(213) Mã Bưu Chính ở Kota Kinabalu

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Kota Kinabalu
Múi giờGiờ Malaysia (Kuching)
Khu vực351 km²
Dân số727572 (Thêm chi tiết)
Dân số nam371892 (51,1%)
Dân số nữ355679 (48,9%)
Độ tuổi trung bình22,6
Mã Bưu Chính88000, 88001, 88100 (210 thêm nữa)
Mã Vùng88, 8831, 89

(213) Mã Bưu Chính ở Kota Kinabalu, Sabah

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân số của thành phố
88000Kota KinabaluSabah457326
88001Kota KinabaluSabah457326
88100Kota KinabaluSabah457326
88200Kota KinabaluSabah457326
88300Kota KinabaluSabah457326
88400Kota KinabaluSabah457326
88450Kota KinabaluSabah457326
88460Kota KinabaluSabah457326
88500Kota KinabaluSabah457326
88502Kota KinabaluSabah457326
88504Kota KinabaluSabah457326
88505Kota KinabaluSabah457326
88506Kota KinabaluSabah457326
88508Kota KinabaluSabah457326
88510Kota KinabaluSabah457326
88512Kota KinabaluSabah457326
88514Kota KinabaluSabah457326
88516Kota KinabaluSabah457326
88518Kota KinabaluSabah457326
88520Kota KinabaluSabah457326
88526Kota KinabaluSabah457326
88527Kota KinabaluSabah457326
88532Kota KinabaluSabah457326
88534Kota KinabaluSabah457326
88538Kota KinabaluSabah457326
88540Kota KinabaluSabah457326
88546Kota KinabaluSabah457326
88552Kota KinabaluSabah457326
88554Kota KinabaluSabah457326
88556Kota KinabaluSabah457326
88560Kota KinabaluSabah457326
88562Kota KinabaluSabah457326
88564Kota KinabaluSabah457326
88566Kota KinabaluSabah457326
88568Kota KinabaluSabah457326
88570Kota KinabaluSabah457326
88572Kota KinabaluSabah457326
88576Kota KinabaluSabah457326
88580Kota KinabaluSabah457326
88582Kota KinabaluSabah457326
88586Kota KinabaluSabah457326
88590Kota KinabaluSabah457326
88592Kota KinabaluSabah457326
88594Kota KinabaluSabah457326
88596Kota KinabaluSabah457326
88598Kota KinabaluSabah457326
88600Kota KinabaluSabah457326
88602Kota KinabaluSabah457326
88604Kota KinabaluSabah457326
88606Kota KinabaluSabah457326
88608Kota KinabaluSabah457326
88609Kota KinabaluSabah457326
88610Kota KinabaluSabah457326
88612Kota KinabaluSabah457326
88614Kota KinabaluSabah457326
88617Kota KinabaluSabah457326
88618Kota KinabaluSabah457326
88620Kota KinabaluSabah457326
88621Kota KinabaluSabah457326
88622Kota KinabaluSabah457326
88624Kota KinabaluSabah457326
88626Kota KinabaluSabah457326
88634Kota KinabaluSabah457326
88644Kota KinabaluSabah457326
88646Kota KinabaluSabah457326
88648Kota KinabaluSabah457326
88656Kota KinabaluSabah457326
88658Kota KinabaluSabah457326
88661Kota KinabaluSabah457326
88662Kota KinabaluSabah457326
88670Kota KinabaluSabah457326
88672Kota KinabaluSabah457326
88673Kota KinabaluSabah457326
88675Kota KinabaluSabah457326
88676Kota KinabaluSabah457326
88680Kota KinabaluSabah457326
88690Kota KinabaluSabah457326
88722PutatanSabah78340
88740Kota KinabaluSabah457326
88757Kota KinabaluSabah457326
88758Kota KinabaluSabah457326
88759Kota KinabaluSabah457326
88760Kota KinabaluSabah457326
88761Kota KinabaluSabah457326
88762Kota KinabaluSabah457326
88763Kota KinabaluSabah457326
88764Kota KinabaluSabah457326
88765Kota KinabaluSabah457326
88766Kota KinabaluSabah457326
88767Kota KinabaluSabah457326
88768Kota KinabaluSabah457326
88769Kota KinabaluSabah457326
88770Kota KinabaluSabah457326
88771Kota KinabaluSabah457326
88772Kota KinabaluSabah457326
88773Kota KinabaluSabah457326
88774Kota KinabaluSabah457326
88775Kota KinabaluSabah457326
88776Kota KinabaluSabah457326
88777Kota KinabaluSabah457326
88778Kota KinabaluSabah457326
88779Kota KinabaluSabah457326
88780Kota KinabaluSabah457326
88781Kota KinabaluSabah457326
88782Kota KinabaluSabah457326
88783Kota KinabaluSabah457326
88784Kota KinabaluSabah457326
88785Kota KinabaluSabah457326
88786Kota KinabaluSabah457326
88787Kota KinabaluSabah457326
