(193) Mã Bưu Chính ở Cauca (tỉnh)

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Cauca (tỉnh)
Múi giờGiờ Colombia
Khu vực29.308 km²
Dân số1,4 triệu (Thêm chi tiết)
Dân số nam713275 (50,7%)
Dân số nữ694135 (49,3%)
Độ tuổi trung bình23,1
Mã Bưu Chính190001, 190002, 190003 (190 thêm nữa)
Thành phố40
Mã Bưu ChínhThành phốSố mã bưu chính
190001 - 190018Popayán9
190501 - 190530Cajibío7
190550 - 190567Morales5
190580 - 190597Suárez5
191001 - 191017Buenos Aires5
191030 - 191049Santander de Quilichao7
191070 - 191088Caloto5
191520 - 191529Miranda, Cauca4
191560 - 191569Corinto4
192001 - 192009Toribío4
192027 - 192029Jambaló3
192040 - 192057Caldonó5
192070 - 192087Silvia5
192509 - 192518Páez, Cauca4
192531 - 192548Inzá6
192570 - 192579Totoró4
193501 - 193508Paispamba3
193520 - 193537Timbío5
193550 - 193558Rosas3
193570 - 193578El Tambo, Cauca3
194001 - 194008La Sierra3
194020 - 194038La Vega6
194060 - 194068Sucre3
194080 - 194089Almaguer4
194501 - 194509San Sebastián4
195060 - 195069Mercaderes4
195501 - 195509Patía4
195530 - 195547Balboa, Cauca5
196001 - 196009Guapí4
196030 - 196038Timbiquí3
521020 - 521028La Cruz3
521040 - 521067Génova4
521501 - 521508San Pedro de Cartago3

Bản đồ tương tác

(193) Mã Bưu Chính ở Cauca (tỉnh)

