(258) Mã Bưu Chính ở Marseille

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Marseille
Múi giờGiờ Trung Âu
Khu vực240,6 km²
Dân số859169 (Thêm chi tiết)
Dân số nam404566 (47,1%)
Dân số nữ454603 (52,9%)
Độ tuổi trung bình38,7
Mã Bưu Chính13000, 13001, 13002 (255 thêm nữa)
Mã Vùng4

Bản đồ tương tác

(258) Mã Bưu Chính ở Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân sốKhu vực
13000MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13001MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur374371,716 km²
13002Marseille 02Provence-Alpes-Côte d'Azur193793,413 km²
13003Marseille 03Provence-Alpes-Côte d'Azur457182,572 km²
13004Marseille 04Provence-Alpes-Côte d'Azur479212,991 km²
13005Marseille 05Provence-Alpes-Côte d'Azur471712,253 km²
13006Marseille 06Provence-Alpes-Côte d'Azur413592,094 km²
13008Marseille 08Provence-Alpes-Côte d'Azur7640920,4 km²
13009Marseille 09Provence-Alpes-Côte d'Azur7609361,2 km²
13010Marseille 10Provence-Alpes-Côte d'Azur4929610,4 km²
13011Marseille 11Provence-Alpes-Côte d'Azur6065236 km²
13012Marseille 12Provence-Alpes-Côte d'Azur6277214 km²
13013Marseille 13Provence-Alpes-Côte d'Azur9203328 km²
13014Marseille 14Provence-Alpes-Côte d'Azur6750915,2 km²
13015Marseille 15Provence-Alpes-Côte d'Azur7934917,9 km²
13016MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur1788214,2 km²
13020 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13177 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13178 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13191 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13192 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13196 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13201 CEDEX 01MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13202 CEDEX 02MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13203 CEDEX 01MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13205 CEDEX 01MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13207 CEDEX 01MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13209 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13211 CEDEX 01MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13213 CEDEX 02MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13214 CEDEX 02MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13215 CEDEX 02MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13216 CEDEX 02MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13217 CEDEX 02MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13218 CEDEX 02MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13219 CEDEX 02MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13221 CEDEX 01MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13222 CEDEX 01MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13223 CEDEX 04MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13224 CEDEX 01MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13225 CEDEX 02MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13226 CEDEX 02MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13227 CEDEX 01MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13228 CEDEX 04MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13231 CEDEX 01MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13232 CEDEX 01MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13233 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13234 CEDEX 04MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13235 CEDEX 02MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13236 CEDEX 02MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13239 CEDEX 04MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13241 CEDEX 01MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13242 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13243 CEDEX 01MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13244 CEDEX 01MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13245 CEDEX 04MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13248 CEDEX 04MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13249 CEDEX 01MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13251 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13252 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13253 CEDEX 06MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13254 CEDEX 06MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13255 CEDEX 06MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13256 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13257 CEDEX 08MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13258 CEDEX 09MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13259 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13261 CEDEX 07MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13262 CEDEX 07MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13263 CEDEX 07MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13264 CEDEX 07MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13265 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13266 CEDEX 08MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13267 CEDEX 08MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13268 CEDEX 08MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13269 CEDEX 08MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13271 CEDEX 08MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13272 CEDEX 08MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13273 CEDEX 09MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13274 CEDEX 09MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13275 CEDEX 09MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13276 CEDEX 09MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13277 CEDEX 09MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13278 CEDEX 08MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13279 CEDEX 07MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13281 CEDEX 06MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13282 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13284 CEDEX 07MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13285 CEDEX 08MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13286 CEDEX 06MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13287 CEDEX 09MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13288 CEDEX 09MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13289 CEDEX 06MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13291 CEDEX 06MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13292 CEDEX 06MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13293 CEDEX 08MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13294 CEDEX 06MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13295 CEDEX 08MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13296 CEDEX 04MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13297 CEDEX 09MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13298 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13299 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13301 CEDEX 03MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13302 CEDEX 03MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13303 CEDEX 03MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13304 CEDEX 02MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13306 CEDEX 03MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13307 CEDEX 14MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13308 CEDEX 14MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13309 CEDEX 14MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13311 CEDEX 14MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13312 CEDEX 14MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13313 CEDEX 14MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13314 CEDEX 15MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13315 CEDEX 15MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13316 CEDEX 15MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13317 CEDEX 15MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13318 CEDEX 15MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13319 CEDEX 06MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13321 CEDEX 16MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13322 CEDEX 16MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13323 CEDEX 14MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13324 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13325 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13326 CEDEX 15MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13327 CEDEX 15MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13328 CEDEX 03MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13331 CEDEX 03MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13332 CEDEX 03MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13333 CEDEX 14MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13334 CEDEX 16MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13335 CEDEX 15MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13338 