(284) Mã Bưu Chính ở Jakarta

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Jakarta
Múi giờGiờ Indonesia (Jakarta)
Khu vực661,5 km²
Dân số3010 (Thêm chi tiết)
Dân số nam1535 (51%)
Dân số nữ1475 (49%)
Độ tuổi trung bình27,5
Mã Bưu Chính10000, 10002, 10110 (281 thêm nữa)
Mã Vùng21, 26, 6 (1 thêm nữa)
Thành phố20
Mã Bưu ChínhThành phốSố mã bưu chính
10000 - 15214Jakarta265
10110 - 10750Trung Jakarta41
11180 - 11220Glodok3
12430 - 12450Cilandak3
14240 - 14250Kelapagading2
14310 - 14330Tanjung Priok4

(284) Mã Bưu Chính ở Jakarta

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân số của thành phố
10000Jakarta
10002Jakarta
10110JakartaJakarta8540121
10120JakartaJakarta8540121
10130JakartaJakarta8540121
10140JakartaJakarta8540121
10150JakartaJakarta8540121
10160JakartaJakarta8540121
10170JakartaJakarta8540121
10210JakartaJakarta8540121
10220JakartaJakarta8540121
10230JakartaJakarta8540121
10240JakartaJakarta8540121
10250JakartaJakarta8540121
10260JakartaJakarta8540121
10270Trung JakartaJakarta
10310JakartaJakarta8540121
10320JakartaJakarta8540121
10330JakartaJakarta8540121
10340JakartaJakarta8540121
10350JakartaJakarta8540121
10410JakartaJakarta8540121
10420JakartaJakarta8540121
10430JakartaJakarta8540121
10440JakartaJakarta8540121
10450JakartaJakarta8540121
10460JakartaJakarta8540121
10510JakartaJakarta8540121
10520JakartaJakarta8540121
10530JakartaJakarta8540121
10540JakartaJakarta8540121
10550Trung JakartaJakarta
10560JakartaJakarta8540121
10570JakartaJakarta8540121
10610JakartaJakarta8540121
10620JakartaJakarta8540121
10630JakartaJakarta8540121
10640JakartaJakarta8540121
10650JakartaJakarta8540121
10660JakartaJakarta8540121
10710JakartaJakarta8540121
10720JakartaJakarta8540121
10730JakartaJakarta8540121
10740Trung JakartaJakarta
10750JakartaJakarta8540121
11000JakartaJakarta8540121
11110JakartaJakarta8540121
11111Jakarta
11120JakartaJakarta8540121
11130JakartaJakarta8540121
11140JakartaJakarta8540121
11150JakartaJakarta8540121
11160JakartaJakarta8540121
11170JakartaJakarta8540121
11180JakartaJakarta8540121
11210JakartaJakarta8540121
11220JakartaJakarta8540121
11230JakartaJakarta8540121
11240JakartaJakarta8540121
11250JakartaJakarta8540121
11260JakartaJakarta8540121
11270JakartaJakarta8540121
11310JakartaJakarta8540121
11320JakartaJakarta8540121
11330JakartaJakarta8540121
11340Jakarta
11350JakartaJakarta8540121
11370Jakarta
11410JakartaJakarta8540121
11420JakartaJakarta8540121
11430JakartaJakarta8540121
11440JakartaJakarta8540121
11450JakartaJakarta8540121
11460JakartaJakarta8540121
11470JakartaJakarta8540121
11480JakartaJakarta8540121
11510JakartaJakarta8540121
11520JakartaJakarta8540121
11530JakartaJakarta8540121
11540JakartaJakarta8540121
11550JakartaJakarta8540121
11560JakartaJakarta8540121
11580Jakarta
11610JakartaJakarta8540121
11620JakartaJakarta8540121
11630JakartaJakarta8540121
11640JakartaJakarta8540121
11650JakartaJakarta8540121
11710JakartaJakarta8540121
11720JakartaJakarta8540121
11730JakartaJakarta8540121
11740Jakarta
11750JakartaJakarta8540121
11810JakartaJakarta8540121
11820JakartaJakarta8540121
11830JakartaJakarta8540121
11840JakartaJakarta8540121
11850JakartaJakarta8540121
11910Trung JakartaJakarta
12000JakartaJakarta8540121
12002Jakarta
12110JakartaJakarta8540121
12120JakartaJakarta8540121
12130JakartaJakarta8540121
12140JakartaJakarta8540121
12150JakartaJakarta8540121
12160Jakarta
12170JakartaJakarta8540121
12180JakartaJakarta8540121
12190JakartaJakarta8540121
12210JakartaJakarta8540121
12220JakartaJakarta8540121
12223Jakarta
12230JakartaJakarta8540121
12233JatinegaraJakarta
12240JakartaJakarta8540121
12249Jakarta
12250JakartaJakarta8540121
12260JakartaJakarta8540121
12270JakartaJakarta8540121
12320JakartaJakarta8540121
12330JakartaJakarta8540121
12340JakartaJakarta8540121
12345Jakarta
12350JakartaJakarta8540121
12410JakartaJakarta8540121
12420JakartaJakarta8540121
12430JakartaJakarta8540121
12440JakartaJakarta8540121
12450CilandakJakarta
12470JakartaJakarta8540121
12480Jakarta
12510JakartaJakarta8540121
12520JakartaJakarta8540121
12530JakartaJakarta8540121
12540JakartaJakarta8540121
12550JakartaJakarta8540121
12560JakartaJakarta8540121
12570JakartaJakarta8540121
12610JakartaJakarta8540121
12620JakartaJakarta8540121
12630Jakarta
12638JakartaJakarta8540121
