(1384) Mã Bưu Chính ở Penticton

Múi giờGiờ Thái Bình Dương
Khu vực42,1 km²
Dân số33915 (Thêm chi tiết)
Dân số nam15946 (47%)
Dân số nữ17969 (53%)
Độ tuổi trung bình49,4
Mã Bưu ChínhV2A
Mã Bưu ChínhV2A 1A1, V2A 1A2, V2A 1A4 (1381 thêm nữa)
Mã Vùng250

Bản đồ tương tác

(1) Mã Bưu Chính ở Penticton, British Columbia

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân sốKhu vực
V2APentictonBritish Columbia37484299,5 km²

Thông tin nhân khẩu của Penticton, British Columbia

Dân số33915
Mật độ dân số805,6 / km²
Dân số nam15946 (47%)
Dân số nữ17969 (53%)
Độ tuổi trung bình49,4
Độ tuổi trung bình của nam giới48
Độ tuổi trung bình của nữ giới50,7
Các doanh nghiệp ở Penticton, British Columbia3034
Dân số (1975)29033
Dân số (2000)32766
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 +16,8%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 +3,5%

Penticton

Penticton is a city in the Okanagan Valley of the Southern Interior of British Columbia, Canada, situated between Okanagan and Skaha Lakes. In 2006, its population was 31,909, while its census agglomeration population was 43,313.   ︎  Trang Wikipedia về Penticton

Tất cả Mã Bưu Chính ở Penticton, British Columbia (1384)

V2A 1A1
V2A 1A2
V2A 1A4
V2A 1A5
V2A 1A6
V2A 1A7
V2A 1A8
V2A 1A9
V2A 1B1
V2A 1B2
V2A 1B3
V2A 1B4
V2A 1B5
V2A 1B6
V2A 1B7
V2A 1B8
V2A 1B9
V2A 1C1
V2A 1C2
V2A 1C3
V2A 1C4
V2A 1C5
V2A 1C6
V2A 1C7
V2A 1C8
V2A 1C9
V2A 1E1
V2A 1E2
V2A 1E3
V2A 1E4
V2A 1E5
V2A 1E6
V2A 1E7
V2A 1E8
V2A 1E9
V2A 1G1
V2A 1G2
V2A 1G3
V2A 1G4
V2A 1G5
V2A 1G7
V2A 1G8
V2A 1G9
V2A 1H1
V2A 1H2
V2A 1H3
V2A 1H4
V2A 1H5
V2A 1H6
V2A 1H7
V2A 1H8
V2A 1H9
V2A 1J1
V2A 1J2
V2A 1J3
V2A 1J4
V2A 1J5
V2A 1J6
V2A 1J7
V2A 1J8
V2A 1J9
V2A 1K1
V2A 1K2
V2A 1K3
V2A 1K4
V2A 1K5
V2A 1K6
V2A 1K7
V2A 1K8
V2A 1K9
V2A 1L1
V2A 1L2
V2A 1L3
V2A 1L4
V2A 1L5
