(59) Mã Bưu Chính ở Pangbaebon-dong

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Pangbaebon-dong
Múi giờGiờ Hàn Quốc
Mã Bưu Chính06558, 06559, 06560 (56 thêm nữa)

(59) Mã Bưu Chính ở Pangbaebon-dong, Seoul

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân sốKhu vực
06558SeongnamGyeonggi527531.861 m²
06559SeongnamGyeonggi594434.013 m²
06560SeongnamGyeonggi260047.631 m²
06562SeongnamGyeonggi129642.935 m²
06563SeongnamGyeonggi125177.926 m²
06564SeongnamGyeonggi122637.954 m²
06565SeongnamGyeonggi773657.098 m²
06566SeongnamGyeonggi572727.297 m²
06567SeongnamGyeonggi124846.351 m²
06568SeongnamGyeonggi136335.472 m²
06569SeongnamGyeonggi388936.106 m²
06570SeongnamGyeonggi260461.608 m²
06571SeongnamGyeonggi510549.966 m²
06572SeongnamGyeonggi124837.261 m²
06573SeongnamGyeonggi508326.730 m²
06579SeongnamGyeonggi14750,119 km²
06586SeongnamGyeonggi120785.474 m²
06588SeongnamGyeonggi24350,168 km²
06589SeongnamGyeonggi78486.157 m²
06590SeongnamGyeonggi26090,257 km²
06655SeongnamGyeonggi655657.196 m²
06656SeongnamGyeonggi121441.468 m²
06657SeongnamGyeonggi496939.201 m²
06658SeongnamGyeonggi438927.735 m²
06659SeongnamGyeonggi211833.914 m²
06660SeongnamGyeonggi28910,169 km²
06661SeongnamGyeonggi54782.097 m²
06662SeongnamGyeonggi347519.205 m²
06663SeongnamGyeonggi75966.058 m²
06664SeongnamGyeonggi120970.227 m²
06665SeongnamGyeonggi279327.983 m²
06666SeongnamGyeonggi24470,129 km²
06667SeongnamGyeonggi56488.955 m²
06668SeongnamGyeonggi122855.024 m²
06669SeongnamGyeonggi230983.088 m²
06672SeongnamGyeonggi130435.950 m²
06673SeongnamGyeonggi130439.236 m²
06674SeongnamGyeonggi131174.981 m²
06675SeongnamGyeonggi131459.159 m²
06676SeongnamGyeonggi817857.402 m²
06678SeongnamGyeonggi116863.253 m²
06679SeongnamGyeonggi22280,117 km²
06680SeongnamGyeonggi130334.989 m²
06681SeongnamGyeonggi360726.582 m²
06682SeongnamGyeonggi127326.582 m²
06683SeongnamGyeonggi449126.613 m²
06684SeongnamGyeonggi475626.613 m²
06685SeongnamGyeonggi114922.805 m²
06686SeongnamGyeonggi97133.073 m²
06687SeongnamGyeonggi388423.027 m²
06688SeongnamGyeonggi399221.506 m²
06689SeongnamGyeonggi103398.123 m²
06690SeongnamGyeonggi196169.249 m²
06696SeongnamGyeonggi73232.575 m²
06995SeongnamGyeonggi155670.516 m²
06996SeongnamGyeonggi193948.510 m²
06997SeongnamGyeonggi162361.790 m²
06998SeongnamGyeonggi189550.935 m²
07008SeongnamGyeonggi182593.111 m²