(362) Mã Bưu Chính ở Région de Souss-Massa-Drâa

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Région de Souss-Massa-Drâa
Múi giờGiờ Ma-rốc
Khu vực70.880 km²
Dân số3,7 triệu (Thêm chi tiết)
Dân số nam1790368 (48,9%)
Dân số nữ1868664 (51,1%)
Độ tuổi trung bình25,8
Mã Bưu Chính22172, 22326, 25152 (359 thêm nữa)
Mã Vùng5248, 525, 5282 (5 thêm nữa)
Thành phố25
Mã Bưu ChínhThành phốSố mã bưu chính
45000 - 45123Ouarzazat10
47050 - 47925Zagora25
80000 - 80090Agadir26
80100 - 80154, 86150 - 86603Inezgane17
80322 - 80324, 80502 - 80652Tamassint7
83400 - 83422Taroudant9
85005 - 85572Tiznit49
85200 - 85204Sidi Ifni5
85450 - 85453Tafraout2
87100 - 87103Aït Baha2

(362) Mã Bưu Chính ở Région de Souss-Massa-Drâa

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân số của thành phố
22172Région de Souss-Massa-Drâa
22326Sidi IfniRégion de Souss-Massa-Drâa20000
25152Région de Souss-Massa-Drâa
26275Région de Souss-Massa-Drâa
33102Région de Souss-Massa-Drâa
33303TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
33372Région de Souss-Massa-Drâa
34035Région de Souss-Massa-Drâa
34173Région de Souss-Massa-Drâa
35052AgadirRégion de Souss-Massa-Drâa698310
40026Sidi IfniRégion de Souss-Massa-Drâa20000
42072Région de Souss-Massa-Drâa
42073Région de Souss-Massa-Drâa
42074Région de Souss-Massa-Drâa
42075Région de Souss-Massa-Drâa
42076Région de Souss-Massa-Drâa
42082Région de Souss-Massa-Drâa
42083Région de Souss-Massa-Drâa
42084Région de Souss-Massa-Drâa
42085Région de Souss-Massa-Drâa
42202Région de Souss-Massa-Drâa
42252Région de Souss-Massa-Drâa
42272Région de Souss-Massa-Drâa
42353Région de Souss-Massa-Drâa
42402Région de Souss-Massa-Drâa
42452Région de Souss-Massa-Drâa
42472Région de Souss-Massa-Drâa
44060Région de Souss-Massa-Drâa
44074Région de Souss-Massa-Drâa
44352Région de Souss-Massa-Drâa
45000OuarzazatRégion de Souss-Massa-Drâa57245
45002OuarzazatRégion de Souss-Massa-Drâa57245
45003OuarzazatRégion de Souss-Massa-Drâa57245
45004OuarzazatRégion de Souss-Massa-Drâa57245
45005OuarzazatRégion de Souss-Massa-Drâa57245
45006OuarzazatRégion de Souss-Massa-Drâa57245
45012OuarzazatRégion de Souss-Massa-Drâa57245
45022Région de Souss-Massa-Drâa
45023Région de Souss-Massa-Drâa
45024OuarzazatRégion de Souss-Massa-Drâa57245
45025Région de Souss-Massa-Drâa
45100Aït BenhaddouRégion de Souss-Massa-Drâa
45102OuarzazatRégion de Souss-Massa-Drâa57245
45122Région de Souss-Massa-Drâa
45123OuarzazatRégion de Souss-Massa-Drâa57245
45124Région de Souss-Massa-Drâa
45150Région de Souss-Massa-Drâa
45152Région de Souss-Massa-Drâa
45172Région de Souss-Massa-Drâa
45173Région de Souss-Massa-Drâa
45174Région de Souss-Massa-Drâa
45200Kelaat MgounaRégion de Souss-Massa-Drâa
45202Kelaat MgounaRégion de Souss-Massa-Drâa
45222Région de Souss-Massa-Drâa
45223Région de Souss-Massa-Drâa
45224Région de Souss-Massa-Drâa
45252Région de Souss-Massa-Drâa
45253Région de Souss-Massa-Drâa
45273Région de Souss-Massa-Drâa
45302Région de Souss-Massa-Drâa
45352Région de Souss-Massa-Drâa
45372Région de Souss-Massa-Drâa
45400MhamidRégion de Souss-Massa-Drâa10000
45452Région de Souss-Massa-Drâa
45472Région de Souss-Massa-Drâa
45473Région de Souss-Massa-Drâa
45502Région de Souss-Massa-Drâa
45522Région de Souss-Massa-Drâa
45523Région de Souss-Massa-Drâa
45652Région de Souss-Massa-Drâa
45672Région de Souss-Massa-Drâa
45752Région de Souss-Massa-Drâa
45772Région de Souss-Massa-Drâa
45773Région de Souss-Massa-Drâa
45774Région de Souss-Massa-Drâa
45775Région de Souss-Massa-Drâa
45800TinghirRégion de Souss-Massa-Drâa36795
45802TinghirRégion de Souss-Massa-Drâa36795
45822Région de Souss-Massa-Drâa
45823Région de Souss-Massa-Drâa
45824Région de Souss-Massa-Drâa
45825Région de Souss-Massa-Drâa
45852Région de Souss-Massa-Drâa
45872Région de Souss-Massa-Drâa
45900ZagoraRégion de Souss-Massa-Drâa35154
46202Région de Souss-Massa-Drâa
47050ZagoraRégion de Souss-Massa-Drâa35154
47052ZagoraRégion de Souss-Massa-Drâa35154
47072ZagoraRégion de Souss-Massa-Drâa35154