88788Kota KinabaluSabah457326
88789Kota KinabaluSabah457326
88790Kota KinabaluSabah457326
88800Kota KinabaluSabah457326
88801Kota KinabaluSabah457326
88802Kota KinabaluSabah457326
88803Kota KinabaluSabah457326
88804Kota KinabaluSabah457326
88805Kota KinabaluSabah457326
88806Kota KinabaluSabah457326
88807Kota KinabaluSabah457326
88808Kota KinabaluSabah457326
88809Kota KinabaluSabah457326
88810Kota KinabaluSabah457326
88811Kota KinabaluSabah457326
88812Kota KinabaluSabah457326
88813Kota KinabaluSabah457326
88814Kota KinabaluSabah457326
88815Kota KinabaluSabah457326
88816Kota KinabaluSabah457326
88817Kota KinabaluSabah457326
88818Kota KinabaluSabah457326
88819Kota KinabaluSabah457326
88820Kota KinabaluSabah457326
88821Kota KinabaluSabah457326
88822Kota KinabaluSabah457326
88823Kota KinabaluSabah457326
88824Kota KinabaluSabah457326
88825Kota KinabaluSabah457326
88826Kota KinabaluSabah457326
88827Kota KinabaluSabah457326
88828Kota KinabaluSabah457326
88829Kota KinabaluSabah457326
88830Kota KinabaluSabah457326
88831Kota KinabaluSabah457326
88832Kota KinabaluSabah457326
88833Kota KinabaluSabah457326
88834Kota KinabaluSabah457326
88835Kota KinabaluSabah457326
88836Kota KinabaluSabah457326
88837Kota KinabaluSabah457326
88838Kota KinabaluSabah457326
88839Kota KinabaluSabah457326
88840Kota KinabaluSabah457326
88841Kota KinabaluSabah457326
88842Kota KinabaluSabah457326
88843Kota KinabaluSabah457326
88844Kota KinabaluSabah457326
88845Kota KinabaluSabah457326
88846Kota KinabaluSabah457326
88847Kota KinabaluSabah457326
88848Kota KinabaluSabah457326
88849Kota KinabaluSabah457326
88850Kota KinabaluSabah457326
88851Kota KinabaluSabah457326
88852Kota KinabaluSabah457326
88853Kota KinabaluSabah457326
88854Kota KinabaluSabah457326
88855Kota KinabaluSabah457326
88856Sabah
88857InanamSabah
88858Kota KinabaluSabah457326
88860Kota KinabaluSabah457326
88861Kota KinabaluSabah457326
88862Kota KinabaluSabah457326
88863Kota KinabaluSabah457326
88865Kota KinabaluSabah457326
88866Kota KinabaluSabah457326
88867Kota KinabaluSabah457326
88868Kota KinabaluSabah457326
88869Kota KinabaluSabah457326
88870Kota KinabaluSabah457326
88871Kota KinabaluSabah457326
88872Kota KinabaluSabah457326
88873Kota KinabaluSabah457326
88874Kota KinabaluSabah457326
88875Kota KinabaluSabah457326
88899Kota KinabaluSabah457326
88900Kota KinabaluSabah457326
88901Kota KinabaluSabah457326
88902Kota KinabaluSabah457326
88903Kota KinabaluSabah457326
88904Kota KinabaluSabah457326
88905Kota KinabaluSabah457326
88906Kota KinabaluSabah457326
88988Kota KinabaluSabah457326
88990Kota KinabaluSabah457326
88991Kota KinabaluSabah457326
88992Kota KinabaluSabah457326
88993Kota KinabaluSabah457326
88994Kota KinabaluSabah457326
88995Kota KinabaluSabah457326
88996Kota KinabaluSabah457326
88997Kota KinabaluSabah457326
88998Kota KinabaluSabah457326
88999Kota KinabaluSabah457326
89350Sabah
89357Kota KinabaluSabah457326
89400Sabah
89407Kota KinabaluSabah457326
89509PenampangSabah
89580Kota KinabaluSabah457326
91000Sabah

Thông tin nhân khẩu của Kota Kinabalu, Sabah

Dân số727572
Mật độ dân số2072 / km²
Dân số nam371892 (51,1%)
Dân số nữ355679 (48,9%)
Độ tuổi trung bình22,6
Độ tuổi trung bình của nam giới22,7
Độ tuổi trung bình của nữ giới22,4
Các doanh nghiệp ở Kota Kinabalu, Sabah35637
Dân số (1975)175918
Dân số (2000)477241
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 +313,6%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 +52,5%

Kota Kinabalu

Kota Kinabalu (đọc là [ˈkota kinaˈbalu]), trước đây mang tên Jesselton, là thủ phủ của bang Sabah, Malaysia và cũng là thủ phủ của Phân khu Bờ Tây thuộc bang này. Thành phố có diện tích 351 km², tọa lạc trên bờ biển tây bắc của đảo Borneo và giáp mặt biển Đông..  ︎  Trang Wikipedia về Kota Kinabalu