(171) Mã Bưu Chính ở Lovech (tỉnh)

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Lovech (tỉnh)
Múi giờGiờ Đông Âu
Khu vực428 km²
Dân số129621 (Thêm chi tiết)
Dân số nam63519 (49%)
Dân số nữ66102 (51%)
Độ tuổi trung bình47,1
Mã Bưu Chính2197, 5500, 5501 (168 thêm nữa)
Mã Vùng3524, 35419, 3679 (13 thêm nữa)
Thành phố16
Mã Bưu ChínhThành phốSố mã bưu chính
5500 - 5524, 5645 - 5647Lovech14
5600 - 5602Troyan (đô thị)4
5635 - 5650Apriltsi (đô thị)7
5700 - 5722, 5736 - 5749Teteven (đô thị)15
5720 - 5722Ribaritsa2
5750 - 5753, 5766 - 5768Yablanitsa (đô thị)8

Bản đồ tương tác

(171) Mã Bưu Chính ở Lovech (tỉnh)

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân sốKhu vực
2197Lovech (tỉnh)
5500LovechLovech (tỉnh)585837,7 km²
5501LovechLovech (tỉnh)41611,151 km²
5502LovechLovech (tỉnh)1448222,8 km²
5503LovechLovech (tỉnh)9751,947 km²
5504LovechLovech (tỉnh)14633,317 km²
5506LovechLovech (tỉnh)7594,641 km²
5507LovechLovech (tỉnh)7200,423 km²
5508BakhovitsaLovech (tỉnh)21313,7 km²
5520LovechLovech (tỉnh)169962,2 km²
5521LovechLovech (tỉnh)41643,2 km²
5522LovechLovech (tỉnh)4021,4 km²
5524LovechLovech (tỉnh)51053,5 km²
5536Lovech (tỉnh)3910,6 km²
5537Lovech (tỉnh)3724,84 km²
5538Lovech (tỉnh)9222,7 km²
5539Lovech (tỉnh)1623,6 km²
5540Lovech (tỉnh)30668,1 km²
5541Lovech (tỉnh)47210,7 km²
5542Lovech (tỉnh)53816,6 km²
5543Lovech (tỉnh)34930,8 km²
5544KakrinaLovech (tỉnh)16124,8 km²
5545Lovech (tỉnh)20044,3 km²
5546Lovech (tỉnh)5917,5 km²
5547Lovech (tỉnh)45510,7 km²
5548Lovech (tỉnh)20411,9 km²
5549Lovech (tỉnh)35818,3 km²
5550Lovech (tỉnh)256657,5 km²
5551KakrinaLovech (tỉnh)21425,2 km²
5552BakhovitsaLovech (tỉnh)81210,5 km²
5553Lovech (tỉnh)4833,668 km²
5554KakrinaLovech (tỉnh)7031,3 km²
5555Lovech (tỉnh)13643 km²
5557Lovech (tỉnh)35535 km²
5558Lovech (tỉnh)9429,7 km²
5559Lovech (tỉnh)24618,7 km²
5560Lovech (tỉnh)284139,8 km²
5561Lovech (tỉnh)27844,1 km²
5562Lovech (tỉnh)11440,7 km²
5563Lovech (tỉnh)26731,2 km²
5564Lovech (tỉnh)133742,8 km²
5565BakhovitsaLovech (tỉnh)80340,5 km²
5567BakhovitsaLovech (tỉnh)129011,2 km²
5568Lovech (tỉnh)138629 km²
5569KatunetsLovech (tỉnh)44941,5 km²
5570Letnitsa (đô thị)Lovech (tỉnh)215769,9 km²
5571SopotLovech (tỉnh)14514,9 km²
5572Lovech (tỉnh)8820,7 km²
5573Lovech (tỉnh)9227,4 km²
5574Lovech (tỉnh)26228,6 km²
5575Lovech (tỉnh)9616,1 km²
5576Lovech (tỉnh)3921,8 km²
5577Lovech (tỉnh)12125 km²
5578Lovech (tỉnh)18711,4 km²
5579Lovech (tỉnh)31620,6 km²
5580UgarchinLovech (tỉnh)2304142,4 km²
5581Lovech (tỉnh)16923,3 km²
5583Lovech (tỉnh)35138,2 km²
5600Troyan (đô thị)Lovech (tỉnh)901820,7 km²
5601Troyan (đô thị)Lovech (tỉnh)253721,5 km²
5602Troyan (đô thị)Lovech (tỉnh)27186,9 km²
5614Lovech (tỉnh)286,2 km²
5615Lovech (tỉnh)18912,4 km²
5616Lovech (tỉnh)650,507 km²
5617Lovech (tỉnh)22,814 km²
5618Lovech (tỉnh)4179,9 km²
5619Lovech (tỉnh)236,4 km²
5620Lovech (tỉnh)5914,038 km²
5621Lovech (tỉnh)3684,4 km²
5622Lovech (tỉnh)862,7 km²
5623Lovech (tỉnh)8,5 km²
5624Lovech (tỉnh)3117,6 km²
5625Lovech (tỉnh)808 km²
5626Lovech (tỉnh)671,241 km²
5627Lovech (tỉnh)3995,5 km²
5628Lovech (tỉnh)11115,7 km²
5629Lovech (tỉnh)
5630OreshakLovech (tỉnh)22313,551 km²
5631Lovech (tỉnh)13515,5 km²
5632Lovech (tỉnh)76,4 km²
5633Lovech (tỉnh)3976,7 km²
5634Troyan (đô thị)Lovech (tỉnh)28927,9 km²
5635Apriltsi (đô thị)Lovech (tỉnh)44165,9 km²
5637Lovech (tỉnh)
5640Apriltsi (đô thị)Lovech (tỉnh)54933,8 km²
