(279) Mã Bưu Chính ở Vùng đô thị Manila

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Vùng đô thị Manila
Múi giờGiờ Philippin
Khu vực611,4 km²
Dân số12,6 triệu (Thêm chi tiết)
Dân số nam6203611 (49,1%)
Dân số nữ6429723 (50,9%)
Độ tuổi trung bình25,4
Mã Bưu Chính0400, 0401, 0410 (276 thêm nữa)
Mã Vùng2, 46
Thành phố14
Mã Bưu ChínhThành phốSố mã bưu chính
1000 - 1012Manila12
1100 - 1115Quezon (thành phố)12
1650 - 1699Pasig City50

(279) Mã Bưu Chính ở Vùng đô thị Manila

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân số của thành phố
0400Vùng đô thị Manila
0401Vùng đô thị Manila
0410Vùng đô thị Manila
0420Vùng đô thị Manila
0550Vùng đô thị Manila
0560Vùng đô thị Manila
0800Vùng đô thị Manila
0801Vùng đô thị Manila
0802Vùng đô thị Manila
0810Vùng đô thị Manila
0820Vùng đô thị Manila
0830Vùng đô thị Manila
0840Vùng đô thị Manila
0850Vùng đô thị Manila
0860Vùng đô thị Manila
0870Vùng đô thị Manila
0880Vùng đô thị Manila
0913Vùng đô thị Manila
1000ManilaVùng đô thị Manila10444527
1001Vùng đô thị Manila
1002IntramurosVùng đô thị Manila
1003Santa CruzVùng đô thị Manila
1004ManilaVùng đô thị Manila10444527
1005Vùng đô thị Manila
1006ManilaVùng đô thị Manila10444527
1007ManilaVùng đô thị Manila10444527
1008Vùng đô thị Manila
1009Santa AnaVùng đô thị Manila
1010Vùng đô thị Manila
1011PandacanVùng đô thị Manila
1012ManilaVùng đô thị Manila10444527
1013Vùng đô thị Manila
1014Santa CruzVùng đô thị Manila
1015Vùng đô thị Manila
1016Santa MesaVùng đô thị Manila
1017Vùng đô thị Manila
1018Vùng đô thị Manila
1045ErmitaVùng đô thị Manila
1050Vùng đô thị Manila
1100Quezon (thành phố)Vùng đô thị Manila2761720
1101Quezon (thành phố)Vùng đô thị Manila2761720
1102Vùng đô thị Manila
1103Quezon (thành phố)Vùng đô thị Manila2761720
1104Quezon (thành phố)Vùng đô thị Manila2761720
1105Quezon (thành phố)Vùng đô thị Manila2761720
1106Quezon (thành phố)Vùng đô thị Manila2761720
1107ManilaVùng đô thị Manila10444527
1108Quezon (thành phố)Vùng đô thị Manila2761720
1109Quezon (thành phố)Vùng đô thị Manila2761720
1110Vùng đô thị Manila
1111Vùng đô thị Manila
1112Quezon (thành phố)Vùng đô thị Manila2761720
1113Vùng đô thị Manila
1114Vùng đô thị Manila
1115Quezon (thành phố)Vùng đô thị Manila2761720
1116Vùng đô thị Manila
1117Vùng đô thị Manila
1118Vùng đô thị Manila
1119Vùng đô thị Manila
1120Vùng đô thị Manila
1121Vùng đô thị Manila
1122Vùng đô thị Manila
1123Vùng đô thị Manila
1124Vùng đô thị Manila
1125Vùng đô thị Manila
1126Vùng đô thị Manila
1127Vùng đô thị Manila
1128Vùng đô thị Manila
1129Vùng đô thị Manila
1135Vùng đô thị Manila
1147Vùng đô thị Manila
1200ManilaVùng đô thị Manila10444527
1201Vùng đô thị Manila
1202Vùng đô thị Manila
1203Vùng đô thị Manila
1204ManilaVùng đô thị Manila10444527
1205Vùng đô thị Manila
1206Vùng đô thị Manila
1207ManilaVùng đô thị Manila10444527
1208ManilaVùng đô thị Manila10444527
1209Vùng đô thị Manila
1210Vùng đô thị Manila
1211Vùng đô thị Manila
1212Vùng đô thị Manila
1213Vùng đô thị Manila
1214Vùng đô thị Manila
1215Vùng đô thị Manila
1216Vùng đô thị Manila
1217ComemboVùng đô thị Manila
1218Vùng đô thị Manila
1219Vùng đô thị Manila
1220Vùng đô thị Manila
1223Vùng đô thị Manila
1224Vùng đô thị Manila
1225Vùng đô thị Manila
1226Vùng đô thị Manila
1227Vùng đô thị Manila
1228Vùng đô thị Manila
1229MakatiVùng đô thị Manila510383
1230Vùng đô thị Manila
1231Vùng đô thị Manila
1232Vùng đô thị Manila
1233Vùng đô thị Manila
1234Vùng đô thị Manila
1235Vùng đô thị Manila
1300Vùng đô thị Manila
1301Vùng đô thị Manila
1302Vùng đô thị Manila
1303Vùng đô thị Manila
1304Vùng đô thị Manila
1305Vùng đô thị Manila
1306Vùng đô thị Manila
1307Vùng đô thị Manila
1308Vùng đô thị Manila
1309Vùng đô thị Manila
1400Vùng đô thị Manila
1401Vùng đô thị Manila
1402Vùng đô thị Manila
1404Vùng đô thị Manila
1405Vùng đô thị Manila
1406Vùng đô thị Manila
1407Vùng đô thị Manila
1408Vùng đô thị Manila
1409Vùng đô thị Manila
1410Vùng đô thị Manila
1412Vùng đô thị Manila
1413Vùng đô thị Manila
1420Vùng đô thị Manila
1421Vùng đô thị Manila
1422Vùng đô thị Manila
1423Vùng đô thị Manila
1424Vùng đô thị Manila
1425Vùng đô thị Manila
1426Vùng đô thị Manila
1440Vùng đô thị Manila
1441Vùng đô thị Manila
1442Vùng đô thị Manila
1443Vùng đô thị Manila
1444Vùng đô thị Manila
1445Vùng đô thị Manila
1446Vùng đô thị Manila
1469Vùng đô thị Manila
1471Vùng đô thị Manila
1472Vùng đô thị Manila
1473Vùng đô thị Manila
1474Vùng đô thị Manila
1475Vùng đô thị Manila
1476Vùng đô thị Manila
1477Vùng đô thị Manila
1478Vùng đô thị Manila
1480Vùng đô thị Manila
1485Vùng đô thị Manila
1489Vùng đô thị Manila
1490TanzaVùng đô thị Manila105510
1496Vùng đô thị Manila
1500Quezon (thành phố)Vùng đô thị Manila2761720
1501Vùng đô thị Manila
1502Vùng đô thị Manila
1503Vùng đô thị Manila
1504Vùng đô thị Manila
1530Vùng đô thị Manila
1531Vùng đô thị Manila
1532Vùng đô thị Manila
1533Vùng đô thị Manila
1534Vùng đô thị Manila
1535Vùng đô thị Manila
1536Vùng đô thị Manila
1550Vùng đô thị Manila
1551Vùng đô thị Manila
1552Vùng đô thị Manila
1553Vùng đô thị Manila
