(408) Mã Bưu Chính ở Arad, Romania

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Arad, Romania
Múi giờGiờ Đông Âu
Khu vực46,2 km²
Dân số131017 (Thêm chi tiết)
Dân số nam61915 (47,3%)
Dân số nữ69102 (52,7%)
Độ tuổi trung bình41
Mã Bưu Chính310001, 310002, 310003 (405 thêm nữa)
Mã Vùng257, 357

(408) Mã Bưu Chính ở Arad, Romania

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân số của thành phố
310001Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310002Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310003Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310004Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310005Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310006Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310009Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310010Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310011Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310012Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310013Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310016Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310017Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310018Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310019Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310022Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310023Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310024Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310025Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310028Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310029Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310030Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310031Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310032Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310035Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310036Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310037Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310038Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310039Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310040Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310041Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310042Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310045Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310046Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310047Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310048Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310049Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310052Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310053Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310054Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310055Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310056Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310057Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310058Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310059Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310062Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310063Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310064Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310065Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310066Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310067Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310068Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310069Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310070Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310074Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310075Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310076Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310077Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310078Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310079Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310080Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310081Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310084Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310085Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310086Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310087Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310090Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310091Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310092Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310093Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310094Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310095Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310096Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310099Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310100Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310101Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310102Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310103Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310104Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310106Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310107Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310108Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310109Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310110Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310112Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310113Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310114Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310117Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310118Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310119Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310122Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310123Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310124Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310125Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310126Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310127Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310130Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310131Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310132Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310133Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310134Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310135Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310137Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310138Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310139Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310140Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310141Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310144Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310145Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310146Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310147Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310148Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310150Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310151Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310152Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310153Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310154Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310156Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310157Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310158Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310159Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310160Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310161Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310162Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310163Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310164Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310165Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310167Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310168Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310169Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310170Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310171Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310174Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310175Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310176Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310177Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310178Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310179Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310181Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310182Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310183Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310184Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310187Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310188Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310189Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310190Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310191Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310192Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310195Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310196Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310197Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310198Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310199Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310200Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310201Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310202Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310204Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310205Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310206Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310207Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310208Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310209Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310210Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310211Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310212Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310213Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310214Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310215Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310216Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310217Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310218Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310219Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310220Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310221Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310222Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310223Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310224Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310225Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310227Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310228Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310229Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310230Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310231Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310232Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310233Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310234Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310237Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310238Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310239Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310240Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310241Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310242Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310245Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310246Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310247Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310248Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310249Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310250Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310251Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310253Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310254Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310255Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310256Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310257Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310258Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310259Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310261Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310262Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310263Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310264Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310265Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310267Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310268Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310269Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310270Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310271Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310272Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310273Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310274Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310275Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310278Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310279Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310280Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310281Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310282Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310283Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310284Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310287Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310288Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310289Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310290Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310291Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310292Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310293Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310294Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310295Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310298Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310299Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310300Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310301Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310302Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310303Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310304Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310307Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310308Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310310Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310311Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310312Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310315Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310316Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310317Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310318Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310319Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310320Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310321Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310322Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310323Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310324Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310327Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310328Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310329Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310330Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310331Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310332Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310333Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310336Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310337Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310338Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310339Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310340Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310341Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310345Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310346Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310347Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310348Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310349Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310350Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310353Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310355Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310356Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310357Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310358Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310359Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310360Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310362Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310363Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310364Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310365Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310368Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310369Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310370Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310371Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310372Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310375Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310376Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310377Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310378Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310381Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310382Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310384Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310385Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310388Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310389Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310390Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310391Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310392Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310395Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310396Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310397Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310398Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310399Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310400Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310401Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310402Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310403Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310404Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310407Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310408Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310409Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310410Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310411Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310412Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310413Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310414Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310415Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310416Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310417Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310418Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310419Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310422Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310423Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310424Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310425Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310426Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310427Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310428Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310429Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310430Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310431Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310434Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310435Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310436Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310437Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310438Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310439Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310440Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310441Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310442Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310443Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310444Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310445Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310446Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310447Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310448Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310451Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310452Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310453Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310454Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310455Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310456Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310457Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310458Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310459Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310460Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310461Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310464Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310465Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310466Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310467Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310468Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310469Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310470Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310471Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310472Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310473Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310474Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310475Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310477Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310478Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310479Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310480Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310481Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310482Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310483Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310484Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310485Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310486Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310487Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310488Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310489Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310490Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310491Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310493Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310494Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310495Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310496Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310497Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310498Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310499Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310500Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310501Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310502Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310503Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310504Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310505Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310506Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310507Arad, RomaniaArad (hạt)169065
310508Arad, RomaniaArad (hạt)169065

Thông tin nhân khẩu của Arad, Romania

Dân số131017
Mật độ dân số2837 / km²
Dân số nam61915 (47,3%)
Dân số nữ69102 (52,7%)
Độ tuổi trung bình41
Độ tuổi trung bình của nam giới39,3
Độ tuổi trung bình của nữ giới42,5
Các doanh nghiệp ở Arad, Romania4469
Dân số (1975)158610
Dân số (2000)166780
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 -17,4%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 -21,4%

Arad, Romania

Arad (phát âm tiếng Romania: [aˈrad]; tiếng Hungary: Arad; tiếng Serbia: Арад Arad) là một thành phố România, ở vùng Crişana, bên sông Mureş. Thành phố là thủ phủ hạt Arad. Đây là thành phố lớn thứ 14 quốc gia này. Thành phố Arad. Romania có dân số 172.824 ngư..  ︎  Trang Wikipedia về Arad, Romania