(216) Mã Bưu Chính ở Smolyan (tỉnh)

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Smolyan (tỉnh)
Múi giờGiờ Đông Âu
Khu vực392,8 km²
Dân số114842 (Thêm chi tiết)
Dân số nam55983 (48,7%)
Dân số nữ58859 (51,3%)
Độ tuổi trung bình45,1
Mã Bưu Chính4700, 4701, 4702 (213 thêm nữa)
Mã Vùng30, 301, 3019 (24 thêm nữa)
Thành phố39
Mã Bưu ChínhThành phốSố mã bưu chính
4700 - 4716Smolyan13
4725 - 4728, 4743 - 4746Bostina8
4738 - 4742Belev Dol7
4961 - 4974Rudozem8
4969 - 4971Chuchur7
4992 - 4997Erma Reka6

Bản đồ tương tác

(216) Mã Bưu Chính ở Smolyan (tỉnh)

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân sốKhu vực
4700SmolyanSmolyan (tỉnh)700310,1 km²
4701SmolyanSmolyan (tỉnh)47281,852 km²
4702SmolyanSmolyan (tỉnh)32246,5 km²
4703SmolyanSmolyan (tỉnh)53257,7 km²
4711SmolyanSmolyan (tỉnh)574,283 km²
4712SmolyanSmolyan (tỉnh)397 km²
4713SmolyanSmolyan (tỉnh)1331,656 km²
4714SmolyanSmolyan (tỉnh)14210,4 km²
4715SmolyanSmolyan (tỉnh)68115,6 km²
4716SmolyanSmolyan (tỉnh)33793,7 km²
4723Smolyan (tỉnh)272499,3 km²
4724ChuchurSmolyan (tỉnh)1694,622 km²
4725BostinaSmolyan (tỉnh)395,8 km²
4726BostinaSmolyan (tỉnh)8 km²
4727BostinaSmolyan (tỉnh)525,4 km²
4728BostinaSmolyan (tỉnh)
4729Smolyan (tỉnh)1336,1 km²
4730Smolyan (tỉnh)9149,1 km²
4731Smolyan (tỉnh)2,457 km²
4732ChuchurSmolyan (tỉnh)52,325 km²
4733ChuchurSmolyan (tỉnh)1753,325 km²
4734Smolyan (tỉnh)8514,6 km²
4735Smolyan (tỉnh)3,764 km²
4736ChuchurSmolyan (tỉnh)16,6 km²
4737Smolyan (tỉnh)15,4 km²
4738Belev DolSmolyan (tỉnh)329,4 km²
4739Belev DolSmolyan (tỉnh)1265,4 km²
4740Belev DolSmolyan (tỉnh)5408,5 km²
4741Belev DolSmolyan (tỉnh)6517,2 km²
4742Belev DolSmolyan (tỉnh)2697,6 km²
4743BostinaSmolyan (tỉnh)2894,881 km²
4744BostinaSmolyan (tỉnh)4284,686 km²
4745BostinaSmolyan (tỉnh)1142,788 km²
4746BostinaSmolyan (tỉnh)6423,143 km²
4747Smolyan (tỉnh)75124,2 km²
4748SmolyanSmolyan (tỉnh)54410,5 km²
4749Smolyan (tỉnh)233,327 km²
4750MomchilovtsiSmolyan (tỉnh)74653,6 km²
4751Smolyan (tỉnh)75633,2 km²
4752Smolyan (tỉnh)26811,8 km²
4753Smolyan (tỉnh)7,6 km²
4754Smolyan (tỉnh)4,591 km²
4755Smolyan (tỉnh)4,009 km²
4757DimovoSmolyan (tỉnh)6,4 km²
4758Smolyan (tỉnh)2,898 km²
4759Smolyan (tỉnh)1,133 km²
4760ChokmanovoSmolyan (tỉnh)19610,2 km²
4761MogilitsaSmolyan (tỉnh)2611,978 km²
4762BorikovoSmolyan (tỉnh)1259,5 km²
4763BukataSmolyan (tỉnh)187,9 km²
4764Smolyan (tỉnh)
4765Smolyan (tỉnh)113 km²
4767Smolyan (tỉnh)0,576 km²
4768Smolyan (tỉnh)19,9 km²
4769UkhlovitsaSmolyan (tỉnh)2,439 km²
4770SmilyanSmolyan (tỉnh)138327 km²
4771ChereshkiteSmolyan (tỉnh)8,6 km²
4772ChereshovoSmolyan (tỉnh)2,809 km²
4773Chereshovska RekaSmolyan (tỉnh)2,569 km²
4774Smolyan (tỉnh)38,7 km²
4775ChepletenSmolyan (tỉnh)1,504 km²
4776ChepletenSmolyan (tỉnh)4,522 km²
4777ChepletenSmolyan (tỉnh)2,082 km²
