(165) Mã Bưu Chính ở Junín

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Junín
Múi giờGiờ Peru
Khu vực44.295,5 km²
Dân số1,4 triệu (Thêm chi tiết)
Dân số nam693730 (49,9%)
Dân số nữ695122 (50,1%)
Độ tuổi trung bình23,4
Mã Bưu Chính12000, 12001, 12002 (162 thêm nữa)
Mã Vùng64
Thành phố20
Mã Bưu ChínhThành phốSố mã bưu chính
12000 - 12120, 12400 - 12451Huancayo33
12125 - 12130Concepción4
12250 - 12331Satipo12
12600 - 12615Jauja4

Bản đồ tương tác

(165) Mã Bưu Chính ở Junín

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân sốKhu vực
12000HuancayoJunín33702377 km²
12001HuancayoJunín908455,3 km²
12002HuancayoJunín1173117 km²
12003HuancayoJunín746717,8 km²
12004HuancayoJunín942315,2 km²
12006HuancayoJunín6186516,4 km²
12007HuancayoJunín3737312,2 km²
12051HuancayoJunín19121,02 km²
12100HuancayoJunín726324,6 km²
12101San AgustinJunín1,131 km²
12105HuancayoJunín441713,6 km²
12110HuancayoJunín371713 km²
12115HuancayoJunín52315,7 km²
12116HuancayoJunín98955,3 km²
12120HuancayoJunín3909159,7 km²
12125ConcepciónJunín482217,1 km²
12126ConcepciónJunín99571,132 km²
12130ConcepciónJunín15386,9 km²
12135Junín273020,5 km²
12136Junín23153,094 km²
12140Junín4224419,9 km²
12145Junín250524,3 km²
12150Junín250217,9 km²
12155Junín175619,7 km²
12160Junín12225,6 km²
12165Junín210914,5 km²
12170Junín78033,8 km²
12175Junín69919,1 km²
12180Junín1564314,2 km²
12200Junín203816,1 km²
12205HuancayoJunín178130,5 km²
12210HuancayoJunín251254,1 km²
12215Junín122225,1 km²
12220Junín6843943,8 km²
12221Junín5,3 km²
12225Junín1793108,4 km²
12230Junín148456,3 km²
12235Junín4707504,8 km²
12236Junín1,132 km²
12240Junín5706880,7 km²
12241Junín1,54 km²
12245HuancayoJunín15070580,3 km²
12246HuancayoJunín0,503 km²
12250SatipoJunín11379949,6 km²
12251SatipoJunín1,132 km²
12255SatipoJunín522396,5 km²
12256SatipoJunín1,132 km²
12260SatipoJunín8578811,4 km²
12261SatipoJunín381754,253 km²
12300Junín328572.133,5 km²
12301MazamariJunín329060,503 km²
12310SatipoJunín6499307,9 km²
12311SatipoJunín120,503 km²
12320Junín637424.142,6 km²
12321SatipoJunín1,132 km²
12330Junín5716610.209,2 km²
12331SatipoJunín38594,11 km²
12400HuancayoJunín12618121 km²
12401HuancayoJunín2662,546 km²
12404HuancayoJunín1473,144 km²
12405HuancayoJunín5049108,2 km²
12408HuayucachiJunín54535,3 km²
12410HuancayoJunín27148,7 km²
12415HuancayoJunín22956,1 km²
12419HuancayoJunín133624,3 km²
12420HuancayoJunín2278110,9 km²
12425Junín631913,2 km²
12428HuayucachiJunín229316,2 km²
12430Junín381298,3 km²
12435HuancayoJunín175640,4 km²
12436HuancayoJunín2000110,7 km²
12440HuancayoJunín899125,4 km²
12442HuancayoJunín131213,1 km²
12445HuancayoJunín84852 km²
12450Junín1421702,4 km²
12451HuancayoJunín87639,2 km²
12455Junín948417,7 km²
12456ChupacaJunín137263,144 km²
