(280) Mã Bưu Chính ở Selangor

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Selangor
Múi giờGiờ Malaysia (Kuala Lumpur)
Khu vực8.104 km²
Dân số6,1 triệu (Thêm chi tiết)
Dân số nam3177155 (51,8%)
Dân số nữ2956313 (48,2%)
Độ tuổi trung bình26,8
Mã Bưu Chính40000, 40100, 40150 (277 thêm nữa)
Mã Vùng3, 330, 333 (17 thêm nữa)
Thành phố36
Mã Bưu ChínhThành phốSố mã bưu chính
40000 - 42450, 47500 - 47640Shah Alam88
41000 - 42960Klang33
42500 - 42509Teluk Panglima Garang3
43000 - 43009Kajang4
44000 - 44020Kuala Kubu Baharu3
45200 - 45209Sabak Bernam3
45600 - 45620Batang Berjuntai4
46000 - 47830Petaling Jaya85
47600 - 47650Subang Jaya6
48000 - 48300Rawang6
62988 - 63300Cyberjaya5

(280) Mã Bưu Chính ở Selangor

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân số của thành phố
40000Shah AlamSelangor481654
40100Shah AlamSelangor481654
40150Shah AlamSelangor481654
40160Shah AlamSelangor481654
40170Shah AlamSelangor481654
40200Shah AlamSelangor481654
40300Shah AlamSelangor481654
40350Shah AlamSelangor481654
40400Shah AlamSelangor481654
40450Shah AlamSelangor481654
40460Shah AlamSelangor481654
40470KlangSelangor879867
40500Shah AlamSelangor481654
40502Shah AlamSelangor481654
40503Shah AlamSelangor481654
40505Shah AlamSelangor481654
40512Shah AlamSelangor481654
40517Shah AlamSelangor481654
40520Shah AlamSelangor481654
40529Shah AlamSelangor481654
40542Shah AlamSelangor481654
40548Shah AlamSelangor481654
40550Shah AlamSelangor481654
40551Shah AlamSelangor481654
40560Shah AlamSelangor481654
40564Shah AlamSelangor481654
40570Shah AlamSelangor481654
40572Shah AlamSelangor481654
40576Shah AlamSelangor481654
40578Shah AlamSelangor481654
40582Shah AlamSelangor481654
40590Shah AlamSelangor481654
40592Shah AlamSelangor481654
40594Shah AlamSelangor481654
40596Shah AlamSelangor481654
40598Shah AlamSelangor481654
40604Shah AlamSelangor481654
40607Shah AlamSelangor481654
40608Sungai BesarSelangor26939
40610Shah AlamSelangor481654
40612Shah AlamSelangor481654
40620Shah AlamSelangor481654
40622Shah AlamSelangor481654
40626Shah AlamSelangor481654
40632Shah AlamSelangor481654
40646Shah AlamSelangor481654
40648Shah AlamSelangor481654
40660Shah AlamSelangor481654
40664Sungai BesarSelangor26939
40670Shah AlamSelangor481654
40672Shah AlamSelangor481654
40673Shah AlamSelangor481654
40674Shah AlamSelangor481654
40675Shah AlamSelangor481654
40676Shah AlamSelangor481654
40680Shah AlamSelangor481654
40690Shah AlamSelangor481654
40700Shah AlamSelangor481654
40702Shah AlamSelangor481654
40704Shah AlamSelangor481654
40706Shah AlamSelangor481654
40708Shah AlamSelangor481654
40710Shah AlamSelangor481654
40712Shah AlamSelangor481654
40714Shah AlamSelangor481654
40716Shah AlamSelangor481654
40718Shah AlamSelangor481654
40720Shah AlamSelangor481654
40722Shah AlamSelangor481654
40724Shah AlamSelangor481654
40726Shah AlamSelangor481654
40728Shah AlamSelangor481654
40730Shah AlamSelangor481654
40732Shah AlamSelangor481654
40800Shah AlamSelangor481654
40802Shah AlamSelangor481654
40804Shah AlamSelangor481654
40806Shah AlamSelangor481654
40808Shah AlamSelangor481654
40810Shah AlamSelangor481654
40918Selangor
40990Shah AlamSelangor481654
41000KlangSelangor879867
