(409) Mã Bưu Chính ở Quintana Roo

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Quintana Roo
Múi giờGiờ miền Đông
Khu vực44.705 km²
Dân số1,6 triệu (Thêm chi tiết)
Dân số nam805251 (50,8%)
Dân số nữ781406 (49,2%)
Độ tuổi trung bình25,4
Mã Bưu Chính07709, 74526, 77000 (406 thêm nữa)
Mã Vùng346, 458, 467 (3 thêm nữa)
Thành phố32
Mã Bưu ChínhThành phốSố mã bưu chính
77000 - 77099Chetumal48
77300 - 77307Kantunilkin7
77400 - 77409Isla Mujeres8
77400 - 77569Cancún49
77600 - 77676San Miguel de Cozumel18
77710 - 77728Playa del Carmen11
77730 - 77737Solidaridad4
77760 - 77766Tulum6
77800 - 77899José María Morelos22
77900 - 77904, 77927 - 77946Bacalar16

Bản đồ tương tác

(409) Mã Bưu Chính ở Quintana Roo

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân sốKhu vực
07709Quintana Roo
74526CancúnQuintana Roo
77000ChetumalQuintana Roo59721,948 km²
77008ChetumalQuintana Roo
77009ChetumalQuintana Roo
77010ChetumalQuintana Roo176122,763 km²
77011ChetumalQuintana Roo
77012ChetumalQuintana Roo10180,249 km²
77013ChetumalQuintana Roo31710,615 km²
77014ChetumalQuintana Roo30830,852 km²
77015ChetumalQuintana Roo14521,451 km²
77016ChetumalQuintana Roo31030,505 km²
77017ChetumalQuintana Roo10200,194 km²
77018ChetumalQuintana Roo33640,428 km²
77019ChetumalQuintana Roo41720,951 km²
77020ChetumalQuintana Roo95562.888 m²
77023ChetumalQuintana Roo253948.871 m²
77024ChetumalQuintana Roo12120,151 km²
77025ChetumalQuintana Roo84320,698 km²
77026ChetumalQuintana Roo53500,685 km²
77027ChetumalQuintana Roo23300,296 km²
77028ChetumalQuintana Roo24450,315 km²
77029ChetumalQuintana Roo22340,492 km²
77030ChetumalQuintana Roo12570,423 km²
77034ChetumalQuintana Roo19130,238 km²
77035ChetumalQuintana Roo13670,266 km²
77036ChetumalQuintana Roo35370,365 km²
77037ChetumalQuintana Roo23980,352 km²
77038ChetumalQuintana Roo14420,336 km²
77039ChetumalQuintana Roo7610,267 km²
77040ChetumalQuintana Roo3500,451 km²
77041ChetumalQuintana Roo
77048ChetumalQuintana Roo13962,406 km²
77049ChetumalQuintana Roo15254.053 m²
77050ChetumalQuintana Roo7440,457 km²
77053ChetumalQuintana Roo23539.236 m²
77059ChetumalQuintana Roo23510.235 m²
77060ChetumalQuintana Roo23679.566 m²
77070ChetumalQuintana Roo27780,1 km²
77079ChetumalQuintana Roo25191,215 km²
77080ChetumalQuintana Roo25130,157 km²
77082ChetumalQuintana Roo20560,314 km²
77083ChetumalQuintana Roo81701,12 km²
77084ChetumalQuintana Roo53800,504 km²
77085Quintana Roo
77086ChetumalQuintana Roo525136,4 km²
77087ChetumalQuintana Roo3490,292 km²
77090ChetumalQuintana Roo14240,54 km²
77098ChetumalQuintana Roo18660,505 km²
77099ChetumalQuintana Roo12840,186 km²
77100Felipe Carrillo PuertoQuintana Roo1645374 km²
77104Quintana Roo262,1 km²
77105Felipe Carrillo PuertoQuintana Roo2412200,8 km²
77106X-Hazil SurQuintana Roo256445,1 km²
77107Felipe Carrillo PuertoQuintana Roo726181 km²
77108Felipe Carrillo PuertoQuintana Roo642173,2 km²
77110Quintana Roo925299,9 km²
77114Quintana Roo425149,5 km²
77115Quintana Roo616172,6 km²
77116Quintana Roo1554372,9 km²
77117Quintana Roo556,9 km²
77118Quintana Roo2882355,5 km²
77120Quintana Roo3734194,7 km²
77121Quintana Roo58653,293 km²
77122Quintana Roo90554,2 km²
77123Quintana Roo63069,5 km²
77125Quintana Roo341117,4 km²
