(451) Mã Bưu Chính ở Judeţul Caraş-Severin

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Judeţul Caraş-Severin
Múi giờGiờ Đông Âu
Khu vực8.514 km²
Dân số261849 (Thêm chi tiết)
Dân số nam127441 (48,7%)
Dân số nữ134409 (51,3%)
Độ tuổi trung bình42
Mã Bưu Chính307183, 307467, 320001 (448 thêm nữa)
Mã Vùng255, 355
Thành phố184
Mã Bưu ChínhThành phốSố mã bưu chính
320011 - 320236Câlnic141
320011 - 320236Reşiţa143
327015 - 327017Bautar3
327045 - 327047Valeadeni2

(451) Mã Bưu Chính ở Judeţul Caraş-Severin

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân số của thành phố
307183Sălbăgelu NouJudeţul Caraş-Severin219
307467DuleuJudeţul Caraş-Severin293
320001CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320003ReşiţaJudeţul Caraş-Severin81228
320004MoniomJudeţul Caraş-Severin388
320005Judeţul Caraş-Severin
320006ȚerovaJudeţul Caraş-Severin573
320011CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320012CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320013CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320014CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320018CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320019CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320020CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320021CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320022CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320026CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320027CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320028CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320029CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320030CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320034CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320035CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320036CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320037CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320038CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320042CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320043CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320044CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320045CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320046CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320050CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320051CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320052CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320053CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320054CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320058CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320059CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320060CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320061CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320062CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320066CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320067CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320068CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320069CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320070CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320071CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320075CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320076CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320077CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320078CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320079CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320084CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320085CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320086CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320087CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320088CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320092CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320093CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320094CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320095CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320096CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320100CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320101CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320102CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320103CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320104CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320108CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320109CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320110CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320111CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320112CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320116CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320117CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320118CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320119CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320125CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320126CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320127CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320128CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