Sibiu151894
550112SibiuJudeţul Sibiu151894
550113SibiuJudeţul Sibiu151894
550114SibiuJudeţul Sibiu151894
550117SibiuJudeţul Sibiu151894
550118SibiuJudeţul Sibiu151894
550119SibiuJudeţul Sibiu151894
550122SibiuJudeţul Sibiu151894
550123SibiuJudeţul Sibiu151894
550124SibiuJudeţul Sibiu151894
550125SibiuJudeţul Sibiu151894
550126SibiuJudeţul Sibiu151894
550129SibiuJudeţul Sibiu151894
550130SibiuJudeţul Sibiu151894
550131SibiuJudeţul Sibiu151894
550132SibiuJudeţul Sibiu151894
550135SibiuJudeţul Sibiu151894
550136SibiuJudeţul Sibiu151894
550137SibiuJudeţul Sibiu151894
550138SibiuJudeţul Sibiu151894
550141SibiuJudeţul Sibiu151894
550142SibiuJudeţul Sibiu151894
550143SibiuJudeţul Sibiu151894
550144SibiuJudeţul Sibiu151894
550145SibiuJudeţul Sibiu151894
550148SibiuJudeţul Sibiu151894
550149SibiuJudeţul Sibiu151894
550150SibiuJudeţul Sibiu151894
550151SibiuJudeţul Sibiu151894
550154SibiuJudeţul Sibiu151894
550155SibiuJudeţul Sibiu151894
550156SibiuJudeţul Sibiu151894
550159SibiuJudeţul Sibiu151894
550160SibiuJudeţul Sibiu151894
550163SibiuJudeţul Sibiu151894
550164SibiuJudeţul Sibiu151894
550165SibiuJudeţul Sibiu151894
550166SibiuJudeţul Sibiu151894
550169SibiuJudeţul Sibiu151894
550170SibiuJudeţul Sibiu151894
550171SibiuJudeţul Sibiu151894
550172SibiuJudeţul Sibiu151894
550173SibiuJudeţul Sibiu151894
550176SibiuJudeţul Sibiu151894
550177SibiuJudeţul Sibiu151894
550178SibiuJudeţul Sibiu151894
550179SibiuJudeţul Sibiu151894
550182SibiuJudeţul Sibiu151894
550183SibiuJudeţul Sibiu151894
550184SibiuJudeţul Sibiu151894
550185SibiuJudeţul Sibiu151894
550188SibiuJudeţul Sibiu151894
550189SibiuJudeţul Sibiu151894
550190SibiuJudeţul Sibiu151894
550191SibiuJudeţul Sibiu151894
550194SibiuJudeţul Sibiu151894
550195SibiuJudeţul Sibiu151894
550196SibiuJudeţul Sibiu151894
550197SibiuJudeţul Sibiu151894
550200SibiuJudeţul Sibiu151894
550201SibiuJudeţul Sibiu151894
550202SibiuJudeţul Sibiu151894
550205SibiuJudeţul Sibiu151894
550206SibiuJudeţul Sibiu151894
550207SibiuJudeţul Sibiu151894
550208SibiuJudeţul Sibiu151894
550209SibiuJudeţul Sibiu151894
550210SibiuJudeţul Sibiu151894
550211SibiuJudeţul Sibiu151894
550214SibiuJudeţul Sibiu151894
550215SibiuJudeţul Sibiu151894
550216SibiuJudeţul Sibiu151894
550217SibiuJudeţul Sibiu151894
550218SibiuJudeţul Sibiu151894
550222SibiuJudeţul Sibiu151894
550223SibiuJudeţul Sibiu151894
550224SibiuJudeţul Sibiu151894
550225SibiuJudeţul Sibiu151894
550226SibiuJudeţul Sibiu151894
550227SibiuJudeţul Sibiu151894
550228SibiuJudeţul Sibiu151894
550231SibiuJudeţul Sibiu151894
550232SibiuJudeţul Sibiu151894
550233SibiuJudeţul Sibiu151894
550234SibiuJudeţul Sibiu151894
550235SibiuJudeţul Sibiu151894
550238SibiuJudeţul Sibiu151894
550239SibiuJudeţul Sibiu151894
550240SibiuJudeţul Sibiu151894
550241SibiuJudeţul Sibiu151894
550242SibiuJudeţul Sibiu151894
550245SibiuJudeţul Sibiu151894
550246SibiuJudeţul Sibiu151894
550247SibiuJudeţul Sibiu151894
550248SibiuJudeţul Sibiu151894
550249SibiuJudeţul Sibiu151894
550253SibiuJudeţul Sibiu151894
550254SibiuJudeţul Sibiu151894
550255SibiuJudeţul Sibiu151894
550256SibiuJudeţul Sibiu151894
550257SibiuJudeţul Sibiu151894
550260SibiuJudeţul Sibiu151894
550261SibiuJudeţul Sibiu151894
550262SibiuJudeţul Sibiu151894
550263SibiuJudeţul Sibiu151894
550264SibiuJudeţul Sibiu151894
550267SibiuJudeţul Sibiu151894
550268SibiuJudeţul Sibiu151894
550269SibiuJudeţul Sibiu151894
550270SibiuJudeţul Sibiu151894
550271SibiuJudeţul Sibiu151894
550272SibiuJudeţul Sibiu151894
550273SibiuJudeţul Sibiu151894
