(388) Mã Bưu Chính ở Brașov (hạt)

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Brașov (hạt)
Múi giờGiờ Đông Âu
Khu vực5.363 km²
Dân số496716 (Thêm chi tiết)
Dân số nam241793 (48,7%)
Dân số nữ254923 (51,3%)
Độ tuổi trung bình39,9
Mã Bưu Chính000000, 500001, 500002 (385 thêm nữa)
Mã Vùng268, 368
Thành phố90
Mã Bưu ChínhThành phốSố mã bưu chính
500001 - 500486Braşov224
507245 - 507247Vama Buzaului2

(388) Mã Bưu Chính ở Brașov (hạt)

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân số của thành phố
000000MălinișBrașov (hạt)185
500001BraşovBrașov (hạt)276088
500002BraşovBrașov (hạt)276088
500003BraşovBrașov (hạt)276088
500007BraşovBrașov (hạt)276088
500008BraşovBrașov (hạt)276088
500009BraşovBrașov (hạt)276088
500010BraşovBrașov (hạt)276088
500014BraşovBrașov (hạt)276088
500015BraşovBrașov (hạt)276088
500019BraşovBrașov (hạt)276088
500020BraşovBrașov (hạt)276088
500024BraşovBrașov (hạt)276088
500025BraşovBrașov (hạt)276088
500026BraşovBrașov (hạt)276088
500030BraşovBrașov (hạt)276088
500031BraşovBrașov (hạt)276088
500035BraşovBrașov (hạt)276088
500036BraşovBrașov (hạt)276088
500040BraşovBrașov (hạt)276088
500041BraşovBrașov (hạt)276088
500045BraşovBrașov (hạt)276088
500046BraşovBrașov (hạt)276088
500047BraşovBrașov (hạt)276088
500051BraşovBrașov (hạt)276088
500052BraşovBrașov (hạt)276088
500053BraşovBrașov (hạt)276088
500057BraşovBrașov (hạt)276088
500058BraşovBrașov (hạt)276088
500059BraşovBrașov (hạt)276088
500063BraşovBrașov (hạt)276088
500064BraşovBrașov (hạt)276088
500068BraşovBrașov (hạt)276088
500069BraşovBrașov (hạt)276088
500073BraşovBrașov (hạt)276088
500074BraşovBrașov (hạt)276088
500075BraşovBrașov (hạt)276088
500079BraşovBrașov (hạt)276088
500080BraşovBrașov (hạt)276088
500084BraşovBrașov (hạt)276088
500085BraşovBrașov (hạt)276088
500086BraşovBrașov (hạt)276088
500090BraşovBrașov (hạt)276088
500091BraşovBrașov (hạt)276088
500092BraşovBrașov (hạt)276088
500096BraşovBrașov (hạt)276088
500097BraşovBrașov (hạt)276088
500101BraşovBrașov (hạt)276088
500102BraşovBrașov (hạt)276088
500103BraşovBrașov (hạt)276088
500107BraşovBrașov (hạt)276088
500108BraşovBrașov (hạt)276088
500112BraşovBrașov (hạt)276088
500113BraşovBrașov (hạt)276088
500117BraşovBrașov (hạt)276088
500118BraşovBrașov (hạt)276088
500122BraşovBrașov (hạt)276088
500123BraşovBrașov (hạt)276088
500127BraşovBrașov (hạt)276088
500128BraşovBrașov (hạt)276088
500132BraşovBrașov (hạt)276088
500133BraşovBrașov (hạt)276088
500137BraşovBrașov (hạt)276088
500138BraşovBrașov (hạt)276088
500142BraşovBrașov (hạt)276088
500146BraşovBrașov (hạt)276088
500147BraşovBrașov (hạt)276088
500148BraşovBrașov (hạt)276088
500152BraşovBrașov (hạt)276088
500153BraşovBrașov (hạt)276088
500157BraşovBrașov (hạt)276088
500158BraşovBrașov (hạt)276088
500159BraşovBrașov (hạt)276088
500163BraşovBrașov (hạt)276088
500164BraşovBrașov (hạt)276088
500165BraşovBrașov (hạt)276088
500167BraşovBrașov (hạt)276088
500168BraşovBrașov (hạt)276088
500169BraşovBrașov (hạt)276088
500170BraşovBrașov (hạt)276088
500171BraşovBrașov (hạt)276088
500173BraşovBrașov (hạt)276088
500174BraşovBrașov (hạt)276088
500177BraşovBrașov (hạt)276088
