(210) Mã Bưu Chính ở Mpumalanga

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Mpumalanga
Múi giờGiờ Nam Phi
Khu vực76.495 km²
Dân số4,3 triệu (Thêm chi tiết)
Dân số nam2099644 (48,8%)
Dân số nữ2198809 (51,2%)
Độ tuổi trung bình23,9
Mã Bưu Chính0407, 0414, 0431 (207 thêm nữa)
Mã Vùng13, 17
Thành phố44
Mã Bưu ChínhThành phốSố mã bưu chính
1032 - 1049Witbank14
1200 - 1204Nelspruit10
1280 - 1284Bosbokrand4
2200 - 2211Delmas3
2302 - 2304Secunda3
2309 - 2311Bethal3
2350 - 2353Ermelo3

Bản đồ tương tác

(210) Mã Bưu Chính ở Mpumalanga

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân sốKhu vực
0407Mpumalanga3405170,9 km²
0414Mpumalanga19395219,7 km²
0431Mpumalanga25180288,4 km²
0432Mpumalanga22664185,9 km²
0449Mpumalanga
0450Marble HallMpumalanga26958,4 km²
0472SiyabuswaMpumalanga1441474,1 km²
0477Mpumalanga56912347,6 km²
0493SiyabuswaMpumalanga6053082,1 km²
0494Mpumalanga47641235,3 km²
1023Mpumalanga37086,3 km²
1030Mpumalanga15972355,4 km²
1032WitbankMpumalanga929152,7 km²
1034WitbankMpumalanga124459188 km²
1036WitbankMpumalanga7497197,9 km²
1038WitbankMpumalanga
1039WitbankMpumalanga560206,9 km²
1040WitbankMpumalanga7949175,1 km²
1042WitbankMpumalanga24331,479 km²
1044WitbankMpumalanga
1045WitbankMpumalanga88610,794 km²
1048WitbankMpumalanga
1049WitbankMpumalanga159688,4 km²
1050MiddelburgMpumalanga94162,622 km²
1051Mpumalanga18405895,6 km²
1052Mpumalanga6200560,8 km²
1053Mpumalanga7115360,7 km²
1054Mpumalanga3045511,5 km²
1055MiddelburgMpumalanga176731127,8 km²
1062WitbankMpumalanga121124 km²
1070MiddelburgMpumalanga14378237,6 km²
1073WitbankMpumalanga12913725,4 km²
1077Mpumalanga834104,2 km²
1086Mpumalanga25778307,3 km²
1095HendrinaMpumalanga29349,1 km²
1096Mpumalanga
1097Mpumalanga
1098HendrinaMpumalanga133071,594 km²
1100BelfastMpumalanga549158,2 km²
1102Mpumalanga12111142 km²
1110DullstroomMpumalanga7784979,3 km²
1120LydenburgMpumalanga1792421,9 km²
1121Mpumalanga6351894,1 km²
1123Mpumalanga26381796,5 km²
1150BurgersfortMpumalanga75977515,6 km²
1152BelfastMpumalanga7801606,3 km²
1158CarolinaMpumalanga
1170MachadodorpMpumalanga15053,363 km²
1185CarolinaMpumalanga190521.206,9 km²
1190BadplaasMpumalanga8786716,8 km²
1192Mpumalanga
1194Mpumalanga1967255,8 km²
1195Waterval BovenMpumalanga86851.159,1 km²
1200NelspruitMpumalanga8029424,6 km²
1201NelspruitMpumalanga5756160,1 km²
1203KaapmuidenMpumalanga5079019,6 km²
1204NelspruitMpumalanga3079131 km²
1205Mpumalanga4563126,5 km²
1207Mpumalanga
1209Mpumalanga358813,5 km²
1211NelspruitMpumalanga
1213NelspruitMpumalanga277238 km²
1214Mpumalanga99931357,9 km²
