(352) Mã Bưu Chính ở Jeonju

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Jeonju
Múi giờGiờ Hàn Quốc
Khu vực206,2 km²
Dân số574305 (Thêm chi tiết)
Dân số nam282714 (49,2%)
Dân số nữ291592 (50,8%)
Độ tuổi trung bình36,3
Mã Bưu Chính54800, 54801, 54802 (349 thêm nữa)
Mã Vùng63

Bản đồ tương tác

(352) Mã Bưu Chính ở Jeonju, Jeolla Bắc

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân sốKhu vực
54800JeonjuJeolla Bắc23535,9 km²
54801JeonjuJeolla Bắc27495,1 km²
54802JeonjuJeolla Bắc22545,4 km²
54803JeonjuJeolla Bắc1442,854 km²
54804JeonjuJeolla Bắc5661,486 km²
54805JeonjuJeolla Bắc7120,991 km²
54806JeonjuJeolla Bắc41712,193 km²
54807JeonjuJeolla Bắc21130,199 km²
54808JeonjuJeolla Bắc13680,334 km²
54809JeonjuJeolla Bắc33141,044 km²
54810JeonjuJeolla Bắc43713,422 km²
54811JeonjuJeolla Bắc26673,261 km²
54812JeonjuJeolla Bắc12272,284 km²
54813JeonjuJeolla Bắc7183,023 km²
54814JeonjuJeolla Bắc18044,555 km²
54815JeonjuJeolla Bắc8561,829 km²
54816JeonjuJeolla Bắc23521,381 km²
54817JeonjuJeolla Bắc68133,18 km²
54818JeonjuJeolla Bắc18382,79 km²
54819JeonjuJeolla Bắc9140,102 km²
54820JeonjuJeolla Bắc23340,485 km²
54821JeonjuJeolla Bắc164467.451 m²
54822JeonjuJeolla Bắc295266.833 m²
54823JeonjuJeolla Bắc9460,192 km²
54824JeonjuJeolla Bắc11450,146 km²
54825JeonjuJeolla Bắc21450,521 km²
54826JeonjuJeolla Bắc110289.881 m²
54827JeonjuJeolla Bắc20770,219 km²
54828JeonjuJeolla Bắc34400,185 km²
54829JeonjuJeolla Bắc19450,155 km²
54830JeonjuJeolla Bắc12160,214 km²
54831JeonjuJeolla Bắc60976.752 m²
54832JeonjuJeolla Bắc9320,118 km²
54833JeonjuJeolla Bắc10440,142 km²
54834JeonjuJeolla Bắc5530,187 km²
54835JeonjuJeolla Bắc18180,15 km²
54836JeonjuJeolla Bắc12780,135 km²
54837JeonjuJeolla Bắc21100,373 km²
54838JeonjuJeolla Bắc12180,112 km²
54839JeonjuJeolla Bắc13850,165 km²
54840JeonjuJeolla Bắc26070,309 km²
54841JeonjuJeolla Bắc21820,208 km²
54842JeonjuJeolla Bắc32240,526 km²
54843JeonjuJeolla Bắc30990,362 km²
54844JeonjuJeolla Bắc19230,211 km²
54845JeonjuJeolla Bắc42340,3 km²
54846JeonjuJeolla Bắc28710,473 km²
54847JeonjuJeolla Bắc31370,338 km²
54848JeonjuJeolla Bắc18010,284 km²
54849JeonjuJeolla Bắc37131,927 km²
54850JeonjuJeolla Bắc24220,257 km²
54851JeonjuJeolla Bắc23830,487 km²
54852JeonjuJeolla Bắc29000,375 km²
54853JeonjuJeolla Bắc36290,568 km²
54854JeonjuJeolla Bắc52980,608 km²
54855JeonjuJeolla Bắc14800,326 km²
54856JeonjuJeolla Bắc15470,495 km²
54857JeonjuJeolla Bắc11490,852 km²
54858JeonjuJeolla Bắc8480,214 km²
54859JeonjuJeolla Bắc560,24 km²
54860JeonjuJeolla Bắc380,315 km²
54861JeonjuJeolla Bắc6750,626 km²
54862JeonjuJeolla Bắc3290,172 km²
54863JeonjuJeolla Bắc26897.241 m²
54864JeonjuJeolla Bắc1310,146 km²
