(319) Mã Bưu Chính ở Kardzhali (tỉnh)

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Kardzhali (tỉnh)
Múi giờGiờ Đông Âu
Khu vực309 km²
Dân số149916 (Thêm chi tiết)
Dân số nam74447 (49,7%)
Dân số nữ75469 (50,3%)
Độ tuổi trung bình42
Mã Bưu Chính4930, 4931, 4934 (316 thêm nữa)
Mã Vùng31792, 36, 361 (16 thêm nữa)
Thành phố60
Mã Bưu ChínhThành phốSố mã bưu chính
6600 - 6611, 6685 - 6687Kardzhali13
6643 - 6649Vishegrad7
6656 - 6658Panchevo9
6741 - 6743Ribartsi5
6831 - 6838Tatul7
6920 - 6924Lulichka5

Bản đồ tương tác

(319) Mã Bưu Chính ở Kardzhali (tỉnh)

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân sốKhu vực
4930SedlartsiKardzhali (tỉnh)7,4 km²
4931SedlartsiKardzhali (tỉnh)17,5 km²
4934SedlartsiKardzhali (tỉnh)4,857 km²
4937SedlartsiKardzhali (tỉnh)
4938AkhryanskoKardzhali (tỉnh)15312,7 km²
4943LyubinoKardzhali (tỉnh)16,8 km²
4991TemenugaKardzhali (tỉnh)6,6 km²
6373YonchovoKardzhali (tỉnh)15719,9 km²
6375VinevoKardzhali (tỉnh)365,7 km²
6600KardzhaliKardzhali (tỉnh)3677721,9 km²
6602KardzhaliKardzhali (tỉnh)
6603KardzhaliKardzhali (tỉnh)
6604KardzhaliKardzhali (tỉnh)
6607KardzhaliKardzhali (tỉnh)
6609KardzhaliKardzhali (tỉnh)3781,606 km²
6610KardzhaliKardzhali (tỉnh)
6611KardzhaliKardzhali (tỉnh)93923,6 km²
6621Kardzhali (tỉnh)359310,9 km²
6622Kardzhali (tỉnh)2643,828 km²
6623Kardzhali (tỉnh)1382,093 km²
6624Kardzhali (tỉnh)2122,257 km²
6625Kardzhali (tỉnh)1283,552 km²
6626Kardzhali (tỉnh)702,518 km²
6627PanchevoKardzhali (tỉnh)2002,181 km²
6628PanchevoKardzhali (tỉnh)363,082 km²
6629Kardzhali (tỉnh)2880,896 km²
6630Kardzhali (tỉnh)3511,235 km²
6631Kardzhali (tỉnh)
6632Kardzhali (tỉnh)850,712 km²
6633Kardzhali (tỉnh)6410,4 km²
6634Kardzhali (tỉnh)2554,374 km²
6636PravdolyubKardzhali (tỉnh)14,4 km²
6637KardzhaliKardzhali (tỉnh)5 km²
6638Kardzhali (tỉnh)2,174 km²
6639VishegradKardzhali (tỉnh)9290,831 km²
6640Kardzhali (tỉnh)3,495 km²
6641Kardzhali (tỉnh)7963,092 km²
6642Kardzhali (tỉnh)1923,253 km²
6643VishegradKardzhali (tỉnh)9533,617 km²
6644Kardzhali (tỉnh)1943,647 km²
6645VishegradKardzhali (tỉnh)644,839 km²
6646VishegradKardzhali (tỉnh)3482,97 km²
6647VishegradKardzhali (tỉnh)11193,242 km²
6648Kardzhali (tỉnh)131,918 km²
6649VishegradKardzhali (tỉnh)9361,774 km²
6650Kardzhali (tỉnh)147020,1 km²
6651PanchevoKardzhali (tỉnh)1292,706 km²
6652PanchevoKardzhali (tỉnh)3297,6 km²
6653Kardzhali (tỉnh)6926,5 km²
6654Kardzhali (tỉnh)3124,468 km²
6655Kardzhali (tỉnh)1033,814 km²