320129CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320130CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320135CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320136CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320137CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320138CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320139CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320143CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320144CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320145CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320146CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320147CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320151CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320152CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320153CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320154CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320158CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320159CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320160CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320161CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320162CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320166CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320167CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320168CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320169CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320170CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320174CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320175CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320176CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320180CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320181CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320182CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320183CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320184CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320188CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320189CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320190CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320191CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320192CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320196CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320197CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320198CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320199CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320200CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320201CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320205CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320206CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320207CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320208CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320209CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320210CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320214CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320215CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320216CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320217CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320218CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320219CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320223CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320224CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320225CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320226CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320227CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320228CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320232ReşiţaJudeţul Caraş-Severin81228
320233CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320234CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320235CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
320236CâlnicJudeţul Caraş-Severin1687
325100AninaJudeţul Caraş-Severin8689
325150AninaJudeţul Caraş-Severin8689
325200Baile HerculaneJudeţul Caraş-Severin6022
325201Judeţul Caraş-Severin
325300Bocsa, Caraș-SeverinJudeţul Caraş-Severin16349
325400CaransebesJudeţul Caraş-Severin27521
325401JupaJudeţul Caraş-Severin596
325500Moldova NouaJudeţul Caraş-Severin13263
325501Judeţul Caraş-Severin
325502Judeţul Caraş-Severin
325550Moldova VecheJudeţul Caraş-Severin
325600OravitaJudeţul Caraş-Severin12332
325601Brădișoru de JosJudeţul Caraş-Severin654
325602Brădișoru de JosJudeţul Caraş-Severin654
325603Judeţul Caraş-Severin
325604Judeţul Caraş-Severin
325605Judeţul Caraş-Severin
325606Brădișoru de JosJudeţul Caraş-Severin654
325700Otelu RosuJudeţul Caraş-Severin11482
325701Judeţul Caraş-Severin
325702Judeţul Caraş-Severin
327005ArmenisJudeţul Caraş-Severin2613
327006Sub MargineJudeţul Caraş-Severin326
327007Judeţul Caraş-Severin
327008Judeţul Caraş-Severin
327009Sub MargineJudeţul Caraş-Severin326
327010BăniaJudeţul Caraş-Severin1939
327011Șopotu VechiJudeţul Caraş-Severin854
327015BautarJudeţul Caraş-Severin2731
327016BucovaJudeţul Caraş-Severin1100
327017CornișoruJudeţul Caraş-Severin323
