(297) Mã Bưu Chính ở Namyangju

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Namyangju
Múi giờGiờ Hàn Quốc
Khu vực460 km²
Dân số450290 (Thêm chi tiết)
Dân số nam223248 (49,6%)
Dân số nữ227042 (50,4%)
Độ tuổi trung bình37,1
Mã Bưu Chính01795, 01796, 11900 (294 thêm nữa)
Mã Vùng31

Bản đồ tương tác

(297) Mã Bưu Chính ở Namyangju, Gyeonggi

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân sốKhu vực
01795Seoul22090,481 km²
01796Seoul2790,223 km²
11900GuriGyeonggi61290,627 km²
11901GuriGyeonggi64361,326 km²
11903GuriGyeonggi59680,661 km²
11905GuriGyeonggi79920,924 km²
11906GuriGyeonggi64761,117 km²
11915GuriGyeonggi39950,16 km²
11916GuriGyeonggi24280,318 km²
11944GuriGyeonggi31000,419 km²
12000NamyangjuGyeonggi61943,849 km²
12001NamyangjuGyeonggi13403,41 km²
12002NamyangjuGyeonggi17901,44 km²
12003NamyangjuGyeonggi47797.923 m²
12004NamyangjuGyeonggi49969.170 m²
12005NamyangjuGyeonggi5910,347 km²
12006NamyangjuGyeonggi18256,7 km²
12007NamyangjuGyeonggi13402,09 km²
12008NamyangjuGyeonggi14280,442 km²
12009NamyangjuGyeonggi12460,147 km²
12010NamyangjuGyeonggi12640,157 km²
12011NamyangjuGyeonggi62971.190 m²
12012NamyangjuGyeonggi49271.699 m²
12013NamyangjuGyeonggi10600,159 km²
12014NamyangjuGyeonggi8400,104 km²
12015NamyangjuGyeonggi18120,386 km²
12016NamyangjuGyeonggi93590.994 m²
12017NamyangjuGyeonggi55737,6 km²
12018NamyangjuGyeonggi42431,656 km²
12019NamyangjuGyeonggi4820,155 km²
12020NamyangjuGyeonggi23370,355 km²
12021NamyangjuGyeonggi139457,4 km²
12022NamyangjuGyeonggi13440,44 km²
12023NamyangjuGyeonggi9680,756 km²
12024NamyangjuGyeonggi7349,2 km²
12025NamyangjuGyeonggi165613,8 km²
12026NamyangjuGyeonggi87810,3 km²
12027NamyangjuGyeonggi3568,1 km²
12028NamyangjuGyeonggi7778,2 km²
12029NamyangjuGyeonggi31924,024 km²
12030NamyangjuGyeonggi17786,6 km²
12031NamyangjuGyeonggi46484,035 km²
12032NamyangjuGyeonggi56137,4 km²
12033NamyangjuGyeonggi19341,475 km²
12034NamyangjuGyeonggi84878,6 km²
12035NamyangjuGyeonggi24051,986 km²
12036NamyangjuGyeonggi93382,695 km²
12037NamyangjuGyeonggi26452,304 km²
12038NamyangjuGyeonggi63214,1 km²
12039NamyangjuGyeonggi32320,925 km²
12040NamyangjuGyeonggi10180,147 km²
12041NamyangjuGyeonggi30610,467 km²
12042NamyangjuGyeonggi32676.440 m²
12043NamyangjuGyeonggi234981.824 m²
12044NamyangjuGyeonggi15120,106 km²
12045NamyangjuGyeonggi371286.095 m²
12046NamyangjuGyeonggi20600,174 km²
12047NamyangjuGyeonggi57801,308 km²
12048NamyangjuGyeonggi51871,159 km²
12049NamyangjuGyeonggi20380,265 km²
12050NamyangjuGyeonggi27181,319 km²
12051NamyangjuGyeonggi47691,813 km²
12052NamyangjuGyeonggi6190,726 km²
12053NamyangjuGyeonggi9350,105 km²
12054NamyangjuGyeonggi8490,123 km²
12055NamyangjuGyeonggi15430,236 km²
12056NamyangjuGyeonggi10910,226 km²
12057NamyangjuGyeonggi10000,222 km²
12058NamyangjuGyeonggi57860.834 m²
12059NamyangjuGyeonggi6110,114 km²
12060NamyangjuGyeonggi37257.602 m²
12061NamyangjuGyeonggi13460,13 km²