6656PanchevoKardzhali (tỉnh)483,703 km²
6657PanchevoKardzhali (tỉnh)7653,483 km²
6658PanchevoKardzhali (tỉnh)754,071 km²
6660Kardzhali (tỉnh)35717,1 km²
6661Kardzhali (tỉnh)1416,3 km²
6662Kardzhali (tỉnh)645,7 km²
6663Kardzhali (tỉnh)393,27 km²
6664PchelarovoKardzhali (tỉnh)2938,2 km²
6665Kardzhali (tỉnh)1434,959 km²
6666Kardzhali (tỉnh)17716,1 km²
6667Kardzhali (tỉnh)1155,4 km²
6668Kardzhali (tỉnh)30510,4 km²
6669Kardzhali (tỉnh)895,3 km²
6670Kardzhali (tỉnh)72818,7 km²
6671Kardzhali (tỉnh)444,535 km²
6672Kardzhali (tỉnh)39012 km²
6673Kardzhali (tỉnh)3464,085 km²
6674Kardzhali (tỉnh)25511,1 km²
6675Kardzhali (tỉnh)48031,1 km²
6676Kardzhali (tỉnh)373,509 km²
6677KardzhaliKardzhali (tỉnh)4294,319 km²
6678Kardzhali (tỉnh)3208,2 km²
6679Kardzhali (tỉnh)3378,6 km²
6680Kardzhali (tỉnh)5716 km²
6681Kardzhali (tỉnh)1218,4 km²
6682Kardzhali (tỉnh)1182,342 km²
6683Kardzhali (tỉnh)963,851 km²
6684Kardzhali (tỉnh)3777,7 km²
6685KardzhaliKardzhali (tỉnh)3643,399 km²
6686Kardzhali (tỉnh)1407,5 km²
6687KardzhaliKardzhali (tỉnh)3934,713 km²
6690Kardzhali (tỉnh)94214 km²
6691Kardzhali (tỉnh)5008,4 km²
6692Cherna NivaKardzhali (tỉnh)434,375 km²
6693Kardzhali (tỉnh)32215,2 km²
6694SokoliteKardzhali (tỉnh)81512,1 km²
6695RusalinaKardzhali (tỉnh)623,242 km²
6696YavorovoKardzhali (tỉnh)679,7 km²
6697BosilitsaKardzhali (tỉnh)6911,2 km²
6698KopitnikKardzhali (tỉnh)73315,8 km²
6701ChernoocheneKardzhali (tỉnh)2162,812 km²
6702Kardzhali (tỉnh)1338,7 km²
6703Kardzhali (tỉnh)3841,5 km²
6704BozhurtsiKardzhali (tỉnh)382,537 km²
6705DyadovskoKardzhali (tỉnh)994,037 km²
6706Kardzhali (tỉnh)1063,236 km²
6707Kardzhali (tỉnh)18113,8 km²
6708Kardzhali (tỉnh)674,059 km²
6709VodachKardzhali (tỉnh)1492,596 km²
6710VerskoKardzhali (tỉnh)44013,5 km²
6711Kardzhali (tỉnh)1902,454 km²
6715Kardzhali (tỉnh)435,8 km²
6716PryaporetsKardzhali (tỉnh)41012,2 km²
6717SrednevoKardzhali (tỉnh)3320,849 km²
6718BezvodnoKardzhali (tỉnh)92246,6 km²
6720Kardzhali (tỉnh)59917,6 km²
6721PanchevoKardzhali (tỉnh)2011,457 km²
6722PanchevoKardzhali (tỉnh)512,333 km²
6723YonchovoKardzhali (tỉnh)70420,4 km²
6724YonchovoKardzhali (tỉnh)13926 km²
6725SokoliteKardzhali (tỉnh)119015,7 km²
6726NochevoKardzhali (tỉnh)117,9 km²
6727Kardzhali (tỉnh)1,391 km²
6728Kardzhali (tỉnh)1029,8 km²
6729Kardzhali (tỉnh)1185,9 km²
6730Kardzhali (tỉnh)1524,482 km²
6731Kardzhali (tỉnh)6 km²
6732Kardzhali (tỉnh)44,27 km²
6733RibartsiKardzhali (tỉnh)19111,2 km²