41050KlangSelangor879867
41052KlangSelangor879867
41100KlangSelangor879867
41150KlangSelangor879867
41200KlangSelangor879867
41250KlangSelangor879867
41300KlangSelangor879867
41400KlangSelangor879867
41500Selangor
41506KlangSelangor879867
41560KlangSelangor879867
41586KlangSelangor879867
41672KlangSelangor879867
41710KlangSelangor879867
41720KlangSelangor879867
41900KlangSelangor879867
41902KlangSelangor879867
41904KlangSelangor879867
41906KlangSelangor879867
41908KlangSelangor879867
41910KlangSelangor879867
41912KlangSelangor879867
41914KlangSelangor879867
41916KlangSelangor879867
41918KlangSelangor879867
41990KlangSelangor879867
42000Pelabuhan KlangSelangor
42009Pelabuhan KlangSelangor
42100KlangSelangor879867
42200KaparSelangor
42209KlangSelangor879867
42300Selangor
42425KlangSelangor879867
42450Shah AlamSelangor481654
42500Teluk Panglima GarangSelangor
42507Teluk Panglima GarangSelangor
42509Teluk Panglima GarangSelangor
42600JenjarumSelangor24857
42610JenjarumSelangor24857
42700BantingSelangor48240
42800Tanjung SepatSelangor22340
42920Pelabuhan KlangSelangor
42940KlangSelangor879867
42960KlangSelangor879867
43000KajangSelangor
43007KajangSelangor
43009KajangSelangor
43100Selangor
43300Seri KembanganSelangor
43400Selangor
43500SemenyihSelangor92491
43558KajangSelangor
43600BangiSelangor
43650BangiSelangor
43700BeranangSelangor46329
43800DengkilSelangor
43807DengkilSelangor
43900SepangSelangor212050
43909SepangSelangor212050
43950Sungai PelekSelangor
44000Kuala Kubu BaharuSelangor
44010Kuala Kubu BaharuSelangor
44020Kuala Kubu BaharuSelangor
44100KerlingSelangor
44110PutrajayaPutrajaya50000
44200RasaSelangor
44300Batang KaliSelangor
45000Kuala SelangorSelangor55887
45010Selangor
45100Selangor
45150Petaling JayaSelangor520698
45200Sabak BernamSelangor17251
45207Sabak BernamSelangor17251
45209Sabak BernamSelangor17251
45300Sungai BesarSelangor26939
45400SekincanSelangor
45500Kampung Tanjung KarangSelangor16393
45600Batang BerjuntaiSelangor20001
45607Batang BerjuntaiSelangor20001
45609Batang BerjuntaiSelangor20001
45620Batang BerjuntaiSelangor20001
45700Bukit Rotan
46000Petaling JayaSelangor520698
46050Petaling JayaSelangor520698
46100Petaling JayaSelangor520698
46150Petaling JayaSelangor520698
46180Petaling JayaSelangor520698
46200Petaling JayaSelangor520698
46300Petaling JayaSelangor520698
46350Petaling JayaSelangor520698
46400Petaling JayaSelangor520698
46500Petaling JayaSelangor520698
46506Petaling JayaSelangor520698
46510Petaling JayaSelangor520698
46547Petaling JayaSelangor520698
46549Petaling JayaSelangor520698
46551Petaling JayaSelangor520698
46564Petaling JayaSelangor520698
46582Petaling JayaSelangor520698
46598Petaling JayaSelangor520698
46662Petaling JayaSelangor520698
46667Petaling JayaSelangor520698
46668Petaling JayaSelangor520698
46672Petaling JayaSelangor520698
46675Petaling JayaSelangor520698
46700Petaling JayaSelangor520698
46710Petaling JayaSelangor520698
46720Petaling JayaSelangor520698
46730Petaling JayaSelangor520698
46740Petaling JayaSelangor520698
46750Petaling JayaSelangor520698
46760Petaling JayaSelangor520698
46770Petaling JayaSelangor520698
46780Petaling JayaSelangor520698
46781Petaling JayaSelangor520698