1554Vùng đô thị Manila
1555Vùng đô thị Manila
1556Vùng đô thị Manila
1600Vùng đô thị Manila
1601Vùng đô thị Manila
1602Vùng đô thị Manila
1603Vùng đô thị Manila
1604Vùng đô thị Manila
1605Vùng đô thị Manila
1606Vùng đô thị Manila
1607Vùng đô thị Manila
1608Vùng đô thị Manila
1609Vùng đô thị Manila
1610Vùng đô thị Manila
1611Vùng đô thị Manila
1612Vùng đô thị Manila
1620Vùng đô thị Manila
1621Vùng đô thị Manila
1622Vùng đô thị Manila
1631Vùng đô thị Manila
1632Vùng đô thị Manila
1634Vùng đô thị Manila
1636Vùng đô thị Manila
1637Vùng đô thị Manila
1638Vùng đô thị Manila
1639Vùng đô thị Manila
1650Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1651Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1652Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1653Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1654Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1655Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1656Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1657Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1658Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1659Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1660Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1661Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1662Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1663Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1664Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1665Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1666Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1667Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1668Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1669Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1670Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1671Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1672Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1673Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1674Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1675Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1676Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1677Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1678Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1679Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1680Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1681Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1682Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1683Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1684Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1685Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1686Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1687Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1688Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1689Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1690Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1691Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1692Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1693Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1694Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1695Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1696Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1697Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1698Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1699Pasig CityVùng đô thị Manila617301
1701Vùng đô thị Manila
1702Vùng đô thị Manila
1704Vùng đô thị Manila
1705Vùng đô thị Manila
1710Vùng đô thị Manila
1716Vùng đô thị Manila
1740Vùng đô thị Manila
1747Vùng đô thị Manila
1748Vùng đô thị Manila
1749Vùng đô thị Manila
1772Vùng đô thị Manila
1773Vùng đô thị Manila
1774Vùng đô thị Manila
1776Vùng đô thị Manila
1800Vùng đô thị Manila
1801Vùng đô thị Manila
1802Industrial Valley ComplexVùng đô thị Manila
1803Vùng đô thị Manila
1804Vùng đô thị Manila
1805Vùng đô thị Manila
1806Vùng đô thị Manila
1807Vùng đô thị Manila
1808Vùng đô thị Manila
1809Vùng đô thị Manila
1810Quezon (thành phố)Vùng đô thị Manila2761720
1811Vùng đô thị Manila
1812Vùng đô thị Manila
1820MarikinaVùng đô thị Manila
1826Vùng đô thị Manila
1906Vùng đô thị Manila
1909Vùng đô thị Manila
3020Vùng đô thị Manila

Thông tin nhân khẩu của Vùng đô thị Manila

Dân số12,6 triệu
Mật độ dân số20663 / km²
Dân số nam6203611 (49,1%)
Dân số nữ6429723 (50,9%)
Độ tuổi trung bình25,4
Độ tuổi trung bình của nam giới24,8
Độ tuổi trung bình của nữ giới25,9
Các doanh nghiệp ở Vùng đô thị Manila255382
Dân số (1975)3802032
Dân số (2000)10631353
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 +232,3%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 +18,8%

Vùng đô thị Manila

Vùng Thủ đô Manila (tiếng Filipino: Kalakhang Maynila, Kamaynilaan) hay Vùng Thủ đô Quốc gia (tiếng Filipino: Pambansang Punong Rehiyon) hay Metro Manila là một vùng thủ đô bao gồm thành phố Manila và các khu vực xung quanh tại Philippines. Vùng bao gồm 16 thà..  ︎  Trang Wikipedia về Vùng đô thị Manila