V2A 1L6
V2A 1L8
V2A 1L9
V2A 1M1
V2A 1M3
V2A 1M4
V2A 1M5
V2A 1M6
V2A 1M7
V2A 1M8
V2A 1M9
V2A 1N1
V2A 1N2
V2A 1N3
V2A 1N4
V2A 1N5
V2A 1N6
V2A 1N7
V2A 1N8
V2A 1N9
V2A 1P1
V2A 1P2
V2A 1P3
V2A 1P4
V2A 1P5
V2A 1P6
V2A 1P7
V2A 1P8
V2A 1P9
V2A 1R1
V2A 1R2
V2A 1R3
V2A 1R4
V2A 1R5
V2A 1R6
V2A 1R7
V2A 1R8
V2A 1R9
V2A 1S1
V2A 1S2
V2A 1S3
V2A 1S4
V2A 1S7
V2A 1S8
V2A 1S9
V2A 1T1
V2A 1T2
V2A 1T3
V2A 1T4
V2A 1T6
V2A 1T7
V2A 1T8
V2A 1T9
V2A 1V1
V2A 1V2
V2A 1V3
V2A 1V4
V2A 1V5
V2A 1V6
V2A 1V7
V2A 1V9
V2A 1W1
V2A 1W2
V2A 1W3
V2A 1W4
V2A 1W5
V2A 1W6
V2A 1W7
V2A 1W8
V2A 1W9
V2A 1X1
V2A 1X2
V2A 1X3
V2A 1X4
V2A 1X5
V2A 1X7
V2A 1X8
V2A 1X9
V2A 1Y1
V2A 1Y2
V2A 1Y3
V2A 1Y4
V2A 1Y5
V2A 1Y6
V2A 1Y7
V2A 1Y8
V2A 1Z1
V2A 1Z2
V2A 1Z3
V2A 1Z4
V2A 1Z5
V2A 1Z6
V2A 1Z7
V2A 1Z8
V2A 1Z9
V2A 2A1
V2A 2A2
V2A 2A3
V2A 2A5
V2A 2A7
V2A 2A8
V2A 2A9
V2A 2B1
V2A 2B2
V2A 2B3
V2A 2B4
V2A 2B5
V2A 2B6
V2A 2B7
V2A 2B9
V2A 2C1
V2A 2C2
V2A 2C3
V2A 2C4
V2A 2C5
V2A 2C6
V2A 2C7
V2A 2C8
V2A 2C9
V2A 2E1
V2A 2E2
V2A 2E3
V2A 2E4
V2A 2E5
V2A 2E6
V2A 2E7
V2A 2E8
V2A 2E9
V2A 2G1
V2A 2G2
V2A 2G3
V2A 2G4
V2A 2G5
V2A 2G6
V2A 2G7
V2A 2G8
V2A 2G9
V2A 2H1
V2A 2H2
V2A 2H3
V2A 2H4
V2A 2H5
V2A 2H6
V2A 2H7
V2A 2H8
V2A 2H9
V2A 2J1
V2A 2J2
V2A 2J3
V2A 2J4
V2A 2J5
V2A 2J6
V2A 2J7
V2A 2J8
V2A 2J9
V2A 2K1
V2A 2K2
V2A 2K3
V2A 2K4
V2A 2K5
V2A 2K6
V2A 2K7
V2A 2K8
V2A 2K9
V2A 2L1
V2A 2L2
V2A 2L3
V2A 2L4
V2A 2L5
V2A 2L6
V2A 2L7
V2A 2L8
V2A 2L9
V2A 2M1
V2A 2M2
V2A 2M3
V2A 2M4
V2A 2M5
V2A 2M6
V2A 2M7
V2A 2M8
V2A 2M9
V2A 2N1
V2A 2N2
V2A 2N3
V2A 2N4
V2A 2N5
V2A 2N6
V2A 2N8
V2A 2N9
V2A 2P1
V2A 2P2
V2A 2P3
V2A 2P4
V2A 2P5
V2A 2P6
V2A 2P7
V2A 2P8
V2A 2P9
V2A 2R1
V2A 2R2
V2A 2R3
V2A 2R4
V2A 2R5
V2A 2R6
V2A 2R7
V2A 2R8
V2A 2R9
V2A 2S1
V2A 2S2
V2A 2S3
V2A 2S4
V2A 2S5
V2A 2S6
V2A 2S7
V2A 2S8
V2A 2S9
V2A 2T1
V2A 2T2
V2A 2T3
V2A 2T4
V2A 2T5
V2A 2T6
V2A 2T7