54865JeonjuJeolla Bắc11993.489 m²
54866JeonjuJeolla Bắc10600,102 km²
54867JeonjuJeolla Bắc210,309 km²
54868JeonjuJeolla Bắc1640,272 km²
54869JeonjuJeolla Bắc510,156 km²
54870JeonjuJeolla Bắc4400,249 km²
54871JeonjuJeolla Bắc17410,144 km²
54872JeonjuJeolla Bắc9550,167 km²
54873JeonjuJeolla Bắc2520,173 km²
54874JeonjuJeolla Bắc7180,856 km²
54875JeonjuJeolla Bắc7580,66 km²
54876JeonjuJeolla Bắc14191,811 km²
54877JeonjuJeolla Bắc22961,084 km²
54878JeonjuJeolla Bắc16770,816 km²
54879JeonjuJeolla Bắc9161,125 km²
54880JeonjuJeolla Bắc25180,433 km²
54881JeonjuJeolla Bắc60100,585 km²
54882JeonjuJeolla Bắc18930,222 km²
54883JeonjuJeolla Bắc25790,354 km²
54884JeonjuJeolla Bắc32700,652 km²
54885JeonjuJeolla Bắc60610,626 km²
54886JeonjuJeolla Bắc40170,434 km²
54887JeonjuJeolla Bắc28100,289 km²
54888JeonjuJeolla Bắc21780,37 km²
54889JeonjuJeolla Bắc10740,297 km²
54890JeonjuJeolla Bắc14110,177 km²
54891JeonjuJeolla Bắc12180,264 km²
54892JeonjuJeolla Bắc38992.918 m²
54893JeonjuJeolla Bắc17530,258 km²
54894JeonjuJeolla Bắc21880,236 km²
54895JeonjuJeolla Bắc5140,284 km²
54896JeonjuJeolla Bắc58301 km²
54897JeonjuJeolla Bắc13420,144 km²
54898JeonjuJeolla Bắc17880,18 km²
54899JeonjuJeolla Bắc5580,113 km²
54900JeonjuJeolla Bắc13470,934 km²
54901JeonjuJeolla Bắc29732,04 km²
54902JeonjuJeolla Bắc8600,133 km²
54903JeonjuJeolla Bắc10550,125 km²
54904JeonjuJeolla Bắc9070,14 km²
54905JeonjuJeolla Bắc21000,224 km²
54906JeonjuJeolla Bắc26270,345 km²
54907JeonjuJeolla Bắc40790,637 km²
54908JeonjuJeolla Bắc29830,24 km²
54909JeonjuJeolla Bắc9300,179 km²
54910JeonjuJeolla Bắc68499.702 m²
54911JeonjuJeolla Bắc15170,166 km²
54912JeonjuJeolla Bắc10140,289 km²
54913JeonjuJeolla Bắc16380,362 km²
54914JeonjuJeolla Bắc12160,182 km²
54915JeonjuJeolla Bắc82460.769 m²
54916JeonjuJeolla Bắc13000,16 km²
54917JeonjuJeolla Bắc6660,109 km²
54918JeonjuJeolla Bắc15910,115 km²
54919JeonjuJeolla Bắc11250,22 km²
54920JeonjuJeolla Bắc30300,276 km²
54921JeonjuJeolla Bắc13570,158 km²
54922JeonjuJeolla Bắc20230,173 km²
54923JeonjuJeolla Bắc60872.399 m²
54924JeonjuJeolla Bắc57340.288 m²
54925JeonjuJeolla Bắc188888.392 m²
54926JeonjuJeolla Bắc12460,184 km²
54927JeonjuJeolla Bắc9800,142 km²
54928JeonjuJeolla Bắc68265.669 m²
54929JeonjuJeolla Bắc263346.247 m²
54930JeonjuJeolla Bắc26970,236 km²
54931JeonjuJeolla Bắc13470,128 km²
54932JeonjuJeolla Bắc19060,221 km²
54933JeonjuJeolla Bắc18520,168 km²
54934JeonjuJeolla Bắc61598.230 m²
54935JeonjuJeolla Bắc67060.395 m²
54936JeonjuJeolla Bắc19010,116 km²
54937JeonjuJeolla Bắc13190,108 km²
54938JeonjuJeolla Bắc28280,307 km²
54939JeonjuJeolla Bắc467186.982 m²
54940JeonjuJeolla Bắc31580,227 km²
54941JeonjuJeolla Bắc12090,214 km²