77130Quintana Roo15101.269,6 km²
77133Quintana Roo753,6 km²
77135Quintana Roo
77140Quintana Roo1740211,3 km²
77144Felipe Carrillo PuertoQuintana Roo30472,4 km²
77145Felipe Carrillo PuertoQuintana Roo
77146Felipe Carrillo PuertoQuintana Roo
77147Quintana Roo1701120,7 km²
77148Quintana Roo929226,6 km²
77150Quintana Roo6030415,7 km²
77156Felipe Carrillo PuertoQuintana Roo3783,6 km²
77158Quintana Roo
77160ChunhuhubQuintana Roo8470294,3 km²
77163Felipe Carrillo PuertoQuintana Roo
77169PolyucQuintana Roo1281134 km²
77170AltamiranoQuintana Roo117433,8 km²
77174AltamiranoQuintana Roo41077,4 km²
77175Quintana Roo121393 km²
77176Quintana Roo382124,1 km²
77177Quintana Roo88966,2 km²
77178Quintana Roo683270,7 km²
77180Felipe Carrillo PuertoQuintana Roo81,2 km²
77185Quintana Roo
77187Quintana Roo642,5 km²
77188Felipe Carrillo PuertoQuintana Roo431346,3 km²
77189Felipe Carrillo PuertoQuintana Roo159,6 km²
77190Quintana Roo2368379,6 km²
77192Quintana Roo
77195Quintana Roo1151.322,1 km²
77196Quintana Roo1992239,3 km²
77197Felipe Carrillo PuertoQuintana Roo569336,4 km²
77198Felipe Carrillo PuertoQuintana Roo0 m²
77200Felipe Carrillo PuertoQuintana Roo22230,427 km²
77210Felipe Carrillo PuertoQuintana Roo33160,73 km²
77214Felipe Carrillo PuertoQuintana Roo18320,596 km²
77215Felipe Carrillo PuertoQuintana Roo2860,62 km²
77216Felipe Carrillo PuertoQuintana Roo90,809 km²
77217Felipe Carrillo PuertoQuintana Roo10,861 km²
77220Felipe Carrillo PuertoQuintana Roo31571,044 km²
77229Felipe Carrillo PuertoQuintana Roo28891,31 km²
77230Felipe Carrillo PuertoQuintana Roo21590,526 km²
77238Felipe Carrillo PuertoQuintana Roo5960,291 km²
77239Felipe Carrillo PuertoQuintana Roo15490,55 km²
77240Felipe Carrillo PuertoQuintana Roo31090,831 km²
77249Felipe Carrillo PuertoQuintana Roo26590,753 km²
77250Felipe Carrillo PuertoQuintana Roo35150,725 km²
77259Felipe Carrillo PuertoQuintana Roo26310,675 km²
77300KantunilkinQuintana Roo37720,793 km²
77302KantunilkinQuintana Roo10160,531 km²
77303KantunilkinQuintana Roo9160,485 km²
77304KantunilkinQuintana Roo4200,506 km²
77305KantunilkinQuintana Roo5890,462 km²
77306KantunilkinQuintana Roo4550,36 km²
77307KantunilkinQuintana Roo10090,668 km²
77320Quintana Roo210157 km²
77323Quintana Roo20,6 km²
77324Quintana Roo35,6 km²
77325Quintana Roo73,3 km²
77326Quintana Roo39,8 km²
77330Quintana Roo933174,5 km²
77332Quintana Roo1146,1 km²
77333Quintana Roo69991,9 km²
77334Quintana Roo54,6 km²
77335Quintana Roo50,9 km²
77340Quintana Roo170,7 km²
77343Quintana Roo9297,2 km²
77344Quintana Roo991,3 km²
77345Quintana Roo8257,6 km²
77350Quintana Roo223448,2 km²
77353Quintana Roo94,4 km²
77354Quintana Roo99,6 km²
77355Quintana Roo5589,3 km²
77356Quintana Roo9899,9 km²
77357Quintana Roo6081,4 km²
77360Ignacio ZaragozaQuintana Roo276425,9 km²
77365Quintana Roo6072,3 km²
77366El TintalQuintana Roo141267,9 km²
77367El TintalQuintana Roo7667,3 km²
77368Ignacio ZaragozaQuintana Roo97741,6 km²
77369Quintana Roo197790,1 km²
77370Quintana Roo899118,8 km²
77374Quintana Roo24159,8 km²
77375Quintana Roo8957,1 km²
77376Quintana Roo51774,5 km²
77377Quintana Roo380,5 km²
77380Nuevo XcánQuintana Roo146329,1 km²
77383Quintana Roo166,3 km²
77384Quintana Roo70376,5 km²