V2A 2T8
V2A 2T9
V2A 2V1
V2A 2V2
V2A 2V3
V2A 2V4
V2A 2V5
V2A 2V6
V2A 2V7
V2A 2V8
V2A 2V9
V2A 2W1
V2A 2W2
V2A 2W3
V2A 2W4
V2A 2W5
V2A 2W6
V2A 2W7
V2A 2W8
V2A 2W9
V2A 2X1
V2A 2X2
V2A 2X3
V2A 2X4
V2A 2X5
V2A 2X6
V2A 2X7
V2A 2X8
V2A 2X9
V2A 2Y1
V2A 2Y2
V2A 2Y3
V2A 2Y4
V2A 2Y5
V2A 2Y6
V2A 2Y7
V2A 2Y8
V2A 2Y9
V2A 2Z1
V2A 2Z2
V2A 2Z3
V2A 2Z4
V2A 2Z5
V2A 2Z6
V2A 2Z7
V2A 2Z8
V2A 2Z9
V2A 3A1
V2A 3A2
V2A 3A3
V2A 3A4
V2A 3A5
V2A 3A6
V2A 3A7
V2A 3A8
V2A 3A9
V2A 3B1
V2A 3B2
V2A 3B3
V2A 3B4
V2A 3B5
V2A 3B6
V2A 3B7
V2A 3B8
V2A 3B9
V2A 3C1
V2A 3C2
V2A 3C3
V2A 3C4
V2A 3C5
V2A 3C6
V2A 3C7
V2A 3C8
V2A 3C9
V2A 3E1
V2A 3E2
V2A 3E3
V2A 3E4
V2A 3E5
V2A 3E6
V2A 3E7
V2A 3E8
V2A 3E9
V2A 3G1
V2A 3G2
V2A 3G3
V2A 3G4
V2A 3G5
V2A 3G6
V2A 3G7
V2A 3G8
V2A 3G9
V2A 3H1
V2A 3H2
V2A 3H3
V2A 3H4
V2A 3H5
V2A 3H6
V2A 3H7
V2A 3H8
V2A 3J1
V2A 3J2
V2A 3J3
V2A 3J4
V2A 3J5
V2A 3J6
V2A 3J7
V2A 3J8
V2A 3K1
V2A 3K2
V2A 3K3
V2A 3K4
V2A 3K5
V2A 3K6
V2A 3K7
V2A 3K8
V2A 3K9
V2A 3L1
V2A 3L2
V2A 3L3
V2A 3L4
V2A 3L5
V2A 3L6
V2A 3L7
V2A 3L8
V2A 3L9
V2A 3M1
V2A 3M2
V2A 3M3
V2A 3M4
V2A 3M5
V2A 3M6
V2A 3M7
V2A 3M8
V2A 3M9
V2A 3N1
V2A 3N4
V2A 3N5
V2A 3N6
V2A 3N7
V2A 3N8
V2A 3N9
V2A 3P2
V2A 3P3
V2A 3P4
V2A 3P5
V2A 3P6
V2A 3P7
V2A 3P8
V2A 3P9
V2A 3R1
V2A 3R2
V2A 3R3
V2A 3R4
V2A 3R5
V2A 3R6
V2A 3R7
V2A 3R8
V2A 3R9
V2A 3S1
V2A 3S2
V2A 3S3
V2A 3S4
V2A 3S5
V2A 3S6
V2A 3S7
V2A 3S8
V2A 3S9
V2A 3T1
V2A 3T2
V2A 3T3
V2A 3T4
V2A 3T5
V2A 3T6
V2A 3T7
V2A 3T8
V2A 3T9
V2A 3V1
V2A 3V2
V2A 3V3
V2A 3V4
V2A 3V5
V2A 3V6
V2A 3V7
V2A 3V8
V2A 3V9
V2A 3W1
V2A 3W2
V2A 3W3
V2A 3W4
V2A 3W5
V2A 3W6
V2A 3W7
V2A 3W8
V2A 3W9
V2A 3X1
V2A 3X2
V2A 3X3
V2A 3X4
V2A 3X5
V2A 3X6
V2A 3X7
V2A 3X8
V2A 3X9
V2A 3Y1
V2A 3Y2
V2A 3Y3
V2A 3Y4
V2A 3Y5
V2A 3Y6
V2A 3Y7
V2A 3Y8
V2A 3Y9
V2A 3Z1
V2A 3Z2
V2A 3Z3
V2A 3Z4
V2A 3Z5
V2A 3Z6
V2A 3Z7
V2A 3Z8
V2A 3Z9
V2A 4A1
V2A 4A2
V2A 4A3
