(93) Mã Bưu Chính ở Tang-ni

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Tang-ni
Múi giờGiờ Hàn Quốc
Khu vực7,9 km²
Dân số71117 (Thêm chi tiết)
Dân số nam35322 (49,7%)
Dân số nữ35795 (50,3%)
Độ tuổi trung bình36
Mã Bưu Chính15800, 15801, 15802 (90 thêm nữa)

Bản đồ tương tác

(93) Mã Bưu Chính ở Tang-ni, Gyeonggi

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân sốKhu vực
15800Tang-niGyeonggi33390,432 km²
15801Tang-niGyeonggi13170,123 km²
15802Tang-niGyeonggi29470,161 km²
15803Tang-niGyeonggi16090,12 km²
15804Tang-niGyeonggi31360,162 km²
15805Tang-niGyeonggi33610,104 km²
15806Tang-niGyeonggi48030,151 km²
15807Tang-niGyeonggi13000,11 km²
15808Tang-niGyeonggi319788.700 m²
15809Tang-niGyeonggi59400,295 km²
15810Tang-niGyeonggi325880.076 m²
15811Tang-niGyeonggi30010,178 km²
15812Tang-niGyeonggi299497.937 m²
15813Tang-niGyeonggi152382.218 m²
15814Tang-niGyeonggi739560.812 m²
15815Tang-niGyeonggi55990,197 km²
15816Tang-niGyeonggi132348.781 m²
15817Tang-niGyeonggi126972.623 m²
15818Tang-niGyeonggi755870.264 m²
15819Tang-niGyeonggi15791,223 km²
15820Tang-niGyeonggi33580,947 km²
15821Tang-niGyeonggi20120,135 km²
15822Tang-niGyeonggi9950,135 km²
15823Tang-niGyeonggi40010,222 km²
15824Tang-niGyeonggi40600,16 km²
15825Tang-niGyeonggi48090,194 km²
15826Tang-niGyeonggi200787.259 m²
15827Tang-niGyeonggi105098.004 m²
15828Tang-niGyeonggi276289.947 m²
15829Tang-niGyeonggi21290,146 km²
15830Tang-niGyeonggi301294.593 m²
15831Tang-niGyeonggi161872.665 m²
15832Tang-niGyeonggi619246.967 m²
15833Tang-niGyeonggi33430,131 km²
15834Tang-niGyeonggi167358.947 m²
15835Tang-niGyeonggi137072.763 m²
15836Tang-niGyeonggi264590.602 m²
15837Tang-niGyeonggi56773.489 m²
15838Tang-niGyeonggi139353.041 m²
15839Tang-niGyeonggi315594.887 m²
15840Tang-niGyeonggi938147.772 m²
15841Tang-niGyeonggi63820,268 km²
15842Tang-niGyeonggi33040,161 km²
15843Tang-niGyeonggi157644.216 m²
15844Tang-niGyeonggi30950,122 km²
15845Tang-niGyeonggi78330,319 km²
15846Tang-niGyeonggi29690,198 km²
15847Tang-niGyeonggi107440,373 km²
15848Tang-niGyeonggi50590,158 km²
15849Tang-niGyeonggi66150,308 km²
15850Tang-niGyeonggi81460,294 km²
15851Tang-niGyeonggi69970,288 km²
15852Tang-niGyeonggi94481.435 m²
15853Tang-niGyeonggi47630,208 km²
15854Tang-niGyeonggi131474.645 m²
15855Tang-niGyeonggi33510,126 km²
15856Tang-niGyeonggi48060,214 km²
15857Tang-niGyeonggi539640.725 m²
15858Tang-niGyeonggi28370,237 km²
15859Tang-niGyeonggi47010,155 km²
15860Tang-niGyeonggi796350.249 m²
15861Tang-niGyeonggi29690,128 km²
15862Tang-niGyeonggi19290,281 km²
15863Tang-niGyeonggi14920,217 km²
15864Tang-niGyeonggi52850,233 km²
15865Tang-niGyeonggi45470,121 km²
15866Tang-niGyeonggi36830,232 km²
15867Tang-niGyeonggi8970,833 km²
15868Tang-niGyeonggi21641,351 km²
15869Tang-niGyeonggi20780,617 km²
15870Tang-niGyeonggi25610,617 km²
15871Tang-niGyeonggi29780,1 km²
15872Tang-niGyeonggi24650,332 km²
15873Tang-niGyeonggi27380,356 km²
15874Tang-niGyeonggi59970,7 km²
15875Tang-niGyeonggi13450,114 km²
15876Tang-niGyeonggi32110,17 km²
15877Tang-niGyeonggi56991,051 km²
15878Tang-niGyeonggi154940,954 km²
15879Tang-niGyeonggi43980,242 km²
15880Tang-niGyeonggi67750,533 km²
15881Tang-niGyeonggi36560,993 km²
15882Tang-niGyeonggi9300,249 km²
15883Tang-niGyeonggi16090,212 km²
15884Tang-niGyeonggi34250,774 km²
15885Tang-niGyeonggi34371,66 km²
15886Tang-niGyeonggi41540,96 km²
15887Tang-niGyeonggi25940,417 km²
15888Tang-niGyeonggi43280,491 km²
15889Tang-niGyeonggi12954,315 km²
15890Tang-niGyeonggi4731,574 km²
15891Tang-niGyeonggi22381,955 km²
15892Tang-niGyeonggi28563,019 km²

Thông tin nhân khẩu của Tang-ni, Gyeonggi

Dân số71117
Mật độ dân số9019 / km²
Dân số nam35322 (49,7%)
Dân số nữ35795 (50,3%)
Độ tuổi trung bình36
Độ tuổi trung bình của nam giới35,3
Độ tuổi trung bình của nữ giới36,7
Các doanh nghiệp ở Tang-ni, Gyeonggi35
Dân số (1975)31940
Dân số (2000)70234
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 +122,7%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 +1,3%