4778Smolyan (tỉnh)850,459 km²
4779Smolyan (tỉnh)203,905 km²
4780Smolyan (tỉnh)111,3 km²
4781ChepletenSmolyan (tỉnh)
4782ChepletenSmolyan (tỉnh)4,946 km²
4783ChepletenSmolyan (tỉnh)6,4 km²
4784ChepletenSmolyan (tỉnh)28,5 km²
4785Smolyan (tỉnh)6,9 km²
4786ChepletenSmolyan (tỉnh)4,878 km²
4787AligovskaSmolyan (tỉnh)14,327 km²
4788Smolyan (tỉnh)14,087 km²
4789BilyanskaSmolyan (tỉnh)14,184 km²
4790ArdaSmolyan (tỉnh)3404,531 km²
4791Smolyan (tỉnh)3,024 km²
4792Smolyan (tỉnh)0,527 km²
4793Smolyan (tỉnh)3,271 km²
4794Smolyan (tỉnh)42614,3 km²
4795ChokmanovoSmolyan (tỉnh)4108,4 km²
4796ChuchurSmolyan (tỉnh)58,6 km²
4797Smolyan (tỉnh)1,662 km²
4798Smolyan (tỉnh)1,727 km²
4799ChepletenSmolyan (tỉnh)6 km²
4800DevinSmolyan (tỉnh)577865,1 km²
4801DevinSmolyan (tỉnh)
4810Smolyan (tỉnh)36610 km²
4811GyovrenSmolyan (tỉnh)79940,6 km²
4812Smolyan (tỉnh)7932,2 km²
4813Smolyan (tỉnh)5120,8 km²
4814Smolyan (tỉnh)68957,3 km²
4815Smolyan (tỉnh)37312 km²
4817Smolyan (tỉnh)42552 km²
4818Smolyan (tỉnh)51175,2 km²
4819Smolyan (tỉnh)15025,4 km²
4820Smolyan (tỉnh)105132,4 km²
4822Smolyan (tỉnh)25115,4 km²
4823Smolyan (tỉnh)24250 km²
4824Borino (đô thị)Smolyan (tỉnh)267970,8 km²
4825Smolyan (tỉnh)99822 km²
4826Smolyan (tỉnh)115,9 km²
4827ChamlaSmolyan (tỉnh)7350,6 km²
4828Smolyan (tỉnh)10821,6 km²
4829ChavdarSmolyan (tỉnh)25023,2 km²
4830BarutinSmolyan (tỉnh)159468,9 km²
4831DospatSmolyan (tỉnh)349099,6 km²
4832Smolyan (tỉnh)69412,9 km²
4833LyubchaSmolyan (tỉnh)58613,9 km²
4834ZmeitsaSmolyan (tỉnh)114638,5 km²
4835Smolyan (tỉnh)42317,8 km²
4836Smolyan (tỉnh)10929,5 km²
4837Smolyan (tỉnh)33514,1 km²
4844Smolyan (tỉnh)
4845Smolyan (tỉnh)
4847ChamlaSmolyan (tỉnh)
4848ChamlaSmolyan (tỉnh)
4849Smolyan (tỉnh)62629,6 km²
4850ChepelareSmolyan (tỉnh)394242,7 km²
4855BogutevoSmolyan (tỉnh)7327,9 km²
4856BogutevoSmolyan (tỉnh)4,235 km²
4857Smolyan (tỉnh)3919,3 km²
4858Smolyan (tỉnh)19011,5 km²
4859BogutevoSmolyan (tỉnh)406,3 km²
4870ChepelareSmolyan (tỉnh)12777,9 km²
4871PamporovoSmolyan (tỉnh)13134,9 km²
4872Smolyan (tỉnh)29052,2 km²
4877Smolyan (tỉnh)38348,7 km²
4878Smolyan (tỉnh)1254,1 km²
4889Smolyan (tỉnh)106043,2 km²
4890Smolyan (tỉnh)67911,5 km²
4891Smolyan (tỉnh)5712,7 km²
4900Smolyan (tỉnh)680920,9 km²
4902MadanSmolyan (tỉnh)
4905Smolyan (tỉnh)32,088 km²
4906Smolyan (tỉnh)2,447 km²
4907Smolyan (tỉnh)3,425 km²
4908Smolyan (tỉnh)1062,37 km²
4909Smolyan (tỉnh)1,737 km²
4910Smolyan (tỉnh)5968,5 km²
4911Smolyan (tỉnh)3,536 km²
4912Smolyan (tỉnh)4,7 km²
4913Smolyan (tỉnh)191,54 km²
4914Smolyan (tỉnh)1,274 km²
4915Smolyan (tỉnh)1,67 km²
4916Smolyan (tỉnh)123,562 km²
4918SmolyanSmolyan (tỉnh)4210,2 km²
4919Erma RekaSmolyan (tỉnh)258,9 km²
4920RudozemSmolyan (tỉnh)4,492 km²
4921Smolyan (tỉnh)229634,4 km²
4922Smolyan (tỉnh)5262,401 km²
