(176) Mã Bưu Chính ở Quito

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Quito
Múi giờGiờ Ecuador (Guayaquil)
Khu vực372,4 km²
Dân số1,8 triệu (Thêm chi tiết)
Dân số nam876463 (48,4%)
Dân số nữ934488 (51,6%)
Độ tuổi trung bình27,3
Mã Bưu Chính170103, 170104, 170106 (173 thêm nữa)
Mã Vùng2, 22

Bản đồ tương tác

(176) Mã Bưu Chính ở Quito, Provincia de Pichincha

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân sốKhu vực
170103QuitoProvincia de Pichincha2987245,2 km²
170104QuitoProvincia de Pichincha3428124,4 km²
170106QuitoProvincia de Pichincha
170107QuitoProvincia de Pichincha
170109QuitoProvincia de Pichincha
170110QuitoProvincia de Pichincha
170111QuitoProvincia de Pichincha
170112QuitoProvincia de Pichincha
170113QuitoProvincia de Pichincha
170114QuitoProvincia de Pichincha
170115QuitoProvincia de Pichincha
170116QuitoProvincia de Pichincha
170117QuitoProvincia de Pichincha
170118QuitoProvincia de Pichincha
170119QuitoProvincia de Pichincha
170120QuitoProvincia de Pichincha
170121QuitoProvincia de Pichincha
170122QuitoProvincia de Pichincha
170123QuitoProvincia de Pichincha
170124QuitoProvincia de Pichincha
170125QuitoProvincia de Pichincha
170126QuitoProvincia de Pichincha
170127QuitoProvincia de Pichincha
170128QuitoProvincia de Pichincha
170129QuitoProvincia de Pichincha
170130QuitoProvincia de Pichincha
170131QuitoProvincia de Pichincha
170132QuitoProvincia de Pichincha
170133QuitoProvincia de Pichincha
170134QuitoProvincia de Pichincha
170135QuitoProvincia de Pichincha
170136QuitoProvincia de Pichincha
170137QuitoProvincia de Pichincha
170138QuitoProvincia de Pichincha
170139QuitoProvincia de Pichincha
170140QuitoProvincia de Pichincha
170141QuitoProvincia de Pichincha
170142QuitoProvincia de Pichincha
170143QuitoProvincia de Pichincha
170144QuitoProvincia de Pichincha
170145QuitoProvincia de Pichincha
170146QuitoProvincia de Pichincha
170147QuitoProvincia de Pichincha
170148QuitoProvincia de Pichincha
170149QuitoProvincia de Pichincha
170150QuitoProvincia de Pichincha
170151QuitoProvincia de Pichincha
170153QuitoProvincia de Pichincha
170154QuitoProvincia de Pichincha
170156QuitoProvincia de Pichincha
170157QuitoProvincia de Pichincha
170159QuitoProvincia de Pichincha
170160QuitoProvincia de Pichincha
170164QuitoProvincia de Pichincha
170170QuitoProvincia de Pichincha
170174QuitoProvincia de Pichincha
170175QuitoProvincia de Pichincha
170176QuitoProvincia de Pichincha
170178QuitoProvincia de Pichincha
170181QuitoProvincia de Pichincha
170183QuitoProvincia de Pichincha
170184QuitoProvincia de Pichincha
170185QuitoProvincia de Pichincha
170186QuitoProvincia de Pichincha
170201QuitoProvincia de Pichincha293025,7 km²
170202QuitoProvincia de Pichincha171265,5 km²
170203QuitoProvincia de Pichincha436897,7 km²
170204QuitoProvincia de Pichincha409068,7 km²
170205QuitoProvincia de Pichincha167218,7 km²
170206QuitoProvincia de Pichincha1832854,9 km²
170208QuitoProvincia de Pichincha3629512 km²
170209QuitoProvincia de Pichincha127837,7 km²
170252QuitoProvincia de Pichincha
170254QuitoProvincia de Pichincha
170301QuitoProvincia de Pichincha586714,469 km²
170302QuitoProvincia de Pichincha7281210,2 km²
170303QuitoProvincia de Pichincha583514,432 km²
170304QuitoProvincia de Pichincha1474514,6 km²
170305QuitoProvincia de Pichincha7789732,5 km²
170306QuitoProvincia de Pichincha234321,834 km²
170307QuitoProvincia de Pichincha433513,961 km²
170308QuitoProvincia de Pichincha3293623,5 km²
170309QuitoProvincia de Pichincha1770214,8 km²
170310QuitoProvincia de Pichincha4141190,3 km²
170311QuitoProvincia de Pichincha1212315,5 km²
170312QuitoProvincia de Pichincha2505095,5 km²
170313QuitoProvincia de Pichincha626171,3 km²
170401QuitoProvincia de Pichincha184131,358 km²
170402QuitoProvincia de Pichincha254501,863 km²
170403QuitoProvincia de Pichincha296393,135 km²
170404QuitoProvincia de Pichincha184713,227 km²
170405QuitoProvincia de Pichincha181722,062 km²
170406QuitoProvincia de Pichincha126052,628 km²
170407QuitoProvincia de Pichincha506416,5 km²
170408QuitoProvincia de Pichincha166674,176 km²
170409QuitoProvincia de Pichincha391304,043 km²
170410QuitoProvincia de Pichincha136628,9 km²
170411QuitoProvincia de Pichincha10538,7 km²
170453QuitoProvincia de Pichincha
170501QuitoProvincia de Pichincha245861,533 km²