1215Mpumalanga2422402,3 km²
1217Mpumalanga624749,4 km²
1223BosbokrandMpumalanga34990105,7 km²
1224Mpumalanga2941180,6 km²
1226NelspruitMpumalanga1439107,8 km²
1240Mpumalanga29516686 km²
1241Mpumalanga3884453,4 km²
1242HazyviewMpumalanga
1245Mpumalanga2439812,9 km²
1246Mpumalanga
1247Mpumalanga759238,6 km²
1248Mpumalanga339242,9 km²
1249HazyviewMpumalanga2831378,4 km²
1250Mpumalanga362729,9 km²
1251Mpumalanga538169,3 km²
1253Mpumalanga55342127 km²
1254Mpumalanga4814287,9 km²
1255Mpumalanga32544158,6 km²
1256Mpumalanga871841,3 km²
1257Mpumalanga1140976,1 km²
1258Mpumalanga74195133,5 km²
1260SabieMpumalanga1040013,1 km²
1270GraskopMpumalanga35136,5 km²
1271Mpumalanga1489928,4 km²
1273Mpumalanga43865,7 km²
1274Mpumalanga733362 km²
1280BosbokrandMpumalanga20901,837 km²
1282Mpumalanga2556288,7 km²
1284BosbokrandMpumalanga15721174,5 km²
1285NelspruitMpumalanga715369,9 km²
1286Mpumalanga66989123,3 km²
1287Mpumalanga1283657 km²
1288BosbokrandMpumalanga6220348,3 km²
1289Mpumalanga10163460,3 km²
1290Mpumalanga8964857 km²
1291Mpumalanga32717127,3 km²
1295Mpumalanga5103241,2 km²
1300BarbertonMpumalanga1115223,1 km²
1301NelspruitMpumalanga2905220,3 km²
1302Mpumalanga6677390,4 km²
1303Mpumalanga4614107,6 km²
1304Mpumalanga3405350,5 km²
1305WitbankMpumalanga
1307NelspruitMpumalanga3227110,7 km²
1309Mpumalanga47023421,8 km²
1320MalelaneMpumalanga38793,999 km²
1330Mpumalanga8734776,8 km²
1331SchoemansdalMpumalanga
1333Mpumalanga38538246,5 km²
1334Mpumalanga22742104,2 km²
1336Mpumalanga76965210,5 km²
1337Mpumalanga1187213,6 km²
1340KomatipoortMpumalanga6790609,1 km²
1341Mpumalanga
1342Mpumalanga61655327,5 km²
1343NelspruitMpumalanga7949033 km²
1344Mpumalanga16004112,4 km²
1345Mpumalanga1176346,7 km²
1346Mpumalanga4222328,7 km²
1347Mpumalanga36908156,3 km²
1348Mpumalanga4773287,8 km²
1350SkukuzaMpumalanga16544,998 km²
1351Mpumalanga2203.578,4 km²
1352Mpumalanga1199253,1 km²
1353Mpumalanga4011.503,7 km²
1354Mpumalanga4699177,5 km²
1355Mpumalanga16892108,4 km²
1358Mpumalanga7205169,4 km²
1362Mpumalanga600887,3 km²
1363Mpumalanga1094356,9 km²
1364Mpumalanga30312413,4 km²
1367Mpumalanga11488134,2 km²
1368Mpumalanga630790,8 km²
1369Mpumalanga4929132 km²
1370Mpumalanga58008287,1 km²
1371Mpumalanga7751581,9 km²
1375Mpumalanga33304106,2 km²
1377Mpumalanga2127425,6 km²
2200DelmasMpumalanga
2210DelmasMpumalanga23503213,7 km²
2211DelmasMpumalanga455032,5 km²
2212Mpumalanga52242433,9 km²
2213Mpumalanga1815314,4 km²
2225Mpumalanga207645,5 km²
2226Mpumalanga3471230,4 km²
2230Mpumalanga13242,907 km²
2231Mpumalanga11052358,7 km²