12460Junín217425,4 km²
12465Junín566873,2 km²
12466ChupacaJunín2680,503 km²
12470Junín3796766,5 km²
12475Junín3598128,4 km²
12480Junín399921,9 km²
12485Junín114717,2 km²
12490Junín288999,9 km²
12495Junín6226307,2 km²
12496Junín3,143 km²
12500HuancayoJunín475439,5 km²
12501SicayaJunín37912,012 km²
12504OrcotunaJunín397845,2 km²
12505ConcepciónJunín138325,2 km²
12510Junín164138,9 km²
12513Junín4679231,2 km²
12515Junín156421,1 km²
12520Junín97112 km²
12525Junín223820,8 km²
12530Junín87214,3 km²
12535Junín1662322,7 km²
12540Junín125634 km²
12545Junín1072109,3 km²
12550Junín157465,5 km²
12555Junín1725946,8 km²
12560Junín816186,1 km²
12565Junín1456193,2 km²
12570Junín1021215,5 km²
12575Junín9872447,6 km²
12576La OroyaJunín1469433 km²
12585Junín202589,2 km²
12590Junín4079408,8 km²
12591Junín10332,011 km²
12595Junín4284261,8 km²
12596MorocochaJunín1373,142 km²
12600JaujaJunín1718 km²
12601JaujaJunín2727215,8 km²
12615JaujaJunín164512,1 km²
12620Junín3273115,5 km²
12621AcollaJunín41234,624 km²
12625AcollaJunín165928,7 km²
12630Junín90532,5 km²
12635Junín1810281,5 km²
12640Junín118832,7 km²
12645Junín3043164,8 km²
12650Junín7696425,1 km²
12651TarmaJunín3872120,5 km²
12655Junín3216151,6 km²
12700Junín6492106,1 km²
12701Junín73361,131 km²
12710Junín3662166,7 km²
12711Junín57951,131 km²
12720Junín1980507 km²
12721San Pedro de CajasJunín36895,3 km²
12730JunínJunín2699864,7 km²
12731JunínJunín70475,3 km²
12740CarhuamayoJunín1509202,1 km²
12741CarhuamayoJunín63382,546 km²
12750Junín58081.010,8 km²
12751Junín190,126 km²
12760Junín1913289,6 km²
12770Junín2386680,5 km²
12780Junín1275883,6 km²
12800JaujaJunín129711,4 km²
12805Junín8708,7 km²
12810Junín107334 km²
12815Junín129993,1 km²
12820Junín1630320,1 km²
12825Junín6632215 km²
12826Junín0,126 km²
12830Junín3918268,5 km²
12831Junín11191,998 km²
12835Junín13282635,3 km²
12836HuasahuasiJunín19032,012 km²
12840Junín17954619,8 km²
12841San RamónJunín101852,012 km²
12845Junín1886393,3 km²
12850Junín1089935,4 km²
12855Junín5200731,8 km²
12856La MercedJunín190097,6 km²
12860Junín7082156,1 km²
12861Junín4040,503 km²
12865Junín148952.758,6 km²
12866Junín673735,4 km²
12867Junín689415,4 km²
12875SatipoJunín9143487,4 km²
12876SatipoJunín214931,132 km²

Thông tin nhân khẩu của Junín

Dân số1,4 triệu
Mật độ dân số31,4 / km²
Dân số nam693730 (49,9%)
Dân số nữ695122 (50,1%)
Độ tuổi trung bình23,4
Độ tuổi trung bình của nam giới22,8
Độ tuổi trung bình của nữ giới23,9
Các doanh nghiệp ở Junín3983
Dân số (1975)810345
Dân số (2000)1169471
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 +71,4%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 +18,8%

Junín

Junín is a region in the central highlands and westernmost Amazonia of Peru. Its capital is Huancayo.   ︎  Trang Wikipedia về Junín