(144) Mã Bưu Chính ở Ochota

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Ochota
Múi giờGiờ Trung Âu
Khu vực9,7 km²
Dân số51514 (Thêm chi tiết)
Dân số nam24523 (47,6%)
Dân số nữ26991 (52,4%)
Độ tuổi trung bình36,5
Mã Bưu Chính00-912, 00-922, 01-216 (141 thêm nữa)

Bản đồ tương tác

(144) Mã Bưu Chính ở Ochota, Mazowieckie

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân sốKhu vực
00-912WarszawaMazowieckie
00-922WarszawaMazowieckie
01-216WarszawaMazowieckie57638.673 m²
01-217WarszawaMazowieckie97368.906 m²
01-218SzczecinZachodniopomorskie65017.696 m²
01-220WarszawaMazowieckie136822.589 m²
01-222WarszawaMazowieckie20810,262 km²
01-244WarszawaMazowieckie40429.925 m²
01-245WarszawaMazowieckie71544.163 m²
01-246WarszawaMazowieckie59018.442 m²
02-001WarszawaMazowieckie52438.553 m²
02-017WarszawaMazowieckie38535.042 m²
02-020WarszawaMazowieckie40110.548 m²
02-021WarszawaMazowieckie48815.390 m²
02-022WarszawaMazowieckie248827.532 m²
02-023WarszawaMazowieckie52213.636 m²
02-024WarszawaMazowieckie13369.132 m²
02-026WarszawaMazowieckie255349.722 m²
02-027WarszawaMazowieckie523726 m²
02-028WarszawaMazowieckie196614.580 m²
02-029WarszawaMazowieckie10263.820 m²
02-030WarszawaMazowieckie20847.383 m²
02-031WarszawaMazowieckie20193.854 m²
02-032WarszawaMazowieckie100120.914 m²
02-033WarszawaMazowieckie9697.018 m²
02-034WarszawaMazowieckie19900,132 km²
02-035WarszawaMazowieckie
02-036WarszawaMazowieckie246813.627 m²
02-038WarszawaMazowieckie153519.715 m²
02-040WarszawaMazowieckie10411.431 m²
02-041WarszawaMazowieckie14786.563 m²
02-042WarszawaMazowieckie200019.345 m²
02-044WarszawaMazowieckie197516.121 m²
02-045WarszawaMazowieckie5212.711 m²
02-046WarszawaMazowieckie9334.227 m²
02-047WarszawaMazowieckie9803.794 m²
02-048WarszawaMazowieckie189315.787 m²
02-049WarszawaMazowieckie4952.959 m²
02-050WarszawaMazowieckie98111.410 m²
02-051WarszawaMazowieckie9934.495 m²
02-052WarszawaMazowieckie18058.535 m²
02-053WarszawaMazowieckie201732.541 m²
02-054WarszawaMazowieckie253719.716 m²
02-055WarszawaMazowieckie86834.522 m²
02-056WarszawaMazowieckie83135.381 m²
02-057WarszawaMazowieckie52226.796 m²
02-061WarszawaMazowieckie76611.404 m²
02-062WarszawaMazowieckie4716.523 m²
02-063WarszawaMazowieckie8686.998 m²
02-064WarszawaMazowieckie148512.255 m²
02-065WarszawaMazowieckie14858.881 m²
02-067WarszawaMazowieckie114935.781 m²
02-082WarszawaMazowieckie109719.330 m²
02-085WarszawaMazowieckie138848.217 m²
02-086WarszawaMazowieckie2950,122 km²
02-089WarszawaMazowieckie59680.045 m²
02-090WarszawaMazowieckie
02-093WarszawaMazowieckie23380,151 km²
02-094WarszawaMazowieckie202421.499 m²
02-095WarszawaMazowieckie198322.655 m²
02-096WarszawaMazowieckie42832.859 m²
02-097WarszawaMazowieckie9940,149 km²
02-098WarszawaMazowieckie198320.654 m²
02-101WarszawaMazowieckie99282.251 m²
02-102WarszawaMazowieckie10056.844 m²
02-103WarszawaMazowieckie48728.251 m²
02-107WarszawaMazowieckie198315.632 m²
02-120WarszawaMazowieckie250921.386 m²
02-123WarszawaMazowieckie17220,168 km²
02-131WarszawaMazowieckie41386.745 m²
02-201WarszawaMazowieckie14460,132 km²
02-301WarszawaMazowieckie194516.028 m²
02-302WarszawaMazowieckie52322.901 m²
02-305WarszawaMazowieckie28930,342 km²
02-307WarszawaMazowieckie4601.176 m²