6734KhromitsaKardzhali (tỉnh)879,9 km²
6735Kardzhali (tỉnh)5841,891 km²
6737Kardzhali (tỉnh)2482,273 km²
6738Kardzhali (tỉnh)7645,6 km²
6739Kardzhali (tỉnh)4472,391 km²
6740KardzhaliKardzhali (tỉnh)222,026 km²
6741RibartsiKardzhali (tỉnh)3465,4 km²
6742RibartsiKardzhali (tỉnh)3417,4 km²
6743RibartsiKardzhali (tỉnh)2404,813 km²
6744Kardzhali (tỉnh)55516,6 km²
6745Kardzhali (tỉnh)107,8 km²
6746Kardzhali (tỉnh)2177,3 km²
6747RibartsiKardzhali (tỉnh)1233,73 km²
6748Kardzhali (tỉnh)72,231 km²
6749Kardzhali (tỉnh)162,875 km²
6750Kardzhali (tỉnh)438215,7 km²
6759TemenugaKardzhali (tỉnh)7,6 km²
6760GŭrbishteKardzhali (tỉnh)7,9 km²
6761AkhryanskoKardzhali (tỉnh)156,6 km²
6762RodopskoKardzhali (tỉnh)1211,3 km²
6763Kardzhali (tỉnh)4,266 km²
6764DyadovtsiKardzhali (tỉnh)2192,85 km²
6765PravdolyubKardzhali (tỉnh)165,9 km²
6766KroyachevoKardzhali (tỉnh)466,2 km²
6767Kardzhali (tỉnh)3710,3 km²
6768SvetulkaKardzhali (tỉnh)8 km²
6769BistrogledKardzhali (tỉnh)6,6 km²
6770Byal IzvorKardzhali (tỉnh)178011,4 km²
6771Kardzhali (tỉnh)34410,9 km²
6773Kardzhali (tỉnh)4,651 km²
6774MusevoKardzhali (tỉnh)5,1 km²
6775SrŭnskoKardzhali (tỉnh)15,7 km²
6776PaspalKardzhali (tỉnh)2,412 km²
6777Kardzhali (tỉnh)544,357 km²
6778ChernigovoKardzhali (tỉnh)205,1 km²
6779Kardzhali (tỉnh)173,114 km²
6780Kardzhali (tỉnh)4828,5 km²
6781Kardzhali (tỉnh)30513 km²
6782KhromitsaKardzhali (tỉnh)46,2 km²
6783LenishteKardzhali (tỉnh)14,2 km²
6784Kardzhali (tỉnh)3,039 km²
6785SinchetsKardzhali (tỉnh)4,877 km²
6786Kardzhali (tỉnh)158,9 km²
6787Kardzhali (tỉnh)626,6 km²
6788SedlartsiKardzhali (tỉnh)2,497 km²
6789Kardzhali (tỉnh)311,2 km²
6790Kardzhali (tỉnh)15214,3 km²
6791KitnitsaKardzhali (tỉnh)1183,627 km²
6792Star ChitakKardzhali (tỉnh)887,6 km²
6793Kardzhali (tỉnh)3,904 km²
6794Kardzhali (tỉnh)1403,391 km²
6795RusalskoKardzhali (tỉnh)59710,2 km²
6796LyubinoKardzhali (tỉnh)4212,7 km²
6797Kardzhali (tỉnh)7603,67 km²
6798PesnopoyKardzhali (tỉnh)2517,7 km²
6799SpolukaKardzhali (tỉnh)82325,7 km²
6800Kardzhali (tỉnh)11953108,4 km²
6809Kardzhali (tỉnh)4981,464 km²
6810VishegradKardzhali (tỉnh)3149,8 km²
6811Kardzhali (tỉnh)1809,1 km²
6812Kardzhali (tỉnh)2554,673 km²
6813Kardzhali (tỉnh)4,229 km²
6814MomchilgradKardzhali (tỉnh)1112,51 km²
6815Kardzhali (tỉnh)847,7 km²
6816Kardzhali (tỉnh)2692,225 km²
6817Kardzhali (tỉnh)2,869 km²
6818Kardzhali (tỉnh)439,6 km²
6819Kardzhali (tỉnh)2484,171 km²
6820Kardzhali (tỉnh)57835 km²
6821Kardzhali (tỉnh)6,2 km²
