100009 · Mã Bưu Chính trước đó
Mã Bưu Chính tiếp theo · 100011

Mã Bưu Chính 100010 - Lagos State

Mã Vùng1
Giờ địa phươngThứ Hai 00:11
Múi giờGiờ Chuẩn Tây Phi
Tọa độ6.526558491065661° / 3.3228947527352264°
Mã Bưu Chính liên quan100001100005100006100009100011100101

Bản đồ Mã Bưu Chính 100010

Bản đồ tương tác

Các vùng lân cận

Phân phối kinh doanh theo khu phố ở 100010
 Ogba: 33,3%
 Bariga: 33,3%
 Isaga-Tedo: 33,3%

Mã vùng

Mã vùng tỷ lệ được sử dụng bởi các doanh nghiệp ở 100010
 Mã Vùng 803: 20%
 Mã Vùng 808: 20%
 Mã Vùng 802: 10%
 Mã Vùng 809: 10%
 Mã Vùng 805: 10%
 Mã Vùng 812: 10%
 Mã Vùng 1: 10%
 Mã Vùng 9: 10%

Các ngành công nghiệp

Phân phối kinh doanh theo ngành
 Dịch vụ chuyên nghiệp: 30%
 Mua sắm: 15%
 Giáo dục: 10%
 Công nghiệp: 10%
 Ô tô: 5%
 Cộng đồng & Chính phủ: 5%
 Dịch vụ tài chính: 5%
 Các dịch vụ tịa nhà: 5%
 Khách sạn & Du lịch: 5%
 Tôn giáo: 5%
 Thể thao & Hoạt động: 5%

Thành phố

Tỷ lệ doanh nghiệp theo thành phố tại 100010
 Lagos: 62,5%
 Amuwo: 25%
 Ikeja: 12,5%