77385Quintana Roo132574,1 km²
77386Quintana Roo884120,1 km²
77387Quintana Roo4123,5 km²
77390Quintana Roo
77398Quintana Roo
77400CancúnQuintana Roo110731,807 km²
77402CancúnQuintana Roo11900,754 km²
77403CancúnQuintana Roo1270,522 km²
77404CancúnQuintana Roo1470,515 km²
77406CancúnQuintana Roo
77407CancúnQuintana Roo6020,173 km²
77408CancúnQuintana Roo7220.881 m²
77409CancúnQuintana Roo6420,313 km²
77410CancúnQuintana Roo27521,903 km²
77412CancúnQuintana Roo0,259 km²
77414Quintana Roo880237,3 km²
77416Quintana Roo359395,1 km²
77417Quintana Roo106204,2 km²
77500CancúnQuintana Roo1142716,4 km²
77501CancúnQuintana Roo
77503CancúnQuintana Roo7511,605 km²
77504CancúnQuintana Roo12990,794 km²
77505CancúnQuintana Roo83982,039 km²
77506CancúnQuintana Roo127941,425 km²
77507CancúnQuintana Roo89441,189 km²
77508CancúnQuintana Roo55500,746 km²
77509CancúnQuintana Roo78861,159 km²
77510CancúnQuintana Roo675094,922 km²
77511CancúnQuintana Roo
77513CancúnQuintana Roo47060,525 km²
77514CancúnQuintana Roo45500,394 km²
77515CancúnQuintana Roo36270,532 km²
77516CancúnQuintana Roo983367,9 km²
77517CancúnQuintana Roo742618 km²
77518CancúnQuintana Roo545296,7 km²
77519CancúnQuintana Roo339248 km²
77520CancúnQuintana Roo9060,862 km²
77524CancúnQuintana Roo100890,831 km²
77525CancúnQuintana Roo11730,476 km²
77526CancúnQuintana Roo46160,512 km²
77527CancúnQuintana Roo487345 km²
77528CancúnQuintana Roo113410,853 km²
77529CancúnQuintana Roo
77530CancúnQuintana Roo36290,93 km²
77533CancúnQuintana Roo3502410,4 km²
77534CancúnQuintana Roo261542,017 km²
77535CancúnQuintana Roo276248,8 km²
77536CancúnQuintana Roo3916221,3 km²
77537CancúnQuintana Roo35150,486 km²
77538CancúnQuintana Roo121980,836 km²
77539CancúnQuintana Roo9098019,8 km²
77540CancúnQuintana Roo
77546Quintana Roo1180,5 km²
77547Quintana Roo953,8 km²
77554Quintana Roo93249,8 km²
77555Quintana Roo61123,6 km²
77556Quintana Roo11247,8 km²
77557Quintana Roo94114,9 km²
77560CancúnQuintana Roo1933416,4 km²
77563Alfredo V. BonfilQuintana Roo138786,2 km²
77564Quintana Roo4638,6 km²
77565Quintana Roo3630,2 km²
77566CancúnQuintana Roo1991434,3 km²
77567CancúnQuintana Roo30114,1 km²
77569CancúnQuintana Roo5628,2 km²
77573Quintana Roo111102 km²
77574Quintana Roo293 km²
77575Quintana Roo109,6 km²
77580Puerto MorelosQuintana Roo87287,2 km²
77583Quintana Roo5696,3 km²
77584Quintana Roo1139,2 km²
77585Quintana Roo14948,1 km²
77586Quintana Roo20155,2 km²
77587Quintana Roo107,8 km²
77590Leona VicarioQuintana Roo73363,75 km²
77593Quintana Roo362196,6 km²
77594Quintana Roo320151,4 km²
77595Quintana Roo5475 km²
77596Quintana Roo101,6 km²
77597Quintana Roo108,3 km²
77600San Miguel de CozumelQuintana Roo
77609San Miguel de CozumelQuintana Roo7568,4 km²
77610San Miguel de CozumelQuintana Roo490,245 km²
77613San Miguel de CozumelQuintana Roo2260,528 km²
77620San Miguel de CozumelQuintana Roo107880,901 km²
77622San Miguel de CozumelQuintana Roo83430,779 km²
77640San Miguel de CozumelQuintana Roo
77645San Miguel de CozumelQuintana Roo48320,775 km²
77660San Miguel de CozumelQuintana Roo69131,985 km²
77663San Miguel de CozumelQuintana Roo
77664San Miguel de CozumelQuintana Roo54081,311 km²
77665San Miguel de CozumelQuintana Roo43020,172 km²
