(228) Mã Bưu Chính ở Baia Mare

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Baia Mare
Múi giờGiờ Đông Âu
Khu vực25,8 km²
Dân số98930 (Thêm chi tiết)
Dân số nam47012 (47,5%)
Dân số nữ51917 (52,5%)
Độ tuổi trung bình39,3
Mã Bưu Chính430011, 430012, 430013 (225 thêm nữa)

(228) Mã Bưu Chính ở Baia Mare, Judeţul Maramureş

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân số của thành phố
430011Baia MareJudeţul Maramureş136553
430012Baia MareJudeţul Maramureş136553
430013Baia MareJudeţul Maramureş136553
430014Baia MareJudeţul Maramureş136553
430015Baia MareJudeţul Maramureş136553
430016Baia MareJudeţul Maramureş136553
430017Baia MareJudeţul Maramureş136553
430018Baia MareJudeţul Maramureş136553
430021Baia MareJudeţul Maramureş136553
430022Baia MareJudeţul Maramureş136553
430023Baia MareJudeţul Maramureş136553
430031Baia MareJudeţul Maramureş136553
430032Baia MareJudeţul Maramureş136553
430033Baia MareJudeţul Maramureş136553
430034Baia MareJudeţul Maramureş136553
430041Baia MareJudeţul Maramureş136553
430042Baia MareJudeţul Maramureş136553
430043Baia MareJudeţul Maramureş136553
430044Baia MareJudeţul Maramureş136553
430051Baia MareJudeţul Maramureş136553
430052Baia MareJudeţul Maramureş136553
430053Baia MareJudeţul Maramureş136553
430054Baia MareJudeţul Maramureş136553
430061Baia MareJudeţul Maramureş136553
430062Baia MareJudeţul Maramureş136553
430063Baia MareJudeţul Maramureş136553
430064Baia MareJudeţul Maramureş136553
430065Baia MareJudeţul Maramureş136553
430066Baia MareJudeţul Maramureş136553
430067Baia MareJudeţul Maramureş136553
430068Baia MareJudeţul Maramureş136553
430069Baia MareJudeţul Maramureş136553
430071Baia MareJudeţul Maramureş136553
430072Baia MareJudeţul Maramureş136553
430073Baia MareJudeţul Maramureş136553
430074Baia MareJudeţul Maramureş136553
430075Baia MareJudeţul Maramureş136553
430076Baia MareJudeţul Maramureş136553
430077Baia MareJudeţul Maramureş136553
430081Baia MareJudeţul Maramureş136553
430082Baia MareJudeţul Maramureş136553
430083Baia MareJudeţul Maramureş136553
430084Baia MareJudeţul Maramureş136553
430085Baia MareJudeţul Maramureş136553
430086Baia MareJudeţul Maramureş136553
430087Baia MareJudeţul Maramureş136553
430091Baia MareJudeţul Maramureş136553
430092Baia MareJudeţul Maramureş136553
430093Baia MareJudeţul Maramureş136553
430094Baia MareJudeţul Maramureş136553
430095Baia MareJudeţul Maramureş136553
430096Baia MareJudeţul Maramureş136553
430101Baia MareJudeţul Maramureş136553
430102Baia MareJudeţul Maramureş136553
430103Baia MareJudeţul Maramureş136553
430111Baia MareJudeţul Maramureş136553
430112Baia MareJudeţul Maramureş136553
430113Baia MareJudeţul Maramureş136553
430114Baia MareJudeţul Maramureş136553
430115Baia MareJudeţul Maramureş136553
430121Baia MareJudeţul Maramureş136553
430122Baia MareJudeţul Maramureş136553
430123Baia MareJudeţul Maramureş136553
430124Baia MareJudeţul Maramureş136553
430131Baia MareJudeţul Maramureş136553
430132Baia MareJudeţul Maramureş136553
430133Baia MareJudeţul Maramureş136553
430134Baia MareJudeţul Maramureş136553
430135Baia MareJudeţul Maramureş136553
430136Baia MareJudeţul Maramureş136553
430141Baia MareJudeţul Maramureş136553
430142Baia MareJudeţul Maramureş136553