327018Judeţul Caraş-Severin
327020BerlisteJudeţul Caraş-Severin1326
327021Judeţul Caraş-Severin
327022Judeţul Caraş-Severin
327023Rusova NouăJudeţul Caraş-Severin147
327024Rusova VecheJudeţul Caraş-Severin89
327025BerzascaJudeţul Caraş-Severin1619
327026BigărJudeţul Caraş-Severin302
327027DrencovaJudeţul Caraş-Severin
327028DrencovaJudeţul Caraş-Severin
327029LiubcovaJudeţul Caraş-Severin1316
327030BerzoviaJudeţul Caraş-Severin4031
327031FizeșJudeţul Caraş-Severin1072
327032GhertenișJudeţul Caraş-Severin1132
327035BolvasnitaJudeţul Caraş-Severin610
327036VârciorovaJudeţul Caraş-Severin1112
327040BozoviciJudeţul Caraş-Severin3187
327041Judeţul Caraş-Severin
327042PrilipețJudeţul Caraş-Severin879
327043Judeţul Caraş-Severin
327045ValeadeniJudeţul Caraş-Severin248
327046ApadiaJudeţul Caraş-Severin320
327047ValeadeniJudeţul Caraş-Severin248
327050Brebu NouJudeţul Caraş-Severin86
327051Brebu NouJudeţul Caraş-Severin86
327055BuchinJudeţul Caraş-Severin2073
327056Judeţul Caraş-Severin
327057Judeţul Caraş-Severin
327058PrisianJudeţul Caraş-Severin464
327059Valea TimișuluiJudeţul Caraş-Severin636
327060BucosnitaJudeţul Caraş-Severin3025
327061GolețJudeţul Caraş-Severin655
327062PetroșnițaJudeţul Caraş-Severin1050
327063Judeţul Caraş-Severin
327065CarasovaJudeţul Caraş-Severin3153
327066IabalceaJudeţul Caraş-Severin277
327067NermedJudeţul Caraş-Severin644
327070CarbunariJudeţul Caraş-Severin1236
327071Judeţul Caraş-Severin
327075Ciclova-RomânăJudeţul Caraş-Severin1758
327076Judeţul Caraş-Severin
327077SocolariJudeţul Caraş-Severin214
327080CiuchiciJudeţul Caraş-Severin1222
327081CiuchiciJudeţul Caraş-Severin1222
327082NicolințJudeţul Caraş-Severin329
327083PetrilovaJudeţul Caraş-Severin243
327085CiudanovitaJudeţul Caraş-Severin752
327086JitinJudeţul Caraş-Severin223
327090Constantin DaicoviciuJudeţul Caraş-Severin2854
327091Constantin DaicoviciuJudeţul Caraş-Severin2854
327092MaciovaJudeţul Caraş-Severin498
327093Judeţul Caraş-Severin
327094Judeţul Caraş-Severin
327096Judeţul Caraş-Severin
327097ZăgujeniJudeţul Caraş-Severin568
327100CopaceleJudeţul Caraş-Severin1309
327101Judeţul Caraş-Severin
327102RuginosuJudeţul Caraş-Severin144
327103Judeţul Caraş-Severin
327105CorneaJudeţul Caraş-Severin2098
327106Judeţul Caraş-Severin
327107Judeţul Caraş-Severin
327108CorneaJudeţul Caraş-Severin2098
327110CornerevaJudeţul Caraş-Severin3291
327111Judeţul Caraş-Severin
327112Judeţul Caraş-Severin
327113BojiaJudeţul Caraş-Severin187
327114BorugiJudeţul Caraş-Severin51
327116Judeţul Caraş-Severin
327117Judeţul Caraş-Severin
327118Judeţul Caraş-Severin
327119Judeţul Caraş-Severin
327121Judeţul Caraş-Severin
327122Judeţul Caraş-Severin
327123Judeţul Caraş-Severin
327124Judeţul Caraş-Severin
327126Judeţul Caraş-Severin
327127Hora MareJudeţul Caraş-Severin97
327128Judeţul Caraş-Severin
327129Judeţul Caraş-Severin
327131Judeţul Caraş-Severin
327132Lunca FloriiJudeţul Caraş-Severin91
327133Judeţul Caraş-Severin
327134Judeţul Caraş-Severin
327136Judeţul Caraş-Severin
327137Judeţul Caraş-Severin
327138Judeţul Caraş-Severin
327139Judeţul Caraş-Severin
327141Judeţul Caraş-Severin
327142PrisacinaJudeţul Caraş-Severin51
327143Judeţul Caraş-Severin
327144Judeţul Caraş-Severin
327146InelețJudeţul Caraş-Severin47
327147StrugascaJudeţul Caraş-Severin61
327148Judeţul Caraş-Severin
327149Judeţul Caraş-Severin
327151Judeţul Caraş-Severin
327152Judeţul Caraş-Severin
327153InelețJudeţul Caraş-Severin47
327154ZănogiJudeţul Caraş-Severin159
327156ZbeguJudeţul Caraş-Severin193
327157ZmogotinJudeţul Caraş-Severin94
327158ZoinaJudeţul Caraş-Severin75
327160CoroniniJudeţul Caraş-Severin1331
327161Judeţul Caraş-Severin
327165DalbosetJudeţul Caraş-Severin1107
327166Judeţul Caraş-Severin
327167Judeţul Caraş-Severin
327168Judeţul Caraş-Severin
327169Judeţul Caraş-Severin
327171Judeţul Caraş-Severin
327172Șopotu VechiJudeţul Caraş-Severin854
327175DoclinJudeţul Caraş-Severin1979
327176BinișJudeţul Caraş-Severin905
327177Judeţul Caraş-Severin
327180DogneceaJudeţul Caraş-Severin1982
327181GiurgiovaJudeţul Caraş-Severin184
327185DomasneaJudeţul Caraş-Severin1446
327186Judeţul Caraş-Severin
327190Eftimie MurguJudeţul Caraş-Severin1761
327195EzerisJudeţul Caraş-Severin1362
327196Judeţul Caraş-Severin
327200FârliugJudeţul Caraş-Severin2186
327201DezeștiJudeţul Caraş-Severin223
327202DuleuJudeţul Caraş-Severin293
327203Remetea-PogăniciJudeţul Caraş-Severin232
327204ScăiușJudeţul Caraş-Severin451
327206DuleuJudeţul Caraş-Severin293
327210ForoticJudeţul Caraş-Severin1855
327211BrezonJudeţul Caraş-Severin110
327212Judeţul Caraş-Severin
327213Surducu MareJudeţul Caraş-Severin514
327215GârnicJudeţul Caraş-Severin1480
327216Padina MateiJudeţul Caraş-Severin1022
327220Judeţul Caraş-Severin
327225GoruiaJudeţul Caraş-Severin921
327226GoruiaJudeţul Caraş-Severin921
327227GiurgiovaJudeţul Caraş-Severin184
327230GrădinariJudeţul Caraş-Severin2129
327231GreoniJudeţul Caraş-Severin1057
327235IablanitaJudeţul Caraş-Severin2566
327236Globu CraioveiJudeţul Caraş-Severin882
327237PetnicJudeţul Caraş-Severin937
327240LapusnicelJudeţul Caraş-Severin1279
327241LapusnicelJudeţul Caraş-Severin1279
327242Judeţul Caraş-Severin
327245Lapusnicu MareJudeţul Caraş-Severin1929
327246MocerișJudeţul Caraş-Severin792