47073ZagoraRégion de Souss-Massa-Drâa35154
47074ZagoraRégion de Souss-Massa-Drâa35154
47075ZagoraRégion de Souss-Massa-Drâa35154
47076ZagoraRégion de Souss-Massa-Drâa35154
47402MhamidRégion de Souss-Massa-Drâa10000
47422ZagoraRégion de Souss-Massa-Drâa35154
47552ZagoraRégion de Souss-Massa-Drâa35154
47572ZagoraRégion de Souss-Massa-Drâa35154
47573ZagoraRégion de Souss-Massa-Drâa35154
47574ZagoraRégion de Souss-Massa-Drâa35154
47602ZagoraRégion de Souss-Massa-Drâa35154
47622ZagoraRégion de Souss-Massa-Drâa35154
47702Région de Souss-Massa-Drâa
47703ZagoraRégion de Souss-Massa-Drâa35154
47722ZagoraRégion de Souss-Massa-Drâa35154
47723ZagoraRégion de Souss-Massa-Drâa35154
47724ZagoraRégion de Souss-Massa-Drâa35154
47725ZagoraRégion de Souss-Massa-Drâa35154
47900ZagoraRégion de Souss-Massa-Drâa35154
47902ZagoraRégion de Souss-Massa-Drâa35154
47922ZagoraRégion de Souss-Massa-Drâa35154
47923ZagoraRégion de Souss-Massa-Drâa35154
47924Région de Souss-Massa-Drâa
47925ZagoraRégion de Souss-Massa-Drâa35154
47926Région de Souss-Massa-Drâa
50045OuislaneRégion de Souss-Massa-Drâa
52602Région de Souss-Massa-Drâa
53105Région de Souss-Massa-Drâa
53106Région de Souss-Massa-Drâa
54452Région de Souss-Massa-Drâa
80000AgadirRégion de Souss-Massa-Drâa698310
80002AgadirRégion de Souss-Massa-Drâa698310
80003AgadirRégion de Souss-Massa-Drâa698310
80004AgadirRégion de Souss-Massa-Drâa698310
80005AgadirRégion de Souss-Massa-Drâa698310
80006AgadirRégion de Souss-Massa-Drâa698310
80010AgadirRégion de Souss-Massa-Drâa698310
80012AgadirRégion de Souss-Massa-Drâa698310
80013AgadirRégion de Souss-Massa-Drâa698310
80014TamassintRégion de Souss-Massa-Drâa
80015AgadirRégion de Souss-Massa-Drâa698310
80016AgadirRégion de Souss-Massa-Drâa698310
80020AgadirRégion de Souss-Massa-Drâa698310
80022TaghazoutRégion de Souss-Massa-Drâa
80023TaghazoutRégion de Souss-Massa-Drâa
80024AgadirRégion de Souss-Massa-Drâa698310
80025AgadirRégion de Souss-Massa-Drâa698310
80026AgadirRégion de Souss-Massa-Drâa698310
80030AgadirRégion de Souss-Massa-Drâa698310
80032AgadirRégion de Souss-Massa-Drâa698310
80033AgadirRégion de Souss-Massa-Drâa698310
80034AgadirRégion de Souss-Massa-Drâa698310
80035AgadirRégion de Souss-Massa-Drâa698310
80040AgadirRégion de Souss-Massa-Drâa698310
80050AgadirRégion de Souss-Massa-Drâa698310
80060AgadirRégion de Souss-Massa-Drâa698310
80070InezganeRégion de Souss-Massa-Drâa
80080AgadirRégion de Souss-Massa-Drâa698310
80090AgadirRégion de Souss-Massa-Drâa698310
80100InezganeRégion de Souss-Massa-Drâa
80150InezganeRégion de Souss-Massa-Drâa
80154InezganeRégion de Souss-Massa-Drâa
80302Région de Souss-Massa-Drâa
80303Région de Souss-Massa-Drâa
80322TamassintRégion de Souss-Massa-Drâa
80323TamassintRégion de Souss-Massa-Drâa
80324TamassintRégion de Souss-Massa-Drâa
80350InezganeRégion de Souss-Massa-Drâa
80502TamassintRégion de Souss-Massa-Drâa
80522TamassintRégion de Souss-Massa-Drâa
80650InezganeRégion de Souss-Massa-Drâa
80652TamassintRégion de Souss-Massa-Drâa
80750AourirRégion de Souss-Massa-Drâa
81005Région de Souss-Massa-Drâa
81013TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
81014TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
81025Région de Souss-Massa-Drâa
81026Région de Souss-Massa-Drâa
81032Région de Souss-Massa-Drâa
81033TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
81034Région de Souss-Massa-Drâa
81042Région de Souss-Massa-Drâa
81043Région de Souss-Massa-Drâa
81044Région de Souss-Massa-Drâa
81053Région de Souss-Massa-Drâa
81102Région de Souss-Massa-Drâa
81122Région de Souss-Massa-Drâa
81123Région de Souss-Massa-Drâa
81172Région de Souss-Massa-Drâa
83000TaroudantRégion de Souss-Massa-Drâa71133
83002Région de Souss-Massa-Drâa
83003Région de Souss-Massa-Drâa
83004Oulad TeïmaRégion de Souss-Massa-Drâa66832
83005Région de Souss-Massa-Drâa
83022Région de Souss-Massa-Drâa
83023Région de Souss-Massa-Drâa
83025Région de Souss-Massa-Drâa
83026Région de Souss-Massa-Drâa
83032Région de Souss-Massa-Drâa
