(224) Mã Bưu Chính ở Gimhae

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Gimhae
Múi giờGiờ Hàn Quốc
Khu vực463,3 km²
Dân số78620 (Thêm chi tiết)
Dân số nam39435 (50,2%)
Dân số nữ39186 (49,8%)
Độ tuổi trung bình35,9
Mã Bưu Chính50800, 50801, 50802 (221 thêm nữa)
Mã Vùng55

Bản đồ tương tác

(224) Mã Bưu Chính ở Gimhae, Gyeongsang Nam

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân sốKhu vực
50800GimhaeGyeongsang Nam1279631,1 km²
50801GimhaeGyeongsang Nam1389812,5 km²
50802GimhaeGyeongsang Nam110786,6 km²
50803GimhaeGyeongsang Nam445424,5 km²
50804GimhaeGyeongsang Nam1722417,5 km²
50805GimhaeGyeongsang Nam1619626,9 km²
50806GimhaeGyeongsang Nam683013,1 km²
50807GimhaeGyeongsang Nam54417,6 km²
50808GimhaeGyeongsang Nam85372,098 km²
50809GimhaeGyeongsang Nam1120612,5 km²
50810GimhaeGyeongsang Nam434212,3 km²
50811GimhaeGyeongsang Nam23918,9 km²
50812GimhaeGyeongsang Nam26430,126 km²
50813GimhaeGyeongsang Nam19860,134 km²
50814GimhaeGyeongsang Nam14690,224 km²
50815GimhaeGyeongsang Nam6970,106 km²
50816GimhaeGyeongsang Nam78979.207 m²
50817GimhaeGyeongsang Nam10260,108 km²
50818GimhaeGyeongsang Nam104999.750 m²
50819GimhaeGyeongsang Nam5650,118 km²
50820GimhaeGyeongsang Nam32610,313 km²
50821GimhaeGyeongsang Nam26110,318 km²
50822GimhaeGyeongsang Nam46086.230 m²
50823GimhaeGyeongsang Nam25972.560 m²
50824GimhaeGyeongsang Nam34380.861 m²
50825GimhaeGyeongsang Nam10000,103 km²
50826GimhaeGyeongsang Nam14981,286 km²
50827GimhaeGyeongsang Nam27780,31 km²
50828GimhaeGyeongsang Nam7040,424 km²
50829GimhaeGyeongsang Nam13260,279 km²
50830GimhaeGyeongsang Nam21692,362 km²
50831GimhaeGyeongsang Nam5900,11 km²
50833GimhaeGyeongsang Nam8081,476 km²
50834GimhaeGyeongsang Nam8430,193 km²
50835GimhaeGyeongsang Nam166772.776 m²
50836GimhaeGyeongsang Nam43970.643 m²
50837GimhaeGyeongsang Nam52796.117 m²
50838GimhaeGyeongsang Nam31637.204 m²
50839GimhaeGyeongsang Nam89391.954 m²
50840GimhaeGyeongsang Nam106390.100 m²
50841GimhaeGyeongsang Nam33595.981 m²
50842GimhaeGyeongsang Nam6250,106 km²
50843GimhaeGyeongsang Nam4080,105 km²
50844GimhaeGyeongsang Nam111481.522 m²
50845GimhaeGyeongsang Nam20182,5 km²
50846GimhaeGyeongsang Nam64179,2 km²
50847GimhaeGyeongsang Nam17977,8 km²
50848GimhaeGyeongsang Nam90936,3 km²
50849GimhaeGyeongsang Nam108425,1 km²
50850GimhaeGyeongsang Nam1747010 km²
50851GimhaeGyeongsang Nam120375,4 km²
50852GimhaeGyeongsang Nam108938,4 km²
50853GimhaeGyeongsang Nam170077 km²
50854GimhaeGyeongsang Nam33441,044 km²
50855GimhaeGyeongsang Nam42261,108 km²
50856GimhaeGyeongsang Nam20652,604 km²
50857GimhaeGyeongsang Nam49310,934 km²
50858GimhaeGyeongsang Nam27860,727 km²
50859GimhaeGyeongsang Nam56361,806 km²
50860GimhaeGyeongsang Nam40363,15 km²
50861GimhaeGyeongsang Nam2810,29 km²
50862GimhaeGyeongsang Nam26620,544 km²
50863GimhaeGyeongsang Nam7220,262 km²
50864GimhaeGyeongsang Nam12240,508 km²
50865GimhaeGyeongsang Nam23090,228 km²
50866GimhaeGyeongsang Nam8140,285 km²
50867GimhaeGyeongsang Nam37212,074 km²
50868GimhaeGyeongsang Nam19971,912 km²
50869GimhaeGyeongsang Nam56717,9 km²
50870GimhaeGyeongsang Nam126984,661 km²
50871GimhaeGyeongsang Nam766310 km²
50872GimhaeGyeongsang Nam41934,639 km²
50873GimhaeGyeongsang Nam47332,889 km²
50874GimhaeGyeongsang Nam489113,4 km²