430143Baia MareJudeţul Maramureş136553
430144Baia MareJudeţul Maramureş136553
430145Baia MareJudeţul Maramureş136553
430146Baia MareJudeţul Maramureş136553
430151Baia MareJudeţul Maramureş136553
430152Baia MareJudeţul Maramureş136553
430153Baia MareJudeţul Maramureş136553
430154Baia MareJudeţul Maramureş136553
430155Baia MareJudeţul Maramureş136553
430156Baia MareJudeţul Maramureş136553
430161Baia MareJudeţul Maramureş136553
430162Baia MareJudeţul Maramureş136553
430163Baia MareJudeţul Maramureş136553
430164Baia MareJudeţul Maramureş136553
430165Baia MareJudeţul Maramureş136553
430171Baia MareJudeţul Maramureş136553
430172Baia MareJudeţul Maramureş136553
430173Baia MareJudeţul Maramureş136553
430174Baia MareJudeţul Maramureş136553
430181Baia MareJudeţul Maramureş136553
430182Baia MareJudeţul Maramureş136553
430183Baia MareJudeţul Maramureş136553
430184Baia MareJudeţul Maramureş136553
430191Baia MareJudeţul Maramureş136553
430192Baia MareJudeţul Maramureş136553
430193Baia MareJudeţul Maramureş136553
430194Baia MareJudeţul Maramureş136553
430195Baia MareJudeţul Maramureş136553
430196Baia MareJudeţul Maramureş136553
430201Baia MareJudeţul Maramureş136553
430202Baia MareJudeţul Maramureş136553
430203Baia MareJudeţul Maramureş136553
430204Baia MareJudeţul Maramureş136553
430211Baia MareJudeţul Maramureş136553
430212Baia MareJudeţul Maramureş136553
430213Baia MareJudeţul Maramureş136553
430214Baia MareJudeţul Maramureş136553
430221Baia MareJudeţul Maramureş136553
430222Baia MareJudeţul Maramureş136553
430223Baia MareJudeţul Maramureş136553
430224Baia MareJudeţul Maramureş136553
430225Baia MareJudeţul Maramureş136553
430231Baia MareJudeţul Maramureş136553
430232Baia MareJudeţul Maramureş136553
430233Baia MareJudeţul Maramureş136553
430234Baia MareJudeţul Maramureş136553
430235Baia MareJudeţul Maramureş136553
430241Baia MareJudeţul Maramureş136553
430242Baia MareJudeţul Maramureş136553
430243Baia MareJudeţul Maramureş136553
430244Baia MareJudeţul Maramureş136553
430245Baia MareJudeţul Maramureş136553
430251Baia MareJudeţul Maramureş136553
430252Baia MareJudeţul Maramureş136553
430253Baia MareJudeţul Maramureş136553
430261Baia MareJudeţul Maramureş136553
430262Baia MareJudeţul Maramureş136553
430263Baia MareJudeţul Maramureş136553
430264Baia MareJudeţul Maramureş136553
430265Baia MareJudeţul Maramureş136553
430271Baia MareJudeţul Maramureş136553
430272Baia MareJudeţul Maramureş136553
430273Baia MareJudeţul Maramureş136553
430274Baia MareJudeţul Maramureş136553
430275Baia MareJudeţul Maramureş136553
430281Baia MareJudeţul Maramureş136553
430282Baia MareJudeţul Maramureş136553
430283Baia MareJudeţul Maramureş136553
430284Baia MareJudeţul Maramureş136553
430285Baia MareJudeţul Maramureş136553
430291Baia MareJudeţul Maramureş136553
430292Baia MareJudeţul Maramureş136553
430293Baia MareJudeţul Maramureş136553
430294Baia MareJudeţul Maramureş136553
430295Baia MareJudeţul Maramureş136553
430301Baia MareJudeţul Maramureş136553
430302Baia MareJudeţul Maramureş136553
430303Baia MareJudeţul Maramureş136553
430304Baia MareJudeţul Maramureş136553
430305Baia MareJudeţul Maramureş136553
430306Baia MareJudeţul Maramureş136553
430307Baia MareJudeţul Maramureş136553
430308Baia MareJudeţul Maramureş136553
