(138) Mã Bưu Chính ở Pétange

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Pétange
Múi giờGiờ Trung Âu
Khu vực7,7 km²
Dân số16732 (Thêm chi tiết)
Dân số nam8266 (49,4%)
Dân số nữ8466 (50,6%)
Độ tuổi trung bình37,8
Mã Bưu Chính4702, 4706, 4707 (135 thêm nữa)

Bản đồ tương tác

(138) Mã Bưu Chính ở Pétange, District de Luxembourg

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân sốKhu vực
4702PétangeDistrict de Luxembourg381
4706LamadelaineDistrict de Luxembourg
4707PétangeDistrict de Luxembourg36514.183 m²
4708PétangeDistrict de Luxembourg5938.770 m²
4709PétangeDistrict de Luxembourg179
4710PétangeDistrict de Luxembourg1408.863 m²
4711PétangeDistrict de Luxembourg481
4712PétangeDistrict de Luxembourg660,114 km²
4713PétangeDistrict de Luxembourg25573.080 m²
4714PétangeDistrict de Luxembourg225
4715PétangeDistrict de Luxembourg77
4716PétangeDistrict de Luxembourg31331.301 m²
4717PétangeDistrict de Luxembourg51613.321 m²
4718PétangeDistrict de Luxembourg355
4719PétangeDistrict de Luxembourg1778.125 m²
4720PétangeDistrict de Luxembourg999
4721PétangeDistrict de Luxembourg162
4722PétangeDistrict de Luxembourg13658.871 m²
4730PétangeDistrict de Luxembourg6345.928 m²
4731PétangeDistrict de Luxembourg37305,7 km²
4732PétangeDistrict de Luxembourg34331.315 m²
4733PétangeDistrict de Luxembourg147
4734PétangeDistrict de Luxembourg168
4735PétangeDistrict de Luxembourg83536.456 m²
4736PétangeDistrict de Luxembourg527
4737PétangeDistrict de Luxembourg1100
4738PétangeDistrict de Luxembourg6871.781 m²
4739PétangeDistrict de Luxembourg2876.900 m²
4740PétangeDistrict de Luxembourg337
4741PétangeDistrict de Luxembourg80822.476 m²
4742PétangeDistrict de Luxembourg161
4743PétangeDistrict de Luxembourg318
4744PétangeDistrict de Luxembourg361
4745PétangeDistrict de Luxembourg7351.715 m²
4750PétangeDistrict de Luxembourg15557.309 m²
4751PétangeDistrict de Luxembourg129
4752PétangeDistrict de Luxembourg14125.146 m²
4753PétangeDistrict de Luxembourg598
4754PétangeDistrict de Luxembourg349
4755PétangeDistrict de Luxembourg22870.239 m²
4756PétangeDistrict de Luxembourg5026.603 m²
4757PétangeDistrict de Luxembourg522
4758PétangeDistrict de Luxembourg298
4759PétangeDistrict de Luxembourg1597.999 m²
4760PétangeDistrict de Luxembourg126166.452 m²
4761PétangeDistrict de Luxembourg
4762PétangeDistrict de Luxembourg161
4763PétangeDistrict de Luxembourg9120.601 m²
4770PétangeDistrict de Luxembourg642
4771PétangeDistrict de Luxembourg140
4772PétangeDistrict de Luxembourg41124.843 m²
4773PétangeDistrict de Luxembourg157
4774PétangeDistrict de Luxembourg32
4775PétangeDistrict de Luxembourg15216.685 m²
4776PétangeDistrict de Luxembourg457
4777PétangeDistrict de Luxembourg170
4778PétangeDistrict de Luxembourg41814.841 m²
4779PétangeDistrict de Luxembourg5218.901 m²
4780PétangeDistrict de Luxembourg177
4781PétangeDistrict de Luxembourg16320.436 m²
4782PétangeDistrict de Luxembourg667
4783PétangeDistrict de Luxembourg152
4784PétangeDistrict de Luxembourg15442.538 m²
4785PétangeDistrict de Luxembourg146
4786PétangeDistrict de Luxembourg145
4796LingerDistrict de Luxembourg25442.095 m²
4797LingerDistrict de Luxembourg2370,302 km²
4798LingerDistrict de Luxembourg152
4801RodangeDistrict de Luxembourg
4802LamadelaineDistrict de Luxembourg886
4804RodangeDistrict de Luxembourg203
4805RodangeDistrict de Luxembourg12923.143 m²
4806RodangeDistrict de Luxembourg307
4807RodangeDistrict de Luxembourg21593.026 m²
4808RodangeDistrict de Luxembourg222
