(231) Mã Bưu Chính ở Nam Kalimantan

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Nam Kalimantan
Múi giờGiờ Indonesia (Jakarta)
Khu vực38.744,2 km²
Dân số17436 (Thêm chi tiết)
Dân số nam8901 (51%)
Dân số nữ8535 (49%)
Độ tuổi trung bình26,5
Mã Bưu Chính32314, 32384, 32386 (228 thêm nữa)
Mã Vùng31, 35, 5 (5 thêm nữa)
Thành phố6
Mã Bưu ChínhThành phốSố mã bưu chính
32384 - 32386, 70711 - 70734Banjarbaru17
70111 - 70853Banjarmasin59
70611 - 70651Martapura13
71211 - 71292Kandangan13
71311 - 71372Barabai10
71411 - 71453Amuntai15

(231) Mã Bưu Chính ở Nam Kalimantan

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân số của thành phố
32314BanjarmasinNam Kalimantan572837
32384BanjarbaruNam Kalimantan
32386BanjarmasinNam Kalimantan572837
70111BanjarmasinNam Kalimantan572837
70112BanjarmasinNam Kalimantan572837
70113BanjarmasinNam Kalimantan572837
70114BanjarmasinNam Kalimantan572837
70115BanjarmasinNam Kalimantan572837
70116BanjarmasinNam Kalimantan572837
70117BanjarmasinNam Kalimantan572837
70118BanjarmasinNam Kalimantan572837
70119BanjarmasinNam Kalimantan572837
70121BanjarmasinNam Kalimantan572837
70122BanjarmasinNam Kalimantan572837
70123BanjarmasinNam Kalimantan572837
70124BanjarmasinNam Kalimantan572837
70125BanjarmasinNam Kalimantan572837
70126BanjarmasinNam Kalimantan572837
70127BanjarmasinNam Kalimantan572837
70128BanjarmasinNam Kalimantan572837
70129BanjarmasinNam Kalimantan572837
70213MartapuraNam Kalimantan131449
70231BanjarmasinNam Kalimantan572837
70232BanjarmasinNam Kalimantan572837
70233BanjarmasinNam Kalimantan572837
70234BanjarmasinNam Kalimantan572837
70235BanjarmasinNam Kalimantan572837
70236BanjarmasinNam Kalimantan572837
70237BanjarmasinNam Kalimantan572837
70238BanjarmasinNam Kalimantan572837
70239BanjarmasinNam Kalimantan572837
70241BanjarmasinNam Kalimantan572837
70242BanjarmasinNam Kalimantan572837
70243BanjarmasinNam Kalimantan572837
70244BanjarmasinNam Kalimantan572837
70245BanjarmasinNam Kalimantan572837
70246BanjarmasinNam Kalimantan572837
70247BanjarmasinNam Kalimantan572837
70248BanjarmasinNam Kalimantan572837
70249BanjarmasinNam Kalimantan572837
70346BanjarmasinNam Kalimantan572837
70511Nam Kalimantan
70512Nam Kalimantan
70513Nam Kalimantan
70551Nam Kalimantan
70552Nam Kalimantan
70553Nam Kalimantan
70561BanjarmasinNam Kalimantan572837
70562BanjarmasinNam Kalimantan572837
70563Nam Kalimantan
70564BanjarmasinNam Kalimantan572837
70565BanjarmasinNam Kalimantan572837
70566Nam Kalimantan
70567Nam Kalimantan
70568BanjarmasinNam Kalimantan572837
70571Nam Kalimantan
70581BanjarmasinNam Kalimantan572837
70582BanjarmasinNam Kalimantan572837
70611BanjarbaruNam Kalimantan
70612MartapuraNam Kalimantan131449
70613BanjarmasinNam Kalimantan572837
70614BanjarmasinNam Kalimantan572837
70615MartapuraNam Kalimantan131449
70616BanjarmasinNam Kalimantan572837
70617MartapuraNam Kalimantan131449
70618MartapuraNam Kalimantan131449
70619BanjarmasinNam Kalimantan572837
70635BanjarmasinNam Kalimantan572837
70651MartapuraNam Kalimantan131449
70652BanjarmasinNam Kalimantan572837
70653BanjarmasinNam Kalimantan572837
70654BanjarmasinNam Kalimantan572837
70655Nam Kalimantan
70661Nam Kalimantan
70662BanjarmasinNam Kalimantan572837
70671Nam Kalimantan
70672Nam Kalimantan
70673Nam Kalimantan
70674Nam Kalimantan
70675Nam Kalimantan
70711BanjarbaruNam Kalimantan
70712BanjarmasinNam Kalimantan572837
70713BanjarbaruNam Kalimantan
70714BanjarbaruNam Kalimantan
70721BanjarbaruNam Kalimantan
70722BanjarbaruNam Kalimantan
70723BanjarbaruNam Kalimantan
70724BanjarbaruNam Kalimantan
70731BanjarbaruNam Kalimantan
70732BanjarbaruNam Kalimantan
70733BanjarmasinNam Kalimantan572837
70734BanjarbaruNam Kalimantan
70811Nam Kalimantan
70812Nam Kalimantan
70813Nam Kalimantan
70814Nam Kalimantan
70815Nam Kalimantan
70851Nam Kalimantan
70852Nam Kalimantan