CEDEX 14MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13339 CEDEX 03MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13342 CEDEX 15MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13343 CEDEX 15MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13344 CEDEX 15MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13345 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13346 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13347 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13348 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13351 CEDEX 05MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13352 CEDEX 05MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13354 CEDEX 05MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13355 CEDEX 05MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13356 CEDEX 03MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13357 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13359 CEDEX 10MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13361 CEDEX 10MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13362 CEDEX 10MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13363 CEDEX 10MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13364 CEDEX 10MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13366 CEDEX 11MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13367 CEDEX 11MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13368 CEDEX 11MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13369 CEDEX 11MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13371 CEDEX 11MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13372 CEDEX 11MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13374 CEDEX 11MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13375 CEDEX 12MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13376 CEDEX 12MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13377 CEDEX 12MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13378 CEDEX 12MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13379 CEDEX 12MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13381 CEDEX 13MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13382 CEDEX 13MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13383 CEDEX 13MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13384 CEDEX 13MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13385 CEDEX 05MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13386 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13387 CEDEX 10MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13388 CEDEX 13MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13389 CEDEX 13MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13391 CEDEX 11MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13392 CEDEX 05MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13393 CEDEX 13MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13394 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13395 CEDEX 10MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13396 CEDEX 11MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13397 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13399 CEDEX 05MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13401 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13402 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13403 CEDEX 09MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13404 CEDEX 09MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13406 CEDEX 09MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13411 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13412 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13413 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13414 CEDEX 08MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13415 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13416 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13417 CEDEX 08MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13421 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13424 CEDEX 12MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13425 CEDEX 12MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13426 CEDEX 12MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13428 CEDEX 12MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13431 CEDEX 06MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13432 CEDEX 06MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13434 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13435 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13441 CEDEX 06MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13442 CEDEX 06MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13443 CEDEX 06MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13444 CEDEX 06MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13445 CEDEX 06MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13446 CEDEX 06MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13447 CEDEX 06MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13448 CEDEX 06MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13451 CEDEX 13MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13452 CEDEX 13MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13453 CEDEX 13MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13454 CEDEX 13MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13455 CEDEX 13MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13456 CEDEX 13MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13457 CEDEX 13MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13458 CEDEX 13MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13462 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13463 CEDEX 16MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13464 CEDEX 16MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13467 CEDEX 16MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13471 CEDEX 02MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13472 CEDEX 02MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13473 CEDEX 02MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13474 CEDEX 02MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13478 CEDEX 02MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13481 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13482 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13483 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13484 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13489 CEDEX 02MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13493 CEDEX 04MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13566 CEDEX 02MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13567 CEDEX 02MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13568 CEDEX 02MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13572 CEDEX 02MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13581 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13583 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13599 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13900 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13902 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13904 CEDEX 15MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13905 CEDEX 15MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13906 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13907 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13908 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13911 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13921 CEDEX 11MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13922 CEDEX 11MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13923 CEDEX 11MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13924 CEDEX 11MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13931 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13932 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13933 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13937 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13941 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur
13942 CEDEX 20MarseilleProvence-Alpes-Côte d'Azur

Thông tin nhân khẩu của Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dân số859169
Mật độ dân số3570 / km²
Dân số nam404566 (47,1%)
Dân số nữ454603 (52,9%)
Độ tuổi trung bình38,7
Độ tuổi trung bình của nam giới36,8
Độ tuổi trung bình của nữ giới40,4
Các doanh nghiệp ở Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur42543
Dân số (1975)688291
Dân số (2000)797399
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 +24,8%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 +7,7%

Marseille

Marseille là một thành phố cảng của nước Pháp. Marseille (phát âm tiếng Pháp /maʁsɛj/, tiếng bản địa [mɑxˈsɛjɐ]; phương ngữ vùng Provençal Occitan: Marselha [maʀˈsejɔ, maʀˈsijɔ] theo phát âm chuẩn cổ điển hoặc tiếng Marsiho [maʀˈsijɔ] ở Mistralian) là thành ph..  ︎  Trang Wikipedia về Marseille