(279) Mã Bưu Chính ở Judeţul Călăraşi

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Judeţul Călăraşi
Múi giờGiờ Đông Âu
Khu vực5.088 km²
Dân số1,6 triệu (Thêm chi tiết)
Dân số nam792218 (48,9%)
Dân số nữ826562 (51,1%)
Độ tuổi trung bình40,7
Mã Bưu Chính717050, 910001, 910002 (276 thêm nữa)
Mã Vùng242, 342
Thành phố103
Mã Bưu ChínhThành phốSố mã bưu chính
910001 - 910165Călăraşi115
917045 - 917047Cuza Vodă2
917045 - 917047Ceacu3
917100 - 917102Frumuşani2
917115 - 917117Grădiştea2
917116 - 917118Rasa2
917201 - 917203Podu Pitarului3

(279) Mã Bưu Chính ở Judeţul Călăraşi

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân số của thành phố
717050CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910001CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910002CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910003CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910004CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910005CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910010CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910011CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910012CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910013CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910014CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910019CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910020CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910021CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910022CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910023CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910024CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910025CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910026CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910027CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910028CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910029CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910030CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910031CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910032CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910033CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910034CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910035CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910036CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910040CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910041CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910042CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910043CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910044CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910045CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910048CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910049CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910050CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910051CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910052CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910053CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910054CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910058CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910059CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910060CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910061CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910062CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910067CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910068CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910069CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910070CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910071CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910077CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910078CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910079CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910080CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910081CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910085CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910086CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910087CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910088CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910089CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910093CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910094CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910095CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910096CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910097CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910098CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910102CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910103CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910104CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910105CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910110CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910111CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910112CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910113CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910114CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910115CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910116CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910117CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910118CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910119CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910120CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910125CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910126CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910127CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910128CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910129CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910130CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910131CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910132CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910134CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910135CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910136CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910137CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910138CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910139CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910144CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910145CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910146CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910147CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910148CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910149CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910153CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910154CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910155CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910156CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910157CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910158CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910160CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910161CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910162CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910163CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910164CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