500178BraşovBrașov (hạt)276088
500182BraşovBrașov (hạt)276088
500183BraşovBrașov (hạt)276088
500187BraşovBrașov (hạt)276088
500188BraşovBrașov (hạt)276088
500189BraşovBrașov (hạt)276088
500190BraşovBrașov (hạt)276088
500193BraşovBrașov (hạt)276088
500194BraşovBrașov (hạt)276088
500198BraşovBrașov (hạt)276088
500199BraşovBrașov (hạt)276088
500203BraşovBrașov (hạt)276088
500204BraşovBrașov (hạt)276088
500205BraşovBrașov (hạt)276088
500209BraşovBrașov (hạt)276088
500210BraşovBrașov (hạt)276088
500214BraşovBrașov (hạt)276088
500218BraşovBrașov (hạt)276088
500222BraşovBrașov (hạt)276088
500223BraşovBrașov (hạt)276088
500227BraşovBrașov (hạt)276088
500228BraşovBrașov (hạt)276088
500232BraşovBrașov (hạt)276088
500233BraşovBrașov (hạt)276088
500234BraşovBrașov (hạt)276088
500238BraşovBrașov (hạt)276088
500239BraşovBrașov (hạt)276088
500240BraşovBrașov (hạt)276088
500244BraşovBrașov (hạt)276088
500245BraşovBrașov (hạt)276088
500246BraşovBrașov (hạt)276088
500250BraşovBrașov (hạt)276088
500251BraşovBrașov (hạt)276088
500255BraşovBrașov (hạt)276088
500256BraşovBrașov (hạt)276088
500260BraşovBrașov (hạt)276088
500264BraşovBrașov (hạt)276088
500265BraşovBrașov (hạt)276088
500269BraşovBrașov (hạt)276088
500270BraşovBrașov (hạt)276088
500271BraşovBrașov (hạt)276088
500275BraşovBrașov (hạt)276088
500276BraşovBrașov (hạt)276088
500277BraşovBrașov (hạt)276088
500281BraşovBrașov (hạt)276088
500282BraşovBrașov (hạt)276088
500283BraşovBrașov (hạt)276088
500284BraşovBrașov (hạt)276088
500288BraşovBrașov (hạt)276088
500289BraşovBrașov (hạt)276088
500290BraşovBrașov (hạt)276088
500294BraşovBrașov (hạt)276088
500295BraşovBrașov (hạt)276088
500299BraşovBrașov (hạt)276088
500300BraşovBrașov (hạt)276088
500301BraşovBrașov (hạt)276088
500302BraşovBrașov (hạt)276088
500306BraşovBrașov (hạt)276088
500307BraşovBrașov (hạt)276088
500308BraşovBrașov (hạt)276088
500312BraşovBrașov (hạt)276088
500313BraşovBrașov (hạt)276088
500314BraşovBrașov (hạt)276088
500318BraşovBrașov (hạt)276088
500322BraşovBrașov (hạt)276088
500323BraşovBrașov (hạt)276088
500326BraşovBrașov (hạt)276088
500327BraşovBrașov (hạt)276088
500331BraşovBrașov (hạt)276088
500332BraşovBrașov (hạt)276088
500333BraşovBrașov (hạt)276088
500334BraşovBrașov (hạt)276088
500338BraşovBrașov (hạt)276088
500342BraşovBrașov (hạt)276088
500343BraşovBrașov (hạt)276088
500348BraşovBrașov (hạt)276088
500352BraşovBrașov (hạt)276088
500356BraşovBrașov (hạt)276088
500360BraşovBrașov (hạt)276088
500361BraşovBrașov (hạt)276088
500365BraşovBrașov (hạt)276088
500366BraşovBrașov (hạt)276088
500367BraşovBrașov (hạt)276088
500371BraşovBrașov (hạt)276088
500372BraşovBrașov (hạt)276088
500376BraşovBrașov (hạt)276088
500377BraşovBrașov (hạt)276088
500381BraşovBrașov (hạt)276088
500382BraşovBrașov (hạt)276088
500386BraşovBrașov (hạt)276088
500387BraşovBrașov (hạt)276088
500388BraşovBrașov (hạt)276088
500389BraşovBrașov (hạt)276088
500392BraşovBrașov (hạt)276088
500393BraşovBrașov (hạt)276088
500397BraşovBrașov (hạt)276088
500398BraşovBrașov (hạt)276088
500402BraşovBrașov (hạt)276088
500403BraşovBrașov (hạt)276088
500407BraşovBrașov (hạt)276088
