(143) Mã Bưu Chính ở Akwa Ibom State

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Akwa Ibom State
Múi giờGiờ Tây Phi
Khu vực7.081 km²
Dân số5,0 triệu (Thêm chi tiết)
Dân số nam2545553 (50,8%)
Dân số nữ2463366 (49,2%)
Độ tuổi trung bình20,5
Mã Bưu Chính503103, 520001, 520101 (140 thêm nữa)
Mã Vùng85
Thành phố12
Mã Bưu ChínhThành phốSố mã bưu chính
520001 - 520104, 520211 - 520271Uyo15
520108 - 520113Itu6
522101 - 522103Etinan3
523101 - 523106Udung Uko4
524101 - 524104Eket4
532101 - 532105Ikot4
534101 - 534105Ikot Abasi6

(143) Mã Bưu Chính ở Akwa Ibom State

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân số của thành phố
503103Ikot AbasiAkwa Ibom State
520001UyoAkwa Ibom State436606
520101UyoAkwa Ibom State436606
520102UyoAkwa Ibom State436606
520103UyoAkwa Ibom State436606
520104UyoAkwa Ibom State436606
520105Akwa Ibom State
520106Akwa Ibom State
520107Akwa Ibom State
520108ItuAkwa Ibom State36358
520109ItuAkwa Ibom State36358
520110ItuAkwa Ibom State36358
520111ItuAkwa Ibom State36358
520112ItuAkwa Ibom State36358
520113ItuAkwa Ibom State36358
520114Akwa Ibom State
520115Akwa Ibom State
520116Akwa Ibom State
520117Akwa Ibom State
520118Akwa Ibom State
520119Akwa Ibom State
520211UyoAkwa Ibom State436606
520212UyoAkwa Ibom State436606
520221UyoAkwa Ibom State436606
520222UyoAkwa Ibom State436606
520231UyoAkwa Ibom State436606
520232UyoAkwa Ibom State436606
520241UyoAkwa Ibom State436606
520251UyoAkwa Ibom State436606
520261UyoAkwa Ibom State436606
520271UyoAkwa Ibom State436606
521101Akwa Ibom State
521102Akwa Ibom State
521103Akwa Ibom State
521104Akwa Ibom State
521105Akwa Ibom State
521106Akwa Ibom State
521107Akwa Ibom State
521108Akwa Ibom State
521109Akwa Ibom State
521110Akwa Ibom State
522101EtinanAkwa Ibom State10318
522102EtinanAkwa Ibom State10318
522103EtinanAkwa Ibom State10318
522104Akwa Ibom State
522105Akwa Ibom State
522106Akwa Ibom State
522107Akwa Ibom State
522108Akwa Ibom State
522109Akwa Ibom State
522110Akwa Ibom State
523101Udung UkoAkwa Ibom State
523105Udung UkoAkwa Ibom State
523106Udung UkoAkwa Ibom State
523107Akwa Ibom State
523108Akwa Ibom State
523109Akwa Ibom State
523110Akwa Ibom State
523111Akwa Ibom State
523112Akwa Ibom State
523113Akwa Ibom State
523114Akwa Ibom State
523115Akwa Ibom State
523118OronAkwa Ibom State
523119Akwa Ibom State
523120Udung UkoAkwa Ibom State
523121OronAkwa Ibom State
524101EketAkwa Ibom State25569
524102EketAkwa Ibom State25569
524103EketAkwa Ibom State25569
524104EketAkwa Ibom State25569
524106Akwa Ibom State
524107Akwa Ibom State
524108Akwa Ibom State
524109Akwa Ibom State
524110Akwa Ibom State
530101Ikot EkpeneAkwa Ibom State254806
530102Ikot EkpeneAkwa Ibom State254806
530103Akwa Ibom State
530104Akwa Ibom State
530105Akwa Ibom State
530106Akwa Ibom State
530107Akwa Ibom State
530108Akwa Ibom State
530109Akwa Ibom State
530110Akwa Ibom State
530111Akwa Ibom State
530112Akwa Ibom State
530113Akwa Ibom State
531101Akwa Ibom State
531102Akwa Ibom State
531103Akwa Ibom State
531104Akwa Ibom State
531105Akwa Ibom State
531106Akwa Ibom State
531107Akwa Ibom State
531108Akwa Ibom State
531109Akwa Ibom State
531110Akwa Ibom State
531111Akwa Ibom State
531112Akwa Ibom State
531113Akwa Ibom State
531114Akwa Ibom State
531115Akwa Ibom State
531116Akwa Ibom State
531117Akwa Ibom State
531118Akwa Ibom State
531119Akwa Ibom State
532101IkotAkwa Ibom State
532102IkotAkwa Ibom State
532103AbakAkwa Ibom State12562
532104IkotAkwa Ibom State
532105IkotAkwa Ibom State
532106Akwa Ibom State
532107Akwa Ibom State
532108Utu Etim EkpoAkwa Ibom State
532109Akwa Ibom State
532110Akwa Ibom State
532111Akwa Ibom State
532112Akwa Ibom State
533101Akwa Ibom State
533102Akwa Ibom State
533103Akwa Ibom State
533104Akwa Ibom State
533106Akwa Ibom State
533107Akwa Ibom State
533108Akwa Ibom State
533109Akwa Ibom State
533110Ikot OkoroAkwa Ibom State
533111Akwa Ibom State
533112Akwa Ibom State
533113Akwa Ibom State
533114Akwa Ibom State
534101Ikot AbasiAkwa Ibom State
534102Ikot AbasiAkwa Ibom State
534103Ikot AbasiAkwa Ibom State
534104Ikot AbasiAkwa Ibom State
534105Ikot AbasiAkwa Ibom State
534107Akwa Ibom State
534109Akwa Ibom State
534110Akwa Ibom State
534111Akwa Ibom State
534206Akwa Ibom State

Thông tin nhân khẩu của Akwa Ibom State

Dân số5,0 triệu
Mật độ dân số707,4 / km²
Dân số nam2545553 (50,8%)
Dân số nữ2463366 (49,2%)
Độ tuổi trung bình20,5
Độ tuổi trung bình của nam giới20
Độ tuổi trung bình của nữ giới21
Các doanh nghiệp ở Akwa Ibom State1695
Dân số (1975)1711114
Dân số (2000)3435089
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 +192,7%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 +45,8%

Akwa Ibom State

Akwa Ibom is a state in Nigeria. It is located in the coastal southern part of the country, lying between latitudes 4°32′N and 5°33′N, and longitudes 7°25′E and 8°25′E. The state is bordered on the east by Cross River State, on the west by Rivers Sta..  ︎  Trang Wikipedia về Akwa Ibom State