910165CălăraşiJudeţul Călăraşi6687
915100BudeştiJudeţul Călăraşi9598
915101AproziJudeţul Călăraşi1264
915102Judeţul Călăraşi
915103CrivățJudeţul Călăraşi2747
915104Judeţul Călăraşi
915200FunduleaJudeţul Călăraşi6668
915201Judeţul Călăraşi
915202MăriuțaJudeţul Călăraşi583
915300Lehliu-GaraJudeţul Călăraşi6538
915301BuzoeniJudeţul Călăraşi605
915302RăzvaniJudeţul Călăraşi2153
915303Judeţul Călăraşi
915400OltenitaJudeţul Călăraşi26356
917005Alexandru OdobescuJudeţul Călăraşi3062
917006GălățuiJudeţul Călăraşi438
917007Nicolae BălcescuJudeţul Călăraşi1440
917010BelciugateleJudeţul Călăraşi2322
917011Judeţul Călăraşi
917012CojeștiJudeţul Călăraşi313
917013MatarauaJudeţul Călăraşi40
917014Judeţul Călăraşi
917015Judeţul Călăraşi
917020CascioareleJudeţul Călăraşi2132
917025ChirnogiJudeţul Călăraşi202
917030ChiseletJudeţul Călăraşi3535
917035CiocăneştiJudeţul Călăraşi4931
917040CurcaniJudeţul Călăraşi5167
917041Judeţul Călăraşi
917045Cuza VodăJudeţul Călăraşi4296
917046Judeţul Călăraşi
917047CeacuJudeţul Călăraşi1469
917050DichiseniJudeţul Călăraşi1836
917051CoslogeniJudeţul Călăraşi
917052Judeţul Călăraşi
917053SatnoeniJudeţul Călăraşi574
917055Dor MaruntJudeţul Călăraşi6806
917056Dâlga-GarăJudeţul Călăraşi1449
917057Dâlga-GarăJudeţul Călăraşi1449
917058Judeţul Călăraşi
917059OgoruJudeţul Călăraşi440
917061Dâlga-GarăJudeţul Călăraşi1449
917065DorobanţuJudeţul Călăraşi3433
917066BoșneaguJudeţul Călăraşi540
917067VărăștiJudeţul Călăraşi1289
917080DragalinaJudeţul Călăraşi8642
917082Constantin BrâncoveanuJudeţul Călăraşi1054
917083Drajna NouăJudeţul Călăraşi1422
917085Judeţul Călăraşi
917086Dragoș VodăJudeţul Călăraşi2283
917087SocoaleleJudeţul Călăraşi363
917090Frăsinetu de JosJudeţul Călăraşi406
917091Judeţul Călăraşi
917092Judeţul Călăraşi
917093Frăsinetu de JosJudeţul Călăraşi406
917094LuptătoriJudeţul Călăraşi581
917096Judeţul Călăraşi
917100FrumuşaniJudeţul Călăraşi5111
917101Judeţul Călăraşi
917102Judeţul Călăraşi
917103PădurișuJudeţul Călăraşi820
917104Podu PitaruluiJudeţul Călăraşi501
917106PostăvariJudeţul Călăraşi578
917110Fundeni, CălărașiJudeţul Călăraşi5443
917115GrădişteaJudeţul Călăraşi5232
917116Judeţul Călăraşi
917117GrădişteaJudeţul Călăraşi5232
917118RasaJudeţul Călăraşi1269
917120GurbanestiJudeţul Călăraşi1640
917121Judeţul Călăraşi
917122Judeţul Călăraşi
917123PreasnaJudeţul Călăraşi253
917124Preasna VecheJudeţul Călăraşi
917126Valea PresneiJudeţul Călăraşi354
917130IleanaJudeţul Călăraşi3805
917131VlăiculeștiJudeţul Călăraşi271
917132CălărețiJudeţul Călăraşi395
917133CălărețiJudeţul Călăraşi395
917134Judeţul Călăraşi
917136IleanaJudeţul Călăraşi3805
917137Judeţul Călăraşi
917138Judeţul Călăraşi
917139VlăiculeștiJudeţul Călăraşi271
917140IndependenţaJudeţul Călăraşi3863
917141PotcoavaJudeţul Călăraşi1045
917142VișiniiJudeţul Călăraşi622
917145JegaliaJudeţul Călăraşi4751
917146GâldăuJudeţul Călăraşi1665
917147IezeruJudeţul Călăraşi1137
917150LehliuJudeţul Călăraşi2953
917151SăpunariJudeţul Călăraşi1082
917155LuicaJudeţul Călăraşi2269
917156Judeţul Călăraşi
917160LupsanuJudeţul Călăraşi3797
917161LupsanuJudeţul Călăraşi3797
917162Judeţul Călăraşi
917163Judeţul Călăraşi
917165Radu VodăJudeţul Călăraşi1367
917170MânăstireaJudeţul Călăraşi6123
917171CoconiJudeţul Călăraşi1188
917172SultanaJudeţul Călăraşi1137
917175MitreniJudeţul Călăraşi4831
917176ClăteștiJudeţul Călăraşi765
917177Valea RoșieJudeţul Călăraşi2456
917180ModeluJudeţul Călăraşi9672
917181Judeţul Călăraşi
917182Judeţul Călăraşi
917183Judeţul Călăraşi
917185NanaJudeţul Călăraşi2606
917190Nicolae BălcescuJudeţul Călăraşi1440
917191Judeţul Călăraşi
917192Judeţul Călăraşi
917195PerisoruJudeţul Călăraşi5535
917196Mărculești-GarăJudeţul Călăraşi338
917197Mărculești-GarăJudeţul Călăraşi338
917200PlatarestiJudeţul Călăraşi4260
917201Podu PitaruluiJudeţul Călăraşi501
917202DorobanțuJudeţul Călăraşi1275
917203Podu PitaruluiJudeţul Călăraşi501
917205RadovanuJudeţul Călăraşi5065
917206Judeţul Călăraşi
917210Judeţul Călăraşi
917215SăruleştiJudeţul Călăraşi3134
917216Judeţul Călăraşi
917217Judeţul Călăraşi
917218Judeţul Călăraşi
917219SăruleştiJudeţul Călăraşi3134
917221SolacoluJudeţul Călăraşi295
917222SolacoluJudeţul Călăraşi295
917225SohatuJudeţul Călăraşi3511
917226ProgresuJudeţul Călăraşi1584
917230Judeţul Călăraşi
917231Cetatea VecheJudeţul Călăraşi875
917232StanceaJudeţul Călăraşi2383
917235SoldanuJudeţul Călăraşi3488
917236NegoeștiJudeţul Călăraşi1060
917240Ştefan VodăJudeţul Călăraşi2467
917245Ștefan cel MareJudeţul Călăraşi3236
917250Tamadau MareJudeţul Călăraşi2579
917251Judeţul Călăraşi
917252Judeţul Călăraşi
917253Judeţul Călăraşi
917254Judeţul Călăraşi
917256ȘeinoiuJudeţul Călăraşi286
917257Tămădău MicJudeţul Călăraşi152
917260Ulmeni, CălărașiJudeţul Călăraşi5285
917265UlmuJudeţul Călăraşi1927
917266UlmuJudeţul Călăraşi1927
917267ChirnogiJudeţul Călăraşi202
917268Judeţul Călăraşi
917270Unirea, CălărașiJudeţul Călăraşi2954
917271OltinaJudeţul Călăraşi496
917275Valea ArgoveiJudeţul Călăraşi2756
917276Judeţul Călăraşi
917277Judeţul Călăraşi
917278Judeţul Călăraşi
917279Judeţul Călăraşi
917280VasilatiJudeţul Călăraşi7840
917281Judeţul Călăraşi
917285GălbinașiJudeţul Călăraşi3180
917290VâlceleleJudeţul Călăraşi1434
917291Vâlcelele, CălărașiJudeţul Călăraşi711
917295Vlad ŢepeşJudeţul Călăraşi2584
917296Mihai ViteazuJudeţul Călăraşi1025
927092Mărculești-GarăJudeţul Călăraşi338

Thông tin nhân khẩu của Judeţul Călăraşi

Dân số1,6 triệu
Mật độ dân số318,2 / km²
Dân số nam792218 (48,9%)
Dân số nữ826562 (51,1%)
Độ tuổi trung bình40,7
Độ tuổi trung bình của nam giới39,1
Độ tuổi trung bình của nữ giới42,2
Các doanh nghiệp ở Judeţul Călăraşi1876
Dân số (1975)1994
Dân số (2000)4107
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 +81.082,4%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 +39.315,1%

Judeţul Călăraşi

Călărași (Romanian pronunciation: [kələˈraʃʲ]) is a county (județ) of Romania on the border with Bulgaria, in Muntenia, with the county seat at Călărași.   ︎  Trang Wikipedia về Judeţul Călăraşi