(246) Mã Bưu Chính ở Trung Sulawesi

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Trung Sulawesi
Múi giờGiờ Indonesia (Makassar)
Khu vực61.841,3 km²
Dân số1518 (Thêm chi tiết)
Dân số nam779 (51,3%)
Dân số nữ739 (48,7%)
Độ tuổi trung bình24,8
Mã Bưu Chính90916, 90917, 90981 (243 thêm nữa)
Mã Vùng4, 451, 461
Thành phố5
Mã Bưu ChínhThành phốSố mã bưu chính
94111 - 94352Palu38
94563 - 94565Buol2
94600 - 94663Poso16
94711 - 94713, 94716 - 94751Luwuk6

(246) Mã Bưu Chính ở Trung Sulawesi

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân số của thành phố
90916Trung Sulawesi
90917Trung Sulawesi
90981Trung Sulawesi
90983Trung Sulawesi
90993Trung Sulawesi
91355Trung Sulawesi
91832Trung Sulawesi
91835Trung Sulawesi
91852Trung Sulawesi
91854Trung Sulawesi
91855Trung Sulawesi
91954Trung Sulawesi
91992Trung Sulawesi
91993Trung Sulawesi
92116Trung Sulawesi
92151Trung Sulawesi
92213Trung Sulawesi
92214Trung Sulawesi
92215Trung Sulawesi
92216Trung Sulawesi
92222Trung Sulawesi
92232Trung Sulawesi
92253Trung Sulawesi
92261Trung Sulawesi
92616Trung Sulawesi
92651Trung Sulawesi
92912Trung Sulawesi
92913Trung Sulawesi
92915Trung Sulawesi
92934Trung Sulawesi
92935Trung Sulawesi
92954Trung Sulawesi
92956Trung Sulawesi
92962Trung Sulawesi
92966Trung Sulawesi
93236Trung Sulawesi
93412Trung Sulawesi
93414Trung Sulawesi
93416Trung Sulawesi
93417Trung Sulawesi
93418Trung Sulawesi
93419Trung Sulawesi
93452Trung Sulawesi
93512Trung Sulawesi
93515Trung Sulawesi
93518Trung Sulawesi
93519Trung Sulawesi
93552Trung Sulawesi
93553Trung Sulawesi
93554Trung Sulawesi
93555Trung Sulawesi
93575Trung Sulawesi
93663Trung Sulawesi
93811Trung Sulawesi
93812Trung Sulawesi
93813Trung Sulawesi
93814Trung Sulawesi
93815Trung Sulawesi
93816Trung Sulawesi
93817Trung Sulawesi
93818Trung Sulawesi
93819Trung Sulawesi
93875Trung Sulawesi
93881Trung Sulawesi
93884Trung Sulawesi
93891Trung Sulawesi
93911Trung Sulawesi
93912Trung Sulawesi
93953Trung Sulawesi
94111PaluTrung Sulawesi282431
94112Trung Sulawesi
94113PaluTrung Sulawesi282431
94114PaluTrung Sulawesi282431
94115PaluTrung Sulawesi282431
94116PaluTrung Sulawesi282431
94117PaluTrung Sulawesi282431
94118PaluTrung Sulawesi282431
94119PaluTrung Sulawesi282431
94121PaluTrung Sulawesi282431
94125PaluTrung Sulawesi282431
94126PaluTrung Sulawesi282431
94141PaluTrung Sulawesi282431
94142PaluTrung Sulawesi282431
94143PaluTrung Sulawesi282431
94144PaluTrung Sulawesi282431
94145PaluTrung Sulawesi282431
94146PaluTrung Sulawesi282431
94147PaluTrung Sulawesi282431
94148PaluTrung Sulawesi282431
94211PaluTrung Sulawesi282431
94221PaluTrung Sulawesi282431
94222PaluTrung Sulawesi282431
94223PaluTrung Sulawesi282431
94225PaluTrung Sulawesi282431
94226PaluTrung Sulawesi282431
94227PaluTrung Sulawesi282431
94228PaluTrung Sulawesi282431
94229PaluTrung Sulawesi282431
94231PaluTrung Sulawesi282431
94232PaluTrung Sulawesi282431
94233PaluTrung Sulawesi282431
94234PaluTrung Sulawesi282431
94235PaluTrung Sulawesi282431
94236PaluTrung Sulawesi282431
94237PaluTrung Sulawesi282431
94238PaluTrung Sulawesi282431
94239PaluTrung Sulawesi282431
94351Trung Sulawesi
94352PaluTrung Sulawesi282431
94361Trung Sulawesi
94362Trung Sulawesi
94363Trung Sulawesi
94364Trung Sulawesi
94371Trung Sulawesi
94471Trung Sulawesi
94473Trung Sulawesi
94479Trung Sulawesi
94511Trung Sulawesi
94514Trung Sulawesi
94516Trung Sulawesi
94517Trung Sulawesi
94561Trung Sulawesi
94563BuolTrung Sulawesi
