(77) Mã Bưu Chính ở Taepyeongsa-dong

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Taepyeongsa-dong
Múi giờGiờ Hàn Quốc
Mã Bưu Chính13100, 13101, 13102 (74 thêm nữa)

(77) Mã Bưu Chính ở Taepyeongsa-dong, Gyeonggi

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân sốKhu vực
13100Taepyeongsa-dongGyeonggi18360,446 km²
13101Taepyeongsa-dongGyeonggi22930,278 km²
13102Taepyeongsa-dongGyeonggi294164,095 km²
13103Taepyeongsa-dongGyeonggi23531,821 km²
13104Taepyeongsa-dongGyeonggi32541,133 km²
13105Taepyeongsa-dongGyeonggi47580,823 km²
13107Taepyeongsa-dongGyeonggi34050,556 km²
13112Taepyeongsa-dongGyeonggi32440,238 km²
13113Taepyeongsa-dongGyeonggi24910,134 km²
13114Taepyeongsa-dongGyeonggi30940,567 km²
13117Taepyeongsa-dongGyeonggi16830,276 km²
13118Taepyeongsa-dongGyeonggi112856.562 m²
13121Taepyeongsa-dongGyeonggi29600,363 km²
13150Taepyeongsa-dongGyeonggi6621,649 km²
13155Taepyeongsa-dongGyeonggi9250,121 km²
13164Taepyeongsa-dongGyeonggi106347.863 m²
13165Taepyeongsa-dongGyeonggi30310,426 km²
13184Taepyeongsa-dongGyeonggi10150,2 km²
13201Taepyeongsa-dongGyeonggi37800,163 km²
13202Taepyeongsa-dongGyeonggi19770,139 km²
13203Taepyeongsa-dongGyeonggi104541.523 m²
13204Taepyeongsa-dongGyeonggi140462.866 m²
13205Taepyeongsa-dongGyeonggi22212,553 km²
13206Taepyeongsa-dongGyeonggi87658.533 m²
13207Taepyeongsa-dongGyeonggi15770,11 km²
13209Taepyeongsa-dongGyeonggi28230,122 km²
13210Taepyeongsa-dongGyeonggi169270.894 m²
13211Taepyeongsa-dongGyeonggi166186.102 m²
13212Taepyeongsa-dongGyeonggi150182.537 m²
13213Taepyeongsa-dongGyeonggi30281,082 km²
13214Taepyeongsa-dongGyeonggi15100,285 km²
13215Taepyeongsa-dongGyeonggi546657.533 m²
13216Taepyeongsa-dongGyeonggi478784.104 m²
13217Taepyeongsa-dongGyeonggi147068.469 m²
13218Taepyeongsa-dongGyeonggi139846.798 m²
13219Taepyeongsa-dongGyeonggi166967.771 m²
13220Taepyeongsa-dongGyeonggi45930,104 km²
13225Taepyeongsa-dongGyeonggi171428.742 m²
13226Taepyeongsa-dongGyeonggi168124.929 m²
13227Taepyeongsa-dongGyeonggi162230.831 m²
13228Taepyeongsa-dongGyeonggi511851.219 m²
13229Taepyeongsa-dongGyeonggi42650,432 km²
13230Taepyeongsa-dongGyeonggi9430,504 km²
13242Taepyeongsa-dongGyeonggi682626.870 m²
13390Taepyeongsa-dongGyeonggi13270,148 km²
13391Taepyeongsa-dongGyeonggi31290,2 km²
13400Taepyeongsa-dongGyeonggi650125.400 m²
13401Taepyeongsa-dongGyeonggi516524.444 m²
13402Taepyeongsa-dongGyeonggi143728.267 m²
13403Taepyeongsa-dongGyeonggi14710,137 km²
13404Taepyeongsa-dongGyeonggi8240,287 km²
13405Taepyeongsa-dongGyeonggi140096.252 m²
13406Taepyeongsa-dongGyeonggi33570,186 km²
13407Taepyeongsa-dongGyeonggi22680,112 km²
13413Taepyeongsa-dongGyeonggi1580,274 km²
13414Taepyeongsa-dongGyeonggi13471,604 km²
13415Taepyeongsa-dongGyeonggi14781,384 km²
13416Taepyeongsa-dongGyeonggi37441,295 km²
13417Taepyeongsa-dongGyeonggi90897.088 m²
13418Taepyeongsa-dongGyeonggi16750,369 km²
13419Taepyeongsa-dongGyeonggi8420,164 km²
13420Taepyeongsa-dongGyeonggi26910,12 km²
13421Taepyeongsa-dongGyeonggi15650,188 km²
13422Taepyeongsa-dongGyeonggi18900,917 km²
13423Taepyeongsa-dongGyeonggi89274.394 m²
13424Taepyeongsa-dongGyeonggi90349.378 m²
13425Taepyeongsa-dongGyeonggi430638.379 m²
13426Taepyeongsa-dongGyeonggi374434.893 m²
13427Taepyeongsa-dongGyeonggi609873.647 m²
13428Taepyeongsa-dongGyeonggi40750,123 km²
13429Taepyeongsa-dongGyeonggi9380,218 km²
13430Taepyeongsa-dongGyeonggi144537.435 m²
13639Taepyeongsa-dongGyeonggi3170,179 km²
13640Taepyeongsa-dongGyeonggi2340,119 km²
13641Taepyeongsa-dongGyeonggi5940,165 km²
13642Taepyeongsa-dongGyeonggi5390,169 km²
13647Taepyeongsa-dongGyeonggi7000,162 km²