500408BraşovBrașov (hạt)276088
500409BraşovBrașov (hạt)276088
500412BraşovBrașov (hạt)276088
500413BraşovBrașov (hạt)276088
500414BraşovBrașov (hạt)276088
500418BraşovBrașov (hạt)276088
500419BraşovBrașov (hạt)276088
500423BraşovBrașov (hạt)276088
500427BraşovBrașov (hạt)276088
500428BraşovBrașov (hạt)276088
500432BraşovBrașov (hạt)276088
500433BraşovBrașov (hạt)276088
500434BraşovBrașov (hạt)276088
500435BraşovBrașov (hạt)276088
500439BraşovBrașov (hạt)276088
500440BraşovBrașov (hạt)276088
500444BraşovBrașov (hạt)276088
500445BraşovBrașov (hạt)276088
500446BraşovBrașov (hạt)276088
500449BraşovBrașov (hạt)276088
500450BraşovBrașov (hạt)276088
500454BraşovBrașov (hạt)276088
500455BraşovBrașov (hạt)276088
500459BraşovBrașov (hạt)276088
500460BraşovBrașov (hạt)276088
500461BraşovBrașov (hạt)276088
500464BraşovBrașov (hạt)276088
500465BraşovBrașov (hạt)276088
500466BraşovBrașov (hạt)276088
500470BraşovBrașov (hạt)276088
500471BraşovBrașov (hạt)276088
500472BraşovBrașov (hạt)276088
500473BraşovBrașov (hạt)276088
500474BraşovBrașov (hạt)276088
500475BraşovBrașov (hạt)276088
500481BraşovBrașov (hạt)276088
500482BraşovBrașov (hạt)276088
500483BraşovBrașov (hạt)276088
500484BraşovBrașov (hạt)276088
500485BraşovBrașov (hạt)276088
500486BraşovBrașov (hạt)276088
505100CodleaBrașov (hạt)24188
505200FăgărașBrașov (hạt)30714
505300PredealBrașov (hạt)5615
505301PredealBrașov (hạt)5615
505302Brașov (hạt)
505303Brașov (hạt)
505400RasnovBrașov (hạt)15253
505401RasnovBrașov (hạt)15253
505500RupeaBrașov (hạt)5610
505501FișerBrașov (hạt)1228
505600SăceleBrașov (hạt)29918
505700Victoria, BrașovBrașov (hạt)10247
505800ZărneștiBrașov (hạt)24926
505801Tohanu NouBrașov (hạt)1393
507005ApațaBrașov (hạt)2929
507010BecleanBrașov (hạt)1511
507011Brașov (hạt)
507013Brașov (hạt)
507014Brașov (hạt)
507015BodBrașov (hạt)3839
507020Colonia BodBrașov (hạt)2012
507025Bran, BrașovBrașov (hạt)5177
507026Moieciu de JosBrașov (hạt)2222
507027SohodolBrașov (hạt)1825
507028ȘimonBrașov (hạt)1312
507030BudilaBrașov (hạt)3405
507035Brașov (hạt)
507037Brașov (hạt)
507038Brașov (hạt)
507039ViscriBrașov (hạt)2476
507040CaţaBrașov (hạt)2510
507041Brașov (hạt)
507042DrăușeniBrașov (hạt)509
507043Brașov (hạt)
507044PaloșBrașov (hạt)315
507045CincuBrașov (hạt)1762
507046ToarclaBrașov (hạt)348
507050Comana de JosBrașov (hạt)1020
507051Comana de JosBrașov (hạt)1020
507052Comăna, BrașovBrașov (hạt)2556
507053CrihalmaBrașov (hạt)670
507054Ticușu NouBrașov (hạt)557
507055Cristian, BrașovBrașov (hạt)3849
507060DumbrăviţaBrașov (hạt)4435
507061Brașov (hạt)
507065FeldioaraBrașov (hạt)6307
507066Colonia ReconstrucțiaBrașov (hạt)696
507067RotbavBrașov (hạt)943
507071Brașov (hạt)
507072ȘirneaBrașov (hạt)512
507075GhimbavBrașov (hạt)4967
507080HălchiuBrașov (hạt)6051
507081CrizbavBrașov (hạt)1373
507082CutușBrașov (hạt)525
507083Brașov (hạt)
507085HărmanBrașov (hạt)4321
507086Podu OltuluiBrașov (hạt)531
507090HârseniBrașov (hạt)2199
507091Brașov (hạt)
507092Brașov (hạt)
507093Brașov (hạt)
507094Brașov (hạt)
507095HoghizBrașov (hạt)4876
507096Brașov (hạt)
507097CuciulataBrașov (hạt)1230
507098DopcaBrașov (hạt)547