V2A 4A4
V2A 4A5
V2A 4A6
V2A 4A7
V2A 4A8
V2A 4A9
V2A 4B1
V2A 4B2
V2A 4B3
V2A 4B4
V2A 4B5
V2A 4B6
V2A 4B7
V2A 4B8
V2A 4B9
V2A 4C1
V2A 4C2
V2A 4C3
V2A 4C5
V2A 4C6
V2A 4C7
V2A 4C8
V2A 4C9
V2A 4E1
V2A 4E2
V2A 4E3
V2A 4E4
V2A 4E5
V2A 4E6
V2A 4E7
V2A 4E8
V2A 4E9
V2A 4G1
V2A 4G2
V2A 4G3
V2A 4G4
V2A 4G5
V2A 4G6
V2A 4G7
V2A 4G8
V2A 4G9
V2A 4H1
V2A 4H2
V2A 4H3
V2A 4H4
V2A 4H5
V2A 4H7
V2A 4H8
V2A 4H9
V2A 4J1
V2A 4J2
V2A 4J3
V2A 4J4
V2A 4J5
V2A 4J6
V2A 4J8
V2A 4J9
V2A 4K1
V2A 4K2
V2A 4K3
V2A 4K4
V2A 4K5
V2A 4K6
V2A 4K7
V2A 4K8
V2A 4K9
V2A 4L1
V2A 4L2
V2A 4L3
V2A 4L4
V2A 4L5
V2A 4L6
V2A 4L7
V2A 4L8
V2A 4L9
V2A 4M1
V2A 4M2
V2A 4M3
V2A 4M4
V2A 4M5
V2A 4M6
V2A 4M9
V2A 4N1
V2A 4N2
V2A 4N3
V2A 4N4
V2A 4N5
V2A 4N6
V2A 4N7
V2A 4N8
V2A 4N9
V2A 4P1
V2A 4P2
V2A 4P3
V2A 4P4
V2A 4P5
V2A 4P6
V2A 4P7
V2A 4P8
V2A 4P9
V2A 4R1
V2A 4R2
V2A 4R3
V2A 4R4
V2A 4R5
V2A 4R6
V2A 4R7
V2A 4R8
V2A 4R9
V2A 4S1
V2A 4S2
V2A 4S3
V2A 4S4
V2A 4S5
V2A 4S6
V2A 4S7
V2A 4S8
V2A 4S9
V2A 4T1
V2A 4T2
V2A 4T3
V2A 4T4
V2A 4T5
V2A 4T6
V2A 4T7
V2A 4T8
V2A 4T9
V2A 4V1
V2A 4V2
V2A 4V3
V2A 4V4
V2A 4V5
V2A 4V6
V2A 4V7
V2A 4V8
V2A 4V9
V2A 4W1
V2A 4W2
V2A 4W3
V2A 4W4
V2A 4W5
V2A 4W6
V2A 4W7
V2A 4W8
V2A 4W9
V2A 4X1
V2A 4X2
V2A 4X3
V2A 4X4
V2A 4X5
V2A 4X6
V2A 4X7
V2A 4X8
V2A 4X9
V2A 4Y1
V2A 4Y2
V2A 4Y3
V2A 4Y4
V2A 4Y5
V2A 4Y6
V2A 4Y7
V2A 4Y8
V2A 4Y9
V2A 4Z1
V2A 4Z2
V2A 4Z3
V2A 4Z4
V2A 4Z5
V2A 4Z6
V2A 4Z7
V2A 4Z8
V2A 4Z9
V2A 5A1
V2A 5A2
V2A 5A3
V2A 5A4
V2A 5A5
V2A 5A6
V2A 5A9
V2A 5B1
V2A 5B2
V2A 5B7
V2A 5C3
V2A 5C4
V2A 5C5
V2A 5C6
V2A 5C7
V2A 5C8
V2A 5C9
V2A 5E1
V2A 5E2
V2A 5E3
V2A 5E4
V2A 5E5
V2A 5E6
V2A 5E7
V2A 5E8
V2A 5E9
V2A 5G1
V2A 5G2
V2A 5G3
V2A 5G4
V2A 5G5
V2A 5G6
V2A 5G7
V2A 5G8
V2A 5G9
V2A 5H1
V2A 5H2
V2A 5H3
V2A 5H4
V2A 5H5
V2A 5H6
V2A 5H7
V2A 5H8
V2A 5H9
V2A 5J1
V2A 5J2
V2A 5J3
V2A 5J4
V2A 5J5
V2A 5J6
V2A 5J7
V2A 5J8