54942JeonjuJeolla Bắc11540,14 km²
54943JeonjuJeolla Bắc37500,25 km²
54944JeonjuJeolla Bắc14100,173 km²
54945JeonjuJeolla Bắc25540,13 km²
54946JeonjuJeolla Bắc55475.965 m²
54947JeonjuJeolla Bắc27210,236 km²
54948JeonjuJeolla Bắc594062.985 m²
54949JeonjuJeolla Bắc49770,119 km²
54950JeonjuJeolla Bắc75490,341 km²
54951JeonjuJeolla Bắc104675.177 m²
54952JeonjuJeolla Bắc171993.134 m²
54953JeonjuJeolla Bắc8690,111 km²
54954JeonjuJeolla Bắc22960,136 km²
54955JeonjuJeolla Bắc26120,299 km²
54956JeonjuJeolla Bắc51400,373 km²
54957JeonjuJeolla Bắc17600,205 km²
54958JeonjuJeolla Bắc27380,275 km²
54959JeonjuJeolla Bắc11650,143 km²
54960JeonjuJeolla Bắc20400,122 km²
54961JeonjuJeolla Bắc46120,196 km²
54962JeonjuJeolla Bắc15990,17 km²
54963JeonjuJeolla Bắc94381.060 m²
54964JeonjuJeolla Bắc24020,171 km²
54965JeonjuJeolla Bắc47290,358 km²
54966JeonjuJeolla Bắc20810,221 km²
54967JeonjuJeolla Bắc28070,298 km²
54968JeonjuJeolla Bắc26340,146 km²
54969JeonjuJeolla Bắc59950,361 km²
54970JeonjuJeolla Bắc17100,174 km²
54971JeonjuJeolla Bắc231974.493 m²
54972JeonjuJeolla Bắc24150,137 km²
54973JeonjuJeolla Bắc226388.176 m²
54974JeonjuJeolla Bắc37860,142 km²
54975JeonjuJeolla Bắc79840,103 km²
54976JeonjuJeolla Bắc24410,126 km²
54977JeonjuJeolla Bắc24150,116 km²
54978JeonjuJeolla Bắc30650,178 km²
54979JeonjuJeolla Bắc118155.259 m²
54980JeonjuJeolla Bắc651683.860 m²
54981JeonjuJeolla Bắc10120,136 km²
54982JeonjuJeolla Bắc8380,175 km²
54983JeonjuJeolla Bắc7430,144 km²
54984JeonjuJeolla Bắc35020,286 km²
54985JeonjuJeolla Bắc109190.205 m²
54986JeonjuJeolla Bắc34450,27 km²
54987JeonjuJeolla Bắc11180,21 km²
54988JeonjuJeolla Bắc6810,138 km²
54989JeonjuJeolla Bắc12160,214 km²
54990JeonjuJeolla Bắc18850,149 km²
54991JeonjuJeolla Bắc6780,116 km²
54992JeonjuJeolla Bắc79550.496 m²
54993JeonjuJeolla Bắc67060.154 m²
54994JeonjuJeolla Bắc452950.214 m²
54995JeonjuJeolla Bắc211562.123 m²
54996JeonjuJeolla Bắc122298.191 m²
54997JeonjuJeolla Bắc32350,209 km²
54998JeonjuJeolla Bắc23500,196 km²
54999JeonjuJeolla Bắc78040,426 km²
55000JeonjuJeolla Bắc36170,235 km²
55001JeonjuJeolla Bắc124095.639 m²
55002JeonjuJeolla Bắc21000,207 km²
55003JeonjuJeolla Bắc13700,105 km²
55004JeonjuJeolla Bắc68444.512 m²
55005JeonjuJeolla Bắc241570.968 m²
55006JeonjuJeolla Bắc16310,145 km²
55007JeonjuJeolla Bắc26630,194 km²
55008JeonjuJeolla Bắc25800,244 km²
55009JeonjuJeolla Bắc13420,227 km²
55010JeonjuJeolla Bắc21270,133 km²
55011JeonjuJeolla Bắc49630,325 km²
55012JeonjuJeolla Bắc64674.524 m²
55013JeonjuJeolla Bắc18210,169 km²
55014JeonjuJeolla Bắc12450,154 km²
55015JeonjuJeolla Bắc103386.284 m²
55016JeonjuJeolla Bắc33885.620 m²
55017JeonjuJeolla Bắc10740,115 km²
