(58) Mã Bưu Chính ở Tongjin

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Tongjin
Múi giờGiờ Hàn Quốc
Mã Bưu Chính16996, 16997, 17012 (55 thêm nữa)
Các doanh nghiệp ở Tongjin, Gyeonggi11

(58) Mã Bưu Chính ở Tongjin, Gyeonggi

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân sốKhu vực
16996TongjinGyeonggi39211,594 km²
16997TongjinGyeonggi9290,56 km²
17012TongjinGyeonggi18990,418 km²
17013TongjinGyeonggi30950,234 km²
17014TongjinGyeonggi15000,649 km²
17015TongjinGyeonggi14500,427 km²
17016TongjinGyeonggi17272,943 km²
17017TongjinGyeonggi15181,409 km²
17018TongjinGyeonggi17571,951 km²
17019TongjinGyeonggi6120,24 km²
17020TongjinGyeonggi10520,338 km²
17038TongjinGyeonggi23461,163 km²
17040TongjinGyeonggi26382,287 km²
17041TongjinGyeonggi30080,66 km²
17042TongjinGyeonggi13911,496 km²
17043TongjinGyeonggi25701,956 km²
17044TongjinGyeonggi12690,695 km²
17045TongjinGyeonggi8891,107 km²
17046TongjinGyeonggi18230,535 km²
17047TongjinGyeonggi9680,151 km²
17048TongjinGyeonggi7710,114 km²
17049TongjinGyeonggi79895.174 m²
17050TongjinGyeonggi79295.637 m²
17051TongjinGyeonggi11640,177 km²
17052TongjinGyeonggi12510,159 km²
17053TongjinGyeonggi8531,124 km²
17054TongjinGyeonggi117470.187 m²
17055TongjinGyeonggi1590,119 km²
17056TongjinGyeonggi2700,255 km²
17057TongjinGyeonggi10510,3 km²
17058TongjinGyeonggi17511,226 km²
17059TongjinGyeonggi12292,042 km²
17060TongjinGyeonggi11600,967 km²
17061TongjinGyeonggi11160,333 km²
17062TongjinGyeonggi7420,347 km²
17063TongjinGyeonggi16410,341 km²
17088TongjinGyeonggi112646 km²
17089TongjinGyeonggi17810,947 km²
17090TongjinGyeonggi21242,882 km²
17091TongjinGyeonggi15250,444 km²
17092TongjinGyeonggi9270,957 km²
17125TongjinGyeonggi1711,349 km²
17126TongjinGyeonggi22955,8 km²
17127TongjinGyeonggi23066,5 km²
17128TongjinGyeonggi54346,9 km²
17129TongjinGyeonggi12690,926 km²
17140TongjinGyeonggi1000,925 km²
17143TongjinGyeonggi13472,322 km²
17144TongjinGyeonggi9790,517 km²
17145TongjinGyeonggi15020,549 km²
17146TongjinGyeonggi6030,48 km²
17147TongjinGyeonggi6800,791 km²
17148TongjinGyeonggi26090,621 km²
17149TongjinGyeonggi20782,336 km²
17151TongjinGyeonggi16180,718 km²
17152TongjinGyeonggi10660,128 km²
17153TongjinGyeonggi4040,121 km²
17154TongjinGyeonggi7620,105 km²