02-308WarszawaMazowieckie10414.409 m²
02-309WarszawaMazowieckie206518.042 m²
02-310WarszawaMazowieckie10415.270 m²
02-311WarszawaMazowieckie15473.779 m²
02-313WarszawaMazowieckie364135.696 m²
02-314WarszawaMazowieckie5195.963 m²
02-315WarszawaMazowieckie205456.890 m²
02-316WarszawaMazowieckie198323.296 m²
02-317WarszawaMazowieckie153325.271 m²
02-318WarszawaMazowieckie10024.266 m²
02-319WarszawaMazowieckie302619.981 m²
02-320WarszawaMazowieckie51917.539 m²
02-321WarszawaMazowieckie99662.003 m²
02-322WarszawaMazowieckie38053.290 m²
02-323WarszawaMazowieckie149316.009 m²
02-324WarszawaMazowieckie147716.481 m²
02-325WarszawaMazowieckie49816.745 m²
02-327WarszawaMazowieckie49360.587 m²
02-334WarszawaMazowieckie9456.627 m²
02-335WarszawaMazowieckie46032.003 m²
02-339WarszawaMazowieckie5186.074 m²
02-340WarszawaMazowieckie150210.394 m²
02-341WarszawaMazowieckie20228.075 m²
02-343WarszawaMazowieckie151510.088 m²
02-344WarszawaMazowieckie153620.945 m²
02-345WarszawaMazowieckie20328.769 m²
02-346WarszawaMazowieckie9953.366 m²
02-347WarszawaMazowieckie52115.401 m²
02-348WarszawaMazowieckie51648.160 m²
02-349WarszawaMazowieckie10388.003 m²
02-350WarszawaMazowieckie243230.184 m²
02-351WarszawaMazowieckie92340.200 m²
02-352WarszawaMazowieckie219518.755 m²
02-353WarszawaMazowieckie143896.429 m²
02-356WarszawaMazowieckie171514.689 m²
02-359WarszawaMazowieckie48710.007 m²
02-360WarszawaMazowieckie202017.613 m²
02-361WarszawaMazowieckie353340.217 m²
02-362WarszawaMazowieckie49918.977 m²
02-363WarszawaMazowieckie44642.909 m²
02-364WarszawaMazowieckie20089.542 m²
02-365WarszawaMazowieckie15123.181 m²
02-366WarszawaMazowieckie9260,128 km²
02-367WarszawaMazowieckie52626.485 m²
02-368WarszawaMazowieckie37792.253 m²
02-369WarszawaMazowieckie99614.615 m²
02-370WarszawaMazowieckie4987.772 m²
02-371WarszawaMazowieckie10163.760 m²
02-372WarszawaMazowieckie85989.411 m²
02-373WarszawaMazowieckie9975.032 m²
02-374WarszawaMazowieckie49929.395 m²
02-375WarszawaMazowieckie14897.594 m²
02-376WarszawaMazowieckie97215.843 m²
02-377WarszawaMazowieckie49045.494 m²
02-378WarszawaMazowieckie51840.627 m²
02-379WarszawaMazowieckie15298.197 m²
02-380WarszawaMazowieckie152910.810 m²
02-381WarszawaMazowieckie103145.297 m²
02-382WarszawaMazowieckie49462.172 m²
02-383WarszawaMazowieckie202222.931 m²
02-389WarszawaMazowieckie8800,186 km²
02-395WarszawaMazowieckie151013.032 m²
02-396WarszawaMazowieckie52529.903 m²
02-397WarszawaMazowieckie49130.906 m²
02-398WarszawaMazowieckie49522.039 m²
02-528WarszawaMazowieckie42123.572 m²
02-591WarszawaMazowieckie29190,734 km²
02-594WarszawaMazowieckie9720,133 km²
05-470WarszawaMazowieckie

Thông tin nhân khẩu của Ochota, Mazowieckie

Dân số51514
Mật độ dân số5310 / km²
Dân số nam24523 (47,6%)
Dân số nữ26991 (52,4%)
Độ tuổi trung bình36,5
Độ tuổi trung bình của nam giới35,4
Độ tuổi trung bình của nữ giới37,5
Các doanh nghiệp ở Ochota, Mazowieckie465
Dân số (1975)71682
Dân số (2000)61499
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 -28,1%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 -16,2%

Ochota

Ochota là một quận của Warszawa, thủ đô Ba Lan, toạ lạc ở trung tâm của thành phố. khu vực dân cư lớn nhất ở quận Ochota:   ︎  Trang Wikipedia về Ochota