(100) Mã Bưu Chính ở Quần đảo Bangka-Belitung

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Quần đảo Bangka-Belitung
Múi giờGiờ Indonesia (Jakarta)
Khu vực16.424,1 km²
Dân số717 (Thêm chi tiết)
Dân số nam368 (51,3%)
Dân số nữ349 (48,7%)
Độ tuổi trung bình26,8
Mã Bưu Chính33111, 33112, 33113 (97 thêm nữa)
Mã Vùng71
Thành phố6
Mã Bưu ChínhThành phốSố mã bưu chính
33111 - 33179Pangkal Pinang28
33211 - 33252Sungailiat8
33311 - 33351Muntok3
33411 - 33451Tanjung Pandan8
33472 - 33517Manggar9

(100) Mã Bưu Chính ở Quần đảo Bangka-Belitung

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân số của thành phố
33111Pangkal PinangQuần đảo Bangka-Belitung125933
33112Pangkal PinangQuần đảo Bangka-Belitung125933
33113Pangkal PinangQuần đảo Bangka-Belitung125933
33114Pangkal PinangQuần đảo Bangka-Belitung125933
33115Pangkal PinangQuần đảo Bangka-Belitung125933
33116Pangkal PinangQuần đảo Bangka-Belitung125933
33117Pangkal PinangQuần đảo Bangka-Belitung125933
33118Pangkal PinangQuần đảo Bangka-Belitung125933
33119Pangkal PinangQuần đảo Bangka-Belitung125933
33121Pangkal PinangQuần đảo Bangka-Belitung125933
33122Quần đảo Bangka-Belitung
33123Quần đảo Bangka-Belitung
33124Quần đảo Bangka-Belitung
33125Quần đảo Bangka-Belitung
33126Pangkal PinangQuần đảo Bangka-Belitung125933
33127Pangkal PinangQuần đảo Bangka-Belitung125933
33128Pangkal PinangQuần đảo Bangka-Belitung125933
33129Pangkal PinangQuần đảo Bangka-Belitung125933
33131Pangkal PinangQuần đảo Bangka-Belitung125933
33132Pangkal PinangQuần đảo Bangka-Belitung125933
33133Pangkal PinangQuần đảo Bangka-Belitung125933
33134Quần đảo Bangka-Belitung
33135Pangkal PinangQuần đảo Bangka-Belitung125933
33136Pangkal PinangQuần đảo Bangka-Belitung125933
33137Pangkal PinangQuần đảo Bangka-Belitung125933
33138Pangkal PinangQuần đảo Bangka-Belitung125933
33139Pangkal PinangQuần đảo Bangka-Belitung125933
33141Quần đảo Bangka-Belitung
33142Quần đảo Bangka-Belitung
33143Quần đảo Bangka-Belitung
33144Quần đảo Bangka-Belitung
33145Pangkal PinangQuần đảo Bangka-Belitung125933
33146Pangkal PinangQuần đảo Bangka-Belitung125933
33147Quần đảo Bangka-Belitung
33148Quần đảo Bangka-Belitung
33149Quần đảo Bangka-Belitung
33171Quần đảo Bangka-Belitung
33172Pangkal PinangQuần đảo Bangka-Belitung125933
33173Pangkal PinangQuần đảo Bangka-Belitung125933
33174Quần đảo Bangka-Belitung
33175Quần đảo Bangka-Belitung
33177Quần đảo Bangka-Belitung
33178Quần đảo Bangka-Belitung
33179Pangkal PinangQuần đảo Bangka-Belitung125933
33181Quần đảo Bangka-Belitung
33182ToboaliQuần đảo Bangka-Belitung
33183ToboaliQuần đảo Bangka-Belitung
33191Quần đảo Bangka-Belitung
33211SungailiatQuần đảo Bangka-Belitung74719
33212SungailiatQuần đảo Bangka-Belitung74719
33213SungailiatQuần đảo Bangka-Belitung74719
33214SungailiatQuần đảo Bangka-Belitung74719
33215SungailiatQuần đảo Bangka-Belitung74719
33251SungailiatQuần đảo Bangka-Belitung74719
33252SungailiatQuần đảo Bangka-Belitung74719
33253Quần đảo Bangka-Belitung
33254Quần đảo Bangka-Belitung
33255SungailiatQuần đảo Bangka-Belitung74719
33311MuntokQuần đảo Bangka-Belitung26709
33312Quần đảo Bangka-Belitung
33313MuntokQuần đảo Bangka-Belitung26709
33351MuntokQuần đảo Bangka-Belitung26709
33362Quần đảo Bangka-Belitung
33363Quần đảo Bangka-Belitung
33364Quần đảo Bangka-Belitung
33365Quần đảo Bangka-Belitung
33366Quần đảo Bangka-Belitung
33411Tanjung PandanQuần đảo Bangka-Belitung62374
33412Tanjung PandanQuần đảo Bangka-Belitung62374
33413Tanjung PandanQuần đảo Bangka-Belitung62374
33414Tanjung PandanQuần đảo Bangka-Belitung62374
33415Tanjung PandanQuần đảo Bangka-Belitung62374
33416Tanjung PandanQuần đảo Bangka-Belitung62374
33417Tanjung PandanQuần đảo Bangka-Belitung62374
33451Tanjung PandanQuần đảo Bangka-Belitung62374
33452Quần đảo Bangka-Belitung
33461Quần đảo Bangka-Belitung
33462Quần đảo Bangka-Belitung
33471Quần đảo Bangka-Belitung
33472ManggarQuần đảo Bangka-Belitung34520
33481Quần đảo Bangka-Belitung
33511ManggarQuần đảo Bangka-Belitung34520
33512ManggarQuần đảo Bangka-Belitung34520
33513ManggarQuần đảo Bangka-Belitung34520
33514ManggarQuần đảo Bangka-Belitung34520
33515ManggarQuần đảo Bangka-Belitung34520
33516ManggarQuần đảo Bangka-Belitung34520
33517ManggarQuần đảo Bangka-Belitung34520
33561Quần đảo Bangka-Belitung
33562Quần đảo Bangka-Belitung
33571Quần đảo Bangka-Belitung
33572ManggarQuần đảo Bangka-Belitung34520
33674Quần đảo Bangka-Belitung
33675Quần đảo Bangka-Belitung
33681Quần đảo Bangka-Belitung
33684Pangkal PinangQuần đảo Bangka-Belitung125933
33777Quần đảo Bangka-Belitung
33778Quần đảo Bangka-Belitung
33782Quần đảo Bangka-Belitung
33783ToboaliQuần đảo Bangka-Belitung

Thông tin nhân khẩu của Quần đảo Bangka-Belitung

Dân số717
Mật độ dân số0,04 / km²
Dân số nam368 (51,3%)
Dân số nữ349 (48,7%)
Độ tuổi trung bình26,8
Độ tuổi trung bình của nam giới26,8
Độ tuổi trung bình của nữ giới26,7
Các doanh nghiệp ở Quần đảo Bangka-Belitung8498
Dân số (1975)103
Dân số (2000)419
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 +596,1%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 +71,1%

Quần đảo Bangka-Belitung

Bangka-Belitung là một tỉnh của Indonesia. Nó gồm hai quần đảo hợp thành là Bangka và Belitung cùng một vài đảo nhỏ ngoài khơi Sumatra. Giữa Sumatra và quần đảo Bangka là eo biển Bangka. Giữa Bangka và Belitung là eo biển Gaspar. Phía Bắc của nó là biển Đông, ..  ︎  Trang Wikipedia về Quần đảo Bangka-Belitung