83034Région de Souss-Massa-Drâa
83035TaroudantRégion de Souss-Massa-Drâa71133
83036Région de Souss-Massa-Drâa
83042Région de Souss-Massa-Drâa
83052Région de Souss-Massa-Drâa
83072Région de Souss-Massa-Drâa
83073Région de Souss-Massa-Drâa
83074Région de Souss-Massa-Drâa
83102ArganaRégion de Souss-Massa-Drâa
83122Région de Souss-Massa-Drâa
83123Région de Souss-Massa-Drâa
83152Région de Souss-Massa-Drâa
83172Région de Souss-Massa-Drâa
83174Région de Souss-Massa-Drâa
83175Région de Souss-Massa-Drâa
83200TaroudantRégion de Souss-Massa-Drâa71133
83202TaroudantRégion de Souss-Massa-Drâa71133
83222Région de Souss-Massa-Drâa
83224TaroudantRégion de Souss-Massa-Drâa71133
83250Région de Souss-Massa-Drâa
83252Région de Souss-Massa-Drâa
83253TaroudantRégion de Souss-Massa-Drâa71133
83254Région de Souss-Massa-Drâa
83272Région de Souss-Massa-Drâa
83273Région de Souss-Massa-Drâa
83274Région de Souss-Massa-Drâa
83275Région de Souss-Massa-Drâa
83276Région de Souss-Massa-Drâa
83282Région de Souss-Massa-Drâa
83283Région de Souss-Massa-Drâa
83284Région de Souss-Massa-Drâa
83300Région de Souss-Massa-Drâa
83302Région de Souss-Massa-Drâa
83322Région de Souss-Massa-Drâa
83323Région de Souss-Massa-Drâa
83324Région de Souss-Massa-Drâa
83325Région de Souss-Massa-Drâa
83326Région de Souss-Massa-Drâa
83332Région de Souss-Massa-Drâa
83333Région de Souss-Massa-Drâa
83334Région de Souss-Massa-Drâa
83350Oulad TeïmaRégion de Souss-Massa-Drâa66832
83352Oulad TeïmaRégion de Souss-Massa-Drâa66832
83374Région de Souss-Massa-Drâa
83375Région de Souss-Massa-Drâa
83376Région de Souss-Massa-Drâa
83382Région de Souss-Massa-Drâa
83383Région de Souss-Massa-Drâa
83384Région de Souss-Massa-Drâa
83400TaroudantRégion de Souss-Massa-Drâa71133
83402TaroudantRégion de Souss-Massa-Drâa71133
83422TaroudantRégion de Souss-Massa-Drâa71133
83423Région de Souss-Massa-Drâa
83424Région de Souss-Massa-Drâa
83425Région de Souss-Massa-Drâa
83452Région de Souss-Massa-Drâa
83472Région de Souss-Massa-Drâa
83500TaliouineRégion de Souss-Massa-Drâa
83502TaliouineRégion de Souss-Massa-Drâa
83522Région de Souss-Massa-Drâa
83524Région de Souss-Massa-Drâa
83525Région de Souss-Massa-Drâa
83526Région de Souss-Massa-Drâa
83532Agadir MelloulRégion de Souss-Massa-Drâa
83533Région de Souss-Massa-Drâa
85000TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85002TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85003OuijjaneRégion de Souss-Massa-Drâa
85004Tnine AglouRégion de Souss-Massa-Drâa
85005TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85022TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85023TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85024TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85026TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85032TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85033TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85034TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85035TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85042TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85043TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85044TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85052TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85072TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85102TirhmiRégion de Souss-Massa-Drâa
85103TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85122TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85123TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85124TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85125TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85126Région de Souss-Massa-Drâa
85132TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85133TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85134TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85152TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85172TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85200Sidi IfniRégion de Souss-Massa-Drâa20000