550275SibiuJudeţul Sibiu151894
550276SibiuJudeţul Sibiu151894
550277SibiuJudeţul Sibiu151894
550278SibiuJudeţul Sibiu151894
550281SibiuJudeţul Sibiu151894
550282SibiuJudeţul Sibiu151894
550283SibiuJudeţul Sibiu151894
550284SibiuJudeţul Sibiu151894
550285SibiuJudeţul Sibiu151894
550286SibiuJudeţul Sibiu151894
550289SibiuJudeţul Sibiu151894
550290SibiuJudeţul Sibiu151894
550291SibiuJudeţul Sibiu151894
550292SibiuJudeţul Sibiu151894
550293SibiuJudeţul Sibiu151894
550296SibiuJudeţul Sibiu151894
550297SibiuJudeţul Sibiu151894
550298SibiuJudeţul Sibiu151894
550299SibiuJudeţul Sibiu151894
550300SibiuJudeţul Sibiu151894
550303SibiuJudeţul Sibiu151894
550304SibiuJudeţul Sibiu151894
550305SibiuJudeţul Sibiu151894
550308SibiuJudeţul Sibiu151894
550309SibiuJudeţul Sibiu151894
550310SibiuJudeţul Sibiu151894
550311SibiuJudeţul Sibiu151894
550314SibiuJudeţul Sibiu151894
550315SibiuJudeţul Sibiu151894
550316SibiuJudeţul Sibiu151894
550317SibiuJudeţul Sibiu151894
550320SibiuJudeţul Sibiu151894
550321SibiuJudeţul Sibiu151894
550324SibiuJudeţul Sibiu151894
550325SibiuJudeţul Sibiu151894
550326SibiuJudeţul Sibiu151894
550327SibiuJudeţul Sibiu151894
550330SibiuJudeţul Sibiu151894
550331SibiuJudeţul Sibiu151894
550332SibiuJudeţul Sibiu151894
550335SibiuJudeţul Sibiu151894
550336SibiuJudeţul Sibiu151894
550337SibiuJudeţul Sibiu151894
550340SibiuJudeţul Sibiu151894
550341SibiuJudeţul Sibiu151894
550344SibiuJudeţul Sibiu151894
550345SibiuJudeţul Sibiu151894
550346SibiuJudeţul Sibiu151894
550350SibiuJudeţul Sibiu151894
550351SibiuJudeţul Sibiu151894
550352SibiuJudeţul Sibiu151894
550355SibiuJudeţul Sibiu151894
550356SibiuJudeţul Sibiu151894
550357SibiuJudeţul Sibiu151894
550360SibiuJudeţul Sibiu151894
550361SibiuJudeţul Sibiu151894
550362SibiuJudeţul Sibiu151894
550365SibiuJudeţul Sibiu151894
550366SibiuJudeţul Sibiu151894
550367SibiuJudeţul Sibiu151894
550370SibiuJudeţul Sibiu151894
550371SibiuJudeţul Sibiu151894
550372SibiuJudeţul Sibiu151894
550375SibiuJudeţul Sibiu151894
550376SibiuJudeţul Sibiu151894
550377SibiuJudeţul Sibiu151894
550378SibiuJudeţul Sibiu151894
550381SibiuJudeţul Sibiu151894
550382SibiuJudeţul Sibiu151894
550383SibiuJudeţul Sibiu151894
550384SibiuJudeţul Sibiu151894
550387SibiuJudeţul Sibiu151894
550388SibiuJudeţul Sibiu151894
550389SibiuJudeţul Sibiu151894
550390SibiuJudeţul Sibiu151894
550393SibiuJudeţul Sibiu151894
550394SibiuJudeţul Sibiu151894
550395SibiuJudeţul Sibiu151894
550396SibiuJudeţul Sibiu151894
550399SibiuJudeţul Sibiu151894
550400SibiuJudeţul Sibiu151894
550401SibiuJudeţul Sibiu151894
550402SibiuJudeţul Sibiu151894
550403SibiuJudeţul Sibiu151894
550406SibiuJudeţul Sibiu151894
550407SibiuJudeţul Sibiu151894
550408SibiuJudeţul Sibiu151894
550409SibiuJudeţul Sibiu151894
550410SibiuJudeţul Sibiu151894

Thông tin nhân khẩu của Sibiu, Judeţul Sibiu

Dân số110926
Mật độ dân số916,7 / km²
Dân số nam52218 (47,1%)
Dân số nữ58708 (52,9%)
Độ tuổi trung bình40,1
Độ tuổi trung bình của nam giới38
Độ tuổi trung bình của nữ giới41,9
Các doanh nghiệp ở Sibiu, Judeţul Sibiu6638
Dân số (1975)140423
Dân số (2000)142283
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 -21%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 -22%

Sibiu

Sibiu (phát âm tiếng România: [siˈbiw]) là một thành phố ở Transilvania, România với dân số khoảng 154,548. Thành phố này nằm bên bờ sông Cibin, một nhánh của sông Olt. Sibiu là thủ phủ của Hạt Sibiu và nằm cách Bucharest 282 km về phía tây bắc. Từ năm 1692 tớ..  ︎  Trang Wikipedia về Sibiu