V2A 5J9
V2A 5K1
V2A 5K2
V2A 5K3
V2A 5K4
V2A 5K6
V2A 5K7
V2A 5L1
V2A 5L2
V2A 5L3
V2A 5L4
V2A 5L5
V2A 5L6
V2A 5L8
V2A 5L9
V2A 5M1
V2A 5M2
V2A 5M3
V2A 5M4
V2A 5M5
V2A 5M6
V2A 5M7
V2A 5M8
V2A 5M9
V2A 5N1
V2A 5N2
V2A 5N3
V2A 5N4
V2A 5N5
V2A 5N6
V2A 5N7
V2A 5N8
V2A 5N9
V2A 5P1
V2A 5P2
V2A 5P3
V2A 5P4
V2A 5P5
V2A 5P6
V2A 5P7
V2A 5P8
V2A 5P9
V2A 5R1
V2A 5R2
V2A 5R3
V2A 5R4
V2A 5R5
V2A 5R6
V2A 5R7
V2A 5R8
V2A 5R9
V2A 5S1
V2A 5S2
V2A 5S3
V2A 5S4
V2A 5S5
V2A 5S6
V2A 5S7
V2A 5S8
V2A 5S9
V2A 5T1
V2A 5T2
V2A 5T3
V2A 5T4
V2A 5T5
V2A 5T6
V2A 5T7
V2A 5T8
V2A 5T9
V2A 5V1
V2A 5V2
V2A 5V3
V2A 5V4
V2A 5V5
V2A 5V6
V2A 5V7
V2A 5V8
V2A 5V9
V2A 5W1
V2A 5W2
V2A 5W3
V2A 5W4
V2A 5W5
V2A 5W6
V2A 5W7
V2A 5W8
V2A 5W9
V2A 5X1
V2A 5X2
V2A 5X4
V2A 5X5
V2A 5X8
V2A 5Y1
V2A 5Y2
V2A 5Y3
V2A 5Y4
V2A 5Y5
V2A 5Y7
V2A 5Y8
V2A 5Y9
V2A 5Z1
V2A 5Z2
V2A 5Z3
V2A 5Z4
V2A 5Z5
V2A 5Z6
V2A 5Z7
V2A 5Z8
V2A 6A1
V2A 6A2
V2A 6A3
V2A 6A5
V2A 6A6
V2A 6A7
V2A 6A8
V2A 6A9
V2A 6B1
V2A 6B2
V2A 6B3
V2A 6B4
V2A 6B5
V2A 6B6
V2A 6B7
V2A 6B8
V2A 6B9
V2A 6C1
V2A 6C2
V2A 6C3
V2A 6C4
V2A 6C5
V2A 6C6
V2A 6C7
V2A 6C8
V2A 6C9
V2A 6E1
V2A 6E2
V2A 6E3
V2A 6E5
V2A 6E7
V2A 6E8
V2A 6E9
V2A 6G1
V2A 6G3
V2A 6G4
V2A 6G5
V2A 6G6
V2A 6G7
V2A 6G8
V2A 6G9
V2A 6H1
V2A 6H3
V2A 6H4
V2A 6H5
V2A 6H7
V2A 6H8
V2A 6H9
V2A 6J1
V2A 6J2
V2A 6J3
V2A 6J4
V2A 6J5
V2A 6J7
V2A 6J8
V2A 6J9
V2A 6K1
V2A 6L1
V2A 6L2
V2A 6L3
V2A 6L4
V2A 6L5
V2A 6L6
V2A 6L7
V2A 6L8
V2A 6L9
V2A 6M1
V2A 6M2
V2A 6M3
V2A 6M4
V2A 6M5
V2A 6M6
V2A 6M7
V2A 6M8
V2A 6M9
V2A 6N1
V2A 6N2
V2A 6N3
V2A 6N4
V2A 6N7
V2A 6N8
V2A 6N9
V2A 6P2
V2A 6P3
V2A 6P4
V2A 6P5
V2A 6P6
V2A 6P7
V2A 6P8
V2A 6P9
V2A 6R1
V2A 6R2
V2A 6R3
V2A 6R4
V2A 6R5
V2A 6R6
V2A 6R7
V2A 6R8
V2A 6R9
V2A 6S1
V2A 6S2
V2A 6S3
V2A 6S4
V2A 6S5
V2A 6S6
V2A 6S7
V2A 6S8
V2A 6S9
V2A 6T1
V2A 6T2
V2A 6T3
V2A 6T4
V2A 6T5
V2A 6T6
V2A 6T7
V2A 6T8