6822Kardzhali (tỉnh)2,745 km²
6823TatulKardzhali (tỉnh)1472,517 km²
6824Kardzhali (tỉnh)853,94 km²
6825LulichkaKardzhali (tỉnh)17110,1 km²
6826Kardzhali (tỉnh)1045,5 km²
6827Kardzhali (tỉnh)5,8 km²
6828Kardzhali (tỉnh)857,9 km²
6829Kardzhali (tỉnh)6,4 km²
6830Kardzhali (tỉnh)32444,1 km²
6831TatulKardzhali (tỉnh)1178,1 km²
6832TatulKardzhali (tỉnh)
6833TatulKardzhali (tỉnh)21314,7 km²
6834TatulKardzhali (tỉnh)17012 km²
6835TatulKardzhali (tỉnh)139,9 km²
6836Kardzhali (tỉnh)1279,4 km²
6837Kardzhali (tỉnh)1313,1 km²
6838TatulKardzhali (tỉnh)
6839PravdolyubKardzhali (tỉnh)
6840Kardzhali (tỉnh)17,1 km²
6841Kardzhali (tỉnh)8,9 km²
6842Kardzhali (tỉnh)11,5 km²
6843Kardzhali (tỉnh)
6844Kardzhali (tỉnh)7,8 km²
6845Kardzhali (tỉnh)24921,9 km²
6846AlbantsiKardzhali (tỉnh)2410,2 km²
6847Kardzhali (tỉnh)113,317 km²
6848Kardzhali (tỉnh)793,534 km²
6849Kardzhali (tỉnh)197,8 km²
6850Kardzhali (tỉnh)682970,8 km²
6851Kardzhali (tỉnh)2494,977 km²
6852Kardzhali (tỉnh)1524,326 km²
6853UstrenKardzhali (tỉnh)2,041 km²
6854Kardzhali (tỉnh)12,7 km²
6855Kardzhali (tỉnh)6,7 km²
6856Kardzhali (tỉnh)6,4 km²
6857Kardzhali (tỉnh)8,1 km²
6858Kardzhali (tỉnh)45810,8 km²
6859Kardzhali (tỉnh)269,6 km²
6860Kardzhali (tỉnh)30524,5 km²
6861Kardzhali (tỉnh)79112,2 km²
6862Kardzhali (tỉnh)53211,8 km²
6865Kardzhali (tỉnh)387173,6 km²
6867Kardzhali (tỉnh)5151,065 km²
6868Kardzhali (tỉnh)4206,5 km²
6869Kardzhali (tỉnh)810,2 km²
6870Kardzhali (tỉnh)110250,2 km²
6871Kardzhali (tỉnh)31,5 km²
6872Kardzhali (tỉnh)1898,4 km²
6873Kardzhali (tỉnh)487728,7 km²
6875Kardzhali (tỉnh)872,961 km²
6876Kardzhali (tỉnh)713,356 km²
6877Kardzhali (tỉnh)635,3 km²
6878Kardzhali (tỉnh)1215,1 km²
6880Kardzhali (tỉnh)68830,2 km²
6881Kardzhali (tỉnh)14053,607 km²
6882Kardzhali (tỉnh)1731,755 km²
6883Kardzhali (tỉnh)4083,08 km²
6884KirkovoKardzhali (tỉnh)226027,2 km²
6885Kardzhali (tỉnh)4726,4 km²
6886Kardzhali (tỉnh)
6887Kardzhali (tỉnh)7719,1 km²
6888Kardzhali (tỉnh)13512,9 km²
6890Kardzhali (tỉnh)174233,1 km²
6892Kardzhali (tỉnh)10,2 km²
6893Kardzhali (tỉnh)21,3 km²
6894Kardzhali (tỉnh)4915,6 km²
6896Kardzhali (tỉnh)4,509 km²
6897Kardzhali (tỉnh)
6898Kardzhali (tỉnh)39446 km²
6899Kardzhali (tỉnh)19,5 km²
6900KrumovgradKardzhali (tỉnh)838913,5 km²
6907Kardzhali (tỉnh)10 km²
6908DzhankaKardzhali (tỉnh)11,3 km²
6909Polkovnik ZhelyazovoKardzhali (tỉnh)16475,2 km²
6910Kardzhali (tỉnh)122,238 km²
6912Kardzhali (tỉnh)12355,7 km²
6913Kardzhali (tỉnh)2810,2 km²