5641Apriltsi (đô thị)Lovech (tỉnh)104125,3 km²
5643MlechevoLovech (tỉnh)268,6 km²
5644MlechevoLovech (tỉnh)3924,1 km²
5645LovechLovech (tỉnh)
5646LovechLovech (tỉnh)
5647LovechLovech (tỉnh)
5648Lovech (tỉnh)237,9 km²
5650Apriltsi (đô thị)Lovech (tỉnh)75974,5 km²
5654MlechevoLovech (tỉnh)26213,7 km²
5655Lovech (tỉnh)392,355 km²
5656Lovech (tỉnh)144,046 km²
5658Lovech (tỉnh)65636,3 km²
5659Lovech (tỉnh)7,6 km²
5660Lovech (tỉnh)181234,9 km²
5661Lovech (tỉnh)41952,3 km²
5662Lovech (tỉnh)53322,2 km²
5663Lovech (tỉnh)754107,8 km²
5665Lovech (tỉnh)24811,1 km²
5667Lovech (tỉnh)75035,2 km²
5668Lovech (tỉnh)60625 km²
5669Lovech (tỉnh)36727,2 km²
5670Lovech (tỉnh)114330,3 km²
5671Lovech (tỉnh)31736,2 km²
5672Lovech (tỉnh)111147,2 km²
5683Lovech (tỉnh)
5699Lovech (tỉnh)
5700Teteven (đô thị)Lovech (tỉnh)616954,8 km²
5701Teteven (đô thị)Lovech (tỉnh)299732,7 km²
5720RibaritsaLovech (tỉnh)1322196,8 km²
5721Teteven (đô thị)Lovech (tỉnh)
5722Teteven (đô thị)Lovech (tỉnh)
5723Lovech (tỉnh)4840,5 km²
5724Lovech (tỉnh)60620,2 km²
5725Lovech (tỉnh)33936,8 km²
5726Lovech (tỉnh)20721,6 km²
5727Lovech (tỉnh)21078,6 km²
5728Lovech (tỉnh)
5729Lovech (tỉnh)14018,5 km²
5730Lovech (tỉnh)
5731Lovech (tỉnh)117912,7 km²
5732Lovech (tỉnh)86527,1 km²
5733Lovech (tỉnh)203421,1 km²
5734Lovech (tỉnh)36311,4 km²
5735Yablanitsa (đô thị)Lovech (tỉnh)
5736Teteven (đô thị)Lovech (tỉnh)
5737Teteven (đô thị)Lovech (tỉnh)
5738Teteven (đô thị)Lovech (tỉnh)
5739Teteven (đô thị)Lovech (tỉnh)
5740Lovech (tỉnh)210420,7 km²
5741Lovech (tỉnh)21316,4 km²
5742Teteven (đô thị)Lovech (tỉnh)
5743Teteven (đô thị)Lovech (tỉnh)
5744Teteven (đô thị)Lovech (tỉnh)
5745Teteven (đô thị)Lovech (tỉnh)
5747Teteven (đô thị)Lovech (tỉnh)
5748Teteven (đô thị)Lovech (tỉnh)
5749Teteven (đô thị)Lovech (tỉnh)
5750Yablanitsa (đô thị)Lovech (tỉnh)152426,2 km²
5751Yablanitsa (đô thị)Lovech (tỉnh)
5752Yablanitsa (đô thị)Lovech (tỉnh)
5753Yablanitsa (đô thị)Lovech (tỉnh)30321,3 km²
5758Lovech (tỉnh)
5760Lovech (tỉnh)207821,4 km²
5761Lovech (tỉnh)114929,5 km²
5762Lovech (tỉnh)24233,9 km²
5763Lovech (tỉnh)597,5 km²
5764Lovech (tỉnh)7916,3 km²
5765Lovech (tỉnh)175,2 km²
5766Yablanitsa (đô thị)Lovech (tỉnh)
5767Yablanitsa (đô thị)Lovech (tỉnh)
5768Yablanitsa (đô thị)Lovech (tỉnh)
5770Lukovit (đô thị)Lovech (tỉnh)670359,6 km²
5771Lukovit (đô thị)Lovech (tỉnh)37615,8 km²
5780Lovech (tỉnh)253277,3 km²
5781Lovech (tỉnh)43338,2 km²
5782Lovech (tỉnh)55949,3 km²
5783Lovech (tỉnh)8830 km²
5784PetreveneLovech (tỉnh)3349,5 km²
5785PetreveneLovech (tỉnh)41714,4 km²
5787Lovech (tỉnh)10731,4 km²
5788Lukovit (đô thị)Lovech (tỉnh)3025,9 km²
5789Lovech (tỉnh)
5790Lovech (tỉnh)188214,5 km²
5791Lovech (tỉnh)113034,6 km²
5792Lovech (tỉnh)133473,4 km²
5793Lovech (tỉnh)

Thông tin nhân khẩu của Lovech (tỉnh)

Dân số129621
Mật độ dân số302,9 / km²
Dân số nam63519 (49%)
Dân số nữ66102 (51%)
Độ tuổi trung bình47,1
Độ tuổi trung bình của nam giới44,6
Độ tuổi trung bình của nữ giới49,6
Các doanh nghiệp ở Lovech (tỉnh)1760
Dân số (1975)235559
Dân số (2000)171319
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 -45%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 -24,3%

Lovech (tỉnh)

Bản mẫu:Infobox Bulgarian là một trong 28 tỉnh của Bulgaria. Tỉnh này có diện tích 4218  km², dân số thời điểm 2009 là 163.806 người. Tỉnh lỵ đóng tại thành phố Lovech.  ︎  Trang Wikipedia về Lovech (tỉnh)