55018JeonjuJeolla Bắc24320,21 km²
55019JeonjuJeolla Bắc13580,151 km²
55020JeonjuJeolla Bắc13120,112 km²
55021JeonjuJeolla Bắc18290,2 km²
55022JeonjuJeolla Bắc11240,117 km²
55023JeonjuJeolla Bắc17140,183 km²
55024JeonjuJeolla Bắc12940,149 km²
55025JeonjuJeolla Bắc2183,033 km²
55026JeonjuJeolla Bắc22045,2 km²
55027JeonjuJeolla Bắc2427,9 km²
55028JeonjuJeolla Bắc13110,223 km²
55029JeonjuJeolla Bắc6490,101 km²
55030JeonjuJeolla Bắc23770,411 km²
55031JeonjuJeolla Bắc4982,217 km²
55032JeonjuJeolla Bắc234529.546 m²
55033JeonjuJeolla Bắc23670,159 km²
55034JeonjuJeolla Bắc11270,129 km²
55035JeonjuJeolla Bắc10790,155 km²
55036JeonjuJeolla Bắc16080,172 km²
55037JeonjuJeolla Bắc6560,112 km²
55038JeonjuJeolla Bắc42770,215 km²
55039JeonjuJeolla Bắc23520,111 km²
55040JeonjuJeolla Bắc110961.393 m²
55041JeonjuJeolla Bắc106071.325 m²
55042JeonjuJeolla Bắc30520,124 km²
55043JeonjuJeolla Bắc55420,281 km²
55044JeonjuJeolla Bắc20080,139 km²
55045JeonjuJeolla Bắc28240,205 km²
55046JeonjuJeolla Bắc34250,193 km²
55047JeonjuJeolla Bắc24170,212 km²
55048JeonjuJeolla Bắc34160,181 km²
55049JeonjuJeolla Bắc77750,333 km²
55050JeonjuJeolla Bắc39190,144 km²
55051JeonjuJeolla Bắc22160,136 km²
55052JeonjuJeolla Bắc94188.578 m²
55053JeonjuJeolla Bắc22340,121 km²
55054JeonjuJeolla Bắc22270,118 km²
55055JeonjuJeolla Bắc111237.386 m²
55056JeonjuJeolla Bắc33210,202 km²
55057JeonjuJeolla Bắc30860,217 km²
55058JeonjuJeolla Bắc35450,237 km²
55059JeonjuJeolla Bắc16030,101 km²
55060JeonjuJeolla Bắc76360,142 km²
55061JeonjuJeolla Bắc117789.227 m²
55062JeonjuJeolla Bắc31350,21 km²
55063JeonjuJeolla Bắc59300,284 km²
55064JeonjuJeolla Bắc172472.134 m²
55065JeonjuJeolla Bắc16560,236 km²
55066JeonjuJeolla Bắc1730,402 km²
55067JeonjuJeolla Bắc8592,052 km²
55068JeonjuJeolla Bắc35630,569 km²
55069JeonjuJeolla Bắc75000,918 km²
55070JeonjuJeolla Bắc30860,745 km²
55071JeonjuJeolla Bắc13400,953 km²
55072JeonjuJeolla Bắc20572,521 km²
55073JeonjuJeolla Bắc11870,592 km²
55074JeonjuJeolla Bắc35871,916 km²
55075JeonjuJeolla Bắc22952,483 km²
55076JeonjuJeolla Bắc2661,908 km²
55077JeonjuJeolla Bắc11392,117 km²
55078JeonjuJeolla Bắc3024,895 km²
55079JeonjuJeolla Bắc34080,863 km²
55080JeonjuJeolla Bắc26670,217 km²
55081JeonjuJeolla Bắc9610,156 km²
55082JeonjuJeolla Bắc10410,14 km²
55083JeonjuJeolla Bắc42020,266 km²
55084JeonjuJeolla Bắc33890,17 km²
55085JeonjuJeolla Bắc61770,239 km²
55086JeonjuJeolla Bắc29880,272 km²
55087JeonjuJeolla Bắc27340,156 km²
55088JeonjuJeolla Bắc21050,16 km²
55089JeonjuJeolla Bắc22390,136 km²
55090JeonjuJeolla Bắc436048.927 m²
55091JeonjuJeolla Bắc23080,125 km²
55092JeonjuJeolla Bắc21920,201 km²
55093JeonjuJeolla Bắc110282.430 m²
55094JeonjuJeolla Bắc21730,178 km²