77666San Miguel de CozumelQuintana Roo74460,48 km²
77667San Miguel de CozumelQuintana Roo202091,79 km²
77670San Miguel de CozumelQuintana Roo37161,264 km²
77673San Miguel de CozumelQuintana Roo160,178 km²
77675San Miguel de CozumelQuintana Roo820,274 km²
77676San Miguel de CozumelQuintana Roo595.998 m²
77680Quintana Roo440177,9 km²
77682Quintana Roo22025,8 km²
77683Quintana Roo54,1 km²
77684Quintana Roo135,5 km²
77685Quintana Roo44,4 km²
77686Quintana Roo38 km²
77687Quintana Roo76453,1 km²
77688Quintana Roo135427,2 km²
77689Quintana Roo2710,4 km²
77690Ciudad ChemuyilQuintana Roo30,955 km²
77710Playa del CarmenQuintana Roo54681,277 km²
77711Playa del CarmenQuintana Roo
77712Playa del CarmenQuintana Roo460147,1 km²
77713Playa del CarmenQuintana Roo32600,901 km²
77714Quintana Roo80202,608 km²
77716Quintana Roo24702,186 km²
77717Playa del CarmenQuintana Roo35706 km²
77718Quintana Roo92,245 km²
77720Playa del CarmenQuintana Roo121791,484 km²
77723Quintana Roo3282715,3 km²
77724Playa del CarmenQuintana Roo2086911,5 km²
77725Playa del CarmenQuintana Roo182897,6 km²
77726Playa del CarmenQuintana Roo30050,955 km²
77727Playa del CarmenQuintana Roo87348 km²
77728Playa del CarmenQuintana Roo484442,556 km²
77730Solidaridad, Quintana RooQuintana Roo867,5 km²
77733Puerto AventurasQuintana Roo921124,1 km²
77734Solidaridad, Quintana RooQuintana Roo136694,2 km²
77735Solidaridad, Quintana RooQuintana Roo1743,1 km²
77736Quintana Roo468302,8 km²
77737Solidaridad, Quintana RooQuintana Roo
77740Punta MaromaQuintana Roo63232,9 km²
77742Quintana Roo188,9 km²
77743Quintana Roo369104,6 km²
77744Quintana Roo35,1 km²
77745Quintana Roo19,4 km²
77750Quintana Roo638421,8 km²
77752Quintana Roo19897,5 km²
77753Quintana Roo
77760TulumQuintana Roo242239,4 km²
77762TulumQuintana Roo685,4 km²
77764TulumQuintana Roo18515,8 km²
77765Quintana Roo10122,7 km²
77766TulumQuintana Roo4272,9 km²
77767Quintana Roo70,8 km²
77768Punta AllenQuintana Roo5618,3 km²
77772Quintana Roo8847,6 km²
77773Quintana Roo12100,8 km²
77774Ciudad ChemuyilQuintana Roo109941,2 km²
77775Ciudad ChemuyilQuintana Roo191927,3 km²
77776AkumalQuintana Roo117931,3 km²
77782Quintana Roo
77783Quintana Roo35138,4 km²
77784Quintana Roo94245,5 km²
77785Quintana Roo687172,4 km²
77786Quintana Roo2935202,9 km²
77793CobaQuintana Roo185895,1 km²
77794TulumQuintana Roo1012168,3 km²
77795TulumQuintana Roo664177,7 km²
77796Quintana Roo1755166,9 km²
77797Quintana Roo12108,2 km²
77800José María MorelosQuintana Roo32302,578 km²
77805José María MorelosQuintana Roo
77806José María MorelosQuintana Roo
77807José María MorelosQuintana Roo
77808José María MorelosQuintana Roo
77809José María MorelosQuintana Roo
77850Quintana Roo
77858José María MorelosQuintana Roo
77859José María MorelosQuintana Roo
77870José María MorelosQuintana Roo3682132,8 km²
77873José María MorelosQuintana Roo63236,9 km²
77874José María MorelosQuintana Roo589149,9 km²
77875José María MorelosQuintana Roo682130,5 km²
77876Quintana Roo191413,2 km²
77877Quintana Roo198521,8 km²
77878Quintana Roo402367,6 km²
77879Quintana Roo856354,4 km²
77880José María MorelosQuintana Roo134492,5 km²
77882José María MorelosQuintana Roo653177 km²
77883José María MorelosQuintana Roo402250,5 km²