50875GimhaeGyeongsang Nam3080315,3 km²
50876GimhaeGyeongsang Nam49208,3 km²
50877GimhaeGyeongsang Nam1699112,4 km²
50878GimhaeGyeongsang Nam31393,044 km²
50879GimhaeGyeongsang Nam28374,734 km²
50880GimhaeGyeongsang Nam7861,032 km²
50881GimhaeGyeongsang Nam45595.651 m²
50882GimhaeGyeongsang Nam31487.398 m²
50883GimhaeGyeongsang Nam12590,882 km²
50884GimhaeGyeongsang Nam10320,199 km²
50885GimhaeGyeongsang Nam7980,106 km²
50886GimhaeGyeongsang Nam8841,05 km²
50887GimhaeGyeongsang Nam47762,579 km²
50888GimhaeGyeongsang Nam41161,125 km²
50889GimhaeGyeongsang Nam32176.327 m²
50890GimhaeGyeongsang Nam53873.982 m²
50891GimhaeGyeongsang Nam5170,117 km²
50892GimhaeGyeongsang Nam12900,147 km²
50893GimhaeGyeongsang Nam57086.878 m²
50894GimhaeGyeongsang Nam10200,142 km²
50895GimhaeGyeongsang Nam5680,103 km²
50896GimhaeGyeongsang Nam22790,302 km²
50897GimhaeGyeongsang Nam13860,196 km²
50898GimhaeGyeongsang Nam4970,175 km²
50899GimhaeGyeongsang Nam14730,125 km²
50900GimhaeGyeongsang Nam7190,195 km²
50901GimhaeGyeongsang Nam11260,124 km²
50902GimhaeGyeongsang Nam9720,151 km²
50903GimhaeGyeongsang Nam49773.825 m²
50904GimhaeGyeongsang Nam12700,157 km²
50905GimhaeGyeongsang Nam18920,198 km²
50906GimhaeGyeongsang Nam4020,112 km²
50907GimhaeGyeongsang Nam14700,17 km²
50908GimhaeGyeongsang Nam26092.407 m²
50909GimhaeGyeongsang Nam45974.205 m²
50910GimhaeGyeongsang Nam39394.514 m²
50911GimhaeGyeongsang Nam22710,339 km²
50913GimhaeGyeongsang Nam13810,21 km²
50914GimhaeGyeongsang Nam10240,192 km²
50915GimhaeGyeongsang Nam22910,167 km²
50916GimhaeGyeongsang Nam8970,153 km²
50917GimhaeGyeongsang Nam7430,211 km²
50918GimhaeGyeongsang Nam7710,174 km²
50919GimhaeGyeongsang Nam13490,224 km²
50920GimhaeGyeongsang Nam10740,136 km²
50921GimhaeGyeongsang Nam5970,103 km²
50922GimhaeGyeongsang Nam9860,222 km²
50923GimhaeGyeongsang Nam15160,221 km²
50924GimhaeGyeongsang Nam10040,21 km²
50925GimhaeGyeongsang Nam114291.363 m²
50926GimhaeGyeongsang Nam21900,138 km²
50927GimhaeGyeongsang Nam56198.603 m²
50928GimhaeGyeongsang Nam21240,181 km²
50929GimhaeGyeongsang Nam17390,17 km²
50930GimhaeGyeongsang Nam10760,138 km²
50931GimhaeGyeongsang Nam26840,316 km²
50932GimhaeGyeongsang Nam57590,591 km²
50933GimhaeGyeongsang Nam15300,156 km²
50934GimhaeGyeongsang Nam16550,213 km²
50935GimhaeGyeongsang Nam35400,667 km²
50936GimhaeGyeongsang Nam36850,69 km²
50937GimhaeGyeongsang Nam90913,32 km²
50938GimhaeGyeongsang Nam7990,134 km²
50939GimhaeGyeongsang Nam27050,254 km²
50940GimhaeGyeongsang Nam10630,344 km²
50941GimhaeGyeongsang Nam70453,548 km²
50942GimhaeGyeongsang Nam2960,145 km²
50943GimhaeGyeongsang Nam18380,14 km²
50944GimhaeGyeongsang Nam50573.541 m²
50945GimhaeGyeongsang Nam57728.368 m²
50946GimhaeGyeongsang Nam241356.160 m²
50947GimhaeGyeongsang Nam68497.976 m²
50948GimhaeGyeongsang Nam20570,19 km²
50949GimhaeGyeongsang Nam51091.519 m²
50950GimhaeGyeongsang Nam114379.821 m²
50951GimhaeGyeongsang Nam50491.545 m²
50952GimhaeGyeongsang Nam9920,129 km²
50953GimhaeGyeongsang Nam13550,176 km²
50954GimhaeGyeongsang Nam10440,121 km²
50955GimhaeGyeongsang Nam10640,16 km²
50956GimhaeGyeongsang Nam13800,168 km²
50957GimhaeGyeongsang Nam10590,149 km²
50958GimhaeGyeongsang Nam9790,131 km²
50959GimhaeGyeongsang Nam6050,159 km²
50960GimhaeGyeongsang Nam13160,469 km²