55095JeonjuJeolla Bắc24740,158 km²
55096JeonjuJeolla Bắc17870,19 km²
55097JeonjuJeolla Bắc52820,443 km²
55098JeonjuJeolla Bắc4720,154 km²
55099JeonjuJeolla Bắc18430,14 km²
55100JeonjuJeolla Bắc29380,2 km²
55101JeonjuJeolla Bắc31300,338 km²
55102JeonjuJeolla Bắc23430,228 km²
55103JeonjuJeolla Bắc5890,232 km²
55104JeonjuJeolla Bắc23950,201 km²
55105JeonjuJeolla Bắc32730,182 km²
55106JeonjuJeolla Bắc34360,28 km²
55107JeonjuJeolla Bắc12420,14 km²
55108JeonjuJeolla Bắc15030,41 km²
55109JeonjuJeolla Bắc5690,483 km²
55110JeonjuJeolla Bắc5750,304 km²
55111JeonjuJeolla Bắc2241,861 km²
55112JeonjuJeolla Bắc4214,016 km²
55113JeonjuJeolla Bắc10541,38 km²
55114JeonjuJeolla Bắc43642,518 km²
55115JeonjuJeolla Bắc18602,461 km²
55116JeonjuJeolla Bắc7292,291 km²
55117JeonjuJeolla Bắc11172,881 km²
55118JeonjuJeolla Bắc11980,105 km²
55119JeonjuJeolla Bắc31300,407 km²
55120JeonjuJeolla Bắc13070,281 km²
55121JeonjuJeolla Bắc40510,194 km²
55122JeonjuJeolla Bắc12080,164 km²
55123JeonjuJeolla Bắc30500,227 km²
55124JeonjuJeolla Bắc30230,296 km²
55125JeonjuJeolla Bắc24861,815 km²
55126JeonjuJeolla Bắc39970,278 km²
55127JeonjuJeolla Bắc12840,301 km²
55128JeonjuJeolla Bắc11702,849 km²
55129JeonjuJeolla Bắc4051,488 km²
55130JeonjuJeolla Bắc5290,649 km²
55131JeonjuJeolla Bắc16950,105 km²
55132JeonjuJeolla Bắc19820,14 km²
55133JeonjuJeolla Bắc23170,354 km²
55134JeonjuJeolla Bắc39990,146 km²
55135JeonjuJeolla Bắc21730,243 km²
55136JeonjuJeolla Bắc9560,337 km²
55137JeonjuJeolla Bắc9560,279 km²
55138JeonjuJeolla Bắc6950,428 km²
55139JeonjuJeolla Bắc3030,543 km²
55140JeonjuJeolla Bắc6940,168 km²
55141JeonjuJeolla Bắc4831,011 km²
55142JeonjuJeolla Bắc21034,794 km²
55143JeonjuJeolla Bắc440,61 km²
55144JeonjuJeolla Bắc19158,3 km²
55145JeonjuJeolla Bắc11681,038 km²
55146JeonjuJeolla Bắc980,29 km²
55147JeonjuJeolla Bắc1070,284 km²
55148JeonjuJeolla Bắc580,19 km²
55149JeonjuJeolla Bắc2570,396 km²
55150JeonjuJeolla Bắc1640,229 km²
55151JeonjuJeolla Bắc17090,755 km²

Thông tin nhân khẩu của Jeonju, Jeolla Bắc

Dân số574305
Mật độ dân số2784 / km²
Dân số nam282714 (49,2%)
Dân số nữ291592 (50,8%)
Độ tuổi trung bình36,3
Độ tuổi trung bình của nam giới35,1
Độ tuổi trung bình của nữ giới37,5
Các doanh nghiệp ở Jeonju, Jeolla Bắc19455
Dân số (1975)358784
Dân số (2000)542434
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 +60,1%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 +5,9%

Jeonju

Jeonju (âm Hán Việt: Toàn Châu) là một thành phố trực thuộc tỉnh của Hàn Quốc. Đây là thủ phủ của tỉnh Jeollabuk. Đây là một trung tâm du lịch quan trọng, nổi tiếng với món ăn Hàn Quốc, những tòa nhà lịch sử và các lễ hội.   ︎  Trang Wikipedia về Jeonju