170502QuitoProvincia de Pichincha533043,411 km²
170503QuitoProvincia de Pichincha450376,7 km²
170504QuitoProvincia de Pichincha150431,005 km²
170505QuitoProvincia de Pichincha90330,713 km²
170506QuitoProvincia de Pichincha130571,171 km²
170507QuitoProvincia de Pichincha92620,58 km²
170508QuitoProvincia de Pichincha131781,005 km²
170509QuitoProvincia de Pichincha28961,009 km²
170510QuitoProvincia de Pichincha145402,743 km²
170511QuitoProvincia de Pichincha200272,106 km²
170512QuitoProvincia de Pichincha371153,99 km²
170513QuitoProvincia de Pichincha261961,866 km²
170514QuitoProvincia de Pichincha400683,488 km²
170515QuitoProvincia de Pichincha131672,666 km²
170516QuitoProvincia de Pichincha148257 km²
170517QuitoProvincia de Pichincha70230,562 km²
170518QuitoProvincia de Pichincha90670,728 km²
170519QuitoProvincia de Pichincha109090,696 km²
170520QuitoProvincia de Pichincha153000,849 km²
170521QuitoProvincia de Pichincha285443,338 km²
170522QuitoProvincia de Pichincha77760,425 km²
170523QuitoProvincia de Pichincha83690,588 km²
170524QuitoProvincia de Pichincha90260,421 km²
170525QuitoProvincia de Pichincha160691,08 km²
170526QuitoProvincia de Pichincha57320,421 km²
170527QuitoProvincia de Pichincha204517 km²
170528QuitoProvincia de Pichincha2268727,4 km²
170529QuitoProvincia de Pichincha41817,5 km²
170530QuitoProvincia de Pichincha1794716,1 km²
170601QuitoProvincia de Pichincha513133,775 km²
170602QuitoProvincia de Pichincha296402,075 km²
170603QuitoProvincia de Pichincha381442,507 km²
170604QuitoProvincia de Pichincha534954,914 km²
170605QuitoProvincia de Pichincha559219,7 km²
170606QuitoProvincia de Pichincha786455,4 km²
170607QuitoProvincia de Pichincha396224,032 km²
170608QuitoProvincia de Pichincha396614,464 km²
170609QuitoProvincia de Pichincha23107,4 km²
170610QuitoProvincia de Pichincha544,763 km²
170611QuitoProvincia de Pichincha1689537,2 km²
170701QuitoProvincia de Pichincha445373,456 km²
170702QuitoProvincia de Pichincha378504,289 km²
170703QuitoProvincia de Pichincha528596,1 km²
170704QuitoProvincia de Pichincha533475,7 km²
170705QuitoProvincia de Pichincha527827,1 km²
170706QuitoProvincia de Pichincha364419,2 km²
170707QuitoProvincia de Pichincha5617412,6 km²
170708QuitoProvincia de Pichincha4356616 km²
170709QuitoProvincia de Pichincha255333,657 km²
170710QuitoProvincia de Pichincha110938,7 km²
170711QuitoProvincia de Pichincha155063,773 km²
170712QuitoProvincia de Pichincha16147,6 km²
170801QuitoProvincia de Pichincha217205,6 km²
170802QuitoProvincia de Pichincha179354,289 km²
170803QuitoProvincia de Pichincha2942712,5 km²
170804QuitoProvincia de Pichincha177747,7 km²
170805QuitoProvincia de Pichincha1538312,7 km²
170806QuitoProvincia de Pichincha98764,762 km²
170807QuitoProvincia de Pichincha325510,3 km²
170808QuitoProvincia de Pichincha1054221,4 km²
170809QuitoProvincia de Pichincha1918213,1 km²
170810QuitoProvincia de Pichincha991832 km²
170811QuitoProvincia de Pichincha1727181,9 km²
170812QuitoProvincia de Pichincha1287912,6 km²
170813QuitoProvincia de Pichincha1678406,9 km²
170814QuitoProvincia de Pichincha278630,6 km²
170901QuitoProvincia de Pichincha155727,7 km²
170902QuitoProvincia de Pichincha3241223,5 km²
170904QuitoProvincia de Pichincha2036313,3 km²
170905QuitoProvincia de Pichincha1526732,9 km²
170906QuitoProvincia de Pichincha1419325,2 km²
170907QuitoProvincia de Pichincha319124,1 km²
170908QuitoProvincia de Pichincha2018072,6 km²
170909QuitoProvincia de Pichincha4593228,3 km²
170910QuitoProvincia de Pichincha1015088,1 km²
170911QuitoProvincia de Pichincha1814874,9 km²

Thông tin nhân khẩu của Quito, Provincia de Pichincha

Dân số1,8 triệu
Mật độ dân số4863 / km²
Dân số nam876463 (48,4%)
Dân số nữ934488 (51,6%)
Độ tuổi trung bình27,3
Độ tuổi trung bình của nam giới26,4
Độ tuổi trung bình của nữ giới28,1
Các doanh nghiệp ở Quito, Provincia de Pichincha28856
Dân số (1975)686564
Dân số (2000)1356414
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 +163,8%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 +33,5%

Quito

Quito, tên chính thức là San Francisco de Quito, là thủ đô của nước Ecuador nằm ở phía tây bắc khu vực Nam Mỹ. Đây đồng thời là thủ phủ của tỉnh Pichincha và là thành phố đông dân thứ hai tại Ecuador, sau Guayaquil. Dân số thành phố ước tính đạt khoảng 2,2 tri..  ︎  Trang Wikipedia về Quito