85202Sidi IfniRégion de Souss-Massa-Drâa20000
85203TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85204Sidi IfniRégion de Souss-Massa-Drâa20000
85252TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85272TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85273TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85274TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85275TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85302Région de Souss-Massa-Drâa
85352TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85402TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85422TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85423TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85450TafraoutRégion de Souss-Massa-Drâa4924
85452Région de Souss-Massa-Drâa
85453TafraoutRégion de Souss-Massa-Drâa4924
85472Région de Souss-Massa-Drâa
85473TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85474Région de Souss-Massa-Drâa
85475TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85476TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85482TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85483TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85484TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85485TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85486Région de Souss-Massa-Drâa
85502Région de Souss-Massa-Drâa
85522TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85550Région de Souss-Massa-Drâa
85552Région de Souss-Massa-Drâa
85572TiznitRégion de Souss-Massa-Drâa55092
85602Région de Souss-Massa-Drâa
85622Région de Souss-Massa-Drâa
86150InezganeRégion de Souss-Massa-Drâa
86152InezganeRégion de Souss-Massa-Drâa
86153InezganeRégion de Souss-Massa-Drâa
86154InezganeRégion de Souss-Massa-Drâa
86342InezganeRégion de Souss-Massa-Drâa
86343InezganeRégion de Souss-Massa-Drâa
86350InezganeRégion de Souss-Massa-Drâa
86352Région de Souss-Massa-Drâa
86353InezganeRégion de Souss-Massa-Drâa
86354Région de Souss-Massa-Drâa
86355InezganeRégion de Souss-Massa-Drâa
86356Région de Souss-Massa-Drâa
86360InezganeRégion de Souss-Massa-Drâa
86602Région de Souss-Massa-Drâa
86603InezganeRégion de Souss-Massa-Drâa
86622Région de Souss-Massa-Drâa
87052Région de Souss-Massa-Drâa
87100Aït BahaRégion de Souss-Massa-Drâa
87103Aït BahaRégion de Souss-Massa-Drâa
87112Région de Souss-Massa-Drâa
87113Région de Souss-Massa-Drâa
87122Région de Souss-Massa-Drâa
87123Région de Souss-Massa-Drâa
87124Région de Souss-Massa-Drâa
87125Région de Souss-Massa-Drâa
87126Région de Souss-Massa-Drâa
87132Région de Souss-Massa-Drâa
87133Région de Souss-Massa-Drâa
87200Région de Souss-Massa-Drâa
87202Région de Souss-Massa-Drâa
87222Région de Souss-Massa-Drâa
87223Région de Souss-Massa-Drâa
87252Région de Souss-Massa-Drâa
87272Région de Souss-Massa-Drâa
87273Région de Souss-Massa-Drâa
87274Région de Souss-Massa-Drâa
87402Région de Souss-Massa-Drâa
87422Région de Souss-Massa-Drâa
87423Région de Souss-Massa-Drâa
87452Région de Souss-Massa-Drâa
87472Région de Souss-Massa-Drâa
87473Région de Souss-Massa-Drâa
87552TanaltRégion de Souss-Massa-Drâa
87572Région de Souss-Massa-Drâa
87702Région de Souss-Massa-Drâa

Thông tin nhân khẩu của Région de Souss-Massa-Drâa

Dân số3,7 triệu
Mật độ dân số51,6 / km²
Dân số nam1790368 (48,9%)
Dân số nữ1868664 (51,1%)
Độ tuổi trung bình25,8
Độ tuổi trung bình của nam giới25,3
Độ tuổi trung bình của nữ giới26,3
Các doanh nghiệp ở Région de Souss-Massa-Drâa8462
Dân số (1975)1859482
Dân số (2000)3058374
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 +96,8%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 +19,6%

Région de Souss-Massa-Drâa

Souss-Massa-Drâa (Arabic: سوس ماسة درعة‎) was formerly one of the sixteen regions of Morocco from 1997 to 2015. It covered an area of 70,880 km² and had a population of 3,601,917 (2014 census). The capital is Agadir. One of the major languages spoken..  ︎  Trang Wikipedia về Région de Souss-Massa-Drâa