12062NamyangjuGyeonggi2420,235 km²
12063NamyangjuGyeonggi39945,2 km²
12064NamyangjuGyeonggi59476.568 m²
12065NamyangjuGyeonggi6580,148 km²
12066NamyangjuGyeonggi17430,274 km²
12067NamyangjuGyeonggi21820,345 km²
12068NamyangjuGyeonggi73786.453 m²
12069NamyangjuGyeonggi13320,19 km²
12070NamyangjuGyeonggi3590,16 km²
12071NamyangjuGyeonggi39933,053 km²
12072NamyangjuGyeonggi31411,273 km²
12073NamyangjuGyeonggi174115,1 km²
12074NamyangjuGyeonggi25022,893 km²
12075NamyangjuGyeonggi129475,6 km²
12076NamyangjuGyeonggi12398 km²
12077NamyangjuGyeonggi25562,404 km²
12078NamyangjuGyeonggi26829.437 m²
12079NamyangjuGyeonggi76641.249 m²
12080NamyangjuGyeonggi73176.446 m²
12081NamyangjuGyeonggi41444.556 m²
12082NamyangjuGyeonggi114438.922 m²
12083NamyangjuGyeonggi168451.289 m²
12084NamyangjuGyeonggi206559.522 m²
12085NamyangjuGyeonggi50838.097 m²
12086NamyangjuGyeonggi81120.282 m²
12087NamyangjuGyeonggi150034.138 m²
12088NamyangjuGyeonggi106255.894 m²
12089NamyangjuGyeonggi28514,392 km²
12090NamyangjuGyeonggi53537 km²
12091NamyangjuGyeonggi49088,1 km²
12092NamyangjuGyeonggi8870,159 km²
12093NamyangjuGyeonggi11230,518 km²
12094NamyangjuGyeonggi26142,022 km²
12095NamyangjuGyeonggi12480,259 km²
12096NamyangjuGyeonggi1380,11 km²
12097NamyangjuGyeonggi23390,465 km²
12098NamyangjuGyeonggi20200,305 km²
12099NamyangjuGyeonggi7680,169 km²
12100NamyangjuGyeonggi59003,188 km²
12101NamyangjuGyeonggi13150,21 km²
12102NamyangjuGyeonggi12010,252 km²
12103NamyangjuGyeonggi16400,233 km²
12104NamyangjuGyeonggi12300,242 km²
12105NamyangjuGyeonggi20090,297 km²
12106NamyangjuGyeonggi5350,155 km²
12107NamyangjuGyeonggi20010,42 km²
12108NamyangjuGyeonggi17580,325 km²
12109NamyangjuGyeonggi12860,176 km²
12110NamyangjuGyeonggi17260,214 km²
12111NamyangjuGyeonggi23110,266 km²
12112NamyangjuGyeonggi9570,137 km²
12113NamyangjuGyeonggi21970,358 km²
12114NamyangjuGyeonggi4920,125 km²
12115NamyangjuGyeonggi5020,858 km²
12116NamyangjuGyeonggi45351.237 m²
12117NamyangjuGyeonggi30046.912 m²
12118NamyangjuGyeonggi34459.817 m²
12119NamyangjuGyeonggi104093.360 m²
12120NamyangjuGyeonggi11960,376 km²
12121NamyangjuGyeonggi19870,712 km²
12122NamyangjuGyeonggi59162.099 m²
12123NamyangjuGyeonggi112758.562 m²
12124NamyangjuGyeonggi166032.083 m²
12125NamyangjuGyeonggi16180,291 km²
12126NamyangjuGyeonggi11420,103 km²
12127NamyangjuGyeonggi41380,536 km²
12128NamyangjuGyeonggi70533,208 km²
12129NamyangjuGyeonggi63094,324 km²
12130NamyangjuGyeonggi46882,882 km²
12131NamyangjuGyeonggi135873,73 km²
12132NamyangjuGyeonggi29942.670 m²
12133NamyangjuGyeonggi6220,102 km²
12134NamyangjuGyeonggi94672.516 m²
12135NamyangjuGyeonggi44539.897 m²
12136NamyangjuGyeonggi11780,118 km²
12137NamyangjuGyeonggi56653.561 m²
12138NamyangjuGyeonggi5390,102 km²
12139NamyangjuGyeonggi244114,949 km²
12140NamyangjuGyeonggi129457 km²
12141NamyangjuGyeonggi38254,184 km²
12142NamyangjuGyeonggi32022,489 km²
12143NamyangjuGyeonggi298885.698 m²