46782Petaling JayaSelangor520698
46783Petaling JayaSelangor520698
46784Petaling JayaSelangor520698
46785Petaling JayaSelangor520698
46786Petaling JayaSelangor520698
46787Petaling JayaSelangor520698
46788Petaling JayaSelangor520698
46789Petaling JayaSelangor520698
46790Petaling JayaSelangor520698
46791Petaling JayaSelangor520698
46792Petaling JayaSelangor520698
46793Petaling JayaSelangor520698
46794Petaling JayaSelangor520698
46795Petaling JayaSelangor520698
46796Petaling JayaSelangor520698
46797Petaling JayaSelangor520698
46798Petaling JayaSelangor520698
46799Petaling JayaSelangor520698
46800Petaling JayaSelangor520698
46801Petaling JayaSelangor520698
46802Petaling JayaSelangor520698
46803Petaling JayaSelangor520698
46804Petaling JayaSelangor520698
46805Petaling JayaSelangor520698
46806Petaling JayaSelangor520698
46860Petaling JayaSelangor520698
46870Petaling JayaSelangor520698
46960Petaling JayaSelangor520698
46962Petaling JayaSelangor520698
46964Petaling JayaSelangor520698
46966Petaling JayaSelangor520698
46968Petaling JayaSelangor520698
46970Petaling JayaSelangor520698
46972Petaling JayaSelangor520698
46974Petaling JayaSelangor520698
46976Petaling JayaSelangor520698
46978Petaling JayaSelangor520698
47100Selangor
47110Seri KembanganSelangor
47120Selangor
47140Putra HeightsSelangor60000
47150Putra HeightsSelangor60000
47160Selangor
47170Selangor
47200KlangSelangor879867
47300Petaling JayaSelangor520698
47301Petaling JayaSelangor520698
47307Petaling JayaSelangor520698
47308Petaling JayaSelangor520698
47310Petaling JayaSelangor520698
47400Petaling JayaSelangor520698
47410Petaling JayaSelangor520698
47500Petaling JayaSelangor520698
47507Subang JayaSelangor708296
47509Selangor
47510Putra HeightsSelangor60000
47600Subang JayaSelangor708296
47610Kampung Baru SubangSelangor833571
47620Subang JayaSelangor708296
47630Subang JayaSelangor708296
47640Subang JayaSelangor708296
47650Subang JayaSelangor708296
47800Petaling JayaSelangor520698
47801Petaling JayaSelangor520698
47810Petaling JayaSelangor520698
47820Petaling JayaSelangor520698
47830Petaling JayaSelangor520698
48000RawangSelangor120447
48010RawangSelangor120447
48020RawangSelangor120447
48050RawangSelangor120447
48100RawangSelangor120447
48200SerendahSelangor28484
48300RawangSelangor120447
61800Selangor
62988PutrajayaPutrajaya50000
63000CyberjayaSelangor
63100CyberjayaSelangor
63200CyberjayaSelangor
63300CyberjayaSelangor
64000SepangSelangor212050
68000Selangor

Thông tin nhân khẩu của Selangor

Dân số6,1 triệu
Mật độ dân số756,8 / km²
Dân số nam3177155 (51,8%)
Dân số nữ2956313 (48,2%)
Độ tuổi trung bình26,8
Độ tuổi trung bình của nam giới27,1
Độ tuổi trung bình của nữ giới26,4
Các doanh nghiệp ở Selangor218246
Dân số (1975)1815089
Dân số (2000)4206970
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 +237,9%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 +45,8%

Selangor

Selangor (chữ Jawi: سلاڠور, dân số 4,1 triệu) là một trong 13 bang của Malaysia. Bang này nằm trên bờ biển tây của bán đảo Mã Lai và giáp Perak về phía bắc, Pahang về phía đông, Negeri Sembilan về phía nam và eo biển Malacca về phía tây. Nó hoàn toàn bao quan ..  ︎  Trang Wikipedia về Selangor