12640JakartaJakarta8540121
12710JakartaJakarta8540121
12720JakartaJakarta8540121
12730JakartaJakarta8540121
12740JakartaJakarta8540121
12750JakartaJakarta8540121
12760JakartaJakarta8540121
12770JakartaJakarta8540121
12780JakartaJakarta8540121
12790JakartaJakarta8540121
12810JakartaJakarta8540121
12820JakartaJakarta8540121
12830JakartaJakarta8540121
12840JakartaJakarta8540121
12850JakartaJakarta8540121
12860JakartaJakarta8540121
12870JakartaJakarta8540121
12910JakartaJakarta8540121
12920JakartaJakarta8540121
12930JakartaJakarta8540121
12940JakartaJakarta8540121
12950JakartaJakarta8540121
12960JakartaJakarta8540121
12970JakartaJakarta8540121
12980JakartaJakarta8540121
13000Jakarta
13110JakartaJakarta8540121
13120JakartaJakarta8540121
13130JakartaJakarta8540121
13140JakartaJakarta8540121
13150JakartaJakarta8540121
13210JakartaJakarta8540121
13216Jakarta
13220JakartaJakarta8540121
13224Jakarta
13230JakartaJakarta8540121
13237Jakarta
13240JakartaJakarta8540121
13250JakartaJakarta8540121
13260JakartaJakarta8540121
13290JakartaJakarta8540121
13300JakartaJakarta8540121
13310JakartaJakarta8540121
13320JakartaJakarta8540121
13330JakartaJakarta8540121
13340JakartaJakarta8540121
13350JakartaJakarta8540121
13360JakartaJakarta8540121
13410JakartaJakarta8540121
13411Jakarta
13420JakartaJakarta8540121
13426Jakarta
13430JakartaJakarta8540121
13440JakartaJakarta8540121
13450JakartaJakarta8540121
13460JakartaJakarta8540121
13470JakartaJakarta8540121
13480Jakarta
13490JatinegarakaumJakarta
13510JakartaJakarta8540121
13520JakartaJakarta8540121
13530Jakarta
13540JakartaJakarta8540121
13550JakartaJakarta8540121
13560JakartaJakarta8540121
13567JakartaJakarta8540121
13570JakartaJakarta8540121
13610JakartaJakarta8540121
13620JakartaJakarta8540121
13630JakartaJakarta8540121
13640JakartaJakarta8540121
13650JakartaJakarta8540121
13670JakartaJakarta8540121
13710JakartaJakarta8540121
13720JakartaJakarta8540121
13730JakartaJakarta8540121
13740JakartaJakarta8540121
13750JakartaJakarta8540121
13760JakartaJakarta8540121
13770JakartaJakarta8540121
13780JakartaJakarta8540121
13790JakartaJakarta8540121
13810JakartaJakarta8540121
13820JakartaJakarta8540121
13830JakartaJakarta8540121
13840JakartaJakarta8540121
13850JakartaJakarta8540121
13860JakartaJakarta8540121
13870JakartaJakarta8540121
13880JakartaJakarta8540121
13890JakartaJakarta8540121
13910Cakung BaratJakarta
13920JakartaJakarta8540121
13930JakartaJakarta8540121
13940JakartaJakarta8540121
13950JakartaJakarta8540121
13960JakartaJakarta8540121
14000JakartaJakarta8540121
14110JakartaJakarta8540121
14120JakartaJakarta8540121
14130JakartaJakarta8540121
14140JakartaJakarta8540121
14150JakartaJakarta8540121
14210JakartaJakarta8540121
14220JakartaJakarta8540121
14230JakartaJakarta8540121
14240JakartaJakarta8540121
14241Vila GadingJakarta
14250JakartaJakarta8540121
14260JakartaJakarta8540121
14270JakartaJakarta8540121
14310Tanjung PriokJakarta
14320JakartaJakarta8540121
14330JakartaJakarta8540121
14340JakartaJakarta8540121
14350JakartaJakarta8540121
14360JakartaJakarta8540121
14370JakartaJakarta8540121
14390Ancol BaratJakarta
14410JakartaJakarta8540121
14420JakartaJakarta8540121
14430AncolJakarta
14440JakartaJakarta8540121
14450JakartaJakarta8540121
14460JakartaJakarta8540121
14470JakartaJakarta8540121
14510Jakarta
14530JakartaJakarta8540121
14550JakartaJakarta8540121
15119JakartaJakarta8540121
15214JakartaJakarta8540121
16230JakartaJakarta8540121
19110JakartaJakarta8540121
19120JakartaJakarta8540121
19130Tanjung PriokJakarta
75255Jakarta
86752Jakarta
86753Jakarta
86756Jakarta
86757Jakarta
95433Jakarta

Thông tin nhân khẩu của Jakarta

Dân số3010
Mật độ dân số4,55 / km²
Dân số nam1535 (51%)
Dân số nữ1475 (49%)
Độ tuổi trung bình27,5
Độ tuổi trung bình của nam giới27,8
Độ tuổi trung bình của nữ giới27,2
Các doanh nghiệp ở Jakarta530367
Dân số (1975)1327
Dân số (2000)2413
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 +126,8%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 +24,7%

Jakarta

Jakarta (phiên âm tiếng Việt: Gia-các-ta) tên đầy đủ là Tỉnh Đặc khu Thủ đô Jakarta (tiếng Indonesia: Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, viết tắt là Propinsi DKI Jakarta hoặc DKI Jakarta) là thủ đô của Indonesia. Nó là một tỉnh của Indonesia. Trước đây đư..  ︎  Trang Wikipedia về Jakarta