12144NamyangjuGyeonggi9930,1 km²
12145NamyangjuGyeonggi7760,2 km²
12146NamyangjuGyeonggi16640,105 km²
12147NamyangjuGyeonggi19770,181 km²
12148NamyangjuGyeonggi9590,114 km²
12149NamyangjuGyeonggi6020,119 km²
12150NamyangjuGyeonggi11380,123 km²
12151NamyangjuGyeonggi48185.003 m²
12152NamyangjuGyeonggi246653.550 m²
12153NamyangjuGyeonggi41171.222 m²
12154NamyangjuGyeonggi6820,11 km²
12155NamyangjuGyeonggi13331,244 km²
12156NamyangjuGyeonggi2271,31 km²
12157NamyangjuGyeonggi13901,094 km²
12158NamyangjuGyeonggi26282,798 km²
12159NamyangjuGyeonggi5950,841 km²
12160NamyangjuGyeonggi10130,116 km²
12161NamyangjuGyeonggi6920,147 km²
12162NamyangjuGyeonggi4630,448 km²
12163NamyangjuGyeonggi13931,474 km²
12164NamyangjuGyeonggi50064.142 m²
12165NamyangjuGyeonggi84044.979 m²
12166NamyangjuGyeonggi2250,153 km²
12167NamyangjuGyeonggi9230,237 km²
12168NamyangjuGyeonggi11440,76 km²
12169NamyangjuGyeonggi12980,518 km²
12170NamyangjuGyeonggi34762.336 m²
12171NamyangjuGyeonggi7980,196 km²
12172NamyangjuGyeonggi31831.028 m²
12173NamyangjuGyeonggi5620,168 km²
12174NamyangjuGyeonggi113888.537 m²
12175NamyangjuGyeonggi56944.831 m²
12176NamyangjuGyeonggi15940,176 km²
12177NamyangjuGyeonggi5790,108 km²
12178NamyangjuGyeonggi76802,103 km²
12179NamyangjuGyeonggi61696.749 m²
12180NamyangjuGyeonggi14310,177 km²
12181NamyangjuGyeonggi6740,248 km²
12182NamyangjuGyeonggi20330,818 km²
12183NamyangjuGyeonggi5210,115 km²
12184NamyangjuGyeonggi49071.594 m²
12185NamyangjuGyeonggi12040,124 km²
12186NamyangjuGyeonggi12670,149 km²
12187NamyangjuGyeonggi72655,2 km²
12188NamyangjuGyeonggi35933,524 km²
12189NamyangjuGyeonggi27341,762 km²
12190NamyangjuGyeonggi51902,747 km²
12191NamyangjuGyeonggi15411,49 km²
12192NamyangjuGyeonggi27976 km²
12193NamyangjuGyeonggi56684,795 km²
12194NamyangjuGyeonggi17145,8 km²
12195NamyangjuGyeonggi17110,439 km²
12196NamyangjuGyeonggi50104,714 km²
12197NamyangjuGyeonggi29350,586 km²
12198NamyangjuGyeonggi21181,595 km²
12199NamyangjuGyeonggi52163,081 km²
12200NamyangjuGyeonggi21274,316 km²
12201NamyangjuGyeonggi101526,1 km²
12202NamyangjuGyeonggi563314,4 km²
12203NamyangjuGyeonggi102077,1 km²
12204NamyangjuGyeonggi31931,173 km²
12205NamyangjuGyeonggi12300,245 km²
12206NamyangjuGyeonggi17270,255 km²
12207NamyangjuGyeonggi14430,121 km²
12208NamyangjuGyeonggi64457.980 m²
12209NamyangjuGyeonggi62574.432 m²
12210NamyangjuGyeonggi13910,169 km²
12211NamyangjuGyeonggi78286.828 m²
12212NamyangjuGyeonggi110598.296 m²
12213NamyangjuGyeonggi2660,101 km²
12214NamyangjuGyeonggi5220,166 km²
12215NamyangjuGyeonggi9870,127 km²
12216NamyangjuGyeonggi11800,124 km²
12217NamyangjuGyeonggi33493,264 km²
12218NamyangjuGyeonggi23170,23 km²
12219NamyangjuGyeonggi293981.652 m²
12220NamyangjuGyeonggi27401,593 km²
12221NamyangjuGyeonggi54876.274 m²
12222NamyangjuGyeonggi62380.654 m²
12223NamyangjuGyeonggi59592.177 m²
12224NamyangjuGyeonggi4020,128 km²
12225NamyangjuGyeonggi17430,11 km²