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân sốKhu vực
190001PopayánCauca (tỉnh)608169,5 km²
190002PopayánCauca (tỉnh)599798,3 km²
190003PopayánCauca (tỉnh)699718,5 km²
190004PopayánCauca (tỉnh)730096,4 km²
190007PopayánCauca (tỉnh)1793135,7 km²
190008PopayánCauca (tỉnh)568575,5 km²
190009PopayánCauca (tỉnh)64,7 km²
190017PopayánCauca (tỉnh)13224115,3 km²
190018PopayánCauca (tỉnh)952968,7 km²
190501CajibíoCauca (tỉnh)179440,315 km²
190507CajibíoCauca (tỉnh)373138,9 km²
190508CajibíoCauca (tỉnh)4599165,5 km²
190509CajibíoCauca (tỉnh)2280,4 km²
190517CajibíoCauca (tỉnh)7194126,4 km²
190518CajibíoCauca (tỉnh)853538,5 km²
190530CajibíoCauca (tỉnh)353365,1 km²
190537Cauca (tỉnh)239722,5 km²
190538Cauca (tỉnh)634178,2 km²
190539Cauca (tỉnh)4631 km²
190547Cauca (tỉnh)88956,7 km²
190548Cauca (tỉnh)12718,1 km²
190550MoralesCauca (tỉnh)115651,203 km²
190557MoralesCauca (tỉnh)4570139,2 km²
190558MoralesCauca (tỉnh)3264118,4 km²
190559MoralesCauca (tỉnh)2044173,7 km²
190567MoralesCauca (tỉnh)317797,5 km²
190580SuárezCauca (tỉnh)73800,506 km²
190587SuárezCauca (tỉnh)503136,7 km²
190588SuárezCauca (tỉnh)43386,9 km²
190589SuárezCauca (tỉnh)95794 km²
190597SuárezCauca (tỉnh)1882128,6 km²
191001Buenos AiresCauca (tỉnh)119320,397 km²
191007Buenos AiresCauca (tỉnh)723102,7 km²
191008Buenos AiresCauca (tỉnh)6843119,6 km²
191009Buenos AiresCauca (tỉnh)1675577,7 km²
191017Buenos AiresCauca (tỉnh)756777,1 km²
191030Santander de QuilichaoCauca (tỉnh)762657,8 km²
191037Santander de QuilichaoCauca (tỉnh)3902115,9 km²
191038Santander de QuilichaoCauca (tỉnh)76461,5 km²
191039Santander de QuilichaoCauca (tỉnh)305924,4 km²
191047Santander de QuilichaoCauca (tỉnh)299189,6 km²
191048Santander de QuilichaoCauca (tỉnh)3793,8 km²
191049Santander de QuilichaoCauca (tỉnh)3612119,8 km²
191060Cauca (tỉnh)75031,828 km²
191067Cauca (tỉnh)633394,9 km²
191070CalotoCauca (tỉnh)49651,609 km²
191077CalotoCauca (tỉnh)1240144,8 km²
191078CalotoCauca (tỉnh)2281162,5 km²
191079CalotoCauca (tỉnh)268832,7 km²
191087Cauca (tỉnh)1126876,1 km²
191088CalotoCauca (tỉnh)1570428,8 km²
191501Puerto TejadaCauca (tỉnh)301975,6 km²
191507Puerto TejadaCauca (tỉnh)15043105 km²
191520Miranda, CaucaCauca (tỉnh)290451,767 km²
191527Miranda, CaucaCauca (tỉnh)691649,3 km²
191528Miranda, CaucaCauca (tỉnh)903058,4 km²
191529Miranda, CaucaCauca (tỉnh)346115,7 km²
191540PadillaCauca (tỉnh)43220,649 km²
191547PadillaCauca (tỉnh)266970,9 km²
191560CorintoCauca (tỉnh)264658,5 km²
191567CorintoCauca (tỉnh)6028121,1 km²
191568CorintoCauca (tỉnh)1348105 km²
191569CorintoCauca (tỉnh)62,1 km²
192001ToribíoCauca (tỉnh)146900,66 km²
192007ToribíoCauca (tỉnh)2188112,8 km²
192008ToribíoCauca (tỉnh)6813287,9 km²
192009ToribíoCauca (tỉnh)6548123,6 km²
192020JambalóCauca (tỉnh)81670,525 km²
192027JambalóCauca (tỉnh)1591139,7 km²
192028JambalóCauca (tỉnh)45377,4 km²
192029JambalóCauca (tỉnh)926096,6 km²
192040CaldonóCauca (tỉnh)69601,001 km²
192047CaldonóCauca (tỉnh)12675171,7 km²
192048CaldonóCauca (tỉnh)675959,3 km²
192049CaldonóCauca (tỉnh)86339,3 km²
192057CaldonóCauca (tỉnh)4159326,5 km²
192070SilviaCauca (tỉnh)198165,1 km²
192077SilviaCauca (tỉnh)1513113,1 km²
192078SilviaCauca (tỉnh)8107156,9 km²
192079SilviaCauca (tỉnh)905303,3 km²
192087SilviaCauca (tỉnh)795161,2 km²
192501Páez, CaucaCauca (tỉnh)6272,692 km²
192507Cauca (tỉnh)1249509,8 km²
192508Cauca (tỉnh)21663443,5 km²
192509Páez, CaucaCauca (tỉnh)2777354,8 km²
192517Páez, CaucaCauca (tỉnh)736195,8 km²
192518Páez, CaucaCauca (tỉnh)2888197,6 km²
192531InzáCauca (tỉnh)82470,94 km²
192537InzáCauca (tỉnh)792771,9 km²
192538InzáCauca (tỉnh)151991 km²
192539InzáCauca (tỉnh)206,1 km²
192547InzáCauca (tỉnh)13185196,7 km²
192548InzáCauca (tỉnh)268,4 km²
192570TotoróCauca (tỉnh)1070918,8 km²
192577TotoróCauca (tỉnh)1712126,5 km²
192578TotoróCauca (tỉnh)7874136 km²
192579TotoróCauca (tỉnh)394157,7 km²
193001Cauca (tỉnh)546026,7 km²
193007Cauca (tỉnh)6625373,3 km²
193008Cauca (tỉnh)3626246,8 km²
193009Cauca (tỉnh)1272318,3 km²
193501PaispambaCauca (tỉnh)5020,332 km²
193507PaispambaCauca (tỉnh)6290344,6 km²
193508PaispambaCauca (tỉnh)11050166,9 km²
193520TimbíoCauca (tỉnh)222213,364 km²