4923Belev DolSmolyan (tỉnh)6,7 km²
4924Smolyan (tỉnh)2,881 km²
4926Smolyan (tỉnh)2,559 km²
4927Smolyan (tỉnh)1,524 km²
4928Smolyan (tỉnh)4742,053 km²
4929Smolyan (tỉnh)1143,364 km²
4932Belev DolSmolyan (tỉnh)4,537 km²
4933BaniteSmolyan (tỉnh)11,3 km²
4935Smolyan (tỉnh)8443,052 km²
4936Smolyan (tỉnh)5,4 km²
4939Smolyan (tỉnh)6314,2 km²
4940Smolyan (tỉnh)306054,9 km²
4941Smolyan (tỉnh)1986,7 km²
4942Smolyan (tỉnh)4005 km²
4944Smolyan (tỉnh)3199 km²
4945Smolyan (tỉnh)6025,1 km²
4946Smolyan (tỉnh)11,2 km²
4947Smolyan (tỉnh)2110,1 km²
4948Smolyan (tỉnh)1714,6 km²
4949Smolyan (tỉnh)1612,1 km²
4950Smolyan (tỉnh)23014,5 km²
4951Smolyan (tỉnh)4916 km²
4952Smolyan (tỉnh)41728,5 km²
4954Smolyan (tỉnh)18254,494 km²
4955Smolyan (tỉnh)1973,656 km²
4956Smolyan (tỉnh)2,854 km²
4957Smolyan (tỉnh)27014,7 km²
4958Smolyan (tỉnh)162824,8 km²
4959Smolyan (tỉnh)6,5 km²
4960Smolyan (tỉnh)638214,9 km²
4961RudozemSmolyan (tỉnh)2175,4 km²
4964Smolyan (tỉnh)3,736 km²
4965RudozemSmolyan (tỉnh)585,2 km²
4966Smolyan (tỉnh)1004,827 km²
4967RudozemSmolyan (tỉnh)1403,528 km²
4968RudozemSmolyan (tỉnh)94,578 km²
4969ChuchurSmolyan (tỉnh)2,193 km²
4970ChepletenSmolyan (tỉnh)79311,8 km²
4971ChuchurSmolyan (tỉnh)2,151 km²
4972RudozemSmolyan (tỉnh)4,832 km²
4973RudozemSmolyan (tỉnh)8,9 km²
4974RudozemSmolyan (tỉnh)2,383 km²
4975ChepletenSmolyan (tỉnh)5,9 km²
4976Smolyan (tỉnh)3,271 km²
4977ChepletenSmolyan (tỉnh)9,6 km²
4978Smolyan (tỉnh)17,8 km²
4979Smolyan (tỉnh)22030,5 km²
4980ZlatogradSmolyan (tỉnh)819251,9 km²
4983Smolyan (tỉnh)12 km²
4984AlamovtsiSmolyan (tỉnh)22,5 km²
4985DolenSmolyan (tỉnh)55717,1 km²
4986KushlaSmolyan (tỉnh)9,7 km²
4987Smolyan (tỉnh)199522,5 km²
4988Erma RekaSmolyan (tỉnh)2,409 km²
4989Smolyan (tỉnh)12,6 km²
4990Smolyan (tỉnh)664359,7 km²
4992Erma RekaSmolyan (tỉnh)11,9 km²
4994SmolyanSmolyan (tỉnh)2,779 km²
4995Erma RekaSmolyan (tỉnh)
4996Erma RekaSmolyan (tỉnh)11 km²
4997Erma RekaSmolyan (tỉnh)82825,2 km²
4998Smolyan (tỉnh)7,3 km²
4999Smolyan (tỉnh)2,377 km²
6863KushlaSmolyan (tỉnh)
6864KushlaSmolyan (tỉnh)

Thông tin nhân khẩu của Smolyan (tỉnh)

Dân số114842
Mật độ dân số292,4 / km²
Dân số nam55983 (48,7%)
Dân số nữ58859 (51,3%)
Độ tuổi trung bình45,1
Độ tuổi trung bình của nam giới42,8
Độ tuổi trung bình của nữ giới47,3
Các doanh nghiệp ở Smolyan (tỉnh)1460
Dân số (1975)175652
Dân số (2000)142325
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 -34,6%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 -19,3%

Smolyan (tỉnh)

Tỉnh Smolyan (Област Смолян, Oblast Smolyan) là một tỉnh ở phía nam Bulgaria. Tỉnh này giáp Hy Lạp và nằm ở dãy núi Rhodope. Dân cư tỉnh này đa số là người Hồi giáo Bulgaria, do Hồi giáo chiếm 58.758 dân trên tổng số 140.066 dân, có 41.599 dân theo Chính Thống..  ︎  Trang Wikipedia về Smolyan (tỉnh)