327250LuncaviţaJudeţul Caraş-Severin2842
327251VerendinJudeţul Caraş-Severin2016
327255LupacJudeţul Caraş-Severin2922
327256ClocoticiJudeţul Caraş-Severin1013
327257RafnicJudeţul Caraş-Severin642
327258VodnicJudeţul Caraş-Severin482
327260Marga, Caraș-SeverinJudeţul Caraş-Severin1263
327261Judeţul Caraş-Severin
327265MăureniJudeţul Caraş-Severin2553
327266ȘoșdeaJudeţul Caraş-Severin854
327270MehadiaJudeţul Caraş-Severin4336
327271CostișJudeţul Caraş-Severin52
327272PlugovaJudeţul Caraş-Severin1101
327273Valea BolvașnițaJudeţul Caraş-Severin1018
327275MehadicaJudeţul Caraş-Severin891
327280NaidasJudeţul Caraş-Severin998
327281LescovițaJudeţul Caraş-Severin432
327285ObrejaJudeţul Caraş-Severin3136
327286Judeţul Caraş-Severin
327287JupaJudeţul Caraş-Severin596
327288Judeţul Caraş-Severin
327290Ocna de FierJudeţul Caraş-Severin766
327295PăltinişJudeţul Caraş-Severin2595
327296CornuțelJudeţul Caraş-Severin1067
327297Judeţul Caraş-Severin
327298Judeţul Caraş-Severin
327299DelineștiJudeţul Caraş-Severin602
327300PojejenaJudeţul Caraş-Severin3187
327301BelobreșcaJudeţul Caraş-Severin712
327302Judeţul Caraş-Severin
327303RadimnaJudeţul Caraş-Severin602
327304Judeţul Caraş-Severin
327305PrigorJudeţul Caraş-Severin2880
327306Borlovenii NoiJudeţul Caraş-Severin592
327307Borlovenii VechiJudeţul Caraş-Severin625
327308PătașJudeţul Caraş-Severin755
327309Borlovenii NoiJudeţul Caraş-Severin592
327310RamnaJudeţul Caraş-Severin1721
327311BărbosuJudeţul Caraş-Severin63
327312ValeapaiJudeţul Caraş-Severin570
327315RacasdiaJudeţul Caraş-Severin2101
327316VrăniuțJudeţul Caraş-Severin513
327320Rusca MontanaJudeţul Caraş-Severin1820
327321Judeţul Caraş-Severin
327325SacuJudeţul Caraş-Severin1629
327326Sălbăgelu NouJudeţul Caraş-Severin219
327327TincovaJudeţul Caraş-Severin483
327330Sasca MontanaJudeţul Caraş-Severin787
327331Judeţul Caraş-Severin
327332PotocJudeţul Caraş-Severin350
327333Sasca RomânăJudeţul Caraş-Severin551
327334Slatina-NeraJudeţul Caraş-Severin380
327335SichevitaJudeţul Caraş-Severin2643
327336BrestelnicJudeţul Caraş-Severin16
327337Judeţul Caraş-Severin
327338Judeţul Caraş-Severin
327339Judeţul Caraş-Severin
327341CrușovițaJudeţul Caraş-Severin106
327342Judeţul Caraş-Severin
327343Judeţul Caraş-Severin
327344GorneaJudeţul Caraş-Severin700
327346LiborajdeaJudeţul Caraş-Severin4
327347Judeţul Caraş-Severin
327348Judeţul Caraş-Severin
327349Judeţul Caraş-Severin
327351StreneacJudeţul Caraş-Severin8
327352Judeţul Caraş-Severin
327353Valea RavenscaJudeţul Caraş-Severin43
327354Judeţul Caraş-Severin
327356Judeţul Caraş-Severin
327357Judeţul Caraş-Severin
327360Judeţul Caraş-Severin
327361Judeţul Caraş-Severin
327362Judeţul Caraş-Severin
327363Sadova VecheJudeţul Caraş-Severin322
327365SocolJudeţul Caraş-Severin2226
327366BaziașJudeţul Caraş-Severin51
327367Judeţul Caraş-Severin
327368PârneauraJudeţul Caraş-Severin85
327370Sopotu NouJudeţul Caraş-Severin1397
327371Judeţul Caraş-Severin
327372Judeţul Caraş-Severin
327373Poienile BoineiJudeţul Caraş-Severin53
327374RavenscaJudeţul Caraş-Severin227
327376Judeţul Caraş-Severin
327377Judeţul Caraş-Severin
327378UrcuJudeţul Caraş-Severin52
327379Judeţul Caraş-Severin
327381Judeţul Caraş-Severin
327385TârnovaJudeţul Caraş-Severin1844
327386ReşiţaJudeţul Caraş-Severin81228
327390TeregovaJudeţul Caraş-Severin4207
327391RuscaJudeţul Caraş-Severin1481
327395Ticvaniu MareJudeţul Caraş-Severin1894
327396Judeţul Caraş-Severin
327397SecășeniJudeţul Caraş-Severin362
327398Ticvaniu MareJudeţul Caraş-Severin1894
327400TopletJudeţul Caraş-Severin2812
327401Judeţul Caraş-Severin
327405Turnu RuieniJudeţul Caraş-Severin1599
327406BorlovaJudeţul Caraş-Severin1542
327407CicleniJudeţul Caraş-Severin33
327408DalciJudeţul Caraş-Severin295
327409Judeţul Caraş-Severin
327411Judeţul Caraş-Severin
327415ValiugJudeţul Caraş-Severin953
327420VaradiaJudeţul Caraş-Severin1483
327421MercinaJudeţul Caraş-Severin632
327425VermeşJudeţul Caraş-Severin1705
327426ErsigJudeţul Caraş-Severin311
327427IzgarJudeţul Caraş-Severin403
327430VraniJudeţul Caraş-Severin1215
327431CiorteaJudeţul Caraş-Severin241
327432IertofJudeţul Caraş-Severin157
327435ZavoiJudeţul Caraş-Severin4205
327436Judeţul Caraş-Severin
327437MoniomJudeţul Caraş-Severin388
327438MăruJudeţul Caraş-Severin1040
327439MăruJudeţul Caraş-Severin1040
327441Valea BistreiJudeţul Caraş-Severin449
327442VoislovaJudeţul Caraş-Severin669
327445Judeţul Caraş-Severin
327450Zorlentu MareJudeţul Caraş-Severin1176
327451ZorlenciorJudeţul Caraş-Severin152

Thông tin nhân khẩu của Judeţul Caraş-Severin

Dân số261849
Mật độ dân số30,8 / km²
Dân số nam127441 (48,7%)
Dân số nữ134409 (51,3%)
Độ tuổi trung bình42
Độ tuổi trung bình của nam giới40,4
Độ tuổi trung bình của nữ giới43,5
Các doanh nghiệp ở Judeţul Caraş-Severin2537
Dân số (1975)373308
Dân số (2000)346588
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 -29,9%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 -24,4%

Judeţul Caraş-Severin

Caraș-Severin (Romanian pronunciation: [ˈkaraʃ seveˈrin]) is a county (județ) of Romania on the border with Serbia. The majority of its territory lies within the historical region of Banat, with a few northeastern villages considered part of Transylv..  ︎  Trang Wikipedia về Judeţul Caraş-Severin