V2A 6T9
V2A 6V1
V2A 6V3
V2A 6V5
V2A 6V6
V2A 6V7
V2A 6V8
V2A 6V9
V2A 6W1
V2A 6W2
V2A 6W3
V2A 6W4
V2A 6W5
V2A 6W6
V2A 6W7
V2A 6W8
V2A 6W9
V2A 6X1
V2A 6X2
V2A 6X3
V2A 6X4
V2A 6X5
V2A 6X6
V2A 6X7
V2A 6X8
V2A 6X9
V2A 6Y1
V2A 6Y2
V2A 6Y3
V2A 6Y4
V2A 6Y5
V2A 6Y6
V2A 6Y8
V2A 6Y9
V2A 6Z1
V2A 6Z3
V2A 6Z5
V2A 6Z6
V2A 6Z7
V2A 6Z8
V2A 6Z9
V2A 7A1
V2A 7A2
V2A 7A3
V2A 7A4
V2A 7A6
V2A 7A7
V2A 7A9
V2A 7B1
V2A 7B2
V2A 7B3
V2A 7B4
V2A 7B5
V2A 7B6
V2A 7B8
V2A 7B9
V2A 7C1
V2A 7C2
V2A 7C3
V2A 7C4
V2A 7C5
V2A 7C6
V2A 7C8
V2A 7C9
V2A 7E1
V2A 7E2
V2A 7E4
V2A 7E5
V2A 7E6
V2A 7E7
V2A 7E8
V2A 7E9
V2A 7G2
V2A 7G3
V2A 7G4
V2A 7G5
V2A 7G6
V2A 7G7
V2A 7G8
V2A 7G9
V2A 7H1
V2A 7H2
V2A 7H3
V2A 7H4
V2A 7H6
V2A 7H7
V2A 7H9
V2A 7J1
V2A 7J2
V2A 7J3
V2A 7J4
V2A 7J5
V2A 7J6
V2A 7J7
V2A 7J8
V2A 7J9
V2A 7K1
V2A 7K2
V2A 7K3
V2A 7K4
V2A 7K5
V2A 7K6
V2A 7K7
V2A 7K8
V2A 7K9
V2A 7L1
V2A 7L2
V2A 7L3
V2A 7L4
V2A 7L5
V2A 7L6
V2A 7L7
V2A 7L8
V2A 7L9
V2A 7M1
V2A 7M2
V2A 7M3
V2A 7M5
V2A 7M6
V2A 7M8
V2A 7M9
V2A 7N1
V2A 7N2
V2A 7N3
V2A 7N4
V2A 7N5
V2A 7N6
V2A 7N7
V2A 7N8
V2A 7N9
V2A 7P1
V2A 7P2
V2A 7P3
V2A 7P4
V2A 7P5
V2A 7P6
V2A 7P7
V2A 7P8
V2A 7P9
V2A 7R1
V2A 7R2
V2A 7R3
V2A 7R4
V2A 7R5
V2A 7R6
V2A 7R7
V2A 7R8
V2A 7R9
V2A 7S1
V2A 7S2
V2A 7S3
V2A 7S4
V2A 7S5
V2A 7S6
V2A 7S7
V2A 7S8
V2A 7T1
V2A 7T5
V2A 7T6
V2A 7T7
V2A 7T8
V2A 7T9
V2A 7V1
V2A 7V3
V2A 7V4
V2A 7V5
V2A 7V6
V2A 7V7
V2A 7V8
V2A 7V9
V2A 7W1
V2A 7W2
V2A 7W4
V2A 7W5
V2A 7W6
V2A 7W7
V2A 7W8
V2A 7W9
V2A 7X1
V2A 7X2
V2A 7X3
V2A 7X4
V2A 7X5
V2A 7X6
V2A 7X7
V2A 7X8
V2A 7Y1
V2A 7Y2
V2A 7Y3
V2A 7Y4
V2A 7Y5
V2A 7Y6
V2A 7Y7
V2A 7Y8
V2A 7Y9
V2A 7Z2
V2A 7Z3
V2A 7Z5
V2A 7Z6
V2A 7Z7
V2A 7Z8
V2A 7Z9
V2A 8A1
V2A 8A2
V2A 8A3
V2A 8A4
V2A 8A5
V2A 8A6
V2A 8A8
V2A 8A9
V2A 8B3
V2A 8B4
V2A 8B5
V2A 8B6
V2A 8B7
V2A 8B8
V2A 8B9
V2A 8C1
V2A 8C2
V2A 8C3
V2A 8C4
V2A 8C5
V2A 8C6
V2A 8C7
V2A 8C8