50961GimhaeGyeongsang Nam12880,361 km²
50962GimhaeGyeongsang Nam12230,268 km²
50963GimhaeGyeongsang Nam5990,808 km²
50964GimhaeGyeongsang Nam16020,169 km²
50965GimhaeGyeongsang Nam19780,242 km²
50966GimhaeGyeongsang Nam4770,488 km²
50967GimhaeGyeongsang Nam24701,054 km²
50968GimhaeGyeongsang Nam76723,504 km²
50969GimhaeGyeongsang Nam64002,588 km²
50970GimhaeGyeongsang Nam49811,774 km²
50971GimhaeGyeongsang Nam69861,259 km²
50972GimhaeGyeongsang Nam15700,872 km²
50973GimhaeGyeongsang Nam12370,285 km²
50974GimhaeGyeongsang Nam12790,185 km²
50975GimhaeGyeongsang Nam53480.127 m²
50976GimhaeGyeongsang Nam3320,116 km²
50977GimhaeGyeongsang Nam4280,137 km²
50978GimhaeGyeongsang Nam15788.809 m²
50979GimhaeGyeongsang Nam5240,379 km²
50980GimhaeGyeongsang Nam2740,11 km²
50981GimhaeGyeongsang Nam6840,118 km²
50982GimhaeGyeongsang Nam27679.707 m²
50983GimhaeGyeongsang Nam9520,182 km²
50984GimhaeGyeongsang Nam8730,159 km²
50985GimhaeGyeongsang Nam68199.145 m²
50986GimhaeGyeongsang Nam6260,122 km²
50987GimhaeGyeongsang Nam3020,123 km²
50988GimhaeGyeongsang Nam42979.717 m²
50989GimhaeGyeongsang Nam41164.216 m²
50990GimhaeGyeongsang Nam25683,064 km²
50991GimhaeGyeongsang Nam51510,8 km²
50992GimhaeGyeongsang Nam5090,115 km²
50993GimhaeGyeongsang Nam4940,109 km²
50994GimhaeGyeongsang Nam6760,248 km²
50995GimhaeGyeongsang Nam5090,617 km²
50996GimhaeGyeongsang Nam1900,327 km²
50997GimhaeGyeongsang Nam1450,142 km²
50998GimhaeGyeongsang Nam7200,218 km²
50999GimhaeGyeongsang Nam6660,161 km²
51000GimhaeGyeongsang Nam24810,433 km²
51001GimhaeGyeongsang Nam28421,546 km²
51002GimhaeGyeongsang Nam17040,832 km²
51003GimhaeGyeongsang Nam10370,241 km²
51004GimhaeGyeongsang Nam13510,299 km²
51005GimhaeGyeongsang Nam9771,107 km²
51006GimhaeGyeongsang Nam62733,294 km²
51007GimhaeGyeongsang Nam14441,066 km²
51008GimhaeGyeongsang Nam17161,357 km²
51009GimhaeGyeongsang Nam58826 km²
51010GimhaeGyeongsang Nam34764,227 km²
51011GimhaeGyeongsang Nam26291,639 km²
51012GimhaeGyeongsang Nam930,166 km²
51013GimhaeGyeongsang Nam3660,151 km²
51014GimhaeGyeongsang Nam16900,3 km²
51015GimhaeGyeongsang Nam12220,275 km²
51016GimhaeGyeongsang Nam3730,186 km²
51017GimhaeGyeongsang Nam9160,266 km²
51018GimhaeGyeongsang Nam8950,216 km²
51019GimhaeGyeongsang Nam20390,345 km²
51020GimhaeGyeongsang Nam1840,408 km²
51021GimhaeGyeongsang Nam256221,4 km²
51022GimhaeGyeongsang Nam630,3 km²
51023GimhaeGyeongsang Nam240,207 km²
51024GimhaeGyeongsang Nam1620,535 km²
51025GimhaeGyeongsang Nam15410,955 km²

Thông tin nhân khẩu của Gimhae, Gyeongsang Nam

Dân số78620
Mật độ dân số169,7 / km²
Dân số nam39435 (50,2%)
Dân số nữ39186 (49,8%)
Độ tuổi trung bình35,9
Độ tuổi trung bình của nam giới35,2
Độ tuổi trung bình của nữ giới36,6
Các doanh nghiệp ở Gimhae, Gyeongsang Nam10696
Dân số (1975)18115
Dân số (2000)50298
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 +334%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 +56,3%

Gimhae

Gimhae là một thành phố ở tỉnh Gyeongsang Nam, Hàn Quốc. Đây là nơi sinh của cựu tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun. Thành phố có câu lạc bộ bóng đá Gimhae FC. Gimhae là quê hương của dòng họ Gimhae Kim, một trong những dòng họ Kim lớn ở Triều Tiên. Gimhae Kim t..  ︎  Trang Wikipedia về Gimhae