193527TimbíoCauca (tỉnh)674941,4 km²
193528TimbíoCauca (tỉnh)186939,8 km²
193529TimbíoCauca (tỉnh)350343,9 km²
193537TimbíoCauca (tỉnh)55752,3 km²
193550RosasCauca (tỉnh)68750,786 km²
193557RosasCauca (tỉnh)415590,5 km²
193558RosasCauca (tỉnh)275871,1 km²
193570El Tambo, CaucaCauca (tỉnh)168301,42 km²
193577El Tambo, CaucaCauca (tỉnh)71721.428,3 km²
193578El Tambo, CaucaCauca (tỉnh)12808555,8 km²
193579Cauca (tỉnh)8916783,3 km²
193587Cauca (tỉnh)402,9 km²
193588Cauca (tỉnh)56,2 km²
193589Cauca (tỉnh)33111,6 km²
193597Cauca (tỉnh)916451,2 km²
194001La SierraCauca (tỉnh)21320,895 km²
194007La SierraCauca (tỉnh)1123102,1 km²
194008La SierraCauca (tỉnh)6865123,7 km²
194020La VegaCauca (tỉnh)562511,1 km²
194027La VegaCauca (tỉnh)14014107,3 km²
194028La VegaCauca (tỉnh)1190580,1 km²
194029La VegaCauca (tỉnh)126182,5 km²
194037La VegaCauca (tỉnh)16364164,8 km²
194038La VegaCauca (tỉnh)411684,6 km²
194060SucreCauca (tỉnh)3234136,3 km²
194067SucreCauca (tỉnh)116453 km²
194068SucreCauca (tỉnh)373776,4 km²
194080AlmaguerCauca (tỉnh)94860,212 km²
194087AlmaguerCauca (tỉnh)1730129,3 km²
194088AlmaguerCauca (tỉnh)117950 km²
194089AlmaguerCauca (tỉnh)910466,1 km²
194501San SebastiánCauca (tỉnh)25590,815 km²
194507San SebastiánCauca (tỉnh)1896154,4 km²
194508San SebastiánCauca (tỉnh)558261,3 km²
194509San SebastiánCauca (tỉnh)10643108,2 km²
194520Santa Rosa, CaucaCauca (tỉnh)23880,194 km²
194527Santa Rosa, CaucaCauca (tỉnh)42341.661,8 km²
194528Cauca (tỉnh)39291.028,4 km²
194550Cauca (tỉnh)25,8 km²
194557Cauca (tỉnh)640 km²
194558Cauca (tỉnh)82861.079,5 km²
195001Cauca (tỉnh)215750,91 km²
195007Cauca (tỉnh)591129,9 km²
195008Cauca (tỉnh)1817204,4 km²
195009Cauca (tỉnh)2496137,9 km²
195017Cauca (tỉnh)7353299 km²
195018Cauca (tỉnh)891107,1 km²
195019Cauca (tỉnh)522881,5 km²
195040Florencia, CaucaCauca (tỉnh)38386,4 km²
195047Florencia, CaucaCauca (tỉnh)203855,3 km²
195060MercaderesCauca (tỉnh)86591,005 km²
195067MercaderesCauca (tỉnh)2212157,1 km²
195068MercaderesCauca (tỉnh)5569310,9 km²
195069MercaderesCauca (tỉnh)1149264,3 km²
195501PatíaCauca (tỉnh)219091,447 km²
195507PatíaCauca (tỉnh)2362194,6 km²
195508PatíaCauca (tỉnh)8544288 km²
195509PatíaCauca (tỉnh)3400316 km²
195530Balboa, CaucaCauca (tỉnh)60910,513 km²
195537Balboa, CaucaCauca (tỉnh)4360116,7 km²
195538Balboa, CaucaCauca (tỉnh)753065,2 km²
195539Balboa, CaucaCauca (tỉnh)5158129,3 km²
195547Balboa, CaucaCauca (tỉnh)3145118,6 km²
195560Argelia, CaucaCauca (tỉnh)5990100,4 km²
195567Argelia, CaucaCauca (tỉnh)22037675,6 km²
196001GuapíCauca (tỉnh)283842.083,8 km²
196007GuapíCauca (tỉnh)1.003,9 km²
196008GuapíCauca (tỉnh)1.141,7 km²
196009GuapíCauca (tỉnh)1257523,3 km²
196030TimbiquíCauca (tỉnh)42081,084 km²
196037TimbiquíCauca (tỉnh)87072.022,2 km²
196038TimbiquíCauca (tỉnh)40261.153,6 km²
196060Cauca (tỉnh)4524113 km²
196067Cauca (tỉnh)66622.880 km²
196068Cauca (tỉnh)78861.560,8 km²
521001San Bernardo, NariñoCauca (tỉnh)66770,698 km²
521007San Bernardo, NariñoCauca (tỉnh)1167762,8 km²
521020La CruzCauca (tỉnh)116643,474 km²
521027La CruzCauca (tỉnh)6409217,6 km²
521028La CruzCauca (tỉnh)82120,2 km²
521040GénovaCauca (tỉnh)74700,52 km²
521048GénovaCauca (tỉnh)8197110,6 km²
521060GénovaCauca (tỉnh)61459,4 km²
521067GénovaCauca (tỉnh)359962 km²
521501San Pedro de CartagoCauca (tỉnh)28180,273 km²
521507San Pedro de CartagoCauca (tỉnh)113547,3 km²
521508San Pedro de CartagoCauca (tỉnh)308820,7 km²
527507Cauca (tỉnh)835 km²

Thông tin nhân khẩu của Cauca (tỉnh)

Dân số1,4 triệu
Mật độ dân số48,0 / km²
Dân số nam713275 (50,7%)
Dân số nữ694135 (49,3%)
Độ tuổi trung bình23,1
Độ tuổi trung bình của nam giới22,8
Độ tuổi trung bình của nữ giới23,5
Các doanh nghiệp ở Cauca (tỉnh)4436
Dân số (1975)698084
Dân số (2000)1203164
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 +101,6%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 +17%

Cauca (tỉnh)

Cauca là một tỉnh của Colombia. Tỉnh này nằm ở tây nam Colombia, nhìn ra Thái Bình Dương ở phía tây, giáp tỉnh Valle del Cauca về phía bắc, tỉnh Tolima về phía đông bắc, tỉnh Huila về phía đông và tỉnh Nariño về phía nam. Tỉnh Cauca có diện tích 29.308 km², rộ..  ︎  Trang Wikipedia về Cauca (tỉnh)