Mã Bưu Chính 20002

Washington, D.C. | Hoa Kỳ

Washington, D.C. là thủ đô của Hoa Kỳ, được thành lập vào ngày 16 tháng 7 năm 1790. Mang tên chính thức District of Columbia (viết tắt D.C.), có nghĩa Đặc khu Columbia, thành phố này còn thường được gọi là Washington, the District, hoặc đơn giản hơn D.C. Trong..    Wikipedia.org
Thông tin chi tiết
Thành phố:Washington, D.C.
20002 Khu vực:5,3 mi²
Các vùng lân cận:Capitol Hill, Capitol Hill East, Eckington, H Street Corridor, Kingman Park, Near Northeast, NoMa, Northeast Washington, Stanton Park, Trinidad
Múi giờ:Giờ ban ngày miền đông
Giờ địa phương:Saturday 20:00
Vĩ độ & Kinh độ:38.89° / -77.03°
Mã Vùng202
Mã Bưu Chính liên quan:200012000320004200052000620007

Dữ liệu kinh doanh dành cho 20002

Các doanh nghiệp ở 20002  - Washington, D.C.

Nhiều hơn
20002 - Washington, D.C.

Thống kê và nhân khẩu học dành cho 20002

Dân số:49333Hộ gia đình tại 20002:25006
Người/Hộ gia đình:2,25Giá nhà trung bình:$123000
Thu thập/Hộ gia đình:$35313Dữ liệu điều tra:unitedstateszipcodes.org/20002/

kế bên Washington, D.C.


Xem tất cả các thành phố trong Washington, D.C.

Mã Bưu Chính liên quan


Hoa Kỳ Mã Bưu Chính

Mã Bưu Chính theo Khu vực Hành chính

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
Bắc Carolina
Xem thêm