4809RodangeDistrict de Luxembourg26314.016 m²
4811RodangeDistrict de Luxembourg14125.501 m²
4812RodangeDistrict de Luxembourg68635.707 m²
4813RodangeDistrict de Luxembourg59138.376 m²
4814RodangeDistrict de Luxembourg12815.860 m²
4815RodangeDistrict de Luxembourg16499.504 m²
4818RodangeDistrict de Luxembourg14851.703 m²
4819RodangeDistrict de Luxembourg15157.704 m²
4820RodangeDistrict de Luxembourg740
4822RodangeDistrict de Luxembourg4210,275 km²
4824RodangeDistrict de Luxembourg99
4825RodangeDistrict de Luxembourg319
4826RodangeDistrict de Luxembourg47744.522 m²
4830RodangeDistrict de Luxembourg2950,11 km²
4831RodangeDistrict de Luxembourg7870,295 km²
4832RodangeDistrict de Luxembourg7050,387 km²
4833RodangeDistrict de Luxembourg3194.230 m²
4834RodangeDistrict de Luxembourg
4837RodangeDistrict de Luxembourg503
4838RodangeDistrict de Luxembourg1517.815 m²
4839RodangeDistrict de Luxembourg30724.495 m²
4840RodangeDistrict de Luxembourg13333.476 m²
4842RodangeDistrict de Luxembourg424
4843RodangeDistrict de Luxembourg11920.624 m²
4844RodangeDistrict de Luxembourg111
4845RodangeDistrict de Luxembourg25769.094 m²
4847RodangeDistrict de Luxembourg29016.739 m²
4848RodangeDistrict de Luxembourg
4849RodangeDistrict de Luxembourg19735.888 m²
4850RodangeDistrict de Luxembourg58
4853RodangeDistrict de Luxembourg7136.493 m²
4870LamadelaineDistrict de Luxembourg83
4871LamadelaineDistrict de Luxembourg2289.179 m²
4872LamadelaineDistrict de Luxembourg233
4873LamadelaineDistrict de Luxembourg24964.779 m²
4874LamadelaineDistrict de Luxembourg377
4875LamadelaineDistrict de Luxembourg9148.607 m²
4876LamadelaineDistrict de Luxembourg7710,298 km²
4877LamadelaineDistrict de Luxembourg8766.022 m²
4878LamadelaineDistrict de Luxembourg371
4879LamadelaineDistrict de Luxembourg43
4880LamadelaineDistrict de Luxembourg118
4881LamadelaineDistrict de Luxembourg120
4882LamadelaineDistrict de Luxembourg144
4883LamadelaineDistrict de Luxembourg18691.106 m²
4884LamadelaineDistrict de Luxembourg26611.288 m²
4885LamadelaineDistrict de Luxembourg24637.406 m²
4886LamadelaineDistrict de Luxembourg263
4887LamadelaineDistrict de Luxembourg990,105 km²
4888LamadelaineDistrict de Luxembourg61245.442 m²
4889LamadelaineDistrict de Luxembourg54610.391 m²
4890LamadelaineDistrict de Luxembourg
4891LamadelaineDistrict de Luxembourg
4892LamadelaineDistrict de Luxembourg
4893LamadelaineDistrict de Luxembourg
4894LamadelaineDistrict de Luxembourg
4895LamadelaineDistrict de Luxembourg
4901BascharageDistrict de Luxembourg
4902BascharageDistrict de Luxembourg
4907BascharageDistrict de Luxembourg90
4908BascharageDistrict de Luxembourg192
4926BascharageDistrict de Luxembourg12113.401 m²
4936BascharageDistrict de Luxembourg700,11 km²

Thông tin nhân khẩu của Pétange, District de Luxembourg

Dân số16732
Mật độ dân số2160 / km²
Dân số nam8266 (49,4%)
Dân số nữ8466 (50,6%)
Độ tuổi trung bình37,8
Độ tuổi trung bình của nam giới36,9
Độ tuổi trung bình của nữ giới38,7
Các doanh nghiệp ở Pétange, District de Luxembourg573
Dân số (1975)10160
Dân số (2000)12868
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 +64,7%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 +30%

Pétange

Pétange (Luxembourgish: Péiteng, German: Petingen) is a commune and town in south-western Luxembourg. It is part of the canton of Esch-sur-Alzette, which is part of the district of Luxembourg. Pétange lies on the borders with both Belgium and France...  ︎  Trang Wikipedia về Pétange