507099Bogata OlteanăBrașov (hạt)369
507101Comăna, BrașovBrașov (hạt)2556
507105HomorodBrașov (hạt)2344
507106Brașov (hạt)
507107MercheașaBrașov (hạt)501
507110JibertBrașov (hạt)2469
507111DaciaBrașov (hạt)724
507112Brașov (hạt)
507114Brașov (hạt)
507115Lisa, BrașovBrașov (hạt)1653
507116Brașov (hạt)
507117LudișorBrașov (hạt)241
507120MăierușBrașov (hạt)2472
507121Brașov (hạt)
507125MândraBrașov (hạt)2856
507126IleniBrașov (hạt)818
507129Brașov (hạt)
507130MoieciuBrașov (hạt)4680
507131Brașov (hạt)
507132Brașov (hạt)
507133Brașov (hạt)
507134MoieciuBrașov (hạt)4680
507135MoieciuBrașov (hạt)4680
507136Brașov (hạt)
507150OrmenișBrașov (hạt)3325
507151AugustinBrașov (hạt)1207
507155Brașov (hạt)
507156PărăuBrașov (hạt)
507157Veneția de JosBrașov (hạt)736
507158Brașov (hạt)
507160Poiana MaruluiBrașov (hạt)4926
507165PrejmerBrașov (hạt)8106
507166Brașov (hạt)
507170Brașov (hạt)
507175Brașov (hạt)
507176Brașov (hạt)
507180ReceaBrașov (hạt)3213
507181Brașov (hạt)
507182Brașov (hạt)
507183Recea, BrașovBrașov (hạt)203
507184Brașov (hạt)
507186Brașov (hạt)
507187Brașov (hạt)
507190SânpetruBrașov (hạt)3309
507195SercaiaBrașov (hạt)2988
507196HălmeagBrașov (hạt)659
507197Brașov (hạt)
507200Şinca VecheBrașov (hạt)3445
507201Brașov (hạt)
507202Brașov (hạt)
507203PerșaniBrașov (hạt)1104
507204Brașov (hạt)
507206Şinca VecheBrașov (hạt)3445
507207Şinca VecheBrașov (hạt)3445
507210Șinca NouăBrașov (hạt)1466
507211Brașov (hạt)
507215Brașov (hạt)
507216Brașov (hạt)
507219Brașov (hạt)
507220TarlungeniBrașov (hạt)7219
507221TarlungeniBrașov (hạt)7219
507222PurcăreniBrașov (hạt)1484
507223ZizinBrașov (hạt)1950
507225TeliuBrașov (hạt)3485
507230Brașov (hạt)
507231Brașov (hạt)
507232Ticuşu VechiBrașov (hạt)849
507235Victoria, BrașovBrașov (hạt)10247
507236Brașov (hạt)
507237Ucea de JosBrașov (hạt)889
507238Ucea de JosBrașov (hạt)889
507239UceaBrașov (hạt)2069
507240UngraBrașov (hạt)1983
507241DaciaBrașov (hạt)724
507245Vama BuzauluiBrașov (hạt)812
507246AcrișBrașov (hạt)1056
507247Vama BuzauluiBrașov (hạt)812
507248DălghiuBrașov (hạt)878
507250Brașov (hạt)
507251DrăgușBrașov (hạt)1190
507252RucarBrașov (hạt)470
507253RucarBrașov (hạt)470
507254Brașov (hạt)
507256UceaBrașov (hạt)2069
507257Brașov (hạt)
507260VoilaBrașov (hạt)4513
507261Brașov (hạt)
507263Brașov (hạt)
507264Brașov (hạt)
507266Sâmbăta de SusBrașov (hạt)1465
507267Brașov (hạt)
507268Brașov (hạt)
507270Vulcan, BrașovBrașov (hạt)5493
507271Brașov (hạt)
507272HolbavBrașov (hạt)1506
507526Bran, BrașovBrașov (hạt)5177
525301AcrișBrașov (hạt)1056

Thông tin nhân khẩu của Brașov (hạt)

Dân số496716
Mật độ dân số92,6 / km²
Dân số nam241793 (48,7%)
Dân số nữ254923 (51,3%)
Độ tuổi trung bình39,9
Độ tuổi trung bình của nam giới38,1
Độ tuổi trung bình của nữ giới41,6
Các doanh nghiệp ở Brașov (hạt)12591
Dân số (1975)576196
Dân số (2000)608492
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 -13,8%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 -18,4%

Brașov (hạt)

Brașov (phát âm tiếng Romania: [braˈʃov]  ( listen)) là một hạt của România, ở vùng Transilvania, thủ phủ là Brașov.   ︎  Trang Wikipedia về Brașov (hạt)