2233Mpumalanga37722114 km²
2245Mpumalanga4869256,4 km²
2250Mpumalanga16331865,2 km²
2265Mpumalanga14896,3 km²
2266Mpumalanga26105465,5 km²
2267Mpumalanga10587407,7 km²
2270EvanderMpumalanga137905,5 km²
2271KrielMpumalanga1729620,7 km²
2272Mpumalanga2681231,7 km²
2275Mpumalanga13073337,8 km²
2276Mpumalanga19138589,7 km²
2280EvanderMpumalanga1113715,3 km²
2285eMbalenhleMpumalanga132776301,5 km²
2300Mpumalanga
2301Mpumalanga6315659 km²
2302SecundaMpumalanga51087337,6 km²
2303SecundaMpumalanga
2304SecundaMpumalanga
2309BethalMpumalanga1374243,5 km²
2310BethalMpumalanga
2311BethalMpumalanga4140214,9 km²
2312Mpumalanga19889892,6 km²
2315MorgenzonMpumalanga120571.303 km²
2320DavelMpumalanga13346,2 km²
2330BreytenMpumalanga
2332ChrissiesmeerMpumalanga6309583,6 km²
2333Mpumalanga6407842,5 km²
2335Mpumalanga19482384,9 km²
2336Mpumalanga5570240,1 km²
2337Mpumalanga15871532,4 km²
2339Mpumalanga26758301,5 km²
2340Mpumalanga19300189,5 km²
2350ErmeloMpumalanga
2351ErmeloMpumalanga8799044,1 km²
2352Mpumalanga102811.462,4 km²
2353ErmeloMpumalanga
2355Mpumalanga5379903,7 km²
2356Mpumalanga4703202,6 km²
2357Mpumalanga59598369,2 km²
2370Mpumalanga10767975,7 km²
2375AmsterdamMpumalanga243791.018,7 km²
2380Piet RetiefMpumalanga1751420,2 km²
2382Mpumalanga509641.370,8 km²
2386Mpumalanga8321977,7 km²
2387Mpumalanga658241.216,3 km²
2410BalfourMpumalanga2583920,7 km²
2415GreylingstadMpumalanga9307889,7 km²
2420GrootvleiMpumalanga6450680,4 km²
2425Mpumalanga3252695,9 km²
2429StandertonMpumalanga9374311,5 km²
2430StandertonMpumalanga1612031 km²
2431Mpumalanga5908221,7 km²
2432Mpumalanga3762490,8 km²
2436Mpumalanga5673169,3 km²
2465PerdekopMpumalanga79331.118,8 km²
2470VolksrustMpumalanga2908488,1 km²
2471Mpumalanga15671728,9 km²
2480WakkerstroomMpumalanga136581.241,5 km²
2490Mpumalanga22768,9 km²
2491Mpumalanga195951.477,5 km²

Thông tin nhân khẩu của Mpumalanga

Dân số4,3 triệu
Mật độ dân số56,2 / km²
Dân số nam2099644 (48,8%)
Dân số nữ2198809 (51,2%)
Độ tuổi trung bình23,9
Độ tuổi trung bình của nam giới23,2
Độ tuổi trung bình của nữ giới24,6
Các doanh nghiệp ở Mpumalanga19117
Dân số (1975)1711312
Dân số (2000)3357276
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 +151,2%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 +28%

Mpumalanga

Mpualanga (đổi tên từ Eastern Transvaal, ngày 24 tháng 8 1995), là một tỉnh của Nam Phi. Tên gọi này có nghĩa là phía đông hoặc là "nơi mặt trời mọc" trong tiếng Swazi, tiếng Xhosa, và tiếng Zulu. Mpumalanga nằm ở miền đông Nam Phi, phía bắc của KwaZulu-Natal ..  ︎  Trang Wikipedia về Mpumalanga