V2A 8C9
V2A 8E1
V2A 8E2
V2A 8E3
V2A 8E4
V2A 8E5
V2A 8E6
V2A 8E8
V2A 8E9
V2A 8G1
V2A 8G2
V2A 8G3
V2A 8G4
V2A 8G5
V2A 8G7
V2A 8G8
V2A 8G9
V2A 8H1
V2A 8H2
V2A 8H3
V2A 8H4
V2A 8H5
V2A 8H7
V2A 8H8
V2A 8H9
V2A 8J1
V2A 8J2
V2A 8J3
V2A 8J4
V2A 8J5
V2A 8J6
V2A 8J7
V2A 8J8
V2A 8J9
V2A 8K1
V2A 8K2
V2A 8K4
V2A 8K5
V2A 8K6
V2A 8K7
V2A 8K8
V2A 8K9
V2A 8L1
V2A 8L2
V2A 8L3
V2A 8L4
V2A 8L5
V2A 8L6
V2A 8L7
V2A 8L8
V2A 8L9
V2A 8M1
V2A 8M2
V2A 8M3
V2A 8M4
V2A 8M5
V2A 8M6
V2A 8M7
V2A 8M8
V2A 8M9
V2A 8N1
V2A 8N2
V2A 8N3
V2A 8N4
V2A 8N5
V2A 8N6
V2A 8N7
V2A 8N8
V2A 8N9
V2A 8P1
V2A 8P2
V2A 8P3
V2A 8P4
V2A 8P5
V2A 8P6
V2A 8P7
V2A 8P8
V2A 8P9
V2A 8R1
V2A 8R2
V2A 8R3
V2A 8R4
V2A 8R5
V2A 8R6
V2A 8R7
V2A 8R9
V2A 8S1
V2A 8S2
V2A 8S3
V2A 8S4
V2A 8S5
V2A 8S6
V2A 8S7
V2A 8S8
V2A 8S9
V2A 8T1
V2A 8T2
V2A 8T3
V2A 8T4
V2A 8T5
V2A 8T6
V2A 8T7
V2A 8T8
V2A 8T9
V2A 8V1
V2A 8V2
V2A 8V3
V2A 8V4
V2A 8V5
V2A 8V6
V2A 8V7
V2A 8V8
V2A 8V9
V2A 8W1
V2A 8W2
V2A 8W3
V2A 8W4
V2A 8W5
V2A 8W6
V2A 8W7
V2A 8W8
V2A 8W9
V2A 8X1
V2A 8X2
V2A 8X3
V2A 8X4
V2A 8X5
V2A 8X6
V2A 8X7
V2A 8X8
V2A 8X9
V2A 8Y1
V2A 8Y2
V2A 8Y3
V2A 8Y4
V2A 8Y5
V2A 8Y6
V2A 8Y7
V2A 8Y8
V2A 8Y9
V2A 8Z1
V2A 8Z2
V2A 8Z3
V2A 8Z4
V2A 8Z5
V2A 8Z6
V2A 8Z7
V2A 8Z8
V2A 8Z9
V2A 9A1
V2A 9A2
V2A 9A3
V2A 9A4
V2A 9A5
V2A 9A6
V2A 9A7
V2A 9A8
V2A 9A9
V2A 9B2
V2A 9B3
V2A 9B4
V2A 9B5
V2A 9B6
V2A 9B7
V2A 9B8
V2A 9B9
V2A 9C1
V2A 9C2
V2A 9C3
V2A 9C4
V2A 9C5
V2A 9C6
V2A 9C7
V2A 9C8
V2A 9C9
V2A 9E1
V2A 9E2
V2A 9E3
V2A 9E4
V2A 9E5
V2A 9E6
V2A 9E7
V2A 9E8
V2A 9E9
V2A 9G1
V2A 9G2
V2A 9G3

Các thành phố liền kề

Bản đồ tương tác
Thành phốVùng theo quản lý hành chínhQuốc gia hoặc VùngDân số của thành phốMã Bưu Chính
KeremeosBritish ColumbiaCa-na-đa250V0X
OliverBritish ColumbiaCa-na-đa4647250V0H
PeachlandBritish ColumbiaCa-na-đa1305250V0H
SummerlandBritish ColumbiaCa-na-đa6292250V0H