77884Quintana Roo6570238 km²
77885Quintana Roo249,4 km²
77886Quintana Roo858179,1 km²
77887Quintana Roo109176,9 km²
77889José María MorelosQuintana Roo
77890José María MorelosQuintana Roo131755,4 km²
77893Quintana Roo
77894José María MorelosQuintana Roo
77895José María MorelosQuintana Roo1391306,4 km²
77896José María MorelosQuintana Roo1094252 km²
77897Quintana Roo419306,6 km²
77898José María MorelosQuintana Roo5259306,4 km²
77899José María MorelosQuintana Roo
77900BacalarQuintana Roo1100114,3 km²
77903BacalarQuintana Roo216,8 km²
77904BacalarQuintana Roo335298,4 km²
77905Quintana Roo326310,3 km²
77906Quintana Roo899224,5 km²
77907Quintana Roo1338339,8 km²
77910Quintana Roo922116,2 km²
77913Quintana Roo1298282,8 km²
77914Quintana Roo2106302,9 km²
77915Quintana Roo139304,8 km²
77916Quintana Roo987217,1 km²
77917Quintana Roo126305,1 km²
77920Quintana Roo28572,028 km²
77923BacalarQuintana Roo970156,8 km²
77924Quintana Roo14288,1 km²
77925Quintana Roo14591,1 km²
77926Quintana Roo539222 km²
77927BacalarQuintana Roo1787242,5 km²
77930BacalarQuintana Roo8470,341 km²
77933BacalarQuintana Roo20792,182 km²
77934BacalarQuintana Roo62941,938 km²
77935BacalarQuintana Roo32991,652 km²
77936BacalarQuintana Roo108135 km²
77937BacalarQuintana Roo1388177,2 km²
77940BacalarQuintana Roo3745112,6 km²
77943BacalarQuintana Roo1953182,4 km²
77944BacalarQuintana Roo340180,6 km²
77945BacalarQuintana Roo2105274,5 km²
77946BacalarQuintana Roo2842284,6 km²
77947Quintana Roo806168,8 km²
77950Quintana Roo23851,893 km²
77953MorocoyQuintana Roo2092408 km²
77954Nicolás BravoQuintana Roo43802,872 km²
77955Quintana Roo1377343,5 km²
77956Quintana Roo58605,2 km²
77957Quintana Roo3464321,9 km²
77959Quintana Roo704263,2 km²
77960CalderitasQuintana Roo56961,972 km²
77962Quintana Roo7427261,8 km²
77963Quintana Roo2982138,2 km²
77964Quintana Roo840191,1 km²
77965Quintana Roo7926225,1 km²
77966Quintana Roo1250470,2 km²
77967Quintana Roo28334,7 km²
77970XcalakQuintana Roo196346,5 km²
77973Quintana Roo776,3 km²
77974Quintana Roo623,2 km²
77975Quintana Roo5536 km²
77976MahahualQuintana Roo1663680 km²
77977Quintana Roo97268,2 km²
77980Quintana Roo63597,5 km²
77983Quintana Roo1762539,2 km²
77984Quintana Roo5990297,5 km²
77985Quintana Roo9241311,2 km²
77986Quintana Roo41426,4 km²
77987Quintana Roo1852340,4 km²
77990Quintana Roo2730216,8 km²
77992Quintana Roo819345,5 km²
77994Quintana Roo773148,9 km²
77995Quintana Roo308233,4 km²
77996Quintana Roo131,1 km²
77997Quintana Roo811129,6 km²

Thông tin nhân khẩu của Quintana Roo

Dân số1,6 triệu
Mật độ dân số35,5 / km²
Dân số nam805251 (50,8%)
Dân số nữ781406 (49,2%)
Độ tuổi trung bình25,4
Độ tuổi trung bình của nam giới25,4
Độ tuổi trung bình của nữ giới25,3
Các doanh nghiệp ở Quintana Roo47087
Dân số (1975)415159
Dân số (2000)1043734
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 +282,2%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 +52%

Quintana Roo

Quintana Roo là một trong 31 bang, cùng với Quận liên bang, là 32 thực thể Liên bang của México. Bang này được chia thành 10 hạt, thủ phủ là thành phố Chetumal. Roo nằm ở Đông Nam Mexico, trên phần phía đông của bán đảo Yucatán. Nó được bao quanh bởi các bang..  ︎  Trang Wikipedia về Quintana Roo