430311Baia MareJudeţul Maramureş136553
430312Baia MareJudeţul Maramureş136553
430313Baia MareJudeţul Maramureş136553
430314Baia MareJudeţul Maramureş136553
430315Baia MareJudeţul Maramureş136553
430316Baia MareJudeţul Maramureş136553
430321Baia MareJudeţul Maramureş136553
430322Baia MareJudeţul Maramureş136553
430323Baia MareJudeţul Maramureş136553
430324Baia MareJudeţul Maramureş136553
430325Baia MareJudeţul Maramureş136553
430331Baia MareJudeţul Maramureş136553
430332Baia MareJudeţul Maramureş136553
430333Baia MareJudeţul Maramureş136553
430334Baia MareJudeţul Maramureş136553
430335Baia MareJudeţul Maramureş136553
430336Baia MareJudeţul Maramureş136553
430337Baia MareJudeţul Maramureş136553
430338Baia MareJudeţul Maramureş136553
430339Baia MareJudeţul Maramureş136553
430341Baia MareJudeţul Maramureş136553
430342Baia MareJudeţul Maramureş136553
430343Baia MareJudeţul Maramureş136553
430344Baia MareJudeţul Maramureş136553
430351Baia MareJudeţul Maramureş136553
430352Baia MareJudeţul Maramureş136553
430353Baia MareJudeţul Maramureş136553
430361Baia MareJudeţul Maramureş136553
430362Baia MareJudeţul Maramureş136553
430363Baia MareJudeţul Maramureş136553
430364Baia MareJudeţul Maramureş136553
430365Baia MareJudeţul Maramureş136553
430366Baia MareJudeţul Maramureş136553
430372Baia MareJudeţul Maramureş136553
430373Baia MareJudeţul Maramureş136553
430374Baia MareJudeţul Maramureş136553
430375Baia MareJudeţul Maramureş136553
430376Baia MareJudeţul Maramureş136553
430381Baia MareJudeţul Maramureş136553
430382Baia MareJudeţul Maramureş136553
430383Baia MareJudeţul Maramureş136553
430384Baia MareJudeţul Maramureş136553
430385Baia MareJudeţul Maramureş136553
430386Baia MareJudeţul Maramureş136553
430391Baia MareJudeţul Maramureş136553
430392Baia MareJudeţul Maramureş136553
430393Baia MareJudeţul Maramureş136553
430394Baia MareJudeţul Maramureş136553
430395Baia MareJudeţul Maramureş136553
430396Baia MareJudeţul Maramureş136553
430397Baia MareJudeţul Maramureş136553
430401Baia MareJudeţul Maramureş136553
430402Baia MareJudeţul Maramureş136553
430403Baia MareJudeţul Maramureş136553
430404Baia MareJudeţul Maramureş136553
430405Baia MareJudeţul Maramureş136553
430406Baia MareJudeţul Maramureş136553
430407Baia MareJudeţul Maramureş136553
430411Baia MareJudeţul Maramureş136553
430412Baia MareJudeţul Maramureş136553
430413Baia MareJudeţul Maramureş136553
430414Baia MareJudeţul Maramureş136553
430415Baia MareJudeţul Maramureş136553
430421Baia MareJudeţul Maramureş136553
430422Baia MareJudeţul Maramureş136553
430423Baia MareJudeţul Maramureş136553
430424Baia MareJudeţul Maramureş136553
430425Baia MareJudeţul Maramureş136553
430431Baia MareJudeţul Maramureş136553
430432Baia MareJudeţul Maramureş136553
430433Baia MareJudeţul Maramureş136553
430434Baia MareJudeţul Maramureş136553
430435Baia MareJudeţul Maramureş136553

Thông tin nhân khẩu của Baia Mare, Judeţul Maramureş

Dân số98930
Mật độ dân số3827 / km²
Dân số nam47012 (47,5%)
Dân số nữ51917 (52,5%)
Độ tuổi trung bình39,3
Độ tuổi trung bình của nam giới37,7
Độ tuổi trung bình của nữ giới40,8
Dân số (1975)123425
Dân số (2000)125055
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 -19,8%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 -20,9%