94564Trung Sulawesi
94565BuolTrung Sulawesi
94566Trung Sulawesi
94567Trung Sulawesi
94568Trung Sulawesi
94600PosoTrung Sulawesi47110
94611PosoTrung Sulawesi47110
94612PosoTrung Sulawesi47110
94613PosoTrung Sulawesi47110
94614PosoTrung Sulawesi47110
94615PosoTrung Sulawesi47110
94616PosoTrung Sulawesi47110
94617PosoTrung Sulawesi47110
94618PosoTrung Sulawesi47110
94619PosoTrung Sulawesi47110
94651PosoTrung Sulawesi47110
94652PosoTrung Sulawesi47110
94653PosoTrung Sulawesi47110
94654PosoTrung Sulawesi47110
94661PosoTrung Sulawesi47110
94663PosoTrung Sulawesi47110
94664Trung Sulawesi
94665Trung Sulawesi
94666Trung Sulawesi
94671Trung Sulawesi
94672Trung Sulawesi
94673Trung Sulawesi
94674Trung Sulawesi
94675Trung Sulawesi
94681Trung Sulawesi
94682Trung Sulawesi
94683Trung Sulawesi
94684Trung Sulawesi
94691Trung Sulawesi
94692Trung Sulawesi
94711LuwukTrung Sulawesi47778
94712LuwukTrung Sulawesi47778
94713LuwukTrung Sulawesi47778
94714Trung Sulawesi
94715Trung Sulawesi
94716LuwukTrung Sulawesi47778
94723LuwukTrung Sulawesi47778
94751LuwukTrung Sulawesi47778
94752Trung Sulawesi
94753Trung Sulawesi
94761Trung Sulawesi
94762Trung Sulawesi
94765Trung Sulawesi
94771Trung Sulawesi
94772Trung Sulawesi
94773Trung Sulawesi
94781Trung Sulawesi
94782Trung Sulawesi
94783Trung Sulawesi
94784Trung Sulawesi
94785Trung Sulawesi
94791Trung Sulawesi
94792Trung Sulawesi
94881Trung Sulawesi
94882Trung Sulawesi
94883Trung Sulawesi
94884Trung Sulawesi
94885Trung Sulawesi
94891BanggaiTrung Sulawesi
94892Trung Sulawesi
94965Trung Sulawesi
94966Trung Sulawesi
94971Trung Sulawesi
94972Trung Sulawesi
94973Trung Sulawesi
94974Trung Sulawesi
94975Trung Sulawesi
94976Trung Sulawesi
95357Trung Sulawesi
95358Trung Sulawesi
95377Trung Sulawesi
95421Trung Sulawesi
95422Trung Sulawesi
95423Trung Sulawesi
95432Trung Sulawesi
95438Trung Sulawesi
95439Trung Sulawesi
95542Trung Sulawesi
95543Trung Sulawesi
95544Trung Sulawesi
95546Trung Sulawesi
95547Trung Sulawesi
95551Trung Sulawesi
95553Trung Sulawesi
95554Trung Sulawesi
95555Trung Sulawesi
95558Trung Sulawesi
95559Trung Sulawesi
95575Trung Sulawesi
95696Trung Sulawesi
95751Trung Sulawesi
95762Trung Sulawesi
95763Trung Sulawesi
95764Trung Sulawesi
95765Trung Sulawesi
95771Trung Sulawesi
95772Trung Sulawesi
95773Trung Sulawesi
95774Trung Sulawesi
95775Trung Sulawesi
95781Trung Sulawesi
95782Trung Sulawesi
95817Trung Sulawesi
95818Trung Sulawesi
95852Trung Sulawesi
95853Trung Sulawesi
95854Trung Sulawesi
95856Trung Sulawesi
95857Trung Sulawesi
95861Trung Sulawesi
95862Trung Sulawesi
95954Trung Sulawesi
95957Trung Sulawesi
95958Trung Sulawesi
95959Trung Sulawesi
95996Trung Sulawesi
95998Trung Sulawesi
95999Trung Sulawesi

Thông tin nhân khẩu của Trung Sulawesi

Dân số1518
Mật độ dân số0,02 / km²
Dân số nam779 (51,3%)
Dân số nữ739 (48,7%)
Độ tuổi trung bình24,8
Độ tuổi trung bình của nam giới24,9
Độ tuổi trung bình của nữ giới24,6
Các doanh nghiệp ở Trung Sulawesi12081
Dân số (1975)120
Dân số (2000)399
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 +1.165%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 +280,5%

Trung Sulawesi

Trung Sulawesi (tiếng Indonesia: Sulawesi Tengah) là một tỉnh của Indonesia nằm ở vị trí trung tâm của đảo Sulawesi, rộng 68.089,83 km², có 1.820.000 dân (năm 2000) gồm các dân tộc Butung (23%), Bugis (19%), Tolaki (16%), Muna (15%). Tỉnh này được thành lập và..  ︎  Trang Wikipedia về Trung Sulawesi