70853BanjarmasinNam Kalimantan572837
70854Nam Kalimantan
70861Nam Kalimantan
70871Nam Kalimantan
70881Nam Kalimantan
70882Nam Kalimantan
70883Nam Kalimantan
71111Nam Kalimantan
71112Nam Kalimantan
71113Nam Kalimantan
71114Nam Kalimantan
71151Nam Kalimantan
71152Nam Kalimantan
71153Nam Kalimantan
71154Nam Kalimantan
71161Nam Kalimantan
71162Nam Kalimantan
71171Nam Kalimantan
71181Nam Kalimantan
71183Nam Kalimantan
71184Nam Kalimantan
71185Nam Kalimantan
71191Nam Kalimantan
71211KandanganNam Kalimantan
71212KandanganNam Kalimantan
71213KandanganNam Kalimantan
71214KandanganNam Kalimantan
71215KandanganNam Kalimantan
71216KandanganNam Kalimantan
71217KandanganNam Kalimantan
71252Nam Kalimantan
71253Nam Kalimantan
71261KandanganNam Kalimantan
71262KandanganNam Kalimantan
71271KandanganNam Kalimantan
71281Nam Kalimantan
71282KandanganNam Kalimantan
71291KandanganNam Kalimantan
71292KandanganNam Kalimantan
71311BarabaiNam Kalimantan60192
71312AmuntaiNam Kalimantan55560
71313AmuntaiNam Kalimantan55560
71314BarabaiNam Kalimantan60192
71315BarabaiNam Kalimantan60192
71351BarabaiNam Kalimantan60192
71352BarabaiNam Kalimantan60192
71361BarabaiNam Kalimantan60192
71362Nam Kalimantan
71363Nam Kalimantan
71371BarabaiNam Kalimantan60192
71372BarabaiNam Kalimantan60192
71381Nam Kalimantan
71391Nam Kalimantan
71411AmuntaiNam Kalimantan55560
71412AmuntaiNam Kalimantan55560
71413AmuntaiNam Kalimantan55560
71414AmuntaiNam Kalimantan55560
71415AmuntaiNam Kalimantan55560
71416Nam Kalimantan
71417AmuntaiNam Kalimantan55560
71418AmuntaiNam Kalimantan55560
71419AmuntaiNam Kalimantan55560
71451AmuntaiNam Kalimantan55560
71452Nam Kalimantan
71453AmuntaiNam Kalimantan55560
71454Nam Kalimantan
71455Nam Kalimantan
71471AmuntaiNam Kalimantan55560
71511Nam Kalimantan
71512Nam Kalimantan
71513Nam Kalimantan
71514Nam Kalimantan
71515Nam Kalimantan
71551Nam Kalimantan
71552AmuntaiNam Kalimantan55560
71553Nam Kalimantan
71554Nam Kalimantan
71555Nam Kalimantan
71561Nam Kalimantan
71571Nam Kalimantan
71572Nam Kalimantan
71573Nam Kalimantan
71574Nam Kalimantan
71575Nam Kalimantan
71612Nam Kalimantan
71661Nam Kalimantan
71662AmuntaiNam Kalimantan55560
71663Nam Kalimantan
71664Nam Kalimantan
71665Nam Kalimantan
71666Nam Kalimantan
72115Nam Kalimantan
72151Nam Kalimantan
72152Nam Kalimantan
72153Nam Kalimantan
72154Nam Kalimantan
72155Nam Kalimantan
72156Nam Kalimantan
72161Nam Kalimantan
72162Nam Kalimantan
72163Nam Kalimantan
72164Nam Kalimantan
72165Nam Kalimantan
72166Nam Kalimantan
72167Nam Kalimantan
72168Nam Kalimantan
72169Nam Kalimantan
72171Nam Kalimantan
72172Nam Kalimantan
72173Nam Kalimantan
72175Nam Kalimantan
72181Nam Kalimantan
72182Nam Kalimantan
72183Nam Kalimantan
72211Nam Kalimantan
72212Nam Kalimantan
72213Nam Kalimantan
72214Nam Kalimantan
72215Nam Kalimantan
72262Nam Kalimantan
72271Nam Kalimantan
72272Nam Kalimantan
72273Nam Kalimantan
72274Nam Kalimantan
72275Nam Kalimantan
73583BanjarmasinNam Kalimantan572837
74171Nam Kalimantan
74173Nam Kalimantan
74711Nam Kalimantan
74713Nam Kalimantan
74714Nam Kalimantan
74715Nam Kalimantan

Thông tin nhân khẩu của Nam Kalimantan

Dân số17436
Mật độ dân số0,45 / km²
Dân số nam8901 (51%)
Dân số nữ8535 (49%)
Độ tuổi trung bình26,5
Độ tuổi trung bình của nam giới26,3
Độ tuổi trung bình của nữ giới26,7
Các doanh nghiệp ở Nam Kalimantan41068
Dân số (1975)11693
Dân số (2000)14588
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 +49,1%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 +19,5%

Nam Kalimantan

Nam Kalimantan (tiếng Indonesia: Kalimantan Selatan; thường được viết tắt là Kalsel) là một tỉnh của Indonesia. Đây là một trong 4 tỉnh của Indonesia trên Kalimantan - phần lãnh thổ của Indonesia trên đảo Borneo. Tỉnh lỵ là Banjarmasin. số tỉnh này theo điều ..  ︎  Trang Wikipedia về Nam Kalimantan