6914Kardzhali (tỉnh)1727,9 km²
6915ZlatolistKardzhali (tỉnh)1987,8 km²
6916Kardzhali (tỉnh)354,282 km²
6917Kardzhali (tỉnh)83,109 km²
6918Kardzhali (tỉnh)99,3 km²
6919Kardzhali (tỉnh)520,926 km²
6920LulichkaKardzhali (tỉnh)1053,037 km²
6921LulichkaKardzhali (tỉnh)46812,9 km²
6922LulichkaKardzhali (tỉnh)311,767 km²
6923Kardzhali (tỉnh)96,2 km²
6924LulichkaKardzhali (tỉnh)1147 km²
6925Kardzhali (tỉnh)8312,5 km²
6926Kardzhali (tỉnh)8,7 km²
6927Kardzhali (tỉnh)127,2 km²
6928Kardzhali (tỉnh)10,2 km²
6929Kardzhali (tỉnh)37553,9 km²
6930Kardzhali (tỉnh)38014,2 km²
6931Kardzhali (tỉnh)22416,6 km²
6932Kardzhali (tỉnh)6,1 km²
6933Kardzhali (tỉnh)3614,2 km²
6934Kardzhali (tỉnh)9,8 km²
6935Kardzhali (tỉnh)194,774 km²
6936Kardzhali (tỉnh)11,5 km²
6937Kardzhali (tỉnh)8,7 km²
6938Kardzhali (tỉnh)4,821 km²
6939Kardzhali (tỉnh)0,852 km²
6940Kardzhali (tỉnh)1295,3 km²
6941Kardzhali (tỉnh)205,8 km²
6942Kardzhali (tỉnh)13,8 km²
6943Kardzhali (tỉnh)2693,988 km²
6944Kardzhali (tỉnh)40,1 km²
6945Kardzhali (tỉnh)1686,5 km²
6946Kardzhali (tỉnh)594,767 km²
6948Kardzhali (tỉnh)7116,3 km²
6949Kardzhali (tỉnh)6,3 km²
6952Kardzhali (tỉnh)57014 km²
6953Dolna KulaKardzhali (tỉnh)12815,5 km²
6954ChernichevoKardzhali (tỉnh)168126,5 km²
6955Kardzhali (tỉnh)2838,2 km²
6957Dolno CherkovishteKardzhali (tỉnh)2418,3 km²
6958Studen KladenetsKardzhali (tỉnh)39730 km²
6959Kardzhali (tỉnh)647,5 km²
6960Kardzhali (tỉnh)124829,5 km²
6961Kardzhali (tỉnh)16,5 km²
6962DzhankaKardzhali (tỉnh)23,2 km²
6963Kardzhali (tỉnh)2942,124 km²
6964Kardzhali (tỉnh)10,3 km²
6965Kardzhali (tỉnh)44321,1 km²
6966Kardzhali (tỉnh)3219 km²
6967Kardzhali (tỉnh)7,4 km²
6968Kardzhali (tỉnh)5,5 km²
6969Kardzhali (tỉnh)5,5 km²

Thông tin nhân khẩu của Kardzhali (tỉnh)

Dân số149916
Mật độ dân số485,2 / km²
Dân số nam74447 (49,7%)
Dân số nữ75469 (50,3%)
Độ tuổi trung bình42
Độ tuổi trung bình của nam giới40,2
Độ tuổi trung bình của nữ giới43,8
Các doanh nghiệp ở Kardzhali (tỉnh)1511
Dân số (1975)173738
Dân số (2000)167285
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 -13,7%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 -10,4%

Kardzhali (tỉnh)

Kardzhali (tiếng Bulgaria: Кърджалийска област; tiếng Thổ Nhĩ Kỳ: Kırcaali İli) là một tỉnh ở phía nam Bulgaria, giáp với Hy Lạp (các tỉnh của Hy Lạp giáp tỉnh này gồm Xanthi và Rodhopi về phía nam và phía đông). Diện tích tỉnh Kardzhali là 3209,1    ︎  Trang Wikipedia về Kardzhali (tỉnh)