12226NamyangjuGyeonggi10480,137 km²
12227NamyangjuGyeonggi44083.382 m²
12228NamyangjuGyeonggi9062.251 m²
12229NamyangjuGyeonggi37972.843 m²
12230NamyangjuGyeonggi6611,258 km²
12231NamyangjuGyeonggi16701,063 km²
12232NamyangjuGyeonggi13840,513 km²
12233NamyangjuGyeonggi108867.990 m²
12234NamyangjuGyeonggi12540,114 km²
12235NamyangjuGyeonggi15210,72 km²
12236NamyangjuGyeonggi22310,411 km²
12237NamyangjuGyeonggi5690,142 km²
12238NamyangjuGyeonggi20861,894 km²
12239NamyangjuGyeonggi8380,109 km²
12240NamyangjuGyeonggi35611,958 km²
12241NamyangjuGyeonggi56792,885 km²
12242NamyangjuGyeonggi89812,173 km²
12243NamyangjuGyeonggi81402,286 km²
12244NamyangjuGyeonggi88021,728 km²
12245NamyangjuGyeonggi119512,304 km²
12246NamyangjuGyeonggi120694,317 km²
12247NamyangjuGyeonggi59171,716 km²
12248NamyangjuGyeonggi63221,596 km²
12249NamyangjuGyeonggi39071,183 km²
12250NamyangjuGyeonggi5060,111 km²
12251NamyangjuGyeonggi29750,355 km²
12252NamyangjuGyeonggi4460,141 km²
12253NamyangjuGyeonggi46220,507 km²
12254NamyangjuGyeonggi65561.238 m²
12255NamyangjuGyeonggi124188.767 m²
12256NamyangjuGyeonggi62857.993 m²
12257NamyangjuGyeonggi62274.527 m²
12258NamyangjuGyeonggi97475.219 m²
12259NamyangjuGyeonggi10640,179 km²
12260NamyangjuGyeonggi65437.740 m²
12261NamyangjuGyeonggi19580,328 km²
12262NamyangjuGyeonggi20210,16 km²
12263NamyangjuGyeonggi78689.292 m²
12264NamyangjuGyeonggi2730,207 km²
12265NamyangjuGyeonggi14500,718 km²
12266NamyangjuGyeonggi9830,102 km²
12267NamyangjuGyeonggi12100,183 km²
12268NamyangjuGyeonggi62061,77 km²
12269NamyangjuGyeonggi57753,969 km²
12270NamyangjuGyeonggi26158,1 km²
12271NamyangjuGyeonggi7860,115 km²
12272NamyangjuGyeonggi38348.027 m²
12273NamyangjuGyeonggi9660,191 km²
12274NamyangjuGyeonggi47496.952 m²
12275NamyangjuGyeonggi18350,143 km²
12276NamyangjuGyeonggi9260,223 km²
12277NamyangjuGyeonggi36616,9 km²
12278NamyangjuGyeonggi27429 km²
12279NamyangjuGyeonggi3328,6 km²
12280NamyangjuGyeonggi28586,9 km²
12281NamyangjuGyeonggi216010,6 km²
12282NamyangjuGyeonggi9078 km²
12283NamyangjuGyeonggi22597,8 km²
12284NamyangjuGyeonggi61211,34 km²
12285NamyangjuGyeonggi33111,323 km²
12900HanamGyeonggi1101510,9 km²

Thông tin nhân khẩu của Namyangju, Gyeonggi

Dân số450290
Mật độ dân số978,9 / km²
Dân số nam223248 (49,6%)
Dân số nữ227042 (50,4%)
Độ tuổi trung bình37,1
Độ tuổi trung bình của nam giới36,5
Độ tuổi trung bình của nữ giới37,6
Các doanh nghiệp ở Namyangju, Gyeonggi2559
Dân số (1975)75800
Dân số (2000)249933
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 +494,1%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 +80,2%

Namyangju

Namyangju (Hán Việt: Nam Dương Châu) là thành phố thuộc tỉnh tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Thành phố có diện tích km2, dân số là hơn người (năm 2008). Phía đông là huyện Gapyeong, phía tây là thành phố Guri, phía nam là thành phố Pocheon. Thành phố có khu trường sở..  ︎  Trang Wikipedia về Namyangju