(153) Mã Bưu Chính ở Yogyakarta (thành phố)

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Yogyakarta (thành phố)
Múi giờGiờ Indonesia (Jakarta)
Khu vực46 km²
Dân số3,6 triệu (Thêm chi tiết)
Dân số nam1786568 (49,4%)
Dân số nữ1828024 (50,6%)
Độ tuổi trung bình32,1
Mã Bưu Chính53225, 55000, 55001 (150 thêm nữa)
Mã Vùng21, 27
Thành phố13
Mã Bưu ChínhThành phốSố mã bưu chính
55000 - 55821Yogyakarta (thành phố)96
55194 - 55198, 55711 - 55791Bantul25
55285 - 55592Sleman24
55811 - 55851Wonosari6

(153) Mã Bưu Chính ở Yogyakarta (thành phố)

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân số của thành phố
53225Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55000Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55001Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55002Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55111Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55112Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55121Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55122Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55124Yogyakarta (thành phố)
55128Yogyakarta (thành phố)
55131Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55132Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55133Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55141Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55142Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55143Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55151Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55152Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55153Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55161Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55162Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55163Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55164Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55165Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55166Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55167Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55171Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55172Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55173Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55179BantulYogyakarta (thành phố)58653
55181Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55182Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55183Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55184KasihanYogyakarta (thành phố)86234
55185SlemanYogyakarta (thành phố)56215
55186SewonYogyakarta (thành phố)73585
55187Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55188Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55191BantulYogyakarta (thành phố)58653
55192SlemanYogyakarta (thành phố)56215
55193Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55194BantulYogyakarta (thành phố)58653
55195BantulYogyakarta (thành phố)58653
55196BantulYogyakarta (thành phố)58653
55197BantulYogyakarta (thành phố)58653
55198BantulYogyakarta (thành phố)58653
55211Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55212Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55213Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55221Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55222Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55223Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55224Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55225Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55231Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55232Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55233Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55241Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55242Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55243Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55244Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55251Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55252Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55253Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55261Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55262Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55264GodeanYogyakarta (thành phố)63164
55271Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55272Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55281SlemanYogyakarta (thành phố)56215
55282Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55283Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55284Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55285Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55286SlemanYogyakarta (thành phố)56215
55287SlemanYogyakarta (thành phố)56215
55288SlemanYogyakarta (thành phố)56215
55291GodeanYogyakarta (thành phố)63164
55292Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55293SlemanYogyakarta (thành phố)56215
55294GodeanYogyakarta (thành phố)63164
55295SlemanYogyakarta (thành phố)56215
55511SlemanYogyakarta (thành phố)56215
55512Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55513SlemanYogyakarta (thành phố)56215
55514Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55515SlemanYogyakarta (thành phố)56215
55551Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55552Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55555Yogyakarta (thành phố)
55561GodeanYogyakarta (thành phố)63164
55562SlemanYogyakarta (thành phố)56215
55563Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55564Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55571KalasanYogyakarta (thành phố)
55572SlemanYogyakarta (thành phố)56215
55573SlemanYogyakarta (thành phố)56215
55581DepokYogyakarta (thành phố)104527
55582Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55583Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55584Yogyakarta (thành phố)
55585Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55592SlemanYogyakarta (thành phố)56215
55611Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55612Yogyakarta (thành phố)
55651Yogyakarta (thành phố)
55652Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55653Yogyakarta (thành phố)
55654Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55655Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55661SrandakanYogyakarta (thành phố)29529
55663Yogyakarta (thành phố)
55664Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55671Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55672Yogyakarta (thành phố)
55673Yogyakarta (thành phố)
55674Yogyakarta (thành phố)
55711BantulYogyakarta (thành phố)58653
55712BantulYogyakarta (thành phố)58653
55713BantulYogyakarta (thành phố)58653
55714BantulYogyakarta (thành phố)58653
55715BantulYogyakarta (thành phố)58653
55751BantulYogyakarta (thành phố)58653
55752Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55753Yogyakarta (thành phố)
55761PandakYogyakarta (thành phố)56043
55762SrandakanYogyakarta (thành phố)29529
55763BantulYogyakarta (thành phố)58653
55764BantulYogyakarta (thành phố)58653
55771PundongYogyakarta (thành phố)24081
55772BantulYogyakarta (thành phố)58653
55781BantulYogyakarta (thành phố)58653
55782ImogiriYogyakarta (thành phố)
55783BantulYogyakarta (thành phố)58653
55791BantulYogyakarta (thành phố)58653
55792Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55811WonosariYogyakarta (thành phố)
55812WonosariYogyakarta (thành phố)
55813WonosariYogyakarta (thành phố)
55821Yogyakarta (thành phố)Yogyakarta (thành phố)636660
55851WonosariYogyakarta (thành phố)
55852Yogyakarta (thành phố)
55854Yogyakarta (thành phố)
55861Yogyakarta (thành phố)
55862WonosariYogyakarta (thành phố)
55863Yogyakarta (thành phố)
55871Yogyakarta (thành phố)
55872Yogyakarta (thành phố)
55881WonosariYogyakarta (thành phố)
55883Yogyakarta (thành phố)
55891Yogyakarta (thành phố)
55892Yogyakarta (thành phố)
55893Yogyakarta (thành phố)

Thông tin nhân khẩu của Yogyakarta (thành phố)

Dân số3,6 triệu
Mật độ dân số78578 / km²
Dân số nam1786568 (49,4%)
Dân số nữ1828024 (50,6%)
Độ tuổi trung bình32,1
Độ tuổi trung bình của nam giới31
Độ tuổi trung bình của nữ giới33,1
Các doanh nghiệp ở Yogyakarta (thành phố)166020
Dân số (1975)2170975
Dân số (2000)3225148
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 +66,5%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 +12,1%

Yogyakarta (thành phố)

Yogyakarta (tên khác: Jogja, Jogjakarta) là một thành phố Indonesia. Thành phố này là thủ phủ của khu vực đặc biệt Yogyakarta trong Java, Indonesia. Nó nổi tiếng là một trung tâm của nghệ thuật cổ điển Java tốt và văn hóa như batik, ballet, kịch, âm nhạc, thơ ..  